Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ
1.Кратка история на компютърните мрежи3
2.Класификация на мрежите4
2.1.Класификация според физическия обхват4
2.2.Класификация според метода на администриране6
2.3.Класификация според мрежовата операционна система7
Windows-мрежи8
NetWare-мрежи 8
UNIX-мрежи 9
2.4.Класификация според мрежовия протокол 9
NetBEUI-мрежи 9
IPX/SPX-мрежи 9
TCP/IP-мрежи 9
2.5.Класификация на мрежите според топологията им10
Мрежи с линейна шина10
Кръгова топология12
Топология звезда12
Решетъчна топология13
Хибридни топологии13
2.6.Класификация според мрежовата архитектура14
Ethernet мрежи14
Мрежи Token Ring18
Мрежи AppleTolk18
Мрежи ARCnet 19
ATM мрежи 19
ADSL мрежи 19
3.Мрежови модели 19
3.1.Комуникация с пакети 20
3.2.Многослоен процес на комуникация 20
3.3.Мрежов модел OSI 21
3.4.Моделът TCP/IP 24
IP адресиране25
Автоматично разпределение на адреси27
Разделяне на мрежите на подмрежи29
Протоколите TCP и UDP31
Преобразуване на имена32
IPv6 адресиране 34
4.Мрежов хардуер36
4.1.Мрежови интерфейсни карти37
4.2.Мрежова преносна среда37
4.3.Устройства за изграждане на локални мрежи38
Конвертори на преносната среда38
Повторители38
Хъбове 38
Мостове 39
Маршрутизатори 40
Комутатори 41
5.Отдалечени комуникационни връзки 42
5.1.Отдалечени връзки с комутиране на вериги 43
1
Модеми 43
ISDN адаптери44
DSL адаптери45
Т-носещи46
5.2.Отдалечени връзки с комутиране на пакети 46
ATM47
6.Безжични мрежи49
6.1.Кратка история49
6.2.Стандарти за безжични мрежи50
Стандарти за безжични LAN мрежи50
Стандарти за безжични MAN мрежи56
Стандартът Bluetooth56
Стандартът ZigBee58
Клетъчни мрежи60
6.3. Защита на данните в безжичните мрежи 68
WEP криптиране 69
WPA криптиране 69
WPA2 криптиране 70
SSID имена 70
7.Връзки между LAN и MAN70
7.1.Транслирани връзки70
7.2.Прокси сървъри 72
7.3 Маршрутизирани връзки73
8.Виртуални частни мрежи76
8.1.Тунелиране и капсулиране77
8.2.Изграждане на VPN системи78
8.3.Предимства и недостатъци на VPN80
9.Мрежи за тънки клиенти80
9.1.Софтуер за комуникация между терминален сървър и тънките
клиенти
82
9.2.Хардуер за тънки клиенти84
10
.
Защита на мрежите85
10.1.Видове заплахи85
10.2.Мерки за сигурност88
10.3.Криптиране на информацията90
10.4.Цифрови подписи и сертификати 92
10.5.Защитни стени 93
10.6.Защита и възстановяване от сривове95
11
.
Мрежово администриране 98
11.1.Споделяне на мрежови редурси 99
11.2.Управление на мрежовите акаунти 10
2
11.3.Управление на споделяните ресурси10
4
Литература 10
2
5
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИИ
1. Кратка история на компютърните мрежи
В началото на 19-ти век французите създават първата оптична телеграфна мрежа със
скорост на предаване 20 знака в секунда. Малко по-късно Самюъл Морз демонстрира своя
електрически телеграф, с което се слага началото на телефонните комуникации. В края на
19-ти век започва изграждане на големите телефонни мрежи. Към 1960 г. различните
телефонни мрежи биват свързани, образувайки световна комуникационна мрежа.
През 60-те години, по време на Студената война, правителството на САЩ взема решение
за разработване на компютърна мрежа, която да обслужва комуникационните връзки във
военната система на САЩ. Тя се разработва под мониторинга на Министерството на
отбраната на САЩ, като в нейното изграждане вземат участие и големи университети, между
които Калифорнийският университет и Масачусетския технологичен институт. В резултат, в
края на 60-те години възниква първата компютърна мрежа, наречена ARPAnet (Advanced
Research Projects Agency network). През 1969 г. мрежата бива отворена за невоенни
организации. Първи към нея се свързва Калифорнийския университет. След три години
мрежата вече обхваща почти всички университети и научни институции в САЩ, а след още
две достига и до Европа. Така възниква първата глобална компютърна мрежа (WAN – Wide
Area Network). По-късно, през 80-те години, ARPAnet бива разделена на две мрежи – Defense
Data Network (военна мрежа) и NSFNet (мрежа на Националната научна асоциация). За
кратко време NSFNet се разраства, образувайки днешната мрежа Интернет.
Историята на компютърни мрежи не започва с ARPAnet. Отначало мрежите включваха
един мейнфрейм (компютър с големи габаритни размери и с висока за времето си
производителност) и множество терминали, свързани към него. Посредством терминалите
потребителите осъществяваха колективен достъп до данни и приложения, съхранявани в
мейнфрейма. Терминалите са устройства, които не притежават памет и изчислителна
способност. Те не са компютри. Изградени са от клавиатура и видеомонитор. Недостатък на
този тип мрежи бе високата им цена, а излизането от строя на мейнфрейма водеше до
отпадане на цялата мрежа.
Появата на персоналните компютри промени коренно нещата. Освен ниската си цена, те
осигуриха на организациите и по-висока надеждност (отказоустойчивост) на системите им за
обработка на информация. Например, ако един от компютрите излезе от строя, това не
нарушава работоспособността на останалите. Нуждата от общо използване на информация и
ресурси (принтери, скенери и др.) в едно предприятие наложи свързване на персоналните
компютри в мрежа. Така възникнаха първите компютърни мрежи, наричани локални мрежи
(LAN Local Area Network). Те са локални, понеже свързаните компютри са разположени
териториално близо един до друг, най-често в една обща стая или сграда. Днес под
компютърна мрежа се разбира група от свързани помежду си компютри и други устройства
(принтери, скенери и/или др.), които могат да комуникират помежду си и да споделят общи
информационни ресурси. Мрежите могат да бъдат малки или големи, свързани постоянно
(чрез кабели) или временно (чрез телефонни линии или безжична комуникация).
Телефонните мрежи се различават от компютърните по това, че използват технология,
известна като комутиране на електрически вериги (circuit switching). Свързването на един
телефон с друг (посредством поредица от комутации) води до възникване на електрическа
верига, по която се извършва комуникацията. Връзката е постоянна и трае докато
комуникацията приключи. Ако връзката бъде прекъсната и след това повторно създадена,
най-често възниква друга постоянна връзка (друга електрическа верига), представляваща
друг път за комуникация.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Компютърни мрежи и комуникации

Класификация на мрежите. Мрежови модели. Мрежов хардуер. Отдалечени комуникационни връзки. Безжични мрежи. Връзки между LAN и MAN. Виртуални частни мрежи. Мрежи за тънки клиенти. Защита на мрежите...
Изпратен от:
pps8707
на 2010-07-13
Добавен в:
Учебници
по Компютърни системи и технологии
Статистика:
1,922 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Спешно е. Моля за помощ.
добавена от mirella.markova 29.05.2020
0
20
Двумерен масив, съставяне на блоксхема + код на Pascal
добавена от kaloyan.hristov_7432 11.12.2018
0
12
Комуникационни вериги
добавена от potrebitel123 01.06.2017
0
6
Защита на жичната интернет свързаност"
добавена от vladimir.dzhordzhanov 13.01.2017
1
15
Софтуерен продукт Wireshark.
добавена от mirong 16.11.2014
1
18
Подобни материали
 

Пищови по дисциплина изкуствен интелект


Няколко пищовчета за Изкуствен интелект. Гарантирам че вършат чудесна работа. Успех на изпита колеги...
 

Топология на локална мрежа


Проектиране на локална мрежа на банка, разположена на един етаж.
 

Глобални и локални компютърни мрежи. Модели и протоколи


Скоростта на данните вътре в мрежата е значително по-голяма отколкото в глобалните мрежи. Според функциите, които изпълняват, компютрите в една локална мрежа се делят на работни станции (клиенти) и сървъри.
 

Access 2003 - създаване на база от данни


- Основните обекти, които се съдържат в една база от данни на Microsoft Access - Създаване на нова база от данни с Microsoft Access - Отваряне на съществуваща (примерна).....
 

Компютърни мрежи


Компютърните мрежи могат да използват и чужди ресурси (потребител, клиент), които дават информация (използва се сървър), а чрез терминалите се въвеждат само програми и данни за универсалните компютри...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Тест по информатика за 2-ри курс на тема "Операционни системи"
професионален тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Този тест е предвиден и използван за проверка на студенти по информатика, като включва основните ключови понятия и елементи на приложния софтуер в наши дни. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
47
1
20.08.2013
Тест по компютърни мрежи за 2-ри курс
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Затворен тест по Компютърни мрежи. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс...
(Лесен)
20
51
1
1 мин
19.09.2013
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Компютърни мрежи и комуникации

Материал № 539423, от 13 юли 2010
Свален: 1,922 пъти
Прегледан: 2,341 пъти
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Учебник
Брой страници: 106
Брой думи: 39,843
Брой символи: 237,290

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Компютърни мрежи и комуникации"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонко Крачунов
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  21 години
208 43

Данко Милков
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  28 години
260 43

виж още преподаватели...
Последно видяха материала