Големина на текста:
А С Т Р О Б О Т А Н И К А
Всичко във Вселенната е взаимосвързано , всичко взаимодейства. Животът на нашата
Планета , както и на другите се подчинява на финни космически връзки и енергии,
които Тя поема от Космоса. Древната наука Астрология може да ни раскрие много
тайни от Божествения план. В тази наука са вплетени и други, като математика и най-
вече сакралната геометрия, върху която се базира цялато устройство на Вселенната.
Безброй невидими многомерни и многопространствени енергийни кристали са въз
основа на Вселената, между тях се осъществява непрекъсната комуникация, като един
глобален Космически интернет живее и диша тя. Универсалната форма въз основа на
триъгълника и шестоъгълника преобладава. Така повечето сектори във Вселенната
представляват пулсиращи през много дълги според нашето времеизчисление периоди
многомерни пространства, които освен това се намират в непрекъсната ротация.
Различни енергийни тела на всички обекти и субекти във Вселенната – физически,
астрални, етерни, ментални, атманически и т.д. различават си помежду си само в
скороста на обработването и компресия на информацията, върху всяко от тези
енергийни тела се простира своеобразна акупунктурна мрежа, която позволява да се
реализира връзката между тези тела на единия обект-субект и другият такъв.
Ротационният принцип на тези енергийни тела позволява акупунктурните им точки да
служат за формиране на информационните канали, а самата информация се предава
посредством квантовите потоци-полета. Известните ни от физика малките частици –
лептони, кванти, протони и т.п. са преносители на информацията, която се
распространява из Космоса със скоростта многократна надвишаваща тази на
светлината. Така, че ние не трябва вече да се учудваме, как толкова далечни
космически обекти може да ни въздействат и да не мислиме, че физическото тяло,
например, на Юпитер въздейства на нашето. Правилно да се каже, че енергийните
тела на Юпитер въздействат върху нашите енергийни тела.
Като говорим за растителното Царство на нашата планета – то е най-древното и най-
съвършенното, приключило еволюцията на Планетата ни. Растенията имат общ
енергиен егрегор и затова вашето отношение дори към само едно растение се предава
и на другите растения. С помощта на кирлианови снимки е доказано, например, че
растението распознава човека, който му е откъснал листо и аурата му се свива.
Геометрическата форма на растенията, особено на цветята е най-близка до така
наречената космическа Меркаба или Цветето на Живота , изображението на което се
виждат и в Древен Египет, Тибет, Индия и дори в България по скалите, храмове и някои
писмени документи. Като първоисточника на всичко живо се явавя Океан, той като
гигантски течен кристал преписва информация от Космоса, синтезира и я
распространява, ражда мисълформи и ги променя, от него поемат еволюционният си
път и първите растения на нашата Планета. Затова първо ще поговорим за тях. Като
погледнем океанското дъно ще видим богато разнообразие на палитрата на
растенията, които и до ден днешен не са решили да напуснат родното си място –
Океана, морето. Върху тези растения, както разбира се и върху водораслите
непосредственно влияние има планетата Нептун и естествено зодията Риби. Нептун е
свързан с мистерията, тайната на живота, с милосърдието, а също така с лечението,
затова водните растения далеч превъзхождат земните по лечебните си свойства.
Човечеството тепърва започва да ги приоткрива. Приоткрива, защото ги е забравило
след Потопа. Известни са сега с лечебните си свойства сини и зелени водорасли,
станали толкова популарни в последно време, а колко още тайни крият под булото на
Нептун морските растения! В еволюцията си и в състезанието си на
максимална издържливост обаче определен
о са спечелили представители на кактусите, които издържат на минимума вода и почва,
те са под влиянието на противоположната на Рибите зодия- Дева и на планетата
Меркурий, Девата е образ на пясъка, детайла, интеллекта и съзнанието – много от
кактусите, както знаем се използват в шамански практики , притежават възможността
да влияят върху човешкото съзнание, използват се като лекарства, транквилизатори,
зареждането им е вече не от течният морски кристал, а от земният – пясъка.
Интересно, че именно морските растения и цветята на кактусите най-много от всички
други растения приличат на звездички. Интересен е факта, чи именно кактусите
,стоящи до компютъра многократно намаляват вредното му излъчване върху човека –
случайно ли е, че и компютъри са под влиянието на Девата и Меркурия?
Растенията на нашата планета са основни миротворци и хармонизатори, да не
говорим, че са и дарители на кислород и пречиствателни станции на планетата.
Те са съвършени и живеят като задружно семейство, което човек методично
уничтожава. А би трябвало да знае, че в еволюционната стълба на тази Планета той се
намира под растенията, макар, че над животните – такъв е парадокса. Знаете ли защо
само растенията откликнали на контактите с извънземният разум, когато
подозрителните учени , астрофизици и военни решили да не дават никаква
информация на човечеството? Защото те имат коллективен и космически разум и
именно растенията на полетата в Америка, Англия, Канада, Испания и в много други
държави настойчиво продължават да ни изненадват с все повече фантастични
геометрични рисунки , които приемат като матрици от Космоса – но затова е отделна
тема... Странни геометрични форми по морето и океана са също така направени не без
участието на морското растително царство. А случайно ли е, че така наречените чакри
в индийската традиция ги сравняват с лотоси, с различни по количество листенца в
зависимост от чакрата? Лотосът символа на мъдростта, посвещението, не случайно
едно от най-почитаните цветя и в Индия и в Древен Египет. Цъвтящи Лотоси под
краката на малкият Будда е символ на енергийното активиране на земята с идването
на тази велика душа. Лотосът пак е свързан с Нептун.
Астроботаниката се занимава не само с изучаването на растенията от
космобиологическата гледна точка, но и опита да прилага знанията си за медицина и
растениевъдство. В процеса на развитието на растението участват най-различни
зодиакални енергии и планети, в зависимостта от стадиите на развитието. Така семето
се намира под влиянието на нулевите градуси на Лъва, Рака, Овена, Везните и
Козирога, то съдържа в себе си потенциал. Енергията на импулса на Овена и силата на
Марса го тласка към жгивота, после то трябва да получи среда на обитание и развитие
и тук се включва грижовната Венера и енергията на Телеца – почвата, процеса на
развитието нагоре към небето се контролира от Близнаците, на тази стадия най-
успешно се справят бобовите растения и лианите ,изпозвайки външната среда -,
недостига на въздуха през този стадий ня рязвитието на растение е много рисково,
както и силният вятър, на следващата стадия растението вече се нуждае от повече
влага, то е проявило корена си, стъблото, листенцата, които трябва да растат и тук се
подключва енергията на зодията Рак, периода на цъвтежа и общият вид на растението
е под влиянието на Лъва и Слънцето- светлината и топлината тук са необходими, в
края на тази стадия- ако става дума за плодни растения- започва и формирането на
плода, което се контролира и дооформя от енергията на Девата. Някои цветенца и
плодове на едно и също растение или дърво, обаче не успяват да спечелят битката си
за живот- тук беспощадният Скорпион и контролиращ трансформационните процеси
Плутон дава пропуск само за жизнеборческите качества, под енергията на Везните и
Скорпиона върви и битката с плевелите, паразитите. Фазата зрели плодове е
отговорността на Стрелеца и Юпитера. Реколтата и консервацията на растенията,
плодовете, зеленчуците, сбор на билки и така нататък е под юрисдикцията на Сатурн и
Козирог. Направете тука връзката с България, която има силно влияние на Сатурн и
Козирог. Преработването на растенията е делото на Водолея и Уран, а също така и
всички генни мутации и генно инженерни растения и храни- тук се проследява не само
естественното влияние на еволюцията, но и човешката намеса. С навлизането в ерата
на Водолея забелязваме много промени и мутации в растенията, нови начини на
запазването и консервацията им, но и много не досущ рисковани и понякога убийствени
човешки експерименти със света на растенията . Под лъчите на Нептуна и Рибите
растението навлиза в сънната стадия на своето съществуване, за него това не е смърт,
а подготовка към едно ново събуждане през пролетта. Удивително, как в същност
циклите на прераждането на растението се редуват естественно без да нарушават
физическата му форма – така и човечеството някога ще достигне това съвършенство,
ако няма да уничтожи света на растенията. Не случайно символически именно цветята
посрещат новороденото и изпращат с почит заминаващият от тази планета,
символично намеквайки за вечният живот. Като общата им аура е изпълнена с
безграничната обич на Венера, красотата и хармонията.
Всяко едно растение обединява в себе си енергиите на зодиите и планетите и по още
един особен начин. Така в едно семенце те присътстват като информационен пакет, в
корена се концентрира енергията на Сатурна и Козирога, което дава стабилността на
растението , в стъблото и листата присътства енергията на Близнаците, Девата,
Меркурия, в цветятя – тази на Венерата-красотата и Нептуна-благоуханието, аромата.
В плода, в зависимостта от качеството му се проявяват различни планети и зодии. Така
при ядките, орехите, шишарките, костилките- пак виждаме Сатурн, Козирог, при
шипката има и Марс- малките бодлички в плода. В стъпчивите плодове има
присътствие и на Скорпион, както и в отровните такива, а в сладките и ароматните има
силно влияние на Венера, Луна и Юпитер. По-принцип в астроботаниката за така
наречения крайния продукт на всяка едно растение поема отговорността Юпитер.
Особенно място в астроботаниката е отредено на Луната, тя е господарка на всички
стадии на развитието на едно растение. Още през древността фазите на Луната и
позицията и в зодиакалният знак, съчетаниес определенни планети са били от голямо
значение. Сеитбата обикновенно почвала на растяща Луна и никога на по време на
тъмната фаза на Луната или през лунно затъмнение. Пречистване от плевелите е по-
добре да се върши след втората четвърт, т.е. при намаляващата Луна,идеално, ако тя
се намира в Скорпион. Прибиране на реколтата към пълнолунието, което идеално ако
е в земните зодии- Козирог, Дева или Телец – така реколтата може да се пази по-дълго.
При намирането на Луната във водни зодии по-добре да се полива почвата, но не е
благоприятно за брането – плодовете бързо може да изгният и да мухлясат. Ако ще
садите растението , когато Луната е в Козирог, растежат ще е бавен, но може да е
сигурен. Най-добре, ако Луната е в женски знаци, особенно в Телец, Рак, Дева.
Намаляващата Луна обаче се използва само присеитбата на корнеплодовите растения,
картофи, моркови, ряпа- силите и соковете на Земята трябва да се средоточат там, а
не над повърхността на почвата. Злаковите растения – и бобовшти по-добре да се
садят, когато Луната е във въздушни зодии или в Дева, но може и да са огненни Лъв,
Стрелец, Овен – защото тук принципът е сухо и топло, от което тези растения имат
нужда .За листните градински растения-марули, салата, репички, чесън, спанак, копър е
необходима водната Луна в Рак, Риби или Скорпион-бза чесъна, лука, копривата.
Нисходящата Луна –/да не се бърка с фазата намаляваща !/- преминаваща от
Близнаците до Скорпиона е подходяща за сеитбата, а възходяща от Стрелеца до
Телеца е удачна за прибиране на реколтата. Косене на тревата е най-добре, когато
Луната е в Лъв. Плевене и окопаване са най-добре, когато Луната е във Водолей, но не
е добре да се сее, много изненади и то неприятни могат да застигнат растението ви.
Градински цветя най-благоприятно да се садят, когато Луната е във Везни или Телец.
Вечнозелени храсти идървета най-добре да се засаждат при Луна в Козирог.
Растенията може да се разпределят по видовете спряма влиянието на различни зодии
и планети. Дървета са по-принцип под влиянието на Сатурн, но има и допълнителни
влияние в зависимостта от вида на дървото. Така плодовите имат
Сатурн+Венера+Юпитер, храстите Сатурн+Меркурий а плодовите храсти и Венера,
гигантските дървета и широколистни Сатурн+Юпитер, зеленчуците
Луна+Сатурн+Меркурий, иглолистните дървета, кактуси, шипка Сатурн+Марс,
отровните растения- Плутон+Меркурий+Нептун, всички цветя Венера+Меркурий-които
са като съцветия, отделни цветя- Венера, а Розата е специално изключения тя е под
прегръдките на Марс-шипове и Венера- цветето- сега се сещате, защо тя е символът на
влюбените. Освен това всички ароматни цветя и най-вече малък градински карамфил,
жасмин, роза, люляк и т.п. имат и силно влияние на Нептун – омайващо, както и макът
и лилиума. Растения-паразити Меркурий+Нептун, растения хищници Марс+Плутон,
плевели и трева Меркурий+Марс+Луна. Мъхови, папрат, лишаи са под
Сатурн+Меркурий+Уран, а гъбите имат и Плутон+Нептун- сещате се, как често могат да
ви заблудят с миризмата си и двойниците –Нептун, а после и да ви натровят – Плутон .
Сега ще спрем върху конкретни примери на въздействието на планетите върху
различни растения, които най-често се срещат в астроботаниката.
СЛЪНЦЕ- кедър, дъб, кестен, омела, лимон, портокал, кайсия, райската ябълка, невен,
слънчоглед, лайка, маргаритка, оранжеви и жълтицветя.
ЛУНА- бели цветя и бледи по цвят, лилиум, зеле, маруля, спанак, лапат, живовляк,
краставица и други.
МЕРКУРИЙ – всички виещите се растения, бобови, грахови, лиани, копър, магданоз,
ориз, злакови растения, коноп, бамбук, горски цветя с дребни съцветия, тръстика, трева
въобще, орехи и ядки – тук обаче има и присътствието на Сатурн. Черен чай +Нептун

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 май 2021 в 15:07 ученичка на 15 години от София - 133 СОУ "А. С. Пушкин" с преподаване на руски и западни езици, випуск 2026
 
Домашни по темата на материала
Общински кръг на олимпиада по астрономия категория 5-6 клас
добавена от stefani257 13.12.2013
1
6
 
Онлайн тестове по Астрономия
Тест по астрономия
изпитен тест по Астрономия за Студенти от 2 курс
Общ тест по астрономия от Нов български университет. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
24
9
1
16 мин
10.09.2013
Звезди и тяхната природа
тематичен тест по Астрономия за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен главно за студенти първи курс по дисциплината обща астрономия. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
13
29
1
1 мин
18.07.2012
» виж всички онлайн тестове по астрономия

Астроботаника

Материал № 53499, от 08 дек 2007
Свален: 50 пъти
Прегледан: 24 пъти
Качен от:
Предмет: Астрономия
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,920
Брой символи: 15,859

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Астроботаника"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Иванов
преподава по Астрономия
в град София
с опит от  8 години
265

Мариана Русенова
преподава по Физика
в град Стара Загора
с опит от  32 години
116 15

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения