Големина на текста:
(3.10.6) Византия и Византинистика
1.) Средновековна Европа не познава Византия – византийците винаги са се назовавали ромеи
държавата си Рим. В произведенията на италианските хуманисти понятието Византия се ражда в
следствие на старото име на столицата-Византион.
На 11 Май 330г. Константинопол е обявен за столица на Рим по християнски и езически обичай.
Св.Богородица е покровителка на Константинопол.
През 14 век градът е наричан Византиум.
2.) Византия в контекста на световната история
- 4 велики народа – китайци, италианци, перси, гърци.
Късната Римска Империя – трудно е разграничението м/у Късен Рим и Ранна Византия.
- реформата на Диоклециан а по-късно и на Константин.
Великото преселение на народите води до коренна промяна в Европа, в етнически план.
През 70-те години на 4 век-остготите искат от Източноримския император да се преселят в
Дунавската равнина. Условието е да преминат Дунав, но да оставят оръжията.
375 г. – битката при Адрианопол.
- готизация на римската армия. Готите доста дълго населяват българските земи.
3.)Изграждане на Ранносредновековна Европа - В Източна Европа винаги е господствала
византийската култура. Византия пряко или косвено участва във формирането на новите държави от
варварите.
4.) Християнството - Европа е продукт на християнството
5.) Светът на славяните – по време на Великото преселение на народите, славяните слизат рязко
на юг и на запад, като обхващат обширна територия.
- Карпатски коридор.
6.) Континуитет на културата – Византия запазва културното си наследство и така се издига като
могъщ фактор.
7.) Ролята на Византия при спирането на арабската експанзия – византийците наричали
арабите израилтяни (сарацини).
8.) Папството – съборът в Соасон – начало на управлението на Каролингите.
9.) Ересите – усъвършенстват християнската религия. Разкол.
10.) Кръстоносните походи
11.) Дипломацията – само Византия е провеждала дипломация.
12.) Балканите – Византия е основен фактор в балканската политика.
(10.10.06) Разделянето на църквите през 1054 г. (Великата схизма) прекъсва общението м/у
Източната и Западната църква, като отчуждението постепенно нараства. Католиците назовават
православните “еретици” а за православните, католиците са “отстъпници......”
1
13 Април 1204 г.(Вторник) – рицарите от 4 Кръстоносен поход превземат, разграбват и
унищожават Константинопол.
Май 1182 г. – Андроник І Комнин позволява на константинополци да разграбят ... на
византийските търговци – 60 000 жертви-латини. В Константинопол са наричали католиците или ‘латини’
или ‘франки’. Спасилите се от тези събития стигат на Запад и разнасят мълвата за жестокостта на
византийците.
1185 г. – норманските рицари на Вилхелм, минавайки по Via Egnacia нападат и превземат
Константинопол – продават църквата Св. Димитър, който вече става закрилник на българите а не на
гърците – 26 Октомври 1185 г.
Западът винаги е готов да подпише уния, с условие че гръцката църква ще се подчини на папата –
поражда се омраза. На запад битува убеждението че византийците са подли, жестоки, коварни. При нас
тази традиция също има корени по време на Възраждането – българите искат да създадат своя църква и да
отхвърлят Фенерската Патриаршия, в която съзират Византия. Преди и след Болшевишката революция
Ленин често използва ‘византийщината” – вкарва негативно отношение към империята от страна на
Русия. Успенски (най-известния византаист в Русия)-след неговата смърт не се изучава Византия в Русия.
След това Сталин разрешава изучаването на историята на Византия. Антивизантийските настроения имат
твърде дълга традиция.
Периодизация на Византийската История
1. Ранна Византия – (4 – ср. на 7 век)- с подпериоди.
А) ако началото на историческия процес е в момента, когато Константинопол става столица (11
Май 330 г.) то края е в 610 г., когато е извършен държавен преврат и на престола идва император
Ираклий (син на управника на Картаген). Поставя гръцкото начало на Източната Римска Империя.
Византия изживява римското си начало – латинския език, администрацията е на латински език, а гръцки
се говори на улицата, в църквата, философските съчинения. Преход от Античност към Средновековие.
Б) 610 – 717 – “Борби за оцеляване”. През 610 Ираклий прогонва узурпатора Фока, а после се
подготвя за колосален двубой със Сасанидска Персия. Арабите унищожават и ислямизират Персия,
опитват се да унищожат Византия, не успяват, но й нанасят огромни щети.
629 г. – персийската войска, заедно с авари, българи и славяни обсаждат Константинопол.
Императорът не е там но Константинопол по чудо се спасява (преписва се на покровителката на града св.
Богородица). После аварите се изтеглят в днешна Унгария и 2 века по-късно са унищожени с помощта на
българите.
Започват битки с арабите – битка при р.Измук в Палестина. Под арабска зависимост пада Сирия,
Йерусалим. Евреите са склонни да приемат арабите, но не и християните.
629 г. – в грамота (преди битката при ....)Ираклий разбива персите и се подписва не с латинската си
титла а с гръцката титла “василевс”...(император на ромеите). ? период на начало на Империята.
2. Средна Византия – (вт.пол. на 7 век – нач. на 12 век).
- Класически византийски период – империята е с изцяло гръцки облик, връх на световното
могъщество.
А) Иконоборския период (756-843 г.) – борба м/у икономахи (иконоборци) и иконофили
(иконопочитатели). Сблъсък м/у Късна Античност и Ранно Средновековие. Това е борба на всички – от
низините до върховете. Самия народ е на страната на иконопочитателите, с/у много малкото,но силно
общество на иконоборците.
Б) “Епоха на държавен политически разцвет на Византия” (843 – 1025 г.)
11 Март 843 г. – Събор, осъждащ иконоборците (Неделя на Православието). Поставя се началото
на нов период, в който управлява Михаил ІІІ (кръстителя на Борис), който е убит през 867 г.( ? начало на
Македонската династия с Василий І, Лъв 6, Роман Лакапин, Роман ІІ, Константин 7 Порфирогенет, Йоан
Цимисхий, Фока, а Василий ІІ Българоубиец е последния представител на тази динатстия. Македонската
династия е най-знаменитата императорска династия във Византийската история).
Написват се най-важните съчинения и трактати във Византийската империя. Византия се справя
със всичките си противници. България и Сърбия са противници на Византийската империя – епоха на виз.
...... .
2
В) “Управление на цивилните императори” (1025 – 1081 г.). След смъртта на Василий ІІ през
Декември , управлява брат му Константин 8 и двете му дъщери Теодора и Зоя. Теодора управлява сама
около една година, а Зоя управлява посредством любовниците си, които извежда на императорския
престол. По време на управлението на тези императори, империята не се грижи за войската си, а повече за
строежи в Константинопол, забавления и др.
България е подчинена, Балканите са нападнати от узи, кумани, печенези, които са 400-700 хил.(по
това време населението на Балканите е 2 мил.) и се настаняват в българските земи и постепенно се
претопяват. Асеневци са натурализирани кумани, както и Шишмановци т.е. ІІ Българско царство е водено
от натурализирани кумани. Византия води битки с куманите. Битката при Левунио-победа над печенезите
(‘печенезки петък’)- Византия тържествува.
Периодът завършва с превратът на Алексий Комнин – начало на нова династия и модел на
управление. Поземлената аристокрация излиза на преден план.
Г) Епоха на Комнините (1081 – 1185)- Феодализация на Византия. Период на децентрализация,
властта се изнася вън от столицата, отделят се отделни провинции (Кипър и др.)- сепаратистки движения.
Константинопол губи характера си на мегаполис. Солун, Потидея, Хераклея и др. също добиват значение
на местни регионални центрове.
При Комнините се извършва реформа – след василевса стои севастократора (брат или близък на
императора) и т.н. При Мануил Комнин идва “деспотът”, който е втори след императора. Целта на
реформата е да се постигне кланово управление на империята – всички са роднини на императора. Така е
и в управлението на Ангелите и Палеолозите. От 1082 до 1453 управляват 3 династии – на Комнините,
Ангелите и Палеолозите – монархизация на властта и съсловност в управлението.
Периодът завършва през 1204 г. с падането на Константинопол – Византия е унищожена като
империя.
3. Късна Византия (вт.пол. на 12 – ср. на 15 век)
А) “Византия в изгнание” (1204 – 1261) – Византия се разпада на три държави. В ядрото остава
Латинската империя (Венеция завзема повече от половината от останалите територии – островите и
дялове от Солун, Константинопол, Одрин). В Северозападна МА възниква Никейската империя,
управлявана от Ласкаридите (потомци на Теодор І Ласкарис)... стигайки до Миахаил 8 Палеолог, който
възвръща Константинопол на Никея. Смята се че през Август 1262 г. Империята е възстановена.
Трапезунската империя съществува до идването на турците през 1404 г.
Михаил 8 Палеолог (1259-1282) се възкачва след цареубийството на единадесет годишния .... внук
на Йоан Асен ІІ – една антиникейска коалиция при Пелагония, превземат Константинопол. Михаил 8 се
оказва изключително добър държавник (както е и случая с Йоан Цимиски през 969 г., когато убива
Никифор ІІ Фока / Василий І Македонец от обикновен войник става съимператор а после и император –
усмирява Византийския Изток) При Михаил 8 Византия за последен път се усеща като държава с
регионално значение. Чрез неговите интриги стават въстанието на Ивайло, възшествието на Георги
Тертер. Константинопол започва да се превръща в конгломерат от селa. Преборва се с коалиция, водена от
Шарл Анжуиски (заедно с епирци, българи и сърби), но с вписването на Лионската уния през 1274 г.
папата спира Шарл Анжуиски. “Сицилианската вечерня” – Март 1182 г. На мястото на Анжунците идват
Каталаните в Сицилия.
Б) “Епохата на гръцките войни във Византия” – целия 14 век.
Никифор Григора отбелязва “....така изтля византийската мощ” – борба м/у двамата Андроници –
внук с/у дядо. Това е вътрешна борба, в която загива и последния стратион – Византия ще разчита вече
само на наемници. Андроник ІІ Стари разоръжава войската. По негово време е имало 3000 войници
(крайно недостатъчно). В борбата м/у Андрониците вземат участие и други участници от Балканския п-ов,
особено Сърбия, която по това време е регионална водеща сила. Андроник ІІІ умира през 1342 г. –
избухва нов конфликт м/у Йоан Кантакузин и ..... . Йоан Кантакузин е един от най-едрите земевладелци в
империята. На негова страна първо е Стефан Душан, после и селджукските турци. През 1352 г. турците
завладяват Галиполи, по вина на Йоан Кантакузин.
Йоан 5 Палеолог проси помощ от Венеция, Генуа, папата – папата иска да му плаща данък, във
Венеция го арестуват, във Видин ......В Константинопол управлява синът му Андроник 4.
В) Крахът на Византия (1391-1453) – Мехмед ІІ Фатих превзема Константинопол.
29 Май 1453 г. – край на Византийската империя.
11 Май 330 – 29 Май 1453 г. – съществуване на Византийската империя.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Византия и Византинистика

Средновековна Европа не познава Византия – византийците винаги са се назовавали ромеи,а държавата си Рим. В произведенията на италианските хуманисти понятието Византия се ражда в следствие на старото име на столицата-Византион...
Изпратен от:
ff.jj
на 2010-06-14
Добавен в:
Лекции
по История
Статистика:
486 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по История рядко сваляни с над 20 страници от преди повече от година Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Цивилизацията на 20 век

09 мар 2008
·
274
·
15
·
3,439
·
406
·
2

Научно познание за битието и съзнанието на хората и на техните обшности от древността до наши дни
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
866
·
8
·
1,403
·
1,939
·
3

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
 

България и българите към Новото време

02 юни 2007
·
300
·
26
·
6,100
·
349

Движещите процеси, свързани с българския преход към Новото време, според изследователите Илия Конев и Надя Данова са в търсене на националните измерения, които са тясно свързани с общабалканското историческо развитие.
 

"Сага за древните българи - прародина и странствания" - Петър Добрев

03 мар 2008
·
191
·
60
·
27,404
·
447
·
1
·
2

Много народи е имало по света, но трудно може да се открие по-необикновен и загадъчен народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принадлежат няколко редки исторически рекорда...
 

Комунистически режим в България

29 май 2007
·
693
·
20
·
4,226
·
430
·
6
·
1

След края на Втората световна война СССР установява военнополитически контрол над страните от централна Европа и Балканите.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
Изходно ниво по история за 7 клас
изходен тест по История за Ученици от 7 клас
Въпросите в теста са съобразени с новата програма по история и цивилизация. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
22
18
3
7 мин
28.06.2019
Изходно ниво по история за 8-ми клас
изходен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изходно ниво, изработен е по новата учебна програма за 8-ми клас по "История и цивилизации". Всеки въпрос в него има само един верен отговор.
(Лесен)
17
33
1
3 мин
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по история

Византия и Византинистика

Материал № 530164, от 14 юни 2010
Свален: 486 пъти
Прегледан: 717 пъти
Предмет: История
Тип: Лекция
Брой страници: 30
Брой думи: 17,176
Брой символи: 103,819

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Византия и Византинистика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
111

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
138 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения