Големина на текста:
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ
Предмет: " Основи на автоматизацията "
Студент: Нели Руменова БузоваФак.№ : 031205053
Специалност: ЕЕЕО Група: 11
Преподавател: Дата:
Упражнение № 1
Тема: СНЕМАНЕ НА АМПЛИТУДНО-ЧЕСТОТНИ, ФАЗО-ЧЕСТОТНИ И
АМПЛИТУДНО-ФАЗОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗВЕНА ОТ ВТОРИ РЕД
I. Цел на упражнението.
Целта на упражнението е студентите да се запознаят с предавателните функции на
линейни звена от втори ред, възможностите за тяхното реализиране, методите за снемане
на амплитудно-честотната, фазо-честотната и амплитудно-фазната характеристики.
II. Същност на метода и използвани формули
1. Предавателни функции и честотни характеристики.
Всяко техническо устройство или система, изхождайки от принципа му на равота,
характеристиките на състоянията и др. , може да въде представено със структурна схема. В
тази схема са показани основните звена и връзките между тях. За всяко звено от структурната
схема е необходимо да се знае неговото функционално описание. В най-общ вид
математически функционалното описание на звено е следното.
където:
у(t) - изходен сигнал при t > 0.
x(t) - входен сигнал.
u
1
(0) - начално състояние.
При преходен процес в уравнение (1) влизат не само параметрите.,
но и техните производни. За един голям клас системи и звена,
функционалното им описание става с линейни диференциални уравнения, а
самите системи и звена се наричат линейни стационарни (инвариантни)
(ЛИВ). За дадено линейно звено, функционалното му описание може да въде
следното:
където:
Т, к - коефициенти.
В случай, че реалните функции на времето x(t) и у(t) се преовразуват . във функции на
комплексната променлива р = с + jw , като се използуват едностранно преобразуване на Лаплас,
то уравнението (2) в операторен вид довива следния вид.
Уравнение (3) може да се запише.
където:
W(р) се нарича предавателна (системна) функция на звеното или системата.
Следователно, под предавателна функция W(р) се разбира отношението на образа на
реакцията (изхода) към изигражението на източника (входа) при нулеви начални условия. В
случай, че към линейна звено постъпва хармоничен сигнал т. е. х(t) = X.sin(?t), където Х и ?
са съответно амплитудата и ъгловата честота, то e установен режим, на изхода му ще има
само хармоничен сигнал със същата честота ?, но с различна амплитуда и фаза Ф т.е. у(t)
=Y.sin(?t + Ф) . където:
Y - амплитудата на изходния сигнал.
Ф - фазовото изместване между изходния и входния сигнал.
Характеристиката, между отношението на амплитудите на изходния и входния
сигнал т.е. (А=У/Х) и честота ?, намира широко приложение при изследване на различните
звена и се нарича амплитудно-честотна характеристика. Зависимостта между фазовата
разлика Ф и честотата ? позволява да въде построена фазо-честотната характеристика на
звеното.
При анализ на различни схеми е удовно да се ползуча амплитудно и фазо-честотни
характеристики, построени Е логаритмичен мащав. Такъв мащаб позволява при необходимост
от намиране на съвместните характеристики на две последователно съединени звена,
операциите по умножение да въдат заменени с операцията събиране.
Амплитудно - честотната характеристика се строи, като зависимост 20lg(А) във
функция от lg(?) и се нарича логаритмична, амплитудна характеристика (ЛАХ). Фазо-
честотната характеристика се строи като зависимост между Ф и lg(?) и се нарича
логаритмична фазова характеристика (ЛФХ).
Коефициента на усилване по амплитуда (в децивели) е равена на L – 20lg(А).
2. Видове линейни звена и начини за тяхното реализиране.
Най - разпространените линейни звена представляват
-пропорционално w(р) = к.
-инерционно звено от първи ред w(p) = к/(Тр +1).
-инерционно звено от втори ред w(р) = к/ (Т
2
2
р
2
1
.р+1 ) .
-интегриращо (идеална) w(р) = к/р
-интегриращо със забавяне w(р)=к/Ср(Тр+1)
-диференциращо w(р)=кр
-реално диференциращо със забавяне (инерционно) w(р)=кр/(Тр+1)
Реализирането на тези зиена може да стане, както само с помощта на пасивни
електронни елементи R, L_, С, така също с пасивни и активни елементи (операционни
усилватели).
III.Схема на опитна постановка
IV. Резултати от измерванията и изчисления
При едно звено
100200400500600800100015002000
U
вх
0,930,930,940,930,590,290,29 0,52 0,52
U
изх
0,951 1,211,451,211,160,45 0,16 0,05
x 1 2 4 5 7 16 4 2 2
x
0
131418 21 1817 8 4 3
Ф=arcsin
0
x
x
4,428,0512,8413,772370,25150150138,13
вх
изх
U
U
1,021,071,291,562,054 1,55 0,30,1
При две звена
100200400500600800100015002000
U
вх
0,930,930,930,930,930,92 0,920,91 0,91
U
изх
0,920,920,850,800,730,57 0,430,19 0,08
x 6 7 1110 9 7 6 3 1,5
x
0
13 131312 119 7 4 2,5
Ф=arcsin
0
x
x
27,4932,5857,856,445551,0627,8748,6 36,87
вх
изх
U
U
1 1 0,910,860,780,650,480,21 0,09
Графики:
0200400600800 1000 12001400 16001800 20002200
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
A
F,Hz
1
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 мар 2021 в 17:19 студент на 34 години от Варна - ТУ Варна, факулетет - Факултет по морски науки и технологии, специалност - ЕСЕО, випуск 2023
06 юли 2019 в 20:36 студент на 35 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по информатика, технически и природни науки, специалност - ЕСЕО, випуск 2022
23 мар 2018 в 15:41 студент на 35 години от Варна - Технически университет, факулетет - Електротехнически факултет, специалност - ВЕИ, випуск 2021
23 окт 2017 в 14:49 ученик на 28 години от Левски - СОУ "Крум Попов", випуск 2015
28 ное 2016 в 23:46 ученик на 32 години от Пазарджик - МГ "К. Величков"
21 ное 2016 в 23:05 ученик на 25 години от София - 031 СУЧЕМ "Иван Вазов", випуск 2014
08 ное 2016 в 06:39 учител на 26 години от София
07 ное 2015 в 22:09 потребител на 26 години
 
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Протокол по основи на автоматизацията -1

Материал № 522829, от 04 юни 2010
Свален: 41 пъти
Прегледан: 130 пъти
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Протокол
Брой страници: 4
Брой думи: 383
Брой символи: 2,513

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Протокол по основи на автоматизацията -1"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала