Големина на текста:
СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КУРСОВА РАБОТА
ПО
МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО
НА ТЕМА:
Признаване и изпълнение на решения ,постановени
по Европейската процедура за искове с малък
материален интерес – Регламент 861/2007.”
СОФИЯ
02.02.2010г.
1
Настоящата курсова работа цели да разгледа и коментира Регламент (ЕО)861/2007 –
1
признаване и изпълнение на решения , постановени по Европейската процедура за
искове с малък материален интерес .В първа глава ще разгледам мотивите за създаване
Регламент 861/2007, понятията „искове с малък материален интерес „- (малки искове)
1
и ,,регламент’’. Втора глава включва особености ,предмет обхват на Регламент
861/2007, как протича европейската процедура за искове с малък материален интерес
(образуване на производство
2
, ход на производството,езици ,приключване на
производството, устно изслушване , събиране на доказателства , представителство на
страните , помощ на страните , компетентност на съда или правораздавателния орган,
връчването на документи , срокове, разноски ,кое е приложимото процесуално право).
Трета глава включва :признаването и изпълнение в друга държава- членка. На
последно място в настоящата курсова работа ще разгледам Регламент 861/2007 и
българското Международно частно право.
ГЛАВА 1
В правото на Общността ,регламентът
3
e инструмент от общ характер, който е
задължителен в своята цялост и пряко приложим във всички държави-членки.
Регламентите могат да бъдат приемани по Договора за ЕО от Европейския парламент и
Съвета или от Комисията. Регламентите често се използват в областта на съдебното
сътрудничество по граждански дела. Те са пряко приложими ,затова не изискват
транспониране във вътрешното право на държавите- членки и пряко създават права
или налагат задължения. Държавите-членки нямат право да създават норми,
противоречащи на Регламент.
4
В регламент 861/2007 се сблъскваме с понятието „искове с малък материален
интерес”.първо е необходимо да се уточни, че в отдел държави-членки понятието за
малки искове има различно съдържание, като разграничителните критерии са:
количествения праг,видовете искове, за които тази процедура е достъпна ; и
собеностите на самата процедура. В повечето вътрешни законодателства е налице
максималният количествен праг, за да бъде счетен даден иск за такъв с малък
материален интерес. Той варира от 600 евро ( в Германия) до 5000 британски лири (в
Англия и Уелс). Законодателствата на част от държавите- членки на ЕС предвиждат
възможност за изцяло писмена форма на производството по малки искове ,но в други
1
МЧП и някои разпоредби на част седма от ГПК в светлината на общностните източници, проф. Д-р
Н.Натов (стр.188,189,190.)
2
http://eur-lex.europa.eu
3
http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary_bg.htm#Regulation
4
МЧП и някои разпоредби на част седма от ГПК в светлината на общностните източници, проф. Д-р
Н.Натов (стр.188,189,190.)
2
2
държави ,като например Англия, устните доказателства са от значение също.
5
Безспорен е фактът ,че броят на малките искове с междунарден елемент нараства
значително през последните години и така се увеличават пречките за постановяване на
бързо и несвързано с големи разноски решение . Националните производства за малки
искове по принцип не са предназначени за случаи с международен елемент . Например
някои държави-членки, които изискват присъствие в съда на страните по делото ,а това
е свързано с допълнителни разходи за тези от тях,които не живеят в държавата по
разглеждане на спора. Тези проблеми могат да бъдат разрешени чрез създаване на
опростена,еднообразна роцедура , съдържаща ефективни разпоредби,които допринасят
за намаляване на разноските и времетраенето на производството. Европейската
процедура по малки искове цели да елиминира пречките пред свободно движение на
стоки ,хора ,ускуги и капитал. Но това не може да бъде постигнато в достатъчна степен
от отделните държави- членки ,защото те не са в състояние да гарантират
еквивалентността на разпоредбите на вътрешните си законодателства.
Факт е ,че Регламент 861/2007 е пример за регламент ,който има различен подход от
традиционните международно-частно правни разпоредби. Регламентът е достъпен като
факултативен инструмент наред със съществуващите национални процедури. И така
ищецът не е обвирзан с европейската процедура, преди тя да бъде избрана от него.
6
ГЛАВА 2
Регламент 861/2007, съгласно чл. 2 се прилага при граждански и търговски дела с
мждународен елемент без значение от същността на съда или правораздавателния
орган,когато цената на иска не надхвърля 2000 евро , като в нея е са включени
„лихвите, разноските и разходите по защитата.”
7
В чл.2 ,параграф 2 са посочени
сферите ,които са изключени от приложното поле на общностния акт. Регламент
861/2007 не се прилага по дела във връзка с : статута или правоспособността на
физически лица; вещни права, произтичащи от съпружески отношения, задължения за
издръжка , завещания и наследство; несъстоятелност на търговски дружества или други
юридически лица , съдебни споразумения , предпазен конкордат и сходни производства
; социално осигуряване ; арбитраж, трудово право; наем на недвижими имоти, с
изключение на съдебни процеси по парични искове ; нарушения на правото на личен
5
МЧП и някои разпоредби на част седма от ГПК в светлината на общностните източници, проф. Д-р
Н.Натов (стр.188,189,190.)
6
МЧП и някои разпоредби на част седма от ГПК в светлината на общностните източници, проф. Д-р
Н.Натов (стр.,189,190.)
7
МЧП и някои разпоредби на част седма от ГПК в светлината на общностните източници, проф. Д-р
Н.Натов (стр.,189,190,191,192.) 3
4
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Регламент 861

Признаване и изпълнение на решения, постановени по Европейската процедура за искове с малък материален интерес – Регламент 861/2007...
Изпратен от:
мария раинова
на 2010-09-06
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
55 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Основи на правото за 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Подготвящ тест по Основи на правото, включващ въпроси за основни понятия по дисциплината. Има само един верен отговор на всеки въпрос. Време за решаване - 20 мин.
(Лесен)
20 минути
10
14
1
1 мин
19.04.2019
Тест по Общинско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студенти по Право, съдържа 12 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор. Фокусът е върху Общинското право.
(Лесен)
12
37
1
2 мин
27.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Регламент 861

Материал № 544713, от 06 сеп 2010
Свален: 55 пъти
Прегледан: 67 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 2,317
Брой символи: 13,997

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Регламент 861"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения