Албена Русева
преподава по Екология
в град
Големина на текста:
ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ
Всеки жив организъм произвежда отпадъци като биопродукт на своите основни
жизнени функции. Дърветата отделят кислород, червеите и микроорганизмите -
азот, а маймуните изхвърлят бананови обелки. Щом всяко живо същество на
Земята произвежда отпадъци, как така планетата все още не се е превърнала в едно
гигантско бунище? За щастиe природата e така устроена, че отпадъкът, отделен от
един организъм, може да се окаже жизнено необходим продукт за съществуването
на друг организъм. Отделения от дърветата кислород, например, е от съществено
значение за живота на хората и другите същества, азотът, който е продукт на
микроорганизмите и червеите, е жизнено необходим за растенията, а изхвърлените
от маймуните бананови обелки стават храна за червеите и микроорганизмите.Така
от милиони години насам природата сама се грижи за преработването на
отделяните отпадъци.
В днешни дни съществува едно ново предизвикателство към този отдавна изпитан
начин за справяне с отпадъците – човекът. Заедно с нарастването на броя на
населението и установяването на модерен начин на живот, нарастват и
количествата боклук от нов тип, който природата не може така бързо да преработи
самостоятелно. Такъв отпадък е например пластмасата. Биологичното
(естественото) разграждане на една голяма част от отпадъците, които изхвърляме,
отнема месеци, дори години. Ето защо е необходимо да разгледаме отделните
типове отпадъци, които човекът изхвърля – какво точно става с тях и как можем да
ги преработим по-лесно, така че да попречим Земята да се превърне в едно
гигантско необитаемо сметище.
СКАЛА ЗА БИОРАЗГРАДИМОСТ
Продукт Времетраене
Памучен парцал 1-5 месеца
Хартия 2-5 месеца
Въжета 3-14 месеца
Обелки от портокал 6 месеца
Вълнени чорапи1-5 години
Фасове от цигари1-12 години
Кутии от сокове5 години
Найлонови торбички10-20 години
Кожени обувки25-40 години
Найлонова тъкан30-40 години
Консервни кутии 50-100 години
Алуминиеви кутии80-100 години
Стъклени бутилки1 милион години
Пластмасови бутилкиНикога
Възрастни или деца, всички ние изхвърляме твърди отпадъци (или както още ги
наричаме боклуци), без значение дали това са стари вестници, найлонови
торбички, хартийки от бонбони, бутилки от минерална вода, окосена трева,
остатъци от вечеря, стари електроуреди, или дори кухненски мивки. За 2001 година
на всеки човек в България се падат средно по 505 кг твърди отпадъци. Този вид
боклук най-често е грижа на кметството и се нарича Общински твърди отпадъци.
С течение на времето количеството боклук, генериран от хората, нараства и
съставът му се променя. Преди около сто години нашите прадеди са произвеждали
по-голям процент биоразградими отпадъци. Естествено-разградимите вещества
могат лесно да се усвоят от живеещите в почвата микроорганизми, които ги
преработват и разграждат до прости, нетоксични и устойчиви химични съединения
като въглероден двуокис, вода, или минерали, а те от своя страна могат лесно да
бъдат усвоени от други живи организми. Примери за такива биоразградими
отпадъци са остатъците от храна, от подкастрени дворни растения, дървесина и
вълнени или памучни материи, които не са били подложени на избелване или
третирани с други опасни химикали. Този вид отпадъци биха “изчезнали” в
рамките на няколко седмици или години, ако съществуват необходимите за това
условия.
Заедно с индустриализацията на съвременното общество и установяването на нов
начин на живот значително са се променили и видовете отпадъци. Една от
характеристиките на модерния свят е производството на повече опаковки, като
например пластмасови бутилки, пакети от чипс, консервни кутии, картонени
кашони от домакински уреди, облицовани с найлон пликове за писма и колети и др.
Преди години семействата са притежавали по една крава; хората сами са
произвеждали необходимото количество мляко и са го съхранявали в бидони за
многократна употреба. Днес повечето от нас просто влизат в магазина и си купуват
мляко в картонени кутии, които след употреба отиват в кошчето за боклук.
Вследствие на индустриализацията и промените в световната икономика една
голяма част от съвременните професии изискват работа в офис, което от своя
страна означава повече отпадъчна хартия. Известен е и фактът, че заедно с
технологичния напредък на обществото нараства и покупателната способност на
хората, така че днес купуваме повече електронни уреди: телевизори, компютри,
компакт-диск устройства, перални машини, хладилници и микровълнови печки.
Днес се използват предимно превозни средства, работещи с горива, например:
леките автомобили и мотоциклетите. Подобни изделия имат продължителен срок
на годност и не се изхвърлят непосредствено след употреба, както става с
хартийките от бонбони или отпадъчната хартия от офиса. И все пак дори те накрая
се оказват изоставени в изкопите за смет.
Отпадъци от този вид няма как да изчезнат безследно (виж таблицата по-горе).
Разграждането на повечето от тях отнема милиони години, а Земята не разполага с
неограничено пространство за сметища, както и екосистемите не притежават
безгранична способност за абсорбиране на генерираните от нас замърсители на
въздуха и водата. Предизвикателството за 21 век е изнамирането на подходящ
начин за депониране на тези отпадъци, с оглед опазване чистотата на планетата и
съответно – намаляване риска за оцеляването на идните поколения.
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
През годините хората са се “отървавали” боклука си по различни начини, много от
които съвсем не са естетични и често оказват пагубно влияние върху околната
среда. Дори днес в България е обичайно да видиш минувачи, хвърлящи фасове от
цигари по улицата, или хора, изсипващи боклук директно от прозореца. Не са
изненада дори пластмасовите бутилки, изхвърлени в планински клисури, или
пламъците от горящ боклук, лумнали в открити пространства и бунища. Очевидно
подобен вид практика е доста отблъскваща и накърнява естествената красота на
Българската природа, както и облика на жилищните площи и градовете, които
обитаваме. Далеч по-малко очевидни, за съжаление, са преките последствия от тази
практика, а също и нейният неблагоприятен ефект както върху здравето на
екосистемата, така и върху нашето собствено здраве.
Боклукът, изхвърлен от прозорците или оставен на открито в бунищата, привлича
гризачи и насекоми, които са преносители на зараза. При дъждовно време водата,
оттичаща се от тези отпадъци, замърсява питейните водоизточници, което отново
ни излага на риск от зараза. Изгарянето на боклук на открито причинява
замърсяване чрез отделянето на зловредни токсини във въздуха. Това уврежда
местната екосистема и ни прави податливи към респираторни проблеми и болести:
астма, бронхит и рак на белите дробове. Пепелта, останала от подобни пожари,
съдържа висока концентрация на токсини, които замърсяват почвата заедно с
оглежданите в нея зеленчуци, а също и източниците на питейна вода.
Отпадъците и тяхната преработка трябва да се управляват, за да защитим не само
себе си, но и околната среда. Не съществува един-единствен метод, посредством
който да се управлява целокупния продукт от отпадъци в България. Агенцията за
Защита на Околната Среда в САЩ препоръчва системата на “йерархия в
управлението на отпадъци”, съставена от няколко метода, класифицирани според
статистиката за тяхното предпочитане. (Виж разделите по-долу за подробна
информация относно всеки метод.)
1. Редуциране на източниците. Редуциране на източниците на боклук,
познат още като превенция на отпадъците, е най-предпочитаният метод за
управление, тъй като най-добрият начин за премахване на боклука е да се
предотврати неговата първоначална поява. Както гласи самото
наименование, този метод предполага превенция на отпадъците чрез:
ограничаване броя на източниците на отпадъци, намаляване консумацията
на суровини и стимулиране многократната употреба на продуктите. Той
препоръчва също и употребата на безопасни вещества с цел намаляване
нивото на токсичност в потока отпадъци. Така например, използването на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управление на отпадъците в България

Всеки жив организъм произвежда отпадъци като биопродукт на своите основни жизнени функции. Дърветата отделят кислород, червеите и микроорганизмите - азот, а маймуните изхвърлят бананови обелки. Щом всяко живо същество на Земята произвежда отпадъци...
Изпратен от:
Marto0o0o
на 2007-12-09
Добавен в:
Доклади
по Екология
Статистика:
717 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
силата на екологичните закони е в това че никои не може безнаказано да ги нарушава есе
добавена от dauteva_1984 07.03.2013
1
18
Подобни материали
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
317
·
3
·
6,699
·
774
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
652
·
14
·
296
·
1,387
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
615
·
2
·
6
·
641
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Екология

12 май 2008
·
279
·
4
·
573

Думата "екология" се образува от гръцките думи "Ойкос"-дом, жилище и "Логос"-наука. Най-често се определя като наука за отношенията на един организъм или група организми, към околната среда или като наука за взаимоотношенията на човека с неговата...
 

Екологична криза

16 мар 2009
·
187
·
3
·
828
·
234

Глобална еколкогична криза, замърсители на атмосферата, почвите и водните ресурси; за студенти.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
тематичен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(Труден)
10
1
1
3 мин
25.07.2018
Тест по екология и опазване на околната среда
изпитен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.
(Лесен)
1 час
40
180
1
02.07.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Управление на отпадъците в България

Материал № 53845, от 09 дек 2007
Свален: 717 пъти
Прегледан: 502 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Доклад
Брой страници: 23
Брой думи: 5,371
Брой символи: 46,847

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на отпадъците в България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Албена Русева
преподава по Екология
в град
1 173 20

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения