Големина на текста:
           ДОКЛАД
                           По конституционно право
                 На тема : Юридическа характеристика на  
                                     Конституцията 
Изготвил:                                                                           Проверил:
Фак
2010Благоевград
      Конституциятаосвен че е юридически акте и акт с подчертана политическа 
характеристикаС приемането на нова конституция се цели да се създадат юридически 
предпоставки за извършване на съществени изменения в характера на политическата 
системав насоките на икономическото развитие и за усъвършенстване статуса на 
гражданите
     Конституцията притежава специфични юридически белезикоито я разграничават от 
останалите правни актове
     1.Конституцията е основен законВ правната наука се спори дали е основен закон 
само на държаватаили и на обществотоВ основата на всяка конституция стои 
уредбата на организацията на държавата и държавната властно конституцията 
регламентира и социални отношения не само в областта на публичната властТя урежда 
множество обществени отношениякоито стоят извън сферата на държавната 
организацияСледователно Конституцията е основен закон на държавата и на 
обществотоТя урежда основните отношения на обществената и държавната 
организацияКонституцията е основа на правния редбаза на цялата правна система
върху която се създава системата от правни отраслиТя съдържа основните принципи и 
положения на всички клонове на правото – на гражданскотонаказателното
административнотофинансовототърговскотосемейнотонаследственото и тн
Например според чл. 122, ал. 1 „Гражданите и юридическите лица имат право на защита 
във всички стадии на процеса.” Този текст установява един основен принцип на 
правосъдиетоСпоред чл. 10 „Изборитенационалните и местните референдуми се 
провеждат въз основа на общоравно и пряко избирателно право с тайно гласуване.” 
Разпоредбата установява основните принципи на избирателната системаНа основата на 
Конституцията се създават законикоито уреждат отношенията във всички правни 
отраслиКонституцията е основен законзащото определя системата на държавните 
органиТе могат да се създадат само ако са предвидени в КонституциятаДържавната 
организация се изгражда и функционира въз основа на принципа на разпределението на 
властитепровъзгласен в чл. 8 от Конституциятаспоред който „Държавната власт се 
разделя на законодателнаизпълнителна и съдебна”.
     2.Конституцията е върховен законЧл. 5 провъзгласява: „Конституцията е върховен закон и 
другите закони немогат да й противоречат”. Това означаваче тя притежава най­висша 
юридическа сила в сравнение с всички останали правни актовеЮридическата сила не е 
задължителността на актаЮридическата сила на актовете може да се степенуваЕдин акт 
може да има по­малкадруг – по­голяма юридическа силадокато задължителността на актовете 
неможе да бъде степенувана
     Юридическата сила се състои в съподчинеността на актовете помежду имЩом 
конституцията е акт с най­висша юридическа силатова означаче всички правни актове трябва 
да бъдат съобразени с разпоредбите й и не могат да им противоречатАко съществува 
несъответствие между закона и КонституциятаКонституционният съд  е оправомощен(чл.149, 
ал.1,т.2) да обяви този закон за противоконституционен и с това се прекратява неговото 
прилагане.
     Съществуват различни становища относно критерияпо който се определя юридическата 
сила на правните актовеСпоред едно от тяхгосподстващо е товаспоред което юридическата 
сила на актовете се обуславя от мястото на органакоито е автор на съответния актКолкото 
по­високо стои един орган в държавната систематолкова по­голяма е юридическата сила на 
неговите актовеАктовете на народното събрание имат най­голяма юридическа сила в 
сравнение с актовете на другите държавни органидокато тези на кметовете имат най­малка 
юридическа силаСъществува и друго становище за критерия за юридическата сила на правните 
актовекоето съществено се различава от господстващотоВсички нормативни актове на 
Народното събрание имат по­висша юридическа сила от актовете на другите държани органи
Но дали всички актове на Народното събрание имат еднаква юридическа силаЗаконите трябва 
да съответстват на КонституциятаНародното събрание изменя и допълва Конституцията
Безспорно ече актовете за изменение на Конституцията имат по­висша юридическа сила от 
законитеСледователно приеманите от Народното събрание нормативни актове нямат еднаква 
юридическа сила
     Кой е тогава критериятобуславящ различната юридическа сила на актовете на един и същ 
държавен органТова неможе да бъде друго освен характера на регулираните от тях 
обществени отношенияТова е обективният критерий за определяне на юридическите сили на 
правните актове.
     Върховенството на Конституцията се проявява и в товаче нейните разпоредби имат 
непосредствени действиеПравните субекти са длъжни да съобразяват своето поведение с 
предписанията йВ определени случаи тя препраща към обикновените закониНапример 
организацията и редът на дейност на органите на местното самоуправление местната 
администрация според чл. 146 се определя със законТози подход на конституционния 
законодател не е отрицание на принципа на непосредственото действие на конституционните 
предписания
     3.Конституцията урежда основни обществени отношенияТя регламентира първично най­
значителните обществени отношенияТова са основни обществени отношениякоито възникват 
при организацията и функционирането на обществото и държавата и осъществяването на 
публичната власт
     Обществените отношениякоито са предмет на регулиране от конституциятаса обективно 
обусловениТехният каталог се определя от степента на общественото развитиеот задачите
които се решават в определен исторически периодСледователно отношениятаподлежат на 
конституционна регламентацияса динамичнинепрекъснато изменящи сеНякои от 
обществените отношениякоито са били основни в етапа на прехода от капитализма към 
социализмаса уредени от конституцията от 1947г., но загубват своето основополагащо 
значение в по­късния период на развитие.  Например отношенията на частната собственост 
върху средствата за производство са регулирани в Конституцията от 1947г., тъй като реално са 
съществували и заемали важно място в икономическата система през периода непосредствено 
след социалистическата революцияПо­късно частната собственост практически е ликвидирана 
и загубва своето социално значениепоради което тези отношения са изключени от предмета на 
конституционната регламентация
      В условията на прехода към демократично управление след 10.11.1989гсе зараждат нови 
обществени отношенияКонституцията трябва да създаде условия за развитието и 
утвърждаването имТакива са например отношенията между гражданите и държаватаПо нов 
начин и с други мащаби Конституцията от 1991гурежда тези отношениякато създава 
юридически предпоставки за изява на личносттаТя отделя значително място за регулиране на 
отношенията между субектите на плуралистичната демокрация и по този начин създава условия 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Юридическа характеристика на конституцията

Юридическа характеристика на Конституцията. Конституцията, освен че е юридически акт, е и акт с подчертана политическа характеристика. Конституцията притежава специфични юридически белези, които я разграничават от останалите правни актове...
Изпратен от:
Paulina
на 2010-05-27
Добавен в:
Доклади
по Конституционно право
Статистика:
49 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Конституционен съд – понятие, конституиране и състав

07 май 2016
·
12
·
12
·
1,969
·
26

Новата конституция на България установи наред с парламента, президента и правителството още един висщ държавен орган – Конституционен съд като върховна юрисдикция за опазване и защита на конституцията...
 

Сравнителна таблица на конституции

14 яну 2017
·
15
·
12
·
2,011
·
22

Сравнение на конституции, включително Русия, САЩ, Германия, Франция и България...
 

Търновска конституция

15 дек 2016
·
4
·
2
·
828
·
6

Материал за Търновската Конституция от упражнение по Конституционно право при асистент Велева...
 

КП, норми, отношения, източници

11 ное 2016
·
2
·
4
·
1,233
·
5

Понятието конституционно право може да се разглежда се в няколко значения, а именно: като клон/отрасъл от правната система на страната; като клон от правната наука, обхващащ възгледи и знания по проблемите на конституцията и конституционализма...
 

Конституционно право

22 сеп 2016
·
3
·
987

Министерският съвет е правителството на държавата. той е орган на изпълнителната власт, на който се възлага осъществяване на програмата на парламентарното мнозинство...
1 2 3 4 5 » 11
 

Юридическа характеристика на конституцията

Материал № 516254, от 27 май 2010
Свален: 49 пъти
Прегледан: 90 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,445
Брой символи: 9,636

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Юридическа характеристика на конституцията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала