Големина на текста:
Пипер Произход, Разпространение. Стопанско значение. Ботанически особености,
изисквания. Направление на отглеждане. Тихнология за отглеждане на ранно полско
производство.
Пиперът произхожда от Южно Мексико и Централна Америка. Той е масово
отглеждан от туземното индианско население до откриването на Америка. Още в
средата на 16 век той се разпростанява постепенно в други страни на Европа под
различни имена. Всички те са производни на черния пипер, който е познат като
скъпа подправка, внасяна от Индия.
Едновременно с това , пиперът е подложен на непрекъснато подобряване от
многобройни безименни народни селекционири. Огромното разнообразие от местни
български сортове с прекрасни вкусови и хранителни качества, е най доброто
доказателство за селекционната работа извършена от нашите градинари.
Българските сортове пипер са известни далеч от пределите на България .Голямото
разпространение на пипера е свързано с вековна традиция на нашия народ в
консумацията на нашия народ. В консумиранито на пресни и преработени пиперки
във вид на туршии и консерви .Основната подправка в българската кухня е
мляния червен пипер.
Пиперът се отглежда във всички райони на страната. По заета площ той е на
второ място след доматите. Тъй като той има едно от най цинните качества а
имено високото съдържание на витамин „С”-4 -5 пъти по висок от лимона .
Пиперът , отглеждан в България , принадлежи към вида Capsicum mexicanum,от
сем.Solanaceae .Към този вид спадат три подвида :
1.Едроплоден пипир – характеризира се с едри растения и плодове . В този подвид
влизат две големи групи пипери –широкоплодни и дългоплодни . Те биват ранни ,
сридноранни и късни форми . Растенията са чашовидно разклонени, с едри листа,
цветове , плодове и семена .
2. Дребноплоден пипер. В този подвид влизат групите пипери , шипки и
черешовидни пипери. Те биват ранни и средно ранни. Растенията имат множество
тънки разклонения . Листата , плодовете и цветовете са дребни.
3. Букетен пипер- характеризира се със стърчащи плодове , компактно разположени
във връхната част на растението , образувани по няколко от един възел. Плодовете
са от много дребни до средни по големина и узряват сравнително едновременно.
Използват се като декоративни формии за селекция.
Подвид едроплодни пипери
Към този подвид спадат групите на широките пипери-сортотипове Долма/пипер за
пълнене/, ретунди /камби/ и пумпалообразни /сърцевидни/ пипери и дълги пипери -
сортотип капия и рогообразни пипери.
БОТАНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА.
Кореновата система е брадеста .Централния корен прониква до 70-80 см.и
предобива по късно брадеста коренова система . Има по –слаба смукателна
способност. Възстановителната способност е добра , което дава възможност да се
отглежда чрез расад .При расаждане поради прекъсване на главния корен ,
кореновата система се променя и се разполага в по плитките почвени пластове
20 – 30см. Регенеративната способност на пипера в сравниние с доматите е по
слаба и прихващането след пикиране и засаждане е по слабо.
СТЪБЛО.
1
Стъблото първоначално е тревисто. С напредването на вегетацията постепенно
долната му част се вдървесенява. То е здраво и устойчиво . Остава изправено и
след натоварване с плодове . Разклонява се , като степента на разклоняване зависи
от сорта . При едроплодните сортове съблото се разклонява след първите десетина
листа . Обикновено се образуват две или три основни разклонения . Всяко
разклонение образува по две нови, които са различни по дължина и дебелина.
По-силните разклонения образуват главните оси на растението . До първото
разклонение при едроплодните пипери , от пазвените пъпки на листата не излизат
странични разклонения.
Необходимо е да се знае , че стъблените части са много крехки в местата на
разклоняването и лесно се чупят. Поради това , беридбите трябва да се извършват
внимателно .В противен случай добивът силно може да намалее. Стъблото по
трудно образува адвентивни корени. Те могат да се образуват само от
подсемеделното коляно . С това трябва да се съобразява дълбочината на
засаждането .
Височината на стъблото варира силно в зависимост от сорта и условията на
отглеждане -20см. до 2м. В зависимост от сортовете биват ниски до 45 см,средно
високи до 65 см и високи- нод 65 см.
В зависимост от ъгъла , под който излизат разклоненията, се формират растения
с прибран или разперен хабитус.
ЛИСТА.
Листата са прости , с дръжки . Листната петура по форма е от елипсовидна до
ланцетна и винаги със заострен връх. Листата са разположени по единично.
Изключение правят букетните пипири , при които листата се образуват по няколко
на възел .
ЦВЕТОВЕ.
Цветовете се образуват в местата, където се разклонява стъблото. В зависимост
от сортовете, в основата на едно разклонение се образуват 1 до 4-5 цвята .Повече
цветове се образуват при букетните пипери. Цветовете биват едри , средни и
дрибни по големина.
Цветовете са двуполови . Най- често имат по 6 чешечни, 6 венечни бели листенца
и 6 тичинки . Близалцето най – често се намира на нивото на прашниковите
торбички, а това улеснява самоопрашването . При високи тимператури, особено
при дребноплодните сортове , то израства над тичинките , преди да са се
отворили прашниковите торбички . Това пък улеснява кръстосаното самоопрашване
.Пиперът е фанултативно самоопашващо се растение. Прашецът има най - голяма
готоност за оплождане през сутрешните часове , когато се отварят цветовете . Най
– благоприятна температура за опрашването е 20 С.
ПЛОДОВЕ Плодът ботанически е ягода – многосеменен ,кух, с месест
перикарп. Състои се от дръжка , чашка , кожица и перикарп ,семенни гнезда ,
разделени с прегради и семена. При кръглоплодните сортове тизи прегради са
слабо изразени . Отделните сортове имат различна голимина и форма . Те се
консумират зелени /техническа зрялост/ и в ботаническа зрялост . В ботаническа
зрялост те са оцветени червено , оранжево, жълто . При недостатъчно опрашване и
едностранчиво оплождане плодовете се изкривяват повече или по- малко .
ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ПЛОДОВЕТЕ.
Голямото разпространение на пипера се определя от високата биологична
стойност нанеговите плодове . Най - ценната им съставка са витамините . Според
тяхното съдържаниа се нарежда на едно от първите места между всички
зелинчукови растения. Българските сортове пипер в техническа зрялост съдържат
2
96 до 145 мг % витамин С в сурова маса. В зрелите червени плодове има каротин
/провитамин А/ . Червените лютиви сортови намират приложение в медицината за
възбуждане на апетита .
СЕМЕНА.
Семената са плоски , заоблено бъбрековидни , гладки , без гланц , светложълти до
интензивно жълти . Един грам съдържа 150 -180 броя семена . Кълняемостта се
запазва 4 -5 годин
БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
Изисквания към топлината
Пиперът е топлолюбиво растение. Той е по- топлолюбив от доматите на
температура и светлина . При температура под 15 С семената не поникват , а
разтежът спира . Оптималната температура за развитието на пипера е 20-25 С.
Пъпките лесно окапват и растенията закържавяват , ако растенията в млада
възраст изпитат въздействие на температура 5-6 С. Затова пиперът се засажда по-
късно от доматите . Обръща се голямо внимание на агротехническите практики ,
които подобряват топлинния режим на почвата . Защото особино чувствителна е
кореновата система.
При високи температури /над35С/цветовете също масово изресяват . Затова през
горещите летни месеци цъфтежът е по- слаб. Той е по- обилен през пролетните
месеци и след като започне захлаждане в края на Август . По-малкият процент на
завръзите през летните месеци може да се дължи на прекалено сухия въздух и на
неблагоприятния хранителен баланс. А това води до намаляване интензитета на
фотосинтезата. При високи температури често опрашването не е пълно,/не се
оплождат голям брой семепъпки/, плодовете не нарастват нормално и се
изкривяват.
Най – ниската температура при която семената започват да никнат е 12-13 С. При
такава температура поникването е много бавно –за 20-25 дни . Оптималната
температура за поникване е 20-25 С . Поникват за 7-8 дни .
Пиперът е много чувствителен към ниските температури –при -0.5С-1С растенията
загиват . На открито подобряване на топлинния режим се постига чрез отглеждане
на южен и югозападен склон , отглеждане на гребени и лехи , мулчиране ,
използване на естествена защита. Ако потъмнее зеленият цвят на листата това
значи че се нуждае от поливка. Реагира добре на дъждуване. Дребноплодните са
по устойчиви на кратки засушавания от едроплодните. Плитко разположената и
коренова система и по-слабата и смукателна способност определят големите
изисквания на пипера към водния режим на почвата . При нашите климатични
условия пиперът не може да се отглежда без напояване . В такива случаи добивите
намаляват с около65% и качеството на продукцията силно се влошава .
Изискванията към влагата са особено големи по време на образуването на
цветовете и завръзите . Тогава и най малките засушавания причиняват сериозни
смущения в развитието на растенията . Освен това плодовете на нередовно
поливания пипер силно страдат от върхово гниене . Най високите добиви се
получават , когато почвената влажност се поддържа около 80-85 % от ППВ.
Големината на поливната норма за ранните пипери се движи между 25-30 куб.м.
на декар. Поливната норма при лентово отглеждане е по-малка /33-34 куб.м.на дек./
Не по малки са изискванията към въздушната влажност . Оптималната влажност е
60-70%. Ниската атмосферна влажност, особено, когато е съпроводена със силно и
продължително повишаване на температурата, причинява изресяване на цветовете
и завръзите.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СВЕТЛИНАТА
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пипер произход

Произходът на пипера, болести и препарати за защита и т.н...
Изпратен от:
Stefan Chilov
на 2010-06-09
Добавен в:
Анализи
по Екология
Статистика:
56 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
тематичен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(Труден)
10
1
1
4 мин
25.07.2018
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
131
1
21.03.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Пипер произход

Материал № 527440, от 09 юни 2010
Свален: 56 пъти
Прегледан: 132 пъти
Предмет: Екология
Тип: Анализ
Брой страници: 16
Брой думи: 6,534
Брой символи: 39,126

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пипер произход"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала