Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
“Невербалто общуване” – запознаване.
Вербалният и невербалният език са изразните средства, които ползваме в своето
ежедневие, за да изразим самите себе си и всичко, което сме- явни и/или скрити
мисли, мнения, дейстивя, чувства, представи, мечти..сънища.. Тяхното разбиране,
правилно разчитане неиминуемо довежда до по-доброто разбиране от нас самите на
самите нас и на околните..
Вербалното и невербалното общуване са една неделима част, която няма как да
разедил самостоятелно, но за нейното цялостно разбиране, струва ми се, е
необходимо да се запознаем с двете й съставни части поотделно. Затова тази вечер
тема на дискусията е - невербалното общуване.
Кои са основните опорни точки, когато говорим за разчитане на невербалният диалог,
който водим с околните и те с нас?
Първото, което трябва да знаем е, че в невербалното общуване изреченията, които
изричаме се изразяват непосредствено с жестовете ни, мимиките, стойката на тялото.
И както във вербалното общуване, тези "изречения" съдържат думи (отделните
жестове), които трябва да се тълкуват и разбират като съвкупност, а не поотделно.
Затова, когато говорим за разчитане на невербално общуване, ние не говорим само за
отделните жестове, а за целият сноп от такива. Или иначе казано, ще набележа
първата опорна точка така:
- Сноп от жестове- изреченията, които казваме с тялото си. Всеки един наш жест,
мимика е част от това изречение. Погрешно би било разбирането, че разтълкуването
само на едното или другото ни дава пълна информация за това- какво ни казват
отсреща.
Второ.
- Контекст на конкретната ситуация. Тълкувайки сноповете от жестове, като фактор
никога не трябва да изключваме конкретната ситуация, в която ги наблюдаваме.
Защо? Защото поставени в една или друга ситуация ние използваме едни и същи
жестове, но с различен смисъл.
Трето- социалната среда.
Социалната среда, в която се намираме е тази, която ни научава да “разговаряме” по
един или друг начин, тя е нашият фонд от жестове, мимики, които след това
използваме в “речта” на тялото си. Също така социалната ни среда е тази, която
придава конкретно значение на един или друг жест, което директно ни позволява да
направим препратка към важността на културните различия като фактор при
тълкуването на сноповете от жестове на събеседника ни:
- Фактор на соц. среда в широк план.
Всяка една нация, култура си има един собствен фонд от жестове, изразни средства,
които са характерни за нея.
Например, в голямата си част европейците са свикнали да изразят уважение към
събеседник, с когото сега се запознават чрез ръкостискане. Докато, например,
японците, не използват този жест в своя бит, а друг, напълно различен-поклон.
Зависимост от това, доколко познават човека и доколко искат да изразят това
уважение, самият поклон се прави на различни нива.
Множеството случаи, които могат да се използват за нагледни примери еднозначно
потвърждават, че също както думите, така и жестовете имат смисълът, който заложим
в тях и в който сме възпитавани да влагаме.
- Фактор на социалната среда в тесен план.
Този фактор засяга изграждането на комуникативните умения на младият индивид в
семейната, приятелската среда, в които той израства и се възпитава. както и
непрекъснатите нови контакти, които провокират в различна степен и по различен
начин едно непрекъснато формиране.
- Друг фактор- професионална област. Професионалната област на общуване е част
от соц. ни среда. Тя е със своите изисквания към нас. Изисквания, които ни
моделират. И това важи за всяка една професия. Тоест професията, която
упражняваме малко или много ограничава, стеснява и конкретизира изразните ни
средства.
- Фактор, който влияе на общуването ни е възрастта. Защо, ще попитате. Защото в
различните възрасти, ние усвояваме нови запаси от жестове и мимики, които
използваме в общуването си с околните. Научаваме си да завоалираме, да
въздържаме първоначалните си реакции.
...
Не мисля, че можем да изчерпим темата, но взимайки под внимание всичките тези
основни фактори, ние можем да започнем нейното обсъждане. Зони на общуване. Те
биват няколко:
- публична
- социална
- лична
- интимна
Във всяка една от тях, както при вербалното, така и в невербалното общуване,
взависимост от взаимоотношенията ни с околните, ги допускваме или не ги допускаме
в една или друга зона.
В различните култури, тези невербални дистанции са различни. Например, в едно
общество или в даден негов социален слой, всяка една от тези зони може да е
различна.
Без да сме запознати с тази условност, несъзнателно ще нарушим тези невидими
границите на общуване и ще влезе в интимната зона на своя събеседник, докато за
нас- ние с него се намираме в личната зона, на което често би се отреагирало
негативно.
Или иначе казано- без да познаваме културните навици на даден народ или соц. слой,
нашите събеседници и самите ние можем да бъВече разгледахме уводната част на
темата, затова можем да преминем по-конкретно-към наблюденията и анализът на
това общуване, което осъществяваме непосредствено чрез нашите жестове, мимики,
стойка на тялото и т.н.
Всеки от нас, в своето ежедневие и във всяка негова сфера- у дома, на работата и
т.н., непрекъснато използва невербалното общуване с околните. Както и те
контактуват по този начин с нас. Въпросът тук е, доколко подсъзнателно и доколко
съзнателно ние разчитаме това, което те ни казват.
Така.. Взех решение да разделим тази дискусията на няколко части, т.е. жестове
които касаят лицевите мимики и жестовете на ръцете ни, които ги допълват; жестове
на ръцете ; жестове , които изразяваме чрез позицията на кракат аси, както и цялата
стойка на тялото.
Както подчертах при първата част от дискусията, погрешно би било да се смята, че
можем да "прочетем" смисълът на това, което ни "казват" в невербалното общуване
само чрез "прочитането" на един или два жеста. Валидното правило е тук, че както
при речта и тук има "изречения", които са съставени от отделни думи и всяка дума
сама по себе си не дава цялата информация.
Хм, преди да продължа, ще си позволя да спомена и нещо др. След вече миналата
дискусия, присъстващ на нея ме попита- може ли да лъжем чрез жестовете си? както
бихме могли в своето вербално общуване?Отговорът е- много трудно и почти
невъзможно. Защото от една страна, нашето подсъзнание знае, че ние лъжем.Докато
съзнателно се опитваме да го прикрием, подсъзнанието пречи. Др. фактор тук е, че е
трудно синхронизирането между вербалното и невербалното общуване, ако има
такова несъотведствие между това, което мислим и това, което правим и съответно
казваме.Затова е и крайно трудно да прикрием една лъжа невербално.
Както споменах по-нагоре, разделила съм зоните на използваните жестове на няколко
части като ще разгледаме всяка една, за да е по-разбираемо, поотделно. Накря съм ви
подготвила няколко картинки, където ги има сноповете от жестове и възможността да
дискутираме над вече минатата тема и практически.дем разбрани неправилно.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 апр 2019 в 21:40 студент на 30 години от Сливен - Технически Колеж Сливен към ТУ - София, специалност - Компютърна техника в мъшеностроене, випуск 2020
03 мар 2019 в 18:54 студентка на 38 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Факултет Стопански, социални и правни науки, специалност - Публична администрация, випуск 2009
06 яну 2019 в 13:04 ученичка на 26 години от Банско - Професионална гимназия по електроника и енергетика, випуск 2012
12 ное 2017 в 19:44 учител на 34 години от Айтос - ПГ по селско стопанство "Златна нива", випуск 2015
08 ное 2017 в 16:10 в момента не учи на 50 години от Добрич
25 фев 2017 в 21:57 в момента не учи на 36 години
 
Домашни по темата на материала
психология и логика - 9 клас
добавена от silviia.hristova6 10.01.2015
0
13
соцялни групи псиxология
добавена от fatime.musa19999 18.10.2016
1
5
Подобни материали
 

Социална психология

23 ное 2008
·
372
·
8
·
1,799
·
358

Социалната психология изучава фактът, че голяма част от нашите социални възприятия повече зависят от тълкуването на дадена ситуация, отколкото от самата тази ситуация.
 

Девиантно поведение

17 фев 2012
·
448
·
29
·
11,138
·
693
·
4

То има твърде разнообразен характер. Към него се отнасят различни явления. Най - крайната форма на девиация са убийствата, но като проява на девиантно поведение могат да се разглеждат пороците, всяко противозаконно и неетично ...
 

Въведение в психологията на управлението

02 окт 2008
·
287
·
5
·
769
·
154

За пръв път разработени в междуличностните отношения в управленската дейности писани в Елтън Мейо стр.13. Две условия ще способстват за развитие на ПУ...
 

Девиантно поведение

12 сеп 2009
·
175
·
5
·
766

Тук се отнасят убийствата и всички други действия които нарушават законите, но като девиантно поведение може да се разглежда неморалното поведение...
 

Авторитет на ръководителя

16 дек 2008
·
405
·
6
·
395
·
204
·
4

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ,,Психология на Управлението’’ На тема:,,Авторитет на ръководителя-Авторитет - на първо място това е валидност, гаранция, поръчителство; на 2-ро място това е пример, образец; на 3-то място това е влияние...
 
Онлайн тестове по Психология
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
44
1
1 мин
15.03.2015
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
13
1
3 мин
17.10.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Невербално общуване

Материал № 53767, от 08 дек 2007
Свален: 545 пъти
Прегледан: 208 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 678
Брой символи: 5,415

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Невербално общуване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
27

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
366

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения