Големина на текста:
ПРАВЕН РЕЖИМ
НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ДВОЙНО
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
Доктор по право
Сашо Георгиев Пенов
1
Международното икономическо сътрудничество се влияе от установените в отделните
държави данъчни задължения. Установеният в конкретната държава данъчен режим влияе
съществено върху инвестиционния процес. Стопанските субекти са заинтересовани при
икономическата им активност в международен мащаб да бъдат справедливо обложени и
данъчното законодателство да стимулира стопанската им дейност. Интернационализацията на
стопанския живот може да доведе до некоректно облагане, изразяващо се в заплащане на
данъчни задължения за една и съща дейност в две или повече държави-до международно
двойно данъчно облагане. Това налага съгласуването на данъчните системи на отделните
държави с цел неговото избягване и предотвратяване на причините, които го създават.
Съгласуването има за задача да осигури и не възпрепятства свободното движение на хора,
стоки и капитали и по този начин да се насърчи стопанския обмен. От друга страна, чрез него
се осигуряват от фискален аспект стабилни по възможност данъчни приходи за отделните
държави, като заедно с това се решават и управленски стопански задачи, чрез определяне на
предпоставките за извършване на инвестиции в чужбина и тяхното насърчаване от данъчното
законодателство.
Всяко по-задълбочено изследване на българското данъчно право показва, колко
комплексно следва да се изгради тази стопански значима правна материя. Очевиден знак за
тези проблеми са честите смени на законодателството, недостатъчното съгласуване между
отделните данъци, множеството подзаконови нормативни актове и свързаната с тях
несигурност по отделните въпроси. В рамките на международното облагане тези трудности се
увеличават от разминаването на различните национални правни системи. Ето защо въпросът,
какво представлява международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата и
какви са правните способи за избягването му е особено актуален и се нуждае от специално
разглеждане.
Проблемът за избягване на международното двойно данъчно облагане и свързаните с
него въпроси са слабо разработени в българската финансовоправна теория. Липсва цялостно
теоретично изследване посветено специално на тези въпроси.
2
Глава първа
Понятие за международно двойно данъчно облагане и способи за избягването му.
1. Причини за възникване на международното двойно данъчно облагане.
Произходът на международното двойно данъчно облагане се свързва с факта, че
отделните държави по силата на суверенитета си определят пространственото действие на
данъчните си закони така, че то да не се ограничава на територията на държавата приемаща
закона. Всяка държава въз основа на своя суверенитет определя самостоятелно и сама за себе
си проявлението на държавната власт в организацията на събираните от нея данъци. В процеса
на интернационализация на обществения живот е възможно да възникнат фактически
предпоставки, които да се обхванат от правните норми на данъчните законодателства на
различни държави така ,че всяка една от тях да може да претендира за събиране на данъчни
задължения от един и същ правен субект на облагане за определен обект на облагане.
В областта на данъчното право резултат от насрещното действие на нормите от
данъчните системи на различни държави е международното двойно данъчно облагане. То
възниква поради това, че един и същ субект на облагане е данъчно задължен в две различни
държавни. Държавите изграждат данъчните си системи като подлагат на облагане, от една
страна доходите или имуществата на физическите лица, които са техни граждани или имат
постоянно местожителство или пребивават на тяхна територия, респективно тези на
юридическото лице, чието седалище или място на управление се намира в тях, независимо от
това дали източникът на дохода или имуществото се намира на тази територия. Това е така
наречения принцип на универсално обхващане на имуществата или доходите на субекта на
облагане или на универсални претенции за данъчно облагане от страна на държавата по
отношение на всички доходи и имущества на субекта на облагане. Физическите или
юридическите лица биват определени чрез посочените белези като местни лица за съответната
държава като за тях възниква така нареченото неограничено данъчно задължение.
/unbeschrankte Steuerpflicht, obligation fiscale illimitee/. При това на признаците за фискално
пребиваване като например местожителство, местопребиваване, дружествено седалище и т.н.
не се дава поначало съдържанието на едноименните понятия в гражданското и търговското
право.
От друга страна възникването на данъчното задължение се свързва и чрез обекта на
облагане намиращ се на територията на съответната държава. То се предвижда за лица, които
не са местни за нея. Те стават субекти на данъчни задължения, защото получават доход в тази
държава или притежават имущество. За тях важи така нареченото "ограничено данъчно
задължение”, доколкото обектът на облагане е локализиран на територията на съответната
държава. Във втория случай данъчното задължение възниква защото местонахождението на
източника на дохода или имуществото е на територията на съответната държава и по този
начин данъчното правно отношение е свързано с нейния правопорядък. Това е така наречения
принцип на източника, произхода на дохода или местонахождението на имуществото, на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 май 2020 в 21:55 ученик на 17 години от Смолян - ПГИ"Карл Маркс", випуск 2021
24 апр 2020 в 20:45 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Икономика на търговията, випуск 2021
14 апр 2020 в 18:10 студент на 23 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
История на международноправната закрила на авторското право
добавена от yoana125 25.04.2012
1
12
 
Онлайн тестове по Международно право
Тест по Международно търговско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международно право за Студенти от 3 курс
Тест от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново, за изпит по Международно Търговско Право, един от трите варианта, които бяха дадени през 2015 година. Тази информация се отнася до Стопанския Факултет, студенти от 3-ти курс. Тестът е леко съкратен - състои се от 12 въпроса, които могат да имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
12
2
1
4 мин
25.10.2016
» виж всички онлайн тестове по международно право

Двойно данъчно облагане

Материал № 517890, от 29 май 2010
Свален: 309 пъти
Прегледан: 339 пъти
Предмет: Международно право, Право
Тип: Учебник
Брой страници: 66
Брой думи: 26,337
Брой символи: 161,342

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Двойно данъчно облагане"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала