Павлина Костадинова
преподава по Етика
в град София
Големина на текста:
ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
В литературата съществува почти единодушно становище, че
професионален морал притежават преди всичко тези професии, които имат
за свой обект човека. В зависимост от обекта на приложението на труда,
социалната функция на даден вид труд и произтичащите от тях нравствени
изискания всички професии може да се разделят на две групи: към първата
е целесъобразно да се отнесат професиите, чийто обект е човекът - това е
професионалната дейност в областта на здравеопазването, културата,
просветата, общественото и държавното управление; към втората -
професиите, обект на дейността на които не е човекът, а природата или
изкуствено създаденото вещество (професията на металурга, шофьора и
др.). Понятието „професионална етика" е приложимо главно към
професиите от първата група, които по рода на своята дейност встъпват в
непосредствен контакт с хората и последствията от дейността на които не
се поддават на пряк отчет, но оказват влияние върху живота и интересите
на други хора. Към такива видове професионална дейност се предявяват
повишени изисквания. Техният социален и нравствен престиж винаги е
бил достатъчно висок по силата на голямото доверие към тях от страна на
обществото.
Професионалният такт може да се определи като особен стил на
поведение, свързан със способността маневрено да се действа съобразно с
конкретната ситуация и индивидуалните качества на обекта на дейността.
При такова разбиране тактът се явява важна част от професионалното
майсторство, етико-психологическият аспект на професионалната дейност.
По такъв начин професионалният морал функционира като цялостна
система с определени структурни единици, чиито преходни елементи са:
от съзнанието към отношенията - личностните качества (мотивационно-
оценъчни) на професионалността: от отношението към поведението -
позицията, мнение и постъпки); от поведението чрез отношението към
съзнанието - съдържанието и общественополезният смисъл на
професионалната дейност.
Но тъкмо „обектите на моралното регулиране" предполагат
разкриването на функционалните звена на професионалния морал,
посочващи ролята му в обществото. Тези функционални звена са
професионалната дейност и професионалното общуване. От гледна точка
на социалното функциониране на професионалния морал,
посочващи ролята му в обществото. Тези функционални звена са
професионалната дейност и професионалното общуване. От гледна
точка""на"социалното функциониране на професионалния морал,
професионалната дейност и общуване са основни обединяващи звена на
цялостната система на професионалния морал, изразяваща обществената
му роля и значение. Професионалната дейност и общуване легитимират
професионалния морал като отношение към конкретния обект на
въздействие (отделна личност, аудитория, публика) и оттам- към цялото
общество. По такъв начин, доколкото субекти на общуването са конкретни
личности, чрез съответното професионално въздействие то придобива
морален смисъл.
Професионалната дейност на определени групи от хора от своя
страна спомага и допринася за качествената социализация наличността-
определени типове професионална дейност осигуряват специализирано
въздействие върху социализирането на личността, за опазването на
нейното физическо и духовно благополучие, за охрана на целостта и
единството на национални общности и техните коренни интереси - тези
типове професионална дейност изразяват отношение към обществените
интереси. Лекарят, журналистът, педагогът, артистът не могат да събират
интересуващия ги тип информация за изпълнението на своите
професионални задачи (лекуване, очерк, възпитателно въздействие,
присъда), ако не влязат в дадени форми на отношение и връзки с дадено
лице. Набирането на тази информация е сложен процес, който предполага
не само технически прийоми, но и професионален такт и майсторство,
които безспорно съдържат и морални измерения. Вече събраната инфор-
мация се подлага на известна селективна обработка и след това
целесъобразно се използва. Но в определен случай в събраната
информация може да има сведения от такъв характер, които засягат само
отделната личност, нейното достойнство и дълбока интимност, сведения,
чието разгласяване може да окаже изключително отрицателно въздействие
върху тази личност, от една страна, и върху престижа, социалното доверие
към професионалиста, от друга страна. Неразгласяването на тези сведения
е професионално изискване. С други думи, общуването между
професионалиста и отделната личност (като обект на професионална
дейност) налага свои правила, които са израз на социалното
функциониране на професионалния морал. Прагматическият аспект на
общуването, обслужващ други видове дейност, е характерен за социалното
функциониране на професионалния морал.
Трудовият морал може да изразява и цялата съвкупност от
определени изисквания на професионалната дейност, когато обществената
роля и характер на тази професионална дейност не са се специализирали
достатъчно и съвпадат с общата насоченост на отношението към обекта на
труда, отношенията между хората в тази дейност на базата на общото
разделение на труда. Това означава, че в процеса на конкретизацията на
общите изисквания на трудовия морал не се е „появила" моралната
необходимост.от отчитане на всички отлики на дадено професионално
разделение на труда и изкристализирането й в специфична система от
морални изисквалия. В такъв смисъл общата система на трудовия морал се
проявява във функцията си на своеобразна основа и първоизточник на
професионалния морал. Трудовият морал се „показва" като професионален
морал тогава, когато наред със съответните общи въпроси още не са
възникнали специфичните проблеми на нравствеността, свързани с
професионалните особености на отделните и различни отрасли на труда.
Трудовият морал в известен смисъл разкрива и наличието на отношението
на трудещата се личност към технологичните норми.
По такъв начин социалното значение и социалното въздействие имат
определяща стойност за възникването и наличието на професионален
морал като особена ценностна характеристика на една или друга професия.
Именно при такива обстоятелства определена професионална дейност се
превръща в особено необходима за обществото и придобива
конкретизиран израз на труда - като обособена ценност.
В разкриването на това синтезирано превръщане на определен вид
труд и ценност, процес и състояние, едновременно пораждащи
професионалния морал, интересен анализ правят Е. П. Петросян и Ю. В.
Согомонов. Като отбелязват, че при професионалния морал не става дума
за фактическото равнище на моралността, а за дължимостта, която,
оставайки нереализирана, може да възпрепятства изпълнението на
професионалните функции, авторите пишат: „Предмет на труда на
болшинството професии така или иначе е веществото на природата. Но за
ред професии предмет на трудова дейност не е веществото на природата, а
самата човешка личност. Това е характерно за групите, заети предимно с
културно-просветителска, научно-педагогическа, лекарска дейност, а също
отчасти за заетите в сферата на държавното и общественото управление.
Има се предвид не всяко въздействие върху човека (обект на труда за
бръснаря също е човекът), а само такова, което съществено се отразява на
личността и нейната съдба. А това означава, че трудовите загуби на
работниците от тези професии и техните материални резултати се
проявяват в жизнената дейност на други хора и затова особено трудно се
поддават на непосредствено изчисляване... Трудовата .дейност на хората
от тези професии... не се поддава на предварителна регламентация, не се
вмества в рамките на служебните инструкции и технологичните шаблони."

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Професионална етика

Професионалният такт може да се определи като особен стил на поведение, свързан със способността маневрено да се действа, съобразно с конкретната ситуация и индивидуалните качества на обекта на дейността...
Изпратен от:
Dobi77
на 2010-06-25
Добавен в:
Теми
по Етика
Статистика:
200 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Етика
Бизнес етика
изпитен тест по Етика за Студенти от 3 курс
Тест по бизнес етика от НБУ, 5-ти семестър. Всеки въпрос има само по един верен отговор.
(Труден)
30
4
1
6 мин
30.07.2019
Тест по етика за 10. клас
междинен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът включва въпроси, обхващащи всичко изучавано по етика в десети клас.
(Труден)
51
570
1
1 мин
30.09.2011
» виж всички онлайн тестове по етика

Професионална етика

Материал № 535618, от 25 юни 2010
Свален: 200 пъти
Прегледан: 250 пъти
Предмет: Етика, Философия
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 761
Брой символи: 5,650

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Професионална етика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Павлина Костадинова
преподава по Етика
в град София
с опит от  20 години
488

Павлин Славов
преподава по Етика
в град Благоевград
с опит от  12 години
436

виж още преподаватели...
Последно видяха материала