Големина на текста:
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
РЕФЕРАТ
на тема:
МЕНИДЖЪРЪТ-ЦЕНТРАЛНА ФИГУРА
В ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ
Изготвил: Проверил:
************************ ******************
Специалност:Политология
************************
2***г.
1.Мястото на мениджъра в управленския процес
В съвременния свят на бизнеса и политиката ролята на мени-
джъра е да управлява човешки, финансови, материални и
информа- ционни ресурси.В работа си за определена
организация той определя целите, ръководи, планира,
организира и контролира нейните блага. При добро
изпълнение на тези функции мениджъра постига висока
ефективност на своето управление.За да стане това
възможно той първо трябва да определи целите на
работата.Това включва: избор на дейностите, които ще се
извършат в организацията; определяне на очаквания
резултат; посочване на предполагаемия срок за пости- гане
на целта; определяне на разходите; посочване на критерии,
потвърждаващи, че целта е постигната.На второ място
мениджърът трябва да може да ръководи своите
подчинени т.е. да може да ги мо-
тивира да постигат поставените от него цели.Още той използва и
различни методи на управление, с които трябва да се справя с въз-
никналите проблеми.Третата важна функция на мениджъра е да мо-
же да планира бъдещето – какво, как, от кого и в какъв период да се
направи, с което ще постигне и поставените си цели.След това след-
ва той да организира процеса на работата както времево, така и
пространствено, за да запази организационното равновесие.И на-
края мениджърът трябва да контролира и оценява.Това става като
той сравнява действителното състояние с предварително посочено-
то и се определят обективни критерии за измерване, оценка и срав-
нение.
2.Видове мениджъри
В организациите се срещат различни видове мениджъри, кои-
то ръководят служители на различно структурно ниво и изпълняват
различни функции.Така те разполагат с различни права и задълже-
ния, които зависят от тяхната конкретна работа.Мениджърите могат
да се разделят по два главни признака:
1.Според нивото на управление–топмениджъри (висши), мениджъри
от средно ниво (средни) и оперативни мениджъри (низово равнище);
2.Според изпълняваните функции–маркетинг мениджъри, финансо-
ви мениджъри, мениджъри по производство, мениджъри по персо-
нала, административни мениджъри, мениджъри по връзки с общес-
твеността и др.
Да разгледаме мениджърите, класифицирани по първия приз-
нак:
Топмениджъри – това са хора, които поставят цели за реали-
зиране пред себе си и пред своите подчинени, разработват
стратегии за управление на организацията и водят нейната
политиката.Те трябва да бъдат и добри дипломати, защото
представят своята организация пред други ръководители.
Такива мениджъри са президенти, генерални директори, из-
пълнителни директори и др.
Мениджъри от средно ниво – тези мениджъри налагат и следят
за изпълнението на решенията подадени от топмениджърите и
регулират работата на оперативните мениджъри.Това най-чес-
то са директори на различни структурни подразделения (пред-
приятия, цехове и др.), ръководители на отдели и дирекции.На
това средно ниво на управление е необходимо да бъдат предо-
ставени права и отговорности от топмениджърите, за да могат
мениджърите в процеса на работа да вземат правилните реше-
ния, които да водят до подобряване на крайните резултати.
Оперативни мениджъри – това са хора, които координират ра-
ботата на различните изпълнители.Такива са например ръко-
водителите на сектори, ръководители на смени и др.
За да бъде възможно най-ефикасно управлението на опреде-
лена организация е необходимо мениджърите да преминат през
нейните по-ниски нива, докато достигнат до върха на топмени-
джърите.
Мениджърите изпълняват и различни управленски функции.В
това отношение те се класифицират най-често така:
Маркетинг мениджъри – тази група се занимава с реализира-
нето на произведения продукт или на извършваната услуга.
Тяхната дейност включва: проучване на търсенето сред потре-
бителите, разработване на нови пазари, реклама и др.
Финансови мениджъри – те управляват финансовите ресурси
на организациите.Тези мениджъри управляват паричните сред-
ства и инвестициите на организациите, както отчитат и техни-
те приходи и разходи.
Мениджъри по производството – те управляват производстве-
ната дейност в организациите.Тяхната работа се състои в опре-
деляне типа на производството, усъвършенстване на производ-
ствената технология, управление на качеството и др.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Мениджърът - централна фигура в процеса на управление

В съвременния свят на бизнеса и политиката ролята на мениджъра е да управлява човешки, финансови, материални и информационни ресурси. В работа си за определена организация той определя целите...
Изпратен от:
rdsv
на 2010-09-23
Добавен в:
Реферати
по Основи на управлението
Статистика:
348 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Функции на управлението
добавена от shmatka_v 30.05.2014
0
11
Подобни материали
 

Основи на управлението

18 окт 2011
·
832
·
10
·
4,971
·
1,497

Лекции по основи на управлението. Същност на управленската функция...
 

Основи на управлението

06 окт 2011
·
101
·
11
·
1,884
·
482

основи на управлението. Моделът 7- S...
 

Лекция по основи на управлението

02 яну 2012
·
107
·
3
·
487
·
387

Лекция по основи на управлението, мениджъри, управленски умения...
 

Основи на управлението

15 мар 2011
·
200
·
11
·
1,445
·
777

Лекциите по Основи на Управлението от 1-ви курс 1 семестър МВБУ...
 

Пищов по основи на управление

09 ное 2009
·
85
·
1
·
709

Пищов за първо контролно по основи на управлението при Мирчев...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Мотивация
междинен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Дефинира се съдържанието и значението на мотивацията като функция на управлението, прави се връзка между мотивацията и видовете възнаграждения. Коментират се най-важните теории и модели за мотивацията. Тестът съдържа 24 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
23
57
1
4 мин
27.05.2015
Управленско решение. Методи за вземане на решение.
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тестът включва въпроси относно методите за вземане на управленски решения на базата на математически изчисления, статистически анализи,теорията на вероятностите и други. Всички въпроси са затворени, като изискват един или повече верни отговори.
(Лесен)
24
102
1
2 мин
12.11.2014
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Мениджърът - централна фигура в процеса на управление

Материал № 548522, от 23 сеп 2010
Свален: 348 пъти
Прегледан: 342 пъти
Предмет: Основи на управлението
Тип: Реферат
Брой страници: 12
Брой думи: 2,428
Брой символи: 15,123

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мениджърът - централна фигура в процеса на упра ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала