Големина на текста:
Институт за следдипломна кфалификация
Университет за световно и национално стопанство
Курсова работа
На тема:
” Проблеми с търговската марка като маркетинг
инструмент на фирмата в условията на членство на
страната в Европейския съюз.”
Научен ръководител: доц. Д-р Антоанета Василева
Изготвила:Велислава Стоилова
Фак №4S 592
1
Понятието марка е дефинирано в чл.9 от Закона за търговските марки и географските
означения, той определя марката като знак, който е способен да отличава стоките или
услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично.
1
Там е посочено кои знаци могат да бъдат марки, а това са думи, включително имена на
лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или нейната опаковка,
комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.
В категорията думи от Закона за търговските марки и географски означения изрично
се включват и имена на лица, имена на географски области или местности, комбинации
от думи и словосъчетания.
Марката се използва за да се свърже стоката или услугата с определено лице или лица
които я произвеждат или предлагат. От др. страна, марката се използва за да разграничи
тази стока или услуга от сходни стоки или услуги на други лица.
Марките могат да бъдат класифицирани чрез използване на различни категории.
Разграничението им се извършва с оглед икономически, функционални, юридически и
др.признаци. По своята същност те биват: Марки за стоки и марки за услуги,
Индивидуални и съвместни марки, Колективни марки, Сертификатни марки, Марки
взависимост от знака и Национални и международни марки.
Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост задължава страните
членки на ЕО да осигурят закрила и на марките за услуги. Взависимост от на носителя
на правото марките могат да бъдат индивидуални и съвместни. Титуляр на правото на
индивидуалната марка е само едно лице – физическо или юридическо.Съвместна марка
имаме тогава когато правото върху марка може да е притежание на две или повече
лица. Съвместната марка може да се използва от всеки от носителите на правото, без да
е необходимо съгласието на останалите. Прехвърлянето, обратно може да се извърши
само по съгласие на всички носители на правото, доколкото писмено те не са
предвидили друго.
Титуляр на правото на колективната марка е само едно лице като това може да е
единствено юридическо лице – сдружение на производители, търговци или лица
извършващи услуга. Колективните марки служат за разграничаване на стоките или
услуги. Регистрацията на колективната марка се извършва след представяне на правила
за използването й. Те съдържат: данни за лицата, които могат да използват марката,
условия за членство, сдружението и др.
Сертификатните марки се използват от лица, които произвеждат или предлагат
стоките или услугите, за които е регистрирана марката, при спазване на правилата за
използване след получаването на изрично разрешение.
2
Носител на правото върху сертификата може да бъде както физическо така и
юридическо лице. Тази марка удостоверява особените харектеристики на една стока
или услуга като материал, начина на изработване, качество и др. Правилата за
използването им трябва да съдържат: указания за качеството, състава или др.
харектристики на стоките и услугите, мерките за контрол, които притежателят на
сертификатната марка упражнява, и санкциите които налага.
В зависимост от знака марките биват няколко вида:
Словни (съчетание от букви, цифри), фигуративни (състоящи се от рисунки или
фигури), триизмерни (когато се състоят от формата на стоката или нейната опаковка),
комбинации от цветове (състоящи се от два или повече цвята), звукови
(представляващи мелодия представена графично)и комбинирани (съчетание от словни
или фигурални елементи, или цветове).
И на последно място т. нар. Национални и международни марки.
2
Националните марки са тези които са заявени пред Патентното ведомство, и вписани в
Държавния регистър на марките. А Международните марки са регистрирани от
Международното бюро по реда на Мадридската спогодба. Т.е Националните марки се
ползват от закрила само на територията на България, а международните – на
територията на страната ни и на посочените държави.
Марката е знак, който служи за означаване на стоки или услуги, следователно
използването му може да се осъществи във връзка с производството, предлагането,
продажбата на стоки или извършването на услуги, което представлява търговска
дейност.
Правото на марка е сложно субективно право тъй като предоставя няколко различни
правни възможности. То е имуществено право и съответно може да преминава върху
др. лица. Когато носителят няма интерес от използването на знака е свободен да
прехвърли правото си на др. лице.
Закона за марките и географските означения урежда особени изисквания при
прехвърлянето на права върху марка
3
. А именно:
-Относно формата и действието на прехвърлянето. При прехвърлянето правото
преминава изцяло върху потребителя. Като характера на правото върху марката
определя и вида, и особеностите на сделките, чрез които то може да премине върху
трето лице. Прехвърлянето на правото върху марка се извършва най-често чрез сделки.
Възможно е правото да премине върху трето лице чрез едностранна и многостранна
сделка например чрез завещание или договор за учредяване на търговско дружество.
А това може да стане само ако се извърши оценка на паричната равностойност от вещи
лица, определени от съда, пред който е заявено вписването. Като правно средство за
прехвърляне на права върху марка могат да се използват още договорът за замяна,
дарението и др.
Нарушенията на права върху марки могат да бъдат от различно естество и много
често неблагоприятните последици от такива нарушения увреждат не само носителя на
правото, но и на много др. лица, които се явяват потребители на стоката или услугата,
за означаването на която се използва марката.
Българското законодателство урежда три способа за защита на права върху марки, а
именно: административноправна, гражданскоправна и наказателна защита.
Административно правната защита обхваща производството по установяването на
административни нарушения на права върху марки и налагането на наказания на
техните извършители, от една страна и средства за защита на правата на участниците в
производствата пред Патентното ведомство, свързани с признаването, отмяната или
заличаването на права върху марки, от др.страна.
4
В първия случай защитата е насочена към охрана на признатото право върху марка,
интересите на неговия носител и обществения интерес, а във втория – към защита
срещу неправомерни актове на компентентния административен орган във връзка с
признаването и действието на права върху марка.
Като властнически актове, издаването на които е свързано с признаването на правото
върху марка, на административен контрол за законосъобразност подежат всички
решения за прекратяване на производството по регистрация. Производството се
образува от заинтересованото лице с подаване на жалба до отдела по спорове. Като
срока за подаване на жалба е да три месеца, считано от датата на съобщаването на
обжалваното решение. Оделът по спорове на Патентното ведомство действа и като
първа инстанция по исканията за отмяна и заличаване на регистрацията на марки.
Съществуват доста етапи на закриване на марка, като решенията по постъпилите
искания се вземат от председателят на Патентното ведомство. Когато искането е
уважено изцяло регистрацията на марката се заличава.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Проблеми с търговската марка като маркетинг инструмент на фирмата в условията на членство на страната в Европейския съюз

Понятието марка е дефинирано в чл.9 от Закона за търговските марки и географските означения, той определя марката като знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично...
Изпратен от:
Жасмина
на 2010-09-11
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
50 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изходен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплината "Основи на правото" за втори курс - 30 въпроса, само с един верен отговор.
(Лесен)
30
5
1
6 мин
24.07.2019
Тест по гражданско право
изпитен тест по Право за Ученици от 12 клас
Тестът съдържа въпроси по гражданско право. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
19
1
2 мин
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Проблеми с търговската марка като маркетинг инструмент на фирмата в условията на членство на страната в Европейския съюз

Материал № 545798, от 11 сеп 2010
Свален: 50 пъти
Прегледан: 60 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 3,812
Брой символи: 23,333

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проблеми с търговската марка като маркетинг инс ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения