Големина на текста:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ФАКУЛТЕТ: ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Р Е Ф Е Р А Т
по
Теория на възпитанието
на тема: Ценности(терминологично изясняване,
видове, сьщност, възпитаване на ценностите и
изграждане на ценностна система)
Изготвил: Проверил: доц. С. Георгиева
Ирена Иванова
Фак. № 096214;Спец. НУПЧЕ
Ценност или още стойност е термин, широко използван в
философската и социологическата литература за обозначаване на
човешкото, социално и културно значение на определенни явления от
действителността. Всички индивиди или култури, които не се намират
в социална изолация и са с адекватни езикови умения, имат определени
подлежащи и определящи в същото време ценности или стойности,
които имат значение за цялостната ценностна система.
Ценност- тази дискусия е започнала още от Сократ, Платон и
Агрипа Академика, а може би преди тях, и е невъзможно да завърши с
една статия.
Стотиците определения на ценността във философската,
социологическата, психологическата и педагогическата литература са
провокирали някои учени да ги систематизират. Така например
Ф.Адлер редуцира определенията за ценността до четири типа,
взависимост от рода явления, с които се идентифицира ценността:
1.Ценностите са абсолютни, като се явяват във вид на Бог, вечна
идея, автономни принципи на спаведливостта
2.Ценностите се съдържат в материални и нематериални предмети,
или в неразривно свързани с тях качества, атрибути, които се
ценят, желаят, способниса да удовлетворят потребности
3.Ценностите се съдържат в самият човек, в неговите биологически
потребности и разума
4.невербалното поведение и несъществуват никъде в
действителността, освен в действията.
Шварц и В. Билски също изследват голям брой дефиниции на
ценността, дадени от Г. У. Олпорт, А. Х. Маслоу, М. Рокич, У. А. Скот,
Р. М. Уилямс и други и обобщават пет повтарящисе характеристики на
ценностите, предствени като:
1.Общи предстви или очаквания
2.Относно желани преследвани състояния или поведения
3.които превъзхождат специфичните ситуации
4.водят до селекция или оценяване на поведение или събитие
5.подредени са според относителна важност
Ценностите в социалната среда са свързващото звено между глобалната
възпитателна цел, същностните характеристики на средата и
диалогичността на отнощенията в нея. Те са изхоно начало за
определяне на възпитателните цели, насочване на възпитателният
процес и изява на възпитателните отношения „ценността може да се
разглежда като специфично субект- обектно отношение, провокирано
от значимостта на обекта за субекта в сферата на неговите биологични
и социални потребности, интереси желания, предпочетания, чувства и
емоции”. Това дава основание да определим следните основни
положения на възпитателната стратегия:
само значимите за личността обекти и отношения в
социалната среда могат да влияят върху нейното ценностно
развитие
социалните ценности могат да станат елемент на
личностната ценностна система само в резултат на
оценяване и личностен ценностен избор
личностният ценностен избор зависи от процесите на
получаване на ценностни познания формиране на
ценностна идентичност и компетентност
усъвършенстването на ценностните познания, идентичност
и компетентност предполага съзряването, социализирането
и персонализирането на оценачните способности,
убеждения и опит на личността, което е процес на
личностното ценностно развитие
целенасочеността на личностното ценностно развитие е
възможна само в условията на организирана и
направлявана възпитателна среда
основно съдържание на възпитателните отношения са
нравствените ценности
форма за изява на възпитетелните отношения е
диалогичната образователана среда, чрез възпитателните
внушения и влияния в образователният процес.
В този смисъл възпитанието е най-хуманната и справедлива „игра” на
човешките взаимоотношения, която допринася както за осъществяване
на човешката природа в пълнота така и за социалното интегриране на
личността, в процеса на нейното ценностно развитие.
Ценностното развитие на личността включва:
-когнитивна преработка на информацията,идваща от средата;
-определяне на нейната ценностна същност и значимост за
личността;
-самоопределяне на личността чрез усвоеното и използваното от
нея ценностно познание;
-оценка на личността за значимостта на ценностното познание;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 юни 2021 в 22:08 потребител
07 май 2021 в 08:36 учител
10 апр 2021 в 22:55 учител на 52 години от Бургас
13 фев 2021 в 12:24 в момента не учи на 66 години
07 дек 2020 в 17:21 студент на 38 години от Сливен - Инженерно- педагогически факултет към ТУ- София, факулетет - ипф-сливен, специалност - Професионална Педагогика, випуск 2023
20 ное 2020 в 17:50 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Социология, випуск 2021
16 май 2020 в 02:24 студент на 42 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
10 май 2020 в 15:07 студент на 31 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Филиал Враца, специалност - ПНУП, випуск 2021
09 май 2020 в 13:35 студент на 32 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
18 мар 2020 в 18:19 студентка на 22 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Философия, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Детето и възпитанието


Възпитанието, което е специфичен човешки феномен, е неотделимо от социума. Една от функциите на възпитанието се отнася до съхраняването, развитието и прогреса на човечеството. Втората основна функция е свързана с развитието на детето, с правото му на...
 

Теорията на възпитанието в системата на педагогическите науки


Педагогиката възниква като наука за възпитанието на младото поколение. Обществото винаги е проявявало интерес към този проблем. Редица автори от античността разглеждат въпроси на възпитанието....
 

Дидактика, теория на възпитанието


В миналото, а и сега все още в термина "дидактика" се влага различен смисъл. Основоположникът на дидактиката Ян Амос Коменски я разглежда в много широк смисъл, обхващащ цялата дейност за обучението, образованието и възпитанието...
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Ценности и ценностна система

Материал № 544885, от 07 сеп 2010
Свален: 243 пъти
Прегледан: 365 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 1,913
Брой символи: 13,490

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ценности и ценностна система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала