Големина на текста:
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ
Предмет: " Основи на автоматизацията "
Студент: Нели Руменова БузоваФак.№ : 031205053
Специалност: ЕЕЕО Група: 11
Преподавател: Дата:
Упражнение № 1
Тема: СНЕМАНЕ НА АМПЛИТУДНО-ЧЕСТОТНИ, ФАЗО-ЧЕСТОТНИ И
АМПЛИТУДНО-ФАЗОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗВЕНА ОТ ВТОРИ РЕД
I. Цел на упражнението.
Целта на упражнението е студентите да се запознаят с предавателните функции на
линейни звена от втори ред, възможностите за тяхното реализиране, методите за снемане
на амплитудно-честотната, фазо-честотната и амплитудно-фазната характеристики.
II. Същност на метода и използвани формули
1. Предавателни функции и честотни характеристики.
Всяко техническо устройство или система, изхождайки от принципа му на равота,
характеристиките на състоянията и др. , може да въде представено със структурна схема. В
тази схема са показани основните звена и връзките между тях. За всяко звено от структурната
схема е необходимо да се знае неговото функционално описание. В най-общ вид
математически функционалното описание на звено е следното.
където:
у(t) - изходен сигнал при t > 0.
x(t) - входен сигнал.
u
1
(0) - начално състояние.
При преходен процес в уравнение (1) влизат не само параметрите.,
но и техните производни. За един голям клас системи и звена,
функционалното им описание става с линейни диференциални уравнения, а
самите системи и звена се наричат линейни стационарни (инвариантни)
(ЛИВ). За дадено линейно звено, функционалното му описание може да въде
следното:
където:
Т, к - коефициенти.
В случай, че реалните функции на времето x(t) и у(t) се преовразуват . във функции на
комплексната променлива р = с + jw , като се използуват едностранно преобразуване на Лаплас,
то уравнението (2) в операторен вид довива следния вид.
Уравнение (3) може да се запише.
където:
W(р) се нарича предавателна (системна) функция на звеното или системата.
Следователно, под предавателна функция W(р) се разбира отношението на образа на
реакцията (изхода) към изигражението на източника (входа) при нулеви начални условия. В
случай, че към линейна звено постъпва хармоничен сигнал т. е. х(t) = X.sin(?t), където Х и ?
са съответно амплитудата и ъгловата честота, то e установен режим, на изхода му ще има
само хармоничен сигнал със същата честота ?, но с различна амплитуда и фаза Ф т.е. у(t)
=Y.sin(?t + Ф) . където:
Y - амплитудата на изходния сигнал.
Ф - фазовото изместване между изходния и входния сигнал.
Характеристиката, между отношението на амплитудите на изходния и входния
сигнал т.е. (А=У/Х) и честота ?, намира широко приложение при изследване на различните
звена и се нарича амплитудно-честотна характеристика. Зависимостта между фазовата
разлика Ф и честотата ? позволява да въде построена фазо-честотната характеристика на
звеното.
При анализ на различни схеми е удовно да се ползуча амплитудно и фазо-честотни
характеристики, построени Е логаритмичен мащав. Такъв мащаб позволява при необходимост
от намиране на съвместните характеристики на две последователно съединени звена,
операциите по умножение да въдат заменени с операцията събиране.
Амплитудно - честотната характеристика се строи, като зависимост 20lg(А) във
функция от lg(?) и се нарича логаритмична, амплитудна характеристика (ЛАХ). Фазо-
честотната характеристика се строи като зависимост между Ф и lg(?) и се нарича
логаритмична фазова характеристика (ЛФХ).
Коефициента на усилване по амплитуда (в децивели) е равена на L – 20lg(А).
2. Видове линейни звена и начини за тяхното реализиране.
Най - разпространените линейни звена представляват
-пропорционално w(р) = к.
-инерционно звено от първи ред w(p) = к/(Тр +1).
-инерционно звено от втори ред w(р) = к/ (Т
2
2
р
2
1
.р+1 ) .
-интегриращо (идеална) w(р) = к/р
-интегриращо със забавяне w(р)=к/Ср(Тр+1)
-диференциращо w(р)=кр
-реално диференциращо със забавяне (инерционно) w(р)=кр/(Тр+1)
Реализирането на тези зиена може да стане, както само с помощта на пасивни
електронни елементи R, L_, С, така също с пасивни и активни елементи (операционни
усилватели).
III.Схема на опитна постановка
IV. Резултати от измерванията и изчисления
При едно звено
100200400500600800100015002000
U
вх
0,930,930,940,930,590,290,29 0,52 0,52
U
изх
0,951 1,211,451,211,160,45 0,16 0,05
x 1 2 4 5 7 16 4 2 2
x
0
131418 21 1817 8 4 3
Ф=arcsin
0
x
x
4,428,0512,8413,772370,25150150138,13
вх
изх
U
U
1,021,071,291,562,054 1,55 0,30,1
При две звена
100200400500600800100015002000
U
вх
0,930,930,930,930,930,92 0,920,91 0,91
U
изх
0,920,920,850,800,730,57 0,430,19 0,08
x 6 7 1110 9 7 6 3 1,5
x
0
13 131312 119 7 4 2,5
Ф=arcsin
0
x
x
27,4932,5857,856,445551,0627,8748,6 36,87
вх
изх
U
U
1 1 0,910,860,780,650,480,21 0,09
Графики:
0200400600800 1000 12001400 16001800 20002200
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
A
F,Hz
1
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Протокол по основи на автоматизацията -1

Снемане на амплитудно-честотни, фазо-честотни и амплитудно-фазови характеристики на звена от втори ред...
Изпратен от:
gushter862
на 2010-06-04
Добавен в:
Протоколи
по Автоматика, изчислителна техника
Статистика:
41 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Протокол по основи на автоматизацията -1

Материал № 522829, от 04 юни 2010
Свален: 41 пъти
Прегледан: 130 пъти
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Протокол
Брой страници: 4
Брой думи: 383
Брой символи: 2,513

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Протокол по основи на автоматизацията -1"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала