Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ФИНАНСИ
ОТЧЕТ
ЗА ПРОВЕДЕНА УЧЕБНА ПРАКТИКА
НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСИ” – ТРЕТИ КУРС, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
На студент Ралица Иванова Митрова, факултетен номер 2 3 4 2 9 2
Предприятие: Управляващо дружество „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД
Седалище: ГРАД СОФИЯ
Адрес на управление: РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, УЛ. „ВИСКЯР ПЛАНИНА” №19, ЕТАЖ 2
Предмет на дейност: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ; АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ И
АКЦИИ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА; УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИТОР; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА
Период на учебната практика: 17 ЮЛИ 2006 Г. – 01 СЕПТЕМВРИ 2006 Г.
Отговорник за учебната практика от предприятието: ЛЮБОМИР БОЯДЖИЕВ
Подпис на отговорника от предприятието: .....................................
Оценка от предприятието /по шестобалната система/: 6 /ОТЛИЧЕН/
Ръководител за учебната практика от УНСС: ДОЦ. Д-Р СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ
Оценка от ръководителя от УНСС: .....................................
Подпис от ръководителя от УНСС: .....................................
Студент: РАЛИЦА ИВАНОВА МИТРОВА Фак.№ 2 3 4 2 9 2
/трите имена и подпис/
СЪДЪРЖАНИЕ:
Цел на стажа ................................................................................................................................... 3
Управляващо дружество „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД – характеристика ......................... 3
ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНА УЧЕБНА ПРАКТИКА
РАЛИЦА ИВАНОВА МИТРОВА
Придобити умения и знания по време на учебната практика в отдел “Вътрешен контрол” ...... 5
Приложения .................................................................................................................................... 9
IV.1. Уведомления, които отдел “Вътрешен контрол” представя пред Комисията за финансов
надзор .................................................................................................................................................. 9
Основание .......................................................................................................................................... 9
IV.2. Документи, които отдел “Вътрешен контрол” предоставя за одобрение пред Комисията
за финансов надзор ......................................................................................................................... 11
IV.3. Декларации, за което подписване, изпълнение и спазване отдел “Вътрешен контрол”
следи ................................................................................................................................................. 12
IV.4. Протоколи, които се съставят от отдел “Вътрешен контрол” за извършени проверки ..... 13
IV.5. Други отговорности, които трябва да спазва отдел “Вътрешен контрол” .......................... 13
Речник на съкращенията .............................................................................................................. 14
СТРАНИЦА 2 ОТ 14
ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНА УЧЕБНА ПРАКТИКА
РАЛИЦА ИВАНОВА МИТРОВА
ЦЕЛ НА СТАЖА
Целите на проведената учебна практика в периода от 17 юли 2006 година – 01 септември
2006 година в управляващо акционерно дружество „БенчМарк Асет Мениджмънт” са
свързани с проучване на икономическата и финансовата дейност на компанията, на
проблемите, които възникват при работата на отдел „Вътрешен контрол” и вариантите за
тяхното решаване, както и анализиране и оценка на събраната информация.
УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО „БЕНЧМАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД – ХАРАКТЕРИСТИКА
БЕНЧМАРК ГРУП АД е финансова и инвестиционна компания, която работи в областта на
финансовото консултиране, структурирането и изпълнението на инвестиционни проекти.
Дружествата от структурата на компанията предлагат различни финансови услуги и
предлагат продукти, насочени към различен тип инвеститори:
?БЕНЧМАРК ГРУП предлага финансово консултиране в областта на корпоративните финанси
и инвестиционното банкиране, инвестиционни продукти и проекти в областта на
недвижимите имоти.
?БЕНЧМАРК ФИНАНС е лицензиран инвестиционен посредник, който извършва търговия с
финансови инструменти – акции, облигации и ДЦК, както и предлага платформа за
търговия на международните финансови пазари - BenchMark Trader и платформа за
търговия на БФБ-София - COBOS.
?БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ е дружество със специална инвестиционна цел за инвестиции в
недвижими имоти, като същността на Фонда е в структурирането и професионалното
управление на набраните от множество индивидуални и портфейлни инвеститори
средства в балансиран и диверсифициран портфейл от недвижими имоти.
?БЕНЧМАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ е управляващо дружество, което организира и управлява
дейността на взаимни фондове и инвестиционни дружества, както и предоставя услуги по
индивидуално управление на портфейли.
БенчМарк Асет Мениджмънт управлява договорни фондове БенчМарк Фонд–1 и БенчМарк
Фонд–3, както и инвестиционно дружество от отворен тип БенчМарк Фонд–2, а също и
предоставя услуги по управление на индивидуални инвестиционни портфейли.
БЕНЧМАРК ФОНД–1
Инвестиционният портфейл на БенчМарк Фонд–1 е с балансиран профил. В съответствие с
инвестиционните му цели една част от активите му са инвестирани в инструменти с
фиксиран доход (до 60%). С оглед постигане на по-висока доходност и намаляване на риска
от неблагоприятни промени на пазара на ценни книжа с фиксиран доход, фондът ще
инвестира още и в акции на български предприятия, дялове на други договорни фондове и
инвестиционни дружества (до 60%). Той е подходящ за инвеститори, склонни на по-
дългосрочен хоризонт на държане на своята инвестиция, търсещи стабилен и умерен
растеж на вложенията си.
БЕНЧМАРК ФОНД–2
БенчМарк Фонд–2 има рисков (високодоходен) профил. По-голяма част от активите му са
инвестирани в акции и дялове на български и чуждестранни емитенти (до 90%).
Дружеството инвестира още и в инструменти с фиксиран доход на български предприятия и
ДЦК (до 50%). То е подходящо както за инвеститори, които преследват активна стратегия на
СТРАНИЦА 3 ОТ 14

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Отчет за проведена учебна практика

Отчет за проведена учебна практика в Управляващо дружество „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД...
Изпратен от:
Grand_Prix
на 2010-08-31
Добавен в:
Доклади
по Финанси
Статистика:
505 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Паричният пазар и функционирането на фондовата борса

18 мар 2006
·
1,228
·
10
·
1,357
·
107

Паричният пазар и функционирането на фондовата борса - субекти на паричния пазар, обекти на търгуване, нуждата от валутни пазари, и др.
 

Финанси и финансова система

05 яну 2007
·
2,243
·
2
·
538
·
74
·
1

Теории за възникване на финансите. Роля и функции на финансите. Финансова система и нейните звена.
 

Подходи за формиране на цените на продукцията

21 фев 2006
·
1,330
·
3
·
874
·
56
·
1

Основни елементи на цената са: разходите за производство иу реализация, печалбата за стокопроизводителя и търговците, ДДС, акцизи, мита, такси. Относителния дял на всеки един от тези елементи в обюото равнище на цените отразява нейната структура. При едно
 

Видове борсови сделки

28 фев 2006
·
2,283
·
4
·
1,796
·
128
·
4

От съдържателна гледна точка, в зависимост от това, дали предметът на търгуването - стоката (продукта) - съществува или не в материалния свят, пазарите се делят на 2 големи групи.
 

Бюджетно финансиране - фискална политика и макроикономическо равновесие

28 фев 2006
·
1,564
·
8
·
3,404
·
110

Бюджетът е сравнително нова финансова категория, свързана с държавата и финансите. Възникването и формирането му се определя от три предпоставки: а) висока степен на развитие на стоково-паричните отношения;
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
18
1
4 мин
31.08.2018
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
8
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Отчет за проведена учебна практика

Материал № 543810, от 31 авг 2010
Свален: 505 пъти
Прегледан: 1,087 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 14
Брой думи: 4,130
Брой символи: 25,190

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Отчет за проведена учебна практика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения