Големина на текста:
Хидростатика
Налягане. Основен закон на хидростатиката
Закон на хидростатиката- във всяка точка от обем течност, намираща се в покой
действа налягане p равно на налягането, действащо на повърхността на течността p
0
плюс налягането от теглото на течния стълб над точката
p = p
0
+ ?.g.h
където p
0
е абсолютното налягане на свободната повърхност, ?- плътността на
течността, а g – ускорението на земното притегляне. От същата формула следва, че
външното налягане p
0
, приложено към свободната повърхност на флуида, се предава на
всички точки от флуида по всички направления еднакво. Това е съдържанието на
закона на Паскал. Следователно налягането на всички флуидни частици на една и съща
височина е еднакво. Повърхнините на еднакво налягане са хоризонтални развнини.
Налягане- величина, характеризираща големината на натиска, който действа в/у
единица площ.
Видове налягане:
- Абсолютно налягане P
абс
– нормално натисково напрежение, породено от всички
вуншни сили, включително и тези от атмосферното налягане.
р
абс
= р
атм
+ р
м
при р
атм<
р
абс
р
абс
= р
атм
– p
в
при р
атм>
р
абс
- Атмосферно налягане Р
атм
– силата от теглото на въздуха, действаща на
повърхността на Земята на единица площ. Това налягане за човека например, се
уравновесява от вътрешното му налягане. Атмосферното налягане във всяка точка от
земната повърхност зависи от географското й положение, от времето и от
метеорологичните условия.
- Манометрично налягане Р
м
- Манометрично налягане е това, което показва
манометърът. Нарича се още ефективно налягане и се бележи с Р
м
. То е разликата
между абсолютното налягане P
абс
и атмосферното налягане Р
атм
(т.е. налягането на
околната среда) в този момент и на даденото място. Ефективното налягане може да е
съответно положително или отрицателно в зависимост от това дали е по-голямо или по-
малко от Р
атм
.
р
м
= р
абс
– р
атм
,ако р
атм<
р
абс
- Вакууметрично налягане Р
в
-
( подналягане). По дефиниция:
p
в
= р
атм
– р
абс
, ако р
атм>
р
абс
- Вакуум- в техниката вакуум е всяка област, в която налягането е по-ниско от
атмосферното налягане. Инженерите измерват степента на вакуум с единици за
налягане. В системата SI единицата е паскал (съкратено Pa), но по-често вакуумът се
1
измерва в милиметри живачен стълб (mmHg) или torr, като 1 mmHg или 1 torr е равен
на 133,3223684 Ра. Често се използват и барометрични единици или проценти от
атмосферното налягане.
Уреди за измерване на налягане.
Според вида на измерваното налягане уредите са:
- Уреди за измерване на атмосферно налягане- Барометри;
- Уреди за измерване на манометрично налягане и вакуум- манометри,
вакуумметри и мановакуумметри;
- Уреди за измерване на разлика в наляганията- диференциален манометър.
Според принципа, въз основа на който се извършва измерването, уредите са:
Течностни(хидростатични); Механични ( деформационни); Бутални; Електрически;
Комбинирани; Йонизационни; Топлинни.
Както всички уреди за измерване и уредите за измерване на налягане се характеризират
с обхват на измерваната величина и клас на точност. Обхват на измервана величина е
разликата м/у най-голямата и май- малката стойност, която може да бъде измерена с
дадения уред. Клас на точност е най- голямата относителна грешка в проценти, която
може да се допусне при измерване с уреда.
Течностните уреди за измерване на налягане са основани на хидростатичния
принцип, съгласно който всяко налягане се уравновесява от теглото на стълб течност с
определена височина. Те биват:
- Пиезометри- те се състоят от стъклена тръбичка с диаметър 5-12мм и определена
дължина, закрепени към летва с милиметрова скала. Долният край на тръбичката се
свързва с маркуче към мястото на измерване на налягането, а горният й край е отворен,
т.е. свързан с атмосферното налягане.Ако налягането в точка О е р
о
> р
атм
под
действието на налягането течността се повдига в тръбичката на пиезометричната
височина h
п
, по която се определя налягането в точката О:
р
м
= ?g h
п
2
- U-образен манометър с непостоянна нула- представлява U-образна стъклена
тръбичка, запълнена до определено ниво с работна течност и закрепена към летва с
милиметрова скала. Най-често за работна течност служи живакът с плътност ?
ж
, т.к. с
него могат да се измерват относително по-големи налягания- до 0,4 MPa
р
о
+ ?ga= р
атм
+ ?
ж
gh,
=> - р
атм
= р
ом
= g(?
ж
– ?a)
- Чашков манометър- представлява усъвършенстван U-образен манометър , една от
тръбичките на който е заменена с метална чаша със значително по- голям диаметър. За
манометричното налягане на повърхността на течността в резервоара, както и пти U-
образните манометри, се получава:
р
ом
= ?
ж
gh ± ?ga
- Диференциален манометър- предназначен за измерване на разлика в наляганията.
Той представлява една U-образна стъклена тръбичка, запълнена до средата с живак или
друга работна течност. Двата края на тръбичките се свързват към местата, в които ще
се измерва разликата в наляганията.
p
1
+ ?
в
gh
1
= р
2
+ ?
в
gh
2
+ ?
ж
g ? h
ж
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Хидростатика

Механика на флуидите - теоретична част върху целия материал...
Изпратен от:
alper
на 2010-07-23
Добавен в:
Теми
по Механика на флуидите
Статистика:
426 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Задачи по механика на флуидите
добавена от hackera90 28.01.2012
0
95
Подобни материали
 

Лекция 2 по Механика на флуидите

23 май 2016
·
15
·
22
·
1,034
·
34

Равновесие на флуидите (флуидостатика): равновесие на несвиваем флуид, равновесие на свиваем флуид, измерване на налягане; равновесие на движещи се течности; натиск върху потопени повърхнини; плаване...
 

Лабораторно упражнение 2 по механика на флуидите

01 апр 2014
·
13
·
4
·
273
·
29

Измерване на скорост в течение на несвиваем флуид. Снемане на скоростен профил...
 

Механика на флуидите - пищови

11 мар 2012
·
131
·
2
·
174

Специфичен обем, тегло g= ,[n] m=?g=m.g, [n], плътност. Обемно тегло. Уравнение на състоянието Клапейрон-Менделеев...
 

Формули по Механика на флуидите

01 ное 2011
·
547
·
2
·
61
·
956

Фрмули по механика на флуидите полезни за всички контролни работи през семестъра...
 

Съкратени лекции по механика на флуидите

09 май 2011
·
488
·
50
·
4,284
·
674
·
2

Съкратен вариант на лекциите по механика на флуидите, които стават и за изработване на пищови...
1 2 »
 

Хидростатика

Материал № 540387, от 23 юли 2010
Свален: 426 пъти
Прегледан: 804 пъти
Предмет: Механика на флуидите, Механика
Тип: Тема
Брой страници: 11
Брой думи: 2,994
Брой символи: 17,908

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Хидростатика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала