Големина на текста:
1
Тема 7
Доход, печалба и индикатори за анализ нa
резултатите от дейността на банките
7.1 Прогнозиране на дохода и печалбата на банките
Уравнение за банковата печалба
Основен мотив (цел) на бизнесфирмите в пазарни условия е реализирането на
печалба и максимизиране стойността (богатството) на акционерите. Банките като
бизнесфирми също преследват тази цел. Опростено погледнато, размерът на
печалбата може да се получи, като от приходите се приспаднат разходите, свързани
с дейността на банките, т.е.:
Банкова печалба = ПриходиРазходи
Главният източник на приходи са лихвите, които банките получават от
различните видове активи (главно заеми), а на разходите - лихвите, плащани върху
банковите пасиви (главно депозити)
1
. Разликата между съотношенията лихвени
приходи/лихвоносни активи и лихвени разходи/лихвоносни пасиви е известна под
наименованието лихвен спред
2
. Функционирането на банките, както и на много
други фирми, е свързано освен това и с разходи за персонал и други оперативни
разходи.
Същевременно обаче, както бе изяснено в тема 6, капиталовата структура на
банковите фирми се отличава с висок ливъридж, т.е. банковите мениджъри
оперират главно с привлечен и далеч по-малко със собствен капитал. Оттук следва,
че те трябва в значителна степен да се съобразяват и с интересите на депозиторите,
в основата на които стоят ликвидността и сигурността. В този контекст често се
1
В този контекст банковият бизнес шеговито е бил наричан в миналотобизнес 3 – 2 – 1”. Той се
реализира при лихвен процент по заемите - 3%, депозитна лихва - 2%, а банката като посредник
взема от играта” 1%. Тази ирония, свързана с простотата на банковото дело, отдавна няма нищо
общо с реалната банкова практика.
2
В практиката този показател често се интерпретира и като превишение на лихвения процент по
активите (заемите) над лихвения процент по пасивите (депозитите), т.е. spread = r
l -
r
d.
2
поставя един важен въпрос: съществува ли разумен предел на печалбата, който не
застрашава стабилността на банковите институции?
Основно правило и гаранция за финансовата стабилност на всяка банка в
дългосрочен план е: общият обем на предоставените заеми (Loans) да е равен на
общия обем на привлечените спестявания във формата на депозити (Deposits), т.е.
L=D. Изхождайки от товазлатно правило”, банките могат да прогнозират размера
на своята печалба чрез следното уравнение
3
:
? = (r
l
.L) - (r
d
.D) - (c.D), (7.1)
където:
?печалба на банката;
r
l
среден лихвен процент по предоставените заеми;
L – обем на предоставените заеми;
r
d
- среден лихвен процент по привлечените депозити;
D – обем на привлечените депозити;
c – оперативни разходи на единица депозит.
Отзлатното банково правилоследва, че в горното уравнение L може да се
замести с D, в резултат на което то придобива следния опростен вид:
? = (r
l
-
r
d
- c).D (7.2)
Изискването за задължителни резерви усложнява в известна степен
уравнението за банковата печалба. Както бе изяснено в тема 6, обемът на
средствата, които следва да бъдат държани под формата на задължителни резерви
(R), се изчисява по формулата:
R = t.D
където t е процентът на задължителните резерви, определян от управителния
орган на съответната централна банка.
3
Вж. Jafee, D. Money, Banking and Credit. Worth Publishers Inc., New York, 1989, p. 259.
3
Въвеждането на задължителни резерви променя излатното банково
правило”, т.е.:
L + R = D (7.4)
Оттук следва, че:
L = D - R = D - t.D = (1-t).D (7.5)
След като заместим L с (1-t).D в уравнение 7.1 се получава:
? = r
l
[(1-t).D] - r
d
.D - c.D = r
l
.D – r
l
.t.D - r
d
.D - c.D =
= (r
l
– r
l
.t - r
d
- c).D (7.6)
Политиката на задължителни резерви, провеждана от ЦБ, усложнява в
известна степен управлението на лихвения спред от страна на търговските банки.
Например при увеличаване нивото на задължителните резерви, за да се запази
размерът на банковата печалба, следва да се увеличи и лихвеният спред. Банковата
практика показва, че като отговор на промяната в нивото на резервите търговските
банки прибягват именно към такова решение.
Детерминиращи фактори на банковата рентабилност
Уравнение 7.6 показва, че обемът на банковата печалба се определя (детерминира)
от два много съществени фактора:
1) Сумата на привлечените спестявания под формата на депозити;
2) Печалбата на банката за всяка единица депозит, изчислена от разликата
r
l
– r
l
.t - r
d
- c.
От своя страна, от особена важност за печалбата на банката за всяка единица
депозит са следните два фактора
4
:
Гъвкавото определяне на лихвените проценти по заемите и депозитите от
страна на банковите мениджъри, т.е. ефективното управление на
лихвените спредове;
4
Факторите са два, тъй като банковите мениджъри не могат да влияят върху процента на
задължителните минимални резерви (t).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 май 2020 в 17:36 потребител
09 дек 2019 в 19:23 потребител
05 дек 2018 в 06:17 студент на 36 години от Велико Търново - Висше училище по агробизнес и регионлано развитие, факулетет - Дистанционно, випуск 2018
10 апр 2017 в 11:22 родител на 49 години
16 фев 2016 в 10:04 студент на 27 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2017
21 дек 2015 в 13:00 студент на 27 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Маркетинг, специалност - Маркетинг, випуск 2017
05 апр 2015 в 21:44 студентка на 33 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет мениджмънт и маркетинг, специалност - Прогнозиране и планиране, випуск 2009
30 мар 2015 в 19:29 потребител на 36 години
14 яну 2015 в 22:01 ученичка на 27 години от Пазарджик - ПГ по икономика и мениджмънт, випуск 2012
04 яну 2015 в 17:43 ученичка на 28 години от Бургас - ГРЕ "Г. С. Раковски"
 
Подобни материали
 

Банкова система

28 юни 2011
·
299
·
38
·
1,837
·
498
·
3

Презентация за банкова система. Централна банка. Търговски банки. Развитие на банките в България...
 

Банково дело

20 окт 2011
·
43
·
11
·
2,578
·
75

Кредитно посредничество(кредитиране) - това е най съществената дейност на банките, тя включва мобилизирането на свободен паричен капитал и преразпределението му на възвръщаема основа срещу заплащане на лихва...
 

Банкови операции с борсови ценни книжа, извършвани от ОББ

30 авг 2008
·
121
·
11
·
1,743
·
82

"ОББ Асет Мениджмънт" АД е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 г. Акционери в управляващото дружество са "Обединена Българска Банка" АД....
 

Банково дело - въпроси и отговори

01 окт 2008
·
276
·
11
·
2,085
·
227

1.Ликвидността на една банка е приемлива когато коефициентите за ликвидност по падежни интервали са: - да могат максимално да предвиждат постъпленията си - са не по-малки от 1, поне за първите два падежни интервала 2.Капиталът от първи ред включва:...
 

Пиреос банк

02 яну 2009
·
173
·
15
·
977
·
279

Банка Пиреос България е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари, инвестиционно банкиране и лизинг...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за 2-ри курс
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.
(Труден)
37
43
1
5 мин
03.09.2014
Тест по банков одит
междинен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Контролно с верни отговори тип тест, даден през учебната 2013 година на магистрите от специалност Банков Мениджмънт, но също така пригоден и за бакалавърска степен по Одит. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
15
1
2 мин
20.12.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Доход, печалба и индикатори за анализ нa резултатите от дейността на банките

Материал № 542280, от 17 авг 2010
Свален: 63 пъти
Прегледан: 74 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 24
Брой думи: 299
Брой символи: 1,923

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Доход, печалба и индикатори за анализ нa резулт ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала