Големина на текста:
1.Транспорт и пътища в съвременното общество.Пътна мрежа в България.Нормативни
документи.
1.Транспорт и пътища в съвременното общество-капитализма се характеризира с
нови стоково-парични отношения и научно-технически постижения.Откриването на
парния двигател,на двигателя с вътрешно горене,на електричеството са способствали
много заразвитието на транспорта.Разликите в скоростта при различните видове
автотранспорт и високата интензивност довели до появата на многолентово движение и
пътни пресичания на различни нива.Конкуренцията при капитализма изисквала мин
време за транспорт и реализация на произведената продукция,а и придвижване на
големи човешки маси за работа и почивка.Това обуславяло необходимостта от от
отлично изграденаи поддържана пътна мрежа,с каквато в днешно време разполагат
Северна Америка,Западна Европа,Япония.Тя е оборудвана със съвременна пътна
сигнализация,мотели,паркинги,бензиностанции,цервизи.
Социализма се налага в в сравнително в слаборазвитите в иконом отношение
страни.Наследената пътна мрежа е незавършена и недостатъчна.Изтощените от войни
икономики на тези страни не способствали за бързото осъвременяване на
пътищата.Въпреки това скоро започва реконструкцията на пътищата и изграждане на
нови пътища с трайни настилки.През 1985г в бившата ЧСФР е завършена
втомагистрала Братислава-Бърно-Прага;в Източна Германия е изградена мрежа от
аутобани;в Полша,Румъния,бившия СССР,Унгария у Югославия продължава с бързи
темпове изграждането на автомагистрали.
Несъответстващата на нуждите на автотранспорта пътна мрежа влияе
неблагоприятно в/у безопастността на движения по пътищата.По тази причина голяма
част от капиталивложенията за стр на пътища се насочват пряко към гарантиране на
сигурността на движение.
Поради всеобщата необходимост от пътища на този етап се счита,че държавната
собственост в/у тях е правилна предпоставка за съвременното развитие на транспорта.
2.Пътна мрежа в България.Норматични документи.
Следи от пътища по нашите земи от тракийско време не са открити.Редица археоложки
проучвания доказват наличието на относително високо културно равнище на
племената,населявали Балканския полуостров.Такива са разкритите тракийски селища
Кабиле,Севастопол и др.
От римско време останки от пътно стр са разкрити на много места в днешна
България.Това са находки от пътна и улична мрежа,свързвала и обслужвала различни
селища.Освен стопанско значение тези пътища са притейавали и ясно изразен
стратегически характер.Доброто качество на пътните връзки между метрополията и
крепостите е било о голямо значение за империята.
Периодът на турско робство в България се харектеризира с упадък в пътното
стр.Изградената и поддържана пътна мрежа от византийско време и от времето на
Втората българска държава се руши и запада с времето.Подруржани били донякъде
само стратегическите пътища,свързващи Истанбул с провинцията.
През 19век в Турската империя се заражда капиталистическо производство,а в
българските земи се зараждат стоково-парични отношения.Те допринасят за развитието
на търговията, а с това до известна степен и на пътищата.При Освобождението ни през
1878г. Пътищата у нас са имали обща дължина 2511км.Техническите им и
експлоатационни качества били на ниско равнище.За тях са били характерни големи
надлъжни наклони,остри криви и слаба поддръжка.Пътната конструкция се състояла от
пластове основен калдъръм и трошенокаменна настилка.
Капиталистичвското развитие на България след Освобождението се иавършва
неравномерно.Поредица от войни,икономически кризи и частични стабилизации
довеждат до състояние на пътната мрежа.Към 9.09.1944г. тя възлиза общо на
22 195км.Техническото и и експлоатационно състояние е
незадоволително.Преобладават трошенокаменните настилки и само 9 км. Са с
асфалтово покритие.
През социалистическия период пътната мрежа у нас търпи сериозно
развитие.Преобладаващото до този момент коларско движение дава грешна посока за
строителството на паважни настилки.Същите обслужват добре смесеното коларско и
автомобилно движение,но са неподходящи за масовия автомобилен
транспорт.Приоритетно приложени на асфалтобетонните настолки през 60-те години
допринасят за подобряването на експлоатационните качества на пътищата.Към 1955г
пътната мрежа вече е 30 000км ,за да достигне през 1980 38 314км,от които 22 017 са с
асфалтово покритие , 598км с паважно,4809 с трошенокаменисти настилки и 5899км с
други покрития.
Бързата автомобулизация у нас и увеличения транзитен и товарен ,туристически
график наложиха изграждането на авромагистрален пръстен у нас.Към 1987г са
пострени общо 242км магистрални пътища.
Функционалната взаимозависимост на сухоземните пътища в даден район обособява
неговата пътна мрежа.Тя може да бъде улична пътна мрежа и пътна мрежа на
континент ,държава,регион,област,община.
Пътищата в България се подразделят на държавни и локални.Класификацията се
прави с оглед на тяхното значение и степен на техническа осигуреност.
Държавните пътища свътзват обектите с общодържавна стойност.От 1978г
класификацията им е преведена в съответствие с европейската както следва :
Автомагистрали: А1 А2 А3 и т нат
1 клас: №1-№9
2 №11-№99
3 №101-№999
4 №1001 - № 9999
Автомагистралите обслужват приоритетно чуждестранното и вътрешнотранзитно
движение.Основни вътрешнодържавни артерии са първокласните
пътища.Второкласните пътища свързват общинските центрове и първокласните
пътища.Третокласните пътища свързват градовете,крупните
промишлени.исторически,курортни и др центрове или обекти.Четвъртикласните
пътища свързват населените места и третокласните пътища.Държавните пътища са
подведомствени на ГУП.
Локалните пътища са предназначени да обслужват всички обекти с местно
значение.Биват горски,полски,временни,вътрешнозаводски,строителни и осъществяват
връзката с държавната пътна мрежа.
В зависимост от вда на преобладаващите транспортни средства пътищата
биват:автомобилни,коларски,велосипедни,пешеходни и смесени.Различават се и по
характера на терена,които преодоляват:равнине,хълмист,планински.
Нормативните изисквания относно проектирането,стр и експлоатацията на пътищата
са регламентирани в закони,правилници за приложение н законите,наредби,норми и
инструкции,издавани от съответните министерства и ведомства.Систематизирани са в
„Указател за документи по проектиране,строителство и поддръжка на пътища”,издание
на ГУП при МС-ИПП”Пътпроект” от 1986г.Качествата на материалите за направата на
пътищата са регламентирани от БДС и систематизирани в „Указател на БДС за
проектиране,стр и поддържане на пътищата и техните съоръжения и
принадлежности”,издание на ГУП при МС-ИПП „Пътпроект” от 1986г.Няколко
примера за нормативни документи:”Закон за двиение по пътищата”;”Закон за защита на
природата”;”Правилник закапиталното строителство”;”Указание за проектиране на
автомобилни пътища”
Строителството на нови и реконструкцията на стари пътища е в пряка зависимост от
проектната скорост ,натоварването на пътя и вида на транспортните средства.
Максималната скорост,с която транспортното средство може безопастно да
пропътува пътя или част от него при лоши атмосферни условия се нарича-проектна
скорост.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 юни 2022 в 14:50 потребител на 29 години
 
Подобни материали
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
737
·
4
·
317
·
4

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Транспорт - лекции

18 окт 2008
·
451
·
12
·
3,801

Лекции по транспорт, написано със съкращения като за пищов.
 

Развитие и особености на автомобилния транспорт

09 яну 2008
·
694
·
4
·
561
·
517
·
9
·
2

Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората световна война бързо нараства.Той заема първо място в структурата на превозваните товари и пътници.На него се падат едва 7% от общия товарооборот на транспорта поради малкото средно...
 

Устойчивото развитие на транспорта в България

03 юни 2008
·
451
·
20
·
2,391
·
1

Човешките нужди включват: заетост, образование и обучение, здраве, достъп до здрава природна среда, положителна регионална идентичност, отговорно и споделено управление и тн.
 

Планиране на пътническите превози

03 май 2008
·
195
·
4
·
520
·
77

Обемът на автобусните превози се измерва чрез броя на превозените пътници. За да се характеризира цялостно рабо-тата на автобусния транспорт е необходимо да се знае разто-янието , на което се извършва пътуването.
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Транспорт и пътища в съвременното общество. Пътна мрежа в България. Нормативни документи

Материал № 518378, от 30 май 2010
Свален: 35 пъти
Прегледан: 70 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: План
Брой страници: 3
Брой думи: 856
Брой символи: 5,870

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Транспорт и пътища в съвременното общество. Път ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала