Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
ПО
ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО
ИЗГОТВИЛ: АНИ АНГЕЛОВА ДЕМОСТЕНОВА
16гр. СК, фак.№ 062098
Използвана литература: Осигурително право, Красимира Средкова, 2008
1.Понятие за осигурител
Осигурител е всяко физическо, юридическо или неперсонифицирано дружество, както и други
организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други
физически лица. Тази дефиниция има по-широко значение- и за другата област на обществено –
здравното осигуряване.
Осигурителят е правен субект, който участва в набирането на средствата за общественото
осигуряване. С това той прехвърля риска от настъпването на неблагоприятните за осигуреното
лице материални последици на осигурения социален риск върху осигурителния орган.
Осигурителите са изрично определени в законодателството. Те имат задължение да участват в
набирането на средствата по осигурителните фондове. Това задължение възниква при
задължителното осигуряване или по волята на осигурителя- при доброволното осигуряване.
Задължението за внасяне на осигурителни вноски е субективно задължение на осигурителя по
правоотношението му с осигурителния орган, но по задължителното обществено осигуряване
то има и публичноправен характер- произтича от закона и е насочено към публичен
осигурителен орган. Освобождаване от това задължение е недопустимо по какъвто и да е
начин.
Осигурителят участва като страна в правоотношението с осигурителният орган. Той участва в
това правоотношение непосредствено- по доброволното осигуряване, и чрез НАП, на която
превежда дължимите осигурителни вноски и която след това ги прехвърля на осигурителния
орган- по задължителното осигуряване. Между осигурителя и осигуреното лице няма
осигурително правоотношение, макар в някои случаи той да извършва плащания.
2.Категории осигурители
Осигурители за другиго
В зависимост от това дали участието в набирането на средствата по общественото осигуряване
е за самия субект на задължението или за другиго, осигурителите могат да бъдат разделени на
две основни категории. Едната са осигурители, които участват в набирането на тези средства за
другиго- за осигурените лица. Тази категория осигурители участват само в задължителното
обществено осигуряване. Тяхното задължение за участие в осигуряването произтича
непосредствено от закона.
А.Ползване на чужд труд- По правило осигурителите от тази друга категория са субекти, които
ползват чужд труд в различна правна форма.
Б.Особена нужда от закрила- Осигурител в голяма част от тези случаи е държавата-
осигурителните вноски се дължат за сметка на републиканския бюджет или на определен
публичен фонд. Задължението на държавата за осигуряване на съответните категории граждани
е обусловено от причини, които налагат специалната им закрила. В едни случаи то е за
признание за значимостта на дейността, която гражданите са осъществявали в миналото или
понастоящем.
Осигурители за себе си
Има категории физически лица, които се осигуряват сами- те имат право на осигуряване при
настъпване на осигурителния социален риск, но и върху тях лежи задължението за участие в
набирането на средствата по тяхното осигуряване. Задължението на лицата, които се
осигуряват сами възниква със започването на трудовата дейност и се прекратява с нейното
прекратяване. Това става с подаване на декларация в НАП, която регистрира служебно
осигурителите в НОИ. За собствениците и съдружниците в ТД е предвидено,че осигуряването
им става чрез дружеството.
3.Осигурителни вноски
Задължението за участие в набирането на средствата по общественото осигуряване чрез
внасяне на осигурителни вноски е определящо за качеството осигурител. Редовното и точното
внасяне на осигурителните вноски пък е основна предпоставка за ефективното функциониране
на осигурителните фондове.
Осигурителната вноска представлява определена парична сума, която осигурителят дължи сам
или заедно с осигурения по осигурителните фондове. Тази сума определя участието на
осигурения в натрупването на средствата за общественото осигуряване. Осигурителните вноски
са основният приходоизточник на осигурителните фондове. Но те се натрупват и от бюджетни
субсидии, възстановяване на направени осигурителни разходи, глоби и други приходи.
Осигурителната вноска е парично плащане. То се дължи на съответния осигурителен орган. Тя
е месечно плащане. Задължението за внасянето й всеки месец произтича от необходимостта за
осигуряване на редовни постъпления на средства по осигурителните фондове. Допустимо е и
авансово внасяне за лицата, които се осигуряват сами.
Осигурителната вноска се определя в процент от осигурителния доход. Тя е винаги част от този
доход. Вноската има личен характер и при внасянето й следва да се прави поименно за всяко
лице. Осигурителната вноска се дължи от различни правни субекти. Това зависи от
основанието за осигуряване и от предмета на осигуряването. По правило осигурителните
вноски за осигурените работници и служители се разпределят между тях и осигурителите. Това
правило се прилага за общите рискове и за безработицата. Понастоящем делът на
осигурителите е 60% от вноската срещу 40% за осигурения. Осигурителните вноски от фонд
„ Трудова злополука и професионална болест” са само за сметка на осигурителите, както и
вноските за време,приравнявано на осигурителен стаж.
Когато осигурител е държавата вноските са само за нейна сметка. А осигурителните вноски на
самоосигуряващите се лица са изцяло за тяхна сметка.
Осигурителните вноски се изчисляват спрямо осигурителния доход. Това е доходът от трудова
дейност- основание за осигуряване. В него се включва брутното възнаграждение, т.е. цялото
възнаграждение без приспадане на дължимите данъци. За изпълнителите по договори за
управление или контрол на ТД и за лицата, които осъществяват трудова дейност без трудово
правоотношение, осигурителният доход се образува след приспадане на нормативно
признатите разходи. Във всички случаи се спазват минималният и максималният размер на
осигурителния доход. В случаите, когато осигуреното лице не получава трудов доход,
осигурителната вноска се изчислява върху определена в закона основа. Тя може да бъде:
А. минималната месечна работна заплата, установена за страната
Б. дължимото обезщетение по трудовото правоотношение
В. обезщетението от държавното обществено осигуряване
Г. пенсията
Д. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица
Е. минималният осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи
Ж. половината от минималният размер на осигурителният доход за самоосигуряващите се лица
Размерът на осигурителните вноски за основното задължително обществено осигуряване се
определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Размерът на
осигурителните вноски като процент от осигурителният доход е еднакъв за всички осигурени
лица.
Събирането на осигурителните вноски за всички осигурителни фондове на задължителното
обществено осигуряване и за здравното осигуряване е възложено на НАП. НАП ги разпределя
по сметките на осигурителните органи по общественото осигуряване и по здравното
осигуряване- НОИ и НЗОК

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 дек 2018 в 11:10 студент на 40 години от София - Висше училище по застраховане и финанси, факулетет - Финанси, специалност - Финанси, випуск 2019
 
 
Онлайн тестове по Трудово право
Тест по трудово-правно законодателство
изпитен тест по Трудово право за Ученици от 12 клас
Изпитен тест върху трудово-правното законодателство. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
17
1
1 мин
25.07.2013
Тест по трудово право за студенти от 4-ти курс.
изпитен тест по Трудово право за Студенти от 4 курс
Изпитен тест, прилаган по дисциплината "Трудово право", за студенти от 4-ти курс. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
12
82
1
25.04.2014
» виж всички онлайн тестове по трудово право

Видове осигурители

Материал № 538302, от 06 юли 2010
Свален: 67 пъти
Прегледан: 59 пъти
Предмет: Трудово право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 3
Брой думи: 862
Брой символи: 5,852

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Видове осигурители"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения