Големина на текста:
НЕОРГАНИЧНИ (МИНЕРАЛНИ)
СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА
тема: Неорганични (минерални) свързващи вещества
Съдържание
1. Oбщи сведения
2. Класификация на неорганичните свързващи вещества
3. Основни показатели на неорганичните свързващи вещества
4. Въздушни свързващи вещества
5. Хидравлични свързващи вещества
6. Стандарти, отнасящи се за неорганични свързващи вещества, използвани в
строителството
Общи сведения
Неорганични (минерални) свързващи вещества
Фино-смлени минерални вещества, които смесени с определено количество вода
образуват пластична маса, която в резултат от протичането на физико-химични
процеси преминава в твърдо (каменообразно) състояние.
Това свойство на свързващите вещества се използва за приготвянето на тяхна основа
на строителни разтвори, бетони и други изкуствени каменни материали и изделия,
които се получават без да е необходимо термично въздействие (без изпичане).
Класификация на неорганичните свързващите вещества
Според водоустойчивостта на получавания каменоподобен материал
Въздушни свързващи вещества
След смесване с вода втвърдяват и трайно запазват якостта си само във въздушно- суха
среда. Спадат: гипс, вар, магнезиални свързващи вещества, киселинно-устойчив
цимент.
Хидравлични свързващи вещества
Свързват се, втвърдяват се и запазват якостта си както във въздушно-суха,
така и във водна среда. Спадат: хидравлична вар, роман-цимент, портландцимент и
неговите разновидности.
Според условията, при които втвърдяват
Самопроизволно втвърдяващи се свързващи вещества
Свързват се и втвърдяват самопроизволно, без създаването на специални условия.
Спадат: гипс, вар, цимент и др.
Автоклавно-втвърдяващи се свързващи вещества
Свързват се и втвърдяват само в среда с повишена влажност, температура
(Т=170-200ОС) и налягане (р=0,8-1,2МРа).
Спадат: варосиликатните, варопепелните и др.
Основни показатели на неорганичните свързващите вещества
Якост
Механичен показател на каменоподобния материал, но по него се определя марката на
свързващото вещество. Характерни за свързващите вещества са якостта им на натиск
и на огъване.
Скорост на втвърдяване
Показател за времето, за което се достига максимална якост на втвърденото свързващо
вещество. Висока скорост на втвърдяване имат гипсовите свързващи вещества, които
напълно втвърдяват за няколко часа. Ниска скорост на втвърдяване има въздушната
вар.
Време на свързване
Показател за времето, за което свързващото вещество в тестообразно състояние губи
пластичност. Времето на свързване на гипса е 4-30min. Времето на свързване на
цимента – няколко часа.
Въздушни свързващите вещества
Гипсови свързващи вещества
Строителна въздушна вар
Магнезиални свързващи вещества
Киселинноустойчив цимент
ГИПСОВИСВЪРЗВАЩИВЕЩЕСТВА
Гипсовите свързващи вещества са от групата на въздушните свързващи
вещества. Те се получават след изпичането на природен гипс (CaSO4.2H2O),
анхидрит (CaSO4) или промишлени отпадъци, съдържащи CaSO4.
Гипсът е бързосвързващматериал.
Това налага добавянето към него на вещества, забавящи процеса на свързване.
Етапи на дехидратация на природния гипс в процеса на изпичането му
1. при Т=97-170ОС, суровият гипс губи 1,5 молекули вода. Новополученото вещество
(CaSO4.0,5H2O) има способността да се превърне отново в CaSO4.2H2O след като се
смеси с
вода.
CaSO4.2H2O® CaSO4.0,5H2O + 1,5 H2O
2. при Т=400ОС, суровият гипс напълно дехидратира. Новополученото вещество
(CaSO4),
обаче, няма способността да се свързва с вода. Получава се т.нар. “мъртъв” гипс.
CaSO4.2H2O® CaSO4+ 2H2O
3. при Т=600-700ОС, суровият гипс напълно дехидратира. Новополученото вещество
(CaSO4),
може да се свързва с водата, но само в присъствието на катализатори.
CaSO4.2H2O® CaSO4+ 2H2O
4. при Т=800-1100ОС, суровият гипс напълно дехидратира и частично дисоциира до
CaO.
Новополученото вещество (CaSO4), може да се свързва с водата, a CaO играе ролята на
активатор.
CaSO4 ® CaO + SO3
Класификация на гипсовите свързващи вещества
В зависимост оттемпературата на изпичане и степента на
дехидратация се различават:
-Нискоизпечен (полуводен) гипс – получава се при нагряване на двуводния
гипс до Т=120-160ОС, при която той частично дехидратира с получаването на
полуводен гипс CaSO4.0,5H2O. Бързосвързващ материал. Най-често
използвания в строителството гипс. Той от своя страна се подразделя на:
строителен, формовъчен и високоякостен.
-Високоизпечен (анхидритов) гипс - получава се при нагряване на двуводния
гипс до Т=600-1000ОС, при която той напълно дехидратира с получаването на
анхидрит CaSO4. Бавносвързващ гипс. Тук спадат анхидритовия гипс и
естрих-гипса.
НИСКОИЗПЕЧЕНГИПС
В зависимост от условията на изпичане се подразделя на:
-b-полухидрит – изпича се в открити апарати при нормално налягане.
Представлява ситнокристално прахообразно вещество. Тази модификация на гипса
се характеризира с повишена водопотребност (60-65% вода), следователно и с по-
висока пористост (до 40%) и ниска якост след втвърдяване. Строителният и
формовъчният гипс представляват b-полухидрит.
-a-полухидрит - изпича се в херметически затворени апарати и влажна среда
(Т=115ОС, водна пара с р=0,23МРа). Представлява прахообразна смес от плътни
едри кристали, която има намалена водопотребност (40-45% вода) и повишена
якост. Високоякостният гипс представлява a-полухидрит.
СТРОИТЕЛЕН ГИПС
Най-широко използвания в строителството гипс, състоящ се само от b-кристали.
Характеризира се с висока водопотребност и като резултат висока пористост и ниска
якост. Приложение: за направа на строителни разтвори, преграждащи елементи,
декоративни елементи и др.
ФОРМОВЪЧЕН ГИПС
Не се различава от строителния, но към него се предявяват по-високи изисквания по
отношение на ситност на смилане, якост на натиск и опън.
Формовъчният гипс се състои от b-кристали и незначително количество примеси.
Характеризира се с повишена водопотребност и като резултат висока пористост.
Приложение: в керамичната и порцелановата промишлености за направата на форми.
ВИСОКОЯКОСТЕН ГИПС
Разновидност е на нискоизпечения гипс, но в основата му е a-модификацията.
Характеризира се с намалена водопотребност и висока якост на натиск 15-40МРа.
Приложение: за производство на строителни детайли, гипсобетон, за направа на форми
в металургичната промишленост.
Свойства на нискоизпечения гипс
Ситност на смилане
Определя се чрез пресяване през сито с диаметър на отвора 0,2mm. Според
остатъка върху ситото, гипсът се дели на:
- едросмлян – не повече от 30% остатък върху сито. Обозначава се с индекс I.
- средносмлян - не повече от 15% остатък върху сито. Обозначава се с индекс II.
- финосмлян - не повече от 2% остатък върху сито. Обозначава се с индекс III.
Якост на натиск
Това свойство служи за определяне марката на гипса.
Якостта на натиск се определя при изпитването на образци с размери
40х40х160 на възраст 2 часа (след смесване на гипса с вода).
Марки гипс: Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6, Г-7, Г-10, Г-13, Г-16, Г-19, Г-22, Г-
25 (цифрата посочва якостта на натиск в МРа)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 ное 2020 в 13:24 в момента не учи на 50 години от Велико Търново
14 ное 2020 в 15:27 потребител
26 май 2020 в 14:12 в момента не учи на 42 години от Разград
17 окт 2019 в 09:00 студент на 28 години от Разград - Технологичен колеж към РУ "Ангел Кънчев", факулетет - химия и химични технологии, специалност - Химични технологии, випуск 2020
20 май 2018 в 17:15 ученик на 12 години от София - 104 ОУ "Захари Стоянов", випуск 2026
20 яну 2018 в 20:55 в момента не учи на 23 години, випуск 2020
20 мар 2017 в 17:02 студентка на 25 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Факултет "Общовойскови", специалност - Национална и регионална сигурност (гражданска специалност), випуск 2018
29 окт 2016 в 18:39 студент на 24 години от София - Лесотехнически университет, факулетет - Факултет горска промишленост, специалност - Инженерен дизайн, випуск 2019
 
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Неорганични (минерални) свързващи вещества

Материал № 529342, от 12 юни 2010
Свален: 122 пъти
Прегледан: 221 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 29
Брой думи: 3,936
Брой символи: 24,532

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Неорганични (минерални) свързващи вещества "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала