Големина на текста:
ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛОГИСТИКА
1.Същност, съдържание и на производствената логистика
Съвременното развитие на фирмите продължава да се съпровожда със сериозни
затруднения в разкриването на пътища за повишаване на ефективността. Една от
основните причини е изчерпването на възможностите на традиционните системи за
организация и управление на производствените процеси в променящите се условия. В
редица случаи разходите за разработване и внедряване на високопроизводителна тех-
ника превишават печалбите от използването й. Едновременно с това нарасналата
динамика на стоковите пазари все по-често предизвиква дисбаланс между търсенето и
реакциите (гъвкавостта) на производството. Развитието на стоковата диференциация и
съпътстващата я специализация, усложняването на инфраструктурните операции в
производството (и извън него) създават значителни проблеми в самата негова ор-
ганизация и оперативно управление. Това обуславя необходимостта от гъвкави
производствени мощности, с които бързо да се реагира на пазарната конюнктура.
Счита се, че постепенното, но решително внедряване на логистичния подход в
управлението на производството, логистичната организация на свързаните с
производствените процеси материални и информационни потоци, осигурява
възможност за системна рационализация на сложните производствени системи. В
специализираната литература, а и в практиката, се обособява специфична
функционална област на логистиката - производствена логистика, насочена към
използване на потенциалните възможности на логистичния подход за ефективно
управление на материалните потоци в производствената подсистема на предприятието.
Управлението на производството в широк смисъл е планиране, организация и
контрол на входящия, междинния и изходящия материални потоци в конкретната
производствена единица с цел произвеждане на определените видове и количества
продукти в предвидените срокове с минимални разходи. Основавайки се на това, както
и на дефинирането на логистиката като управление на движението на материалните и
съпътстващите ги потоци в пространството и времето от първичния източник до
крайния потребител с минимални разходи, някои автори слагат знак за равенство
между логистика, организация на производството, производствен и операционен
мениджмънт. Други ясно разграничават организацията и управлението на
производството от логистиката, но възприемат последната само като комплекс от
транспортно преместващи дейности в рамките на основното производство.
Основната част от авторите изследват интеграцията на логистиката с управлението
на производството и формирането на тази основа на производствена логистика.
Производствената логистика се възприема и проявява кат функционална
подсистема, тъй като логистиката внася редица промени в традиционната
концепция (методи и средства) за организация управление на производствените
процеси. Задачата за максимално натоварване на производствените мощности се
заменя от задачата за ускоряване на обращаемостта на оборотните средства на
предприятието. Поддържането на големи материални запаси, с които да се
гарантира непрекъснатост на производството, се заменя с поддържане на
информация за тяхното местонахождение и използване на възможностите на
логистиката за своевременното им набавяне. Задачата за снижаване на
себестойност се допълва със задачата за бързо изпълнение на поръчките и
повишаване равнището на логистично обслужване на клиентите и т.н.
Трябва да се подчертае, че част от специфичните логистични дейности в
предприятието се извършват във връзка с преминаването на потока от суровини и
материали през производствените цехове и участъци. Производствената логистика
обхваща управлението на материалните и свързаните с тях информационни потоци в
процеса на изпълнение на различни технологични и нетехнологични операции, които
променят характеристиките на входящия поток, без да се включва техниката и
технологията на производствения процес. В този смисъл обект на производствената
логистика са материалните и информационните потоци, които преминават през
производствените звена на предприятието. в процеса на трансформиране на суровините
и материалите в готов или полуготов продукт.
В организационно отношение именно тази част от логистичната система, която е
свързана с управлението на материалните и информационните потоци в сферата на
производството, образува производствената подсистема. Тя може да се разглежда на
микро- и макроравнище, но и в двата случая производствената подсистема генерира
материални потоци и при равни други условия задава ритъма на работа на останалите
логистични подсистеми. Това показва, че управлението на производството и
производствената логистика имат обща основа и насока, в която да се развиват.
Производствената логистика влияе върху степента на организираност и
ефективност на функционирането на производствените подсистеми. Тя осигурява
съгласуваност и взаимни корекции в плановете и действията на снабдяването,
производството и пласмента в предприятието. Логистиката допълва управлението на
производството с нов подход - ориентация към потребителя, т.е. не просто отчитане на
колебанията в търсенето, а производство в съответствие с възприетите стандарти за
обслужване на потребителите. От друга страна, прилагането на логистичният подход в
производството осигурява не само минимизиране на производствените, но и на общите
логистични разходи при зададено равнище на обслужване на клиентите. Преодоляват се
противоречията между отделните функционални области в предприятието и се постига
ефективно управление на материалните потоци изобщо. Развитието на логистиката и
логистичните технологии практически допринася за подобряване на организацията и
управлението на производствените процеси. Акцентът е върху удовлетворяване
изискванията на клиентите (качество, количество, срок и момент на доставка), като в
същото време значително намаляват (дори се елиминират) онези операции и дейности в
производствения процес, които излишно увеличават продължителността на
производствения цикъл, не създават добавена стойност и излишно натоварват
производството.
Следва да се отбележи, че управлението на производството (в тесен смисъл) се
формира от два основни елемента - организация на производството и неговото
оперативно управление. Те безспорно са във взаимна обвързаност и единство, но и
съществено се различават. Организацията на производството е по-статичният елемент,
тъй като се изразява в избора на подходяща структура на производствената подсистема,
както и на начина на изпълнение в пространството и времето на производствените фази,
частични процеси и операции. Именно този избор пряко определя посоките и
скоростта на движение на материалните потоци, структурата на производствения цикъл,
начините на снабдяване на основното производство (работните места), особеностите на
транспортирането на суровините, материалите и полуфабрикатите по работни места и
т.н. Предопределя се и времето за преместването и съхранението им по работните места,
а то е включено в структурата на производствения цикъл, който е важен календарно-
планов норматив (в етапа на календарното планиране). Поради това не е възможно
ефективно прилагане на логистичен подход без единство между логистика и
организация на производството. Нещо повече, той следва да се реализира най-напред в
рамките на този елемент на управлението на производството.
На практика реализацията на логистичната концепция в производствената подсистема в
голяма степен зависи от съществуващата технологична специализация, както и от вида
на изпълняваните транспортно-складови операции. Някои от тях се изпълняват от
специализирани транспортни звена, но по-голяма част се извършват от самите произ-
водствени цехове и участъци, т.е. голяма част от логистичните операции се третират
като производствени. Това често е причина те да бъдат пренебрегвани в хода на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Производствена логистика

Същност и съдържание на производствената логистика. Логистична организация на производствените процеси...
Изпратен от:
nen0
на 2010-07-12
Добавен в:
Доклади
по Логистика
Статистика:
302 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Казус по логистика в дадена фирма
добавена от steli4ka1990 01.05.2013
0
53
Подобни материали
 

Историческо развитие на логистиката

01 май 2007
·
545
·
2
·
432
·
203

В понятието логистика както в миналото, и сега се влага различен смисъл и съдържание. Произходът на думата логистика е свързан с гръцки и френски корени.
 

Пазарна логистика

15 дек 2011
·
311
·
11
·
3,236
·
385

Логистизацията на пазарно - ориентираното предприемачество представлява не толкова процес на трансформация на традиционната организация на икономическите потоци в логистични вериги и системи...
 

Материали по логистика на сигурността

12 мар 2011
·
170
·
7
·
2,461
·
322

термини и определия, които ще помогнат значително на тези които ще се явяват на изпит по логистика на сигурността...
 

Производствена логистична система.

20 дек 2010
·
548
·
19
·
5,175
·
753
·
3

Същност на логистиката на производствените процеси. Задачи и функции на производствената логистична система. Равнища на логистични системи на производствената логистика.Планиране и управление на производствените процеси....
 

Логистични дейности на Каменица АД

01 окт 2010
·
912
·
30
·
8,435
·
1,063

Целта на курсовата работа е да очертае теоретичните аспекти на логистиката и въз основа на анализ на логистичните дейности на фирмата-производител на пиво „Каменица” АД да разкрие възможности за тяхното усъвършенстване....
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Логистика
Изпитен тест по стопанска логистика
изпитен тест по Логистика за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по Стопанска логистика от затворен тип. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
43
58
1
4 мин
02.08.2013
Тест по логистика за 2-ри курс
изпитен тест по Логистика за Студенти от 2 курс
Тестът включва 84 въпроса по дисциплината логистика, предназначени за студенти 2-ри курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
84
31
1
22 мин
23.07.2013
» виж всички онлайн тестове по логистика

Производствена логистика

Материал № 539328, от 12 юли 2010
Свален: 302 пъти
Прегледан: 311 пъти
Предмет: Логистика, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 12
Брой думи: 4,334
Брой символи: 31,191

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Производствена логистика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала