Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
Източници на правото на Европейския съюз
дисциплина: Обща теория на правото
Изготвил: Проверил:
Андреа Ралева проф. Росен Ташев
Фак. № 50950 гл.ас.д-р Иван Кьосев
София
2010
Съдържание
Въведение.................................................................................................................................2
Понятие „източници на правото”........................................................................................3
Система на източниците на правото на ЕС и ЕО...................................................................3
Първични източници на правото на ЕО И ЕС....................................................................4
Учредителни договори.....................................................................................................5
Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за
създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г.......7
Други първични източници на правото на ЕС.............................................................14
1. Всеки УД е придружен от множество допълнителни актове, които имат
самостоятелно юридическо действие (протоколите) и политическо (декларациите)
значение, но формално са неделима част от самия УД, към който са приложени...........14
Източници на Правото на ЕС в широк смисъл....................................................................15
Допълнителни източници...................................................................................................15
Международни договори на Съюза...............................................................................16
Европейската общност сключва редица международни договори с трети страни
или с международни организации.................................................................................16
Междудържавни споразумения в рамките на ЕС........................................................16
Неписани източници на правото на ЕС................................................................................17
Неписаните източници на правото са трудно проследима група, за която е характерна
пряката връзка с дейността на Съда на ЕО. Тази „група” обединява най-общо три вида
източници:................................................................................................................................17
Правни принципи................................................................................................................18
СЕО ясно установява, че основните права са неделима част от общите принципи на
правото, зачитането, на които той съблюдава.............................................................18
Общи принципи на Международното право - СЕО се позовава на тях само по
изключение – докато, обратното, традиционно определя Общностния
правопорядък като ‘нов правен ред”, който се отличава от Международното право,
вкл. и от неговите принципи..........................................................................................18
Основни правни принципи, общи за правните системи на държавите-членки........18
Практика на Съда на ЕО.................................................................................................19
Правният обичай.............................................................................................................20
Производни източници на ПЕС.............................................................................................20
Актове на Европейските общности...................................................................................20
Общностни актове „извън номенклатурата” ...........................................................21
Актове по „Втория” и „Третия стълб” на ЕС...................................................................22
Тези актове се приемат съответно от ЕСв (общите стратегии) или от СМ (общите
действия и общите позиции, в рамките на приетите от ЕСв общи стратегии).................22
Интегрирани източници.........................................................................................................22
Учредителни договори.......................................................................................................22
Регламентите.......................................................................................................................23
Директивите ........................................................................................................................24
Използвана литература...........................................................................................................25
Въведение
Правото на ЕО и ЕС представлява автономен правопорядък
установен от Съда на Европейските общности (СЕО) в решението по дело
26/62 Van Gend Loos. Тогава е направена констатация за наличието на „нов
правен ред на Международното право”. След което последва ново
2
решение по делото 6/64 Costa/ ENEL, където изразът „нов правен ред на
Международното право” бива заменен от „самостоятелен правен ред,
интегриран в правната система на държавите-членки”. Този правен ред
е самостоятелен и по отношение на собствения правопорядък на
държавите-членки в решението по съединителни дела 90 и 91/63
Commission / Luxembourg et Belgique СЕО установява широко разбиране за
истински и самостоятелен правов ред: „в действителност договорът на
цели създаването на взаимни задължения между различните субекти, за
които се прилага, а установява един нов правен ред, който урежда
компетентността, правата и задълженията на тези субекти, както и
необходимите процедури за установяване и санкциониране на всяко
евентуално тяхно нарушаване”.
Този самостоятелен правен ред е съвкупност от правни норми, които
стават непосредствено приложими във всяка държава-членка на
Европейския съюз. Тези правни норми се прилагат от всички
правоприлагащи и правораздаващи органи в държавите, като се има
предвид собствената им йерархия и тази на вътрешните правни норми на
съответните държави членки.
Понятие „източници на правото”
Източници на правото са утвърдените в една система на правото
процедури и актове като критерий за валидността на съдържащите се в тях
правни норми
1
.
Система на източниците на правото на ЕС и ЕО
Източниците на правото на ЕС се разделят на две групи според
начина на създаването им: първични (създадени от суверенни държави от
основата на Международното право и в познатите от него форми) и
вторични (създадени на основата на първичните от органите и по реда,
предвидени в тях).
Доктрината прави още едно разграничение между източници на
Общностното право в тесен смисъл и източници в широк смисъл,
обхващащи всички други приложими в Общностния правопорядък правни
норми (като общите правни принципи, неписаните източници, договорите
на Общностите с трети страни или допълнителни източници).
От момента на присъединяването на една държава към ЕС всички
тези източници в своята съвкупност стават приложими в нея и всички
съдържащи се в тях правни норми стават действащо право на цялата й
1
Ташев, Росен. Обща теория на правото: основни правни понятия, София, 2007, с.29
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Източници на правото на Европейския съюз

Правото на ЕО и ЕС представлява автономен право порядък установен от Съда на Европейските общности (СЕО) в решението по дело 26/62 Van Gend Loos. Тогава е направена констатация за наличието на „нов правен ред на Международното право”....
Изпратен от:
Ади
на 2010-08-30
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
188 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Право
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
5
1
4 мин
06.06.2019
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 10 основни въпроса от правото, всеки само с един верен отговор.
(Лесен)
10
12
1
1 мин
29.05.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Източници на правото на Европейския съюз

Материал № 543580, от 30 авг 2010
Свален: 188 пъти
Прегледан: 199 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 26
Брой думи: 6,922
Брой символи: 43,241

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Източници на правото на Европейския съюз "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения