Големина на текста:
Изабел е 15 гпдишна тийнейджърка. За първи път тя отива на психолог за
психологическа оценка. Тя може да бъде описана като висока, стройна и изключително
привлекателна девойка. По време на цялата терапия Изабел е изключителн отзивчива.
Изабел е най-голямото от трите деца в семейството. Майка й е учителка в
начлното училище, а баща й е прочут и успял архитект. Семейството й изключително
задружно и родителите й никога не се били разделяли. Според думите на нейните
родители с изключение на последната година, Изабел винаги е била сред лидерите в
класа и тя е имала отличен успех по всички предмети в училише. Според думите на
Изабел и нейното семейство, понижаването на успеха й не се дължи на никакво
сексулано блудство с нея, нито пък на друга преживяна травма.
В началото на годината, в която започва лечението й тя е претърпяла
незначителен инцидент с кола, но не е имало сериозни и застрашаващи здравето й
последствия. На 11 юли същата година по време на празненство, свързано с
католически празник, Изабел внезапно се почувствала замаяна и изтощена. Шест дни
по-късно тя започнала да изпитва силно и продължително главоболие, замаяност и
изключително силна слабост в краката. Когато родителите й я отвеждата на лекар, се
оакзало, че тя има ниско кръвно налягане и й е било проведено подходящо лечение.
Освен това се оказало, че тя има и лека форма на аритмия. Седмица по-късно тя изобшо
не можела да движи крайниците си и не усещала нищо. Тя била подложена на редица
изследвания, но лекарите установили, че няма съществена причина за нейната
парализа. В резултат на това лекарите от болницата в нейния роден град, посъветвали
семейството й да я отведат в специализирана клининик в САЩ, за да прдоължат да
търсят причината за нейното заболяване.
В САЩ изабел е пдоложена на още медицински тестове и изследвания, някоо от
които били изключително болезнени. След две седмици на медициннски оценка,екипът
от американски лекари установил, че парализата на Изабел не се дължи на никакви
органзични прични. Те извикали родителит й и им обяснили, че причината за
симптомите на дъщеря им е емоционална. Прочут невролог предложи на родителите на
Изабел да я подложи на хпоноза. Той успял да я хипнотизира, но след около 15 м инути
Изабел започнала да плаче и крещи по един ужасяващ начин. Неврологът извикал
родителите й в неговия кабинет. Настанала тишина, за изненада на всички
присъствващи Изабел не разпознала родителите си, нито пък някой друг. Тя казала на
майка си „Госпожо, моля ви, помогнете ми. Този мъж ( гледайки лекарят) е много
лош”. Когато майка й и баща й започнали да я убеждават кои всъщн ост са те,. Изабле
за прдължила да твърди, че те са абсолютно непозанати за нея. Освен това те не си
спомняла името си, както и своята идентичност. Но все пак в тази ситуация имало нещо
позитично, родителите й заблеязали, че тя може най-после леко да движи краката си.
Всъщност след 4 дни тя може напълно да ги движи. Неврологът обяснил, че по време
на хипнозата той и заповядал да стане и да ходи. Лекарят казал, че след няколко часа
Изабле ще си възвърне паметта. Но дори и след два дни ИЗабел все още не си
спомняла нищо за себе си, нито за живота си. След един месец, семейстовот й решило
да я отвде при един клиничен психолог за психологическа оценла. В резултат на тази
оценка, се оказало, че паметта й имала следи от „ епизод на амнезия, дизориентация,
афективната й страна била сякаш повръхностна. Мисловният й процес бил добре
органзииран и изглеждал незасегнат от никакви илюзии. Психологът отбелязал, че
единственто нешо, което тя си спомняла, било името й както и идентичносттта на
нейните родиели. Психологът й псотавил диагноза” Конверзионно разстройство” с
период на психогенна амнезия.
В следващит два месеца Изабле била подложена на продължително
психиатрично лечение от двама психиатри. С първият от тях тя направила няколко
сесии на психотерпаия. Изабел и родителите й решили да се допитат и до меннеито на
още един специалист, тъй като не забелязали особне напредък в резултата на
проведената й психотерапия. От следващия месец тя зпочнале лечени при вотри лекар
психиатър- психолог.
Психолоическо тестиране
След като психолгът направил оценка на психологическото състояни на И. И
едва няколко месеца след сесиите с хипоноза, И. Започнала да си върьвраща
определние спомени за своята идентичност. Изабел например казала на своя психолог,
че по-голямата част от нейните спомени се възвърнали много бавно и под формата на
ретроспективни кадри от миналото. Тя вече напълно разпознала родителите си, както и
двамата си братя. Тя освен това не била изгубила своите училищн и умения и знания,
единствено тези аспекти от своята идентичност. С други думи нейната
процедурна/процеусална ( умения и навици) и нейн ата семантичн а пмает
( концептулано и фактическо знание) били незасегнати, но нейната епизодична или
автобиографична памет била много увредена Тези отркрития потвърждават
доказването на наличието на дисоциативна амнезия при Изабел. Психолгогът
забелязал, че когато при Изабел идвали някои от нените училители или съученици, тя
се прествувала, че ги познава, зашото имаал проблеми с разпознаването им.
Изабел и нейните родители споделили с психолога, че в продължение на няклко
сутрини ,тя изпадал в кризи. Започвала да крещи, да плаче и била агресивна към
родителите си. По време на тези си кризи, тя неколкократно повтаряла, че иска да
напусне дома си. Кризите продулжавали около час и били доста чести. В последстиве
обаче тя не си спомняла нишо за тези епизоди. В други моменти обаче, отново по време
на кризите си тя се наричала Анита и казвала, че е малко момиченце, Тъй като тези
кризи били изключително обезпокоителни за родителите й, психологът й назначил и
медикаментозно лечени с психотици.
Когато психологът решил да интервюира Изабле сама тя казала” „ Знам, че това
не съм аз,но не знам коя съм всъщност. Освен това тя добавила: „ Не се интересувам от
миналото си или от това коя съм била”. Тя продължително повтаряла, че не обича
родителите си, тъй като те били много властни и я ограничавали за много неща. Тя
споделла на психолога, че чувства дома си като клетка, а себе си като затоворник.
Обаче тя не занела как да каже на родителите си, че се чувствам много
неудовлетворена, зашото им няма доверие. Тя споделила, че един от браточедите й й
бил казал, че преди да се влоши, тя била много депресирана, зашото родителите й НЕ й
позволявали да илиза до късно с приятелите си. Когато в попитах защо се нарича
Анита, тя отговилра, че това е нейна 15 годишна най-добра приятелка.
Противоположно на Изабел, Анита е описана като много весело момиче, с
изключително либерални родители и като човек, койот се наслаждава на живота си. По
време на интервюто тя успял да движи краката си нормално.
Изабел била подложена на тест, измерващ дисоциативните симптоми, който
доакзал наличие на дисоциативни симптоми при нея. Тя получила изключително
високи резултати на следните твърдения:
1)Някой хора нямат спомени за важните събития в живота си
2)Някои хора не се разпознават в огледалото
3)Някой хора имат чувстовото, че хората и предметити, които ги заобиклаят са
нерелани
4)Някои хора чувстват, че тялото им не им принадлежи
5)Някои хора не могат да си спомнят дали са направили нещо
Изабел била подложена и на проективната методика ТАТ, която разкрива чувствата
й, личностните й характеристики и конфликти с помощта на картини. Случили се
интересни неша. 13десетата картина изобразявала стояща на предния фон ж ена,
държаша главата си в ръце. На заден план имало изобразена лежаща в легло жена. За
тази картина повечето от пациентите съобшавали за сцена на вина в реултат на
незаконен сексуален акт. Тази картина дава инфорамция за отношението на пациентит
към агресивни или сексуалнич чувства. За тази картина Изабел казала: „ Виждам мъж.”
В този момент Изабле загубила съзнание за малко повече от минута. В резултат на тов
И,. Казала, че не иска да продължава с ТАТ. Тази нейна рекация потвържадава идеята,
чр тя изж ивява конфликт в резултата на нейните сексулани чувства или преживявания.
Психологът бил мн озадачен, т.к родителите й отричали каквото и да е сексуално
блудство. Оставял отворена възможността за подобна секусална травма,
И. Била подлоежне и на тест”:нарсисувай семейстовото си” . Тя нарисувала
родителите си и и братята си, но не нарисувала себе си. Това се среща при хора, които
са неудовлетворени от сеейството си. На рисунката ръцета на семейстовот били
нарисувани зад гърбовете им, което мже да бъде интерпретирано като липса на
подкрепа от семейството й.
Тест на недовършените изречения- тук отново демонстрирала неудовлетвореност от
семейстовото си. Тя казвал,. Че не обича семейстовот си и че тя се чувства щастлива
само извън дома си. За миналото си тя написал: „ Не мога да отговоря на този въпрос,
зашото съм забравила тази част от живота си. За себе си тя казала:” Мразя това, което
съм в момента”.като добавила, че е много тъжна и единственяит човек на който се
доверявала е нейаната приятелка АНита. Тя не харесвала и външността си, казвала, че
иска да бъде модел, че един ственото й желание е да има перфект но тяло и ,че изобщо
не харесва фигурата си.
MMPI- характеризира я като незадоволена личност, с честа лабилност в н
асторенията и соматични симптоми. Тестът доказал и силни защити при нея , според
които нейните усилия били насочени към опити за справяне с тревжонсотта. Тази
методика доказал и конфликт с родителите й- тя се борела с авторитетни фигури.
Тест нарисувай човек- малк жена, с ръце отзад. Това показвало голям степен на
вътепчностна несигурност, сексуална неадекватност, както и знаци за депресия.
В крайна сметка се оказало, че Изабел демонстрирала зашитни поведения,
тенднеция да изпозлва соматични симптоми за да изрази совята неудовлетвореност,
както и пролбели с авторитетни фигури, изразвявал мн дисоциативни симптоми и
объркване на личността.
След тези психолгически оценки, психолгът загубил връзка с Изабел, с изключение
на телефонно повзвъняване от майак й, която съобшила, че на И е била поставена
диагнзоата булимия.
ДИСКУСИЯ
При И. Се набл’дава взаимовръзка между конверзионни и дисоциативни
симптоми.След класичвка неврологична конверзионна реакция- невъзможността да
движи крайниците си, тя трансформирала конфликта в един психолоигчески модел-
блокирайки идентичността си и Аз чувстовото си. Изабел изрзаявала чрез конфликтите
и импотентността на тялот си, нетолерирашата семейна среда. В своята съшност
симптомите на конверзионните разстройства на са физически, а психически и те не
показват физическо нарушение, а по-скорао нарушение в съзнанието. При Изабел

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 юни 2019 в 12:47 студент на 40 години от Пловдив
26 ное 2018 в 12:43 студент на 31 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, факулетет - икономически, специалност - Икономика, випуск 2016
08 апр 2018 в 10:02 ученик на 24 години от Русе - АГ "Гео Милев", випуск 2014
01 мар 2018 в 22:08 в момента не учи на 36 години от София
27 яну 2017 в 16:23 ученичка на 26 години от Асеновград - СОУ "Св. княз Борис I"
13 ное 2016 в 18:48 ученичка на 23 години от Бойница - ОУ "Христо Ботев", с. Раброво, випуск 2013
12 ное 2016 в 16:53 в момента не учи на 35 години от Шумен
30 окт 2016 в 14:29 студентка на 32 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по хуманитарни науки, специалност - Психология, випуск 2020
18 сеп 2016 в 17:13 студент на 31 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология на личността, випуск 2014
 
Домашни по темата на материала
Психични разстройства при децата от 0 до 6 г.
добавена от talant89 22.05.2013
1
21
Подобни материали
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,121
·
18
·
4,816
·
2,788
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Психологическа оценка

04 май 2009
·
271
·
3
·
296
·
393

Психологическа оценка на емоционалното състояние на дадена личност...
 

Източници и методи на изследване на психолгията на личността

11 фев 2009
·
275
·
6
·
1,252
·
304
·
1

Източници и методи на изследване на психолгията на личността. Материала съдържа основни етапи при извършване на психолого педалогически излседвания, психо диагностика.
 

Оценка и план за психологическа работа по случай на дете в контекста на училищната система

02 юли 2008
·
280
·
7
·
1,083
·
222

Често при особено конфликтни взаимоотношения между съученици в контекста на училищния тормоз от връстници, се налага да се работи не само индивидуално с жертвата и насилника, но и с цялата група, в която се случва тормоза.
 

Социализация на личността

30 юни 2008
·
831
·
11
·
1,976
·
1

Курсова работа по социална психология на тема: Социализация на личността (Социално учене. Теории за социалното учене. Аспекти на социалното учене.)
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
625
1
16.07.2012
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
772
1
25.09.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

ПСихологически казус

Материал № 530517, от 14 юни 2010
Свален: 72 пъти
Прегледан: 70 пъти
Предмет: Психология
Тип: Казус
Брой страници: 4
Брой думи: 1,582
Брой символи: 9,290

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "ПСихологически казус"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
27

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
367

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения