Големина на текста:
Едно от най-често използваните определения за лидер е взаимодействие между
личност в лидерска позиция с дадена група в определена ситуация във връзка с
решаването на определен проблем. Лидерството не е функция на личността, а е
отношение между няколко елемента, съставляващи лидерския процес:лидер,ситуация и
общност, с която се взаимодейства във връзка с решаването на определен, обективен
проблем за тази общност.
При наличие на всички тези елементи, съчетани на правилното място и време
възниква лидерския процес, който обикновено приключва с постигането на посочените
цели.
Началото на даден лидерски процес е проблемът, във връзка с който се
наблюдава взаимодействие на даден лидер с група последователи, съмишленици или
каквато и да е общност за която даденият проблем е действителен. Проблемът,
отбелязващ началото на лидерския процес, може да бъде единичен, съставен,
процесуален като поредица от задачи, изискващи тяхното управление.Лидерът
набелязва начина, по който ще се реши проблема. Едва ли може да се определи
личността в лидерска позиция, без да се засегне въпросът за качествата, които са
направили възможна тази изява. Качествата могат да се групират в две групи: общи и
специфични.
Трудно е да се назоват качествата на един лидер с оглед на това, че е една
рискована мисия. Дъглас Макгрегър казва по този въпрос следното: ,,По-плодородно е
лидерството да се счита като взаимодействие между лидера и ситуацията, отколкото
като универсален шаблон от характеристики,притежавани от определени хора’’.
Разглеждайки целият лидерски процес при решаването на определен проблем,
ще се опитаме да изведем една личност от историята до позицията на лидер.Ще
направим анализ на схемата на действие и ако е възможно ще определим към кой модел
лидерство принадлежи избраната от нас личност и въобще, лидер ли е този човек?
Историята или тези които я тълкуват се опитват да определят кои човек е лидер.
Без да обръщаме внимание на това ние ще докажем, че една личност е била в позицията
на лидер.Лидерството не е само умение да обещаваш, а и да не подвеждаш.
Личността, на която се спирам е фелдмаршал Бърнард Лоу Монтгомъри.
Веднага ще направим разлика между личността и ролята му в лидерския
процес.Ранните години, формиращи личността на Монтгомъри не предразполагат, че
един ден това лице ще стане един от най-великите британски генерали на 20 век.
Вероятността това лице да стане свещеник е била голяма, поради ред фактори в
обкръжаващата го среда.
Важно да се спомене, че преди да завърши военното училище и да бъде назначен
на активна служба, той е пред изключване.Това се дължи най-вече на ексцентричния му
характер и дразнещата му прямота.От това не следва, че ще бъде бъдещ велик генерал
или пък подсказва бъдещите му успехи като лидер.
През ноември 1942г. се провежда битката за Египет.Той побеждава, но на какво
се дължи това.
Веднага след поемането на своята армия, той дефинира проблема и започва
процеса по решаването му.Той осъзнава какво има пред себе си и след това си поставя
ясна цел.
Преди тази битка той поема една армия, която е разгромена на бойното поле,
морално победена и нямаща вяра на своите командири.Тя е убедена, че немската армия
е непобедима сила, а генерал Ромел е жива легенда.
1
В тази тежка обстановка, Монтгомъри успява да мобилизира подкрепа за
постигане на целите на британската армия. Той не само им обещава победа, но им
показва как ще стане.Успява да ги убеди, че трябва да вярват в своите сили, в него и че
е техен главнокомандващ. Той няма да ги жертва на празно и ще направи една промяна,
която ще им донесе победа. През следващите години, по време на войната, Монтгомъри
ще бъде известен с това, че не жертва войници напразно.Това ще го превърне в идол
сред съюзническите войници.
Спечелвайки подкрепа от групата около себе си чрез своята комуникативност,
той вече знае с какво разполага и може реално да оцени ситуацията. Британската армия
си има генерал, на който може да вярва.
След като е набелязал целта и знае какво и как да направи, за да я постигне, ние
ще направим анализ на схемата му на действие.
Първо, опознава враговете си и основните им ценности и това, което ги прави
силни и уверени.
Второ, намира сътрудници и поддръжници сред висшето командване на
Англия, за реформите, които прави преди самата битка.
Трето, разработва параметрите на своето действие като не пропуска нито един
детайл. Нападението срещу немско-италианската армия е в момент, когато генерал
Ромел не е на фронта, близо до своите войници.
Предприема действия за заблуда на германците, което позволява повече време за
подготовка за решителната атака. Точно предсказва продължителността на битката и
загубите на Съюзниците.
Действията на лидера в критична ситуация са толкова изненадващи за
противника и толкова решителни, че парализират възможността противниковата
страна да реагира.
Цялостното му поведение е в резултат на ясна и трезва преценка за ситуацията.
След този анализ може да се обяснят неговите действия, съобразени с
обстановката и намиране на онези качества, групирани условно в две групи,
позволяващи му да постигне поставените цели и разрешаването на проблема.Той не
само обещава, но намира начин да извлече това, което притежава от качествата си,
така че да постигне успех, без да манипулира и лъже.
Базови качества:
1. Оптимизъм
- той е вярва и е убеден, че неговия план за прегрупиране и подсилване на армията
му, съчетан с правилната преценка за ситуацията ще му донесе победа. Той се
изявява като новатор и реформира цялата 8-ма армия.
2. Интелигентност
- той е участвал и преживял Първата световна война, като е натрупал опит и знае, че
прибързаността и лошия план може да са фатални както за армията му, така и за
него.
3. Енергичност
- той ще устои на предизвикателствата, защото знае, че връщане назад не може да
има. За малкото време, с което разполага е обмислил всеки детайл. Вярва и смята, че
излишните загуби при добър план могат да бъдат избегнати.
4. Комуникативност
- Монтгомъри е велик комуникатор и притежава способността да вдъхва увереност
на своите подчинени. Войниците му са наясно, че няма да бъдат пратени на фронта
без ясен план.
5. Харизматичност
2
- преди това той няма харизма, която да се крепи на авторитет или е много по-малка
от тази на неговия противник. Победата му през ноември 1942 г. ще докаже, че има
авторитет и знае какво иска и как да го направи. Харизмата му в по- следващи етапи
се явява определяща за победите му. Сред войските ще остане спомен, че той
уважава човешкия живот, но сред генералите от Съюзниците ще бъде запомнен като
бавен и предпазлив.
Специфични качества:
Специфичните качества се пораждат от обстоятелствата на средата. При
Монтгомъри средата и обстоятелствата са ясни, той има план и е премислил всичко.
Може би бързината му да премисля промените го прави още по-уникален.
Това, което прави силен един лидер, не са просто неговите уникални заложби, а
доверието, с което се ползва в името на решаването на даден проблем, за постигането
на определената цел. Всеки лидер трябва да има ясно определена цел през цялото
време, както и посока на предприетите действия. Това трябва обаче да бъде
съпроводено от ясно чувство за възможното. Лидерът трябва да е убеден, че целта е
значима и правилна и да й бъде напълно отдаден.
Това е нещото, което прави този генерал лидер. Той постига доверие сред своите
подчинени, има ясна цел и най-накрая, знае как да я постигне и го прави. Не подвежда
никой от своето обкръжение.
Трудно е да се определи към кой тип лидерство се причислява нашата личност.
Неговият тип лидерство притежава елементи от различните типове лидерство.
Елементи,които той притежава от различните типове лидерство са:
а) героичното лидерство
-отдава себе си за решаването на проблема
-постигането на дадена цел и доверието към лидера са взаимно предполагащи се
б)организаторско-мениджърско лидерство
-прави избор между алтернативи, как да спечели битката
-структурира организацията така, че да носи удовлетворение на войниците
в)политическо лидерство
-създава правила и взема решения
-авторитетът на лидера почива върху способността да мобилизира
-лидерството му създава трайно постигнати резултати /победа и вяра в него/
г)неформално лидерство
-отношенията почиват върху одобрение поради личните му качества
Извеждайки тези специфични елементи от всеки тип лидерство стигаме до следните
изводите:
-той не е обикновен генерал, които да не знае как да постигне целите си;
-желанията му са обвързани с тези на последователите му;
-не подвежда и лидерството му не е лъжливо изведено от тълкувателите на
историята.
Генералът постига успешно набелязаните от него цели, което като краен резултат
води до решаването на обективния проблем за общността.Той извежда последователите
си чрез поредица от действия до тактическо и накрая стратегическо предимство, което
позволява окончателно решаване на проблема в района на Северна Африка.След
битката за Египет немската армия е в постоянно отстъпление, което води до
постигането на основната цел и от там решаването на проблема.Той не само повежда
последователите си, но и ги извежда до водеща позиция, която до тогава те не са имали.
Мнозина тълкуватели на събитията с гордост заявяват, че неговата победа е в
резултат на преимущество, постигнато в резултат от натрупване на жива сила и
техника.Това обаче е спорно твърдение.В историята могат да се намерят много
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 ное 2019 в 07:00 потребител
04 ное 2019 в 06:03 потребител на 40 години
29 окт 2017 в 20:59 студент на 34 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Маркетинг, випуск 2013
22 ное 2013 в 14:44 студент на 39 години от София - УНИБИТ, факулетет - Защита на КИН, специалност - Защита на КИН в РБългария, випуск 2016
09 май 2013 в 15:53 студентка на 34 години от София - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, факулетет - Културно-историческо наследство, випуск 2013
13 фев 2013 в 09:02 студентка на 28 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - Задочно обучение, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2014
27 сеп 2012 в 03:31 ученик
01 юни 2012 в 22:56 студентка на 41 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, факулетет - Стопански, специалност - Стопанско управление, випуск 2012
03 май 2012 в 07:22 студент на 32 години
 
 

Лидерство и лидерски умения

Материал № 533863, от 21 юни 2010
Свален: 60 пъти
Прегледан: 71 пъти
Предмет: Нова и най-нова обща история, История
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,398
Брой символи: 7,969

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лидерство и лидерски умения"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала