Донка Генова
преподава по Математика
в град София
Големина на текста:
Билет 12. Дейности на строителната техника, свързани с
изпълнението на довършителните работи на обекта – замазки и
настилки.
1.Разтвори и материали за замазки и настилки.
2.Технология на изпълнение на замазки и монолитни подови
настилки.
Бетонна настилка – изпълнява се директно върху земна основа или върху
пласт от трамбован чакъл, баластра или ниска марка бетон. Изпълнява се
като подложка на други подови настилки ( мозайки, циментни замазки,
заводски помещения, складове, навеси). Марката бетон е посочена в
проекта. Здравата и уплътнена земна основа се намокря обилно с вода,
подлагат се бичмета или дъски, обособяващи ивици с ширина до 3.5м.
Бетонната смес се полага на ивици с дебелина 8-10см, а при по-тежко
натоварване -15см и повече ( целесъобразно е да се полага на 2 пласта,
като долният пласт е с по-ниска марка бетон ). Фугите между отделните
ивици след отстраняването на дъските или бичметата се заливат с битум.
Подложената бетонна смес се уплътнява с вибратори докато на
повърхността се появи влага, след това се напръсква със сух цимент и се
заглажда с мистрия преди да се е свързал бетона. Когато бетоновата
настилка служи като подложка, повърхността й се обработва по друг
начин, като се награпява на дълбочина до 5-8мм преди да е започнало
свързването. По време на втвърдяването на бетона те се овлажняват т.е.
поливат се с вода в продължение на 7-10дни като се започне след 24 часа.
Циментова замазка – полага се върху бетонна основа или стоманобетонна
плоча,като основата трябва да е добре почистена и обилно намокрена. Ако
основата е по-стара, то бетоновата повърхност се награпява , обезпрашава,
навлажнява и шприцова с циментово мляко. Нанася се на ивици с ширина
до 3м, които са разделени с фуги, образувани от летвички, които определят
и дебелината на замазката. Циментовата замазка се заглажда с помощта на
мастар и маламашка. Ако повърхността трябва да е гланциран, то преди да
започне свързването на разтвора, повърхността се наръсва със сух цимент
и се заглажда с мистрия. Фугите между отделните ивици, след като се
извадят летвите, се запълват в съотношение 1:1 с битум и минерален
пълнител. При по-горещо време циментовата замазка трябва да се полива
няколко дена с вода, за да се избегнат пукнатини. Ако циментовата замазка
е положена в помещения по стените се оформя перваз с височина 10-12см
и дебелина 2-3 см. Може да се положи върху бетонна основа или тухлена
зидария, но не и мазилка.
3.Технология на изпълнение на настилки от готови елементи
Изпълнението на настилките от керамични плочи, от мозаечни или други
подобни плочи се състои от следните операции:
ТЕМА 12 Page 1
Подготовка на плочите- те предварително се сортират по форма,
цвят и размери.Дефектните плочи се отстраняват. Преди
поставянето им плочите трябва да са престояли няколко часа във
вода
Полагане на маркировъчни плочи и редове – проверява се дали
ъглите на помещението са прави. Ако има несъвпадения те се
поемат от фриза- околовръстен ред от плочки, разположени по
периферията на пода. По ъглите и по периферията и във
вътрешността се поставят маркировъчни – водещи- плочи върху
разтвор. Разстоянието между маркировъчните плочи не трябва да
бъде по-голямо от 1,5-2м
Полагане на останалите плочи – те се нареждат по водещите редове
като се изхожда от водещите плочи. Повърхността на основния
пласт преди полагането на плочите се намокря с вода, а самите
плочи се поставят върху циментен разтвор. При нареждането трябва
да се обръща внимание на нивелацията, която се проверява с мастар
и либела. Между плочите се оставят фуги с широчина до 2мм.
Первазът се прави от плочи от същия материал. Добре е между
подовата настилка и перваза да се оставят заоблени плочи, които
оформят добре ъгъла и се почистват лесно.
Запълване на фугите и почистване на подовата повърхност – след
като се втвърди разтворът от наредените плочи, фугите се заливат с
циментно мляко. Излезлият над плочите излишен разтвор се
избърсва с парцали, преди да се е започнало неговото свързване.
След изливането циментните петна се отстраняват с парцали,
потопени в разредена солна киселина.
При полагането на тухлената настилка върху почвена основа терена се
подравнява и трамбова добре. Пясъчното легло е 10-12см и се прави от
едро-или среднозърнест пясък. То също се уплътнява, като се полива с
вода и се подравнява с летва ( мастар), фугите между тухлите се запълват
до половината с пясък, а останалата част с циментов разтвор или разтопен
битум. При запълване на фугите настилката се трамбова, катос е полива
умерено с вода, докато спре слягането.
Полагането на тротоарната настилка може да започне с оформяне на
земната основа чрез подравняване и уплътняване, чрез трамбоване и
валиране. Ако почвата е слаба при трамбоването се насипва баластра или
трошен камък за да се стабилизира. Върху трамбованата и стабилизирана
повърхност на основата се разстила пясъчен пласт с дебелина 2-3см, който
служи за дренаж, а след това 3 –и сантиметров пясъчен пласт с дебелина 2-
3 см, който служи за дренаж, а след това 3 сантиметров пласт от
изравнителен циментно-варов разтвор 5:3. Плочите се нареждат в
надлъжни редове, започващи от бордюр, като се прилага изискването да
бъдат праволинейни и успоредни надлъжните и напречните фуги и да се
получи равна повърхност. Фугите между отделните плочи се запълват с
ТЕМА 12 Page 2
циментно-пясъчен разтвор 1:1, който се налива на 3-я ден след полагането
на плочите,
4. Топлоизолации в подовите настилки – материали и изпълнение
По своя произход топлоизолационните материали биват 2 вида- органични
и неорганични. Най-голямо приложение намират следните
топлоизолационни материали: минерална вата, пеностъкло, клетъчни
бетони перли, азбест, коркови плочи, стиропор и др.
Топлинната изолация на подове е необходима главно, за да се ограничи
загубата на топлина с посока отвън навътре. Топлоизолационните изделия
във вид на плочи се полагат на сухо върху подовата конструкция или
върху тънък изравнителен пласт от сух или сгорен пясък, перлит и др, като
фугите им се запълват с насипни материали. Зиментената замазка над
топлинната изолация се прави с равна и гладка горна повърхност и служи
за основа на подовата настилка. За да се предпазят топлоизолазионните
материали от навлажняване под замазката се поставя задължително
капронова или битумирана хартия, а още по-добре – полиетиленово
фолио. При направа на подове върху терена, под подовата конструкция , за
да се предотврати проникването на капилярна вода в нея, се полага
дренажен слой от едър чакъл или трошен камък с дебелина 10-15см.
5. Приемане и измерване на замазки и настилки
При приемане на подовите настилки трябва да се проверява следното:
?дали са спазени предписаните размери и наклони, както и
необходимите качества ( вид, марка и др.) на употребените смеси,
изделия и материли
?уплътняването на отделните пластове на настилката и плътността на
прилягане на горните пластове върху лежащите отдолу
?правилността на допиране на настилката до другите конструктивни
елементи
?запълване на фугите между отделните редове и елементи
?дали са спазени посочените в проекта детайли , ресунки и др.
Подовите настилки се измерват на м2 действително настлана площ въз
основа на зидарските мерки. Изключение прави бетонната настилка, която
се пресмята в м3
6 . Актове и протоколи за започване и завършване на
замазки и настилки7. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006
г.) акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по
нива и елементи на строителната конструкция (приложение № 7) -
съставя се от строителя, проектанта по част "Конструктивна" и
технически правоспособното физическо лице по част "Конструктивна"
към лицето, упражняващо строителен надзор, или техническия
ТЕМА 12 Page 3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 юни 2020 в 19:41 потребител
11 юни 2020 в 21:32 ученик на 23 години от Разград - ГПЧЕ "Е. Йосиф", випуск 2015
09 юни 2020 в 15:59 потребител
06 юни 2020 в 16:52 студент на 35 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по педагогика, специалност - Социални дейности, випуск 2005
06 юни 2020 в 13:22 потребител на 49 години
05 юни 2020 в 08:34 студент на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Право, випуск 2020
03 юни 2020 в 22:11 в момента не учи на 31 години
03 юни 2020 в 08:56 в момента не учи на 30 години
01 юни 2020 в 09:45 студент на 32 години от София - Университет по архитектура, строителство и геодезия, факулетет - Строителен факултет, специалност - Изследване на строителни конструкции , випуск 2024
31 май 2020 в 08:52 в момента не учи на 38 години
 
Домашни по темата на материала
Дейности на строителния техник, свързани с изпълнението на довършителните работи на обекта – замазки и настилки
добавена от zhivkodinev4233 23.03.2020
0
18
Подобни материали
 

Битумни керемиди

24 фев 2008
·
129
·
2
·
583
·
32

Битумните керемиди (известни още като шиндли) се състоят от няколко слоя, всеки от които определя в известна степен свойствата им...
 

Кръстосано армирани полета

23 мар 2008
·
309
·
13
·
571
·
417

Обикновенно по-късата страна иам по голяма коравина и се получава по голямо натоварване, откъдето и моментите в полето по тази страна са по-големи.
 

Детайли - основни изисквания към покривите

30 окт 2014
·
18
·
5
·
724

Да предпазват от атмосферни води и влага; да има топлоизолационна способност, чрез която да не се допуска конденз по таваните на помещението под покрива през зимния сезон...
 

Конзоли

12 сеп 2014
·
3
·
7
·
224
·
5

Материалът съдържа упражнение с решаване на конзоли (тераси) по еластична схема...
 

Дейности на строителния техник

13 авг 2011
·
190
·
2
·
638
·
279

В строителството са познати много и най-различни замазки и настилки: бетонова настилка, циментно-пясъчна замазка, каменен паваж, каменни плочи за външно и вътрешно нареждане, дървен паваж, дъсчен под, паркет, каменинови...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Строителство
Нормативни изисквания към техническата документация в строителството
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест по стандартизация в строителството, предназначен за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
14
3
1
3 мин
30.05.2019
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
» виж всички онлайн тестове по строителство

Разтвори и материали за замазки и настилки

Материал № 544223, от 02 сеп 2010
Свален: 482 пъти
Прегледан: 556 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,800
Брой символи: 10,877

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разтвори и материали за замазки и настилки"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
245

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
195

виж още преподаватели...
Последно видяха материала