Големина на текста:
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО
Катедра: “Автоматика информационна и управляваща техника”
Дисциплина: “Моделиране на системите”
П Р О Т О К О Л №1
Изготвил: Иво Димитров Карауланов
спец: АИУТ група: 1а Курс: 3 фак.№20711122
Тема: Моделиране на процеси в среда на Matlab
I. Цел на лабораторното упражнение
Целта на лабораторното упражнение е да се запознаят студентите със основните функция
включени в Control System Toolbox на Matlab и начините за изграждане на LTI модели.
II. Постановка на задачата
В упражнението ще се решават следните основни задачи:
1. Визуализиране на криви представени в параметрична форма в равнината и
пространството.
2. Изграждане и изследване на модели в среда на Matlab и Control System Toolbox
3. Представяне на динамични системи в LTI модел посредством предавателна функция,
предавателна функция с нули и полюси,модел в пространството на състоянието.
III. Теоретични сведения
Системата MATLAB (съкращение от MATrix LABoratory – МАТрична ЛАБоратория) е
разработена от фирмата The MathWorks. Тя е интерактивна среда за изпълнение на инженерни и
научни разчети и допуска възможност за обръщения към подпрограми, написани на езиците
Fortran, C и C++. Системата е реализирана като удобна програмна среда, позволяваща
формулиране на проблемите и получаване на решение в математическа форма, без
програмиране.
Най-известни области на приложение на MATLAB са:
? математически изчисления;
? разработка на алгоритми;
? изчислителен експеримент, имитационно моделиране;
? анализ на данни, изследване и визуализация на резултати;
? научна и инженерна графика;
? разработка на приложения, включително графичен потребителски интерфейс.
MATLAB- това е интерактивна среда с основен обект масив, на който не е необходимо да
се указва явно размера. Това позволява да се решават бързо много изчислителни задачи,
свързани с векторно-матрични формулировки.
Системата MATLAB включва програмна среда и език за програмиране. Една от най-
силните страни на системата се състои в това, че на езика MATLAB могат да бъдат написани
програми за многократно използване. Потребителя може сам да напише специализирани
функция и програми, които да оформи във вид на М-файлове. Колекцията от М- файлове за
решаване на определени задачи или проблеми са обособени в тематични групи в специални
папки, включени в папката MATLAB Application Toolboxes. Всяка папка е набор от полезни
функция и често е резултат от работата на много изследователи по цял свят.
Системата MATLAB 5.х включва следните програмни продукти, съпровождани от
справочна и методическа документация:
Базови програмни средства
Наименование на продукта Предназначение
1 MATLAB forWindows Система за инженерни и научни разчети
2 MATLAB CompilerКомпилатор на програми от MATLAB на език С
3 MATLAB C MathLibraryБиблиотека на математическите функция на
системата MATLAB на език С
4 MATLAB C++Math Library Библиотека на математическите функция на
системата MATLAB на езика С++
5 SIMULINK forWindowsМоделиране на динамични системи
6 Real- TimeWorkshop (RTW)Моделиране на системи в реално време
7 SIMULINK RTW Ada ExtensionРазширение на RTW на базата на езика Ada
8 SIMULINK AcceleratorУскорител на процедурите за моделиране
9 Applix Link Интерфейс със семейство продукти Applix ware
на фирмата Applix за платформи UNIX и
WindowsNT
10 Excel Link 1.0 Интерфейс със системата Excel (5.0 и по-висока
версия)
11 The StudentEdition of MATLAB Версия на MATLAB за студенти
12 The Student Edition of SIMULINK Версия на SIMULINK за студенти
1 NAG Foundation Toolbox Библиотека от математически функция The
Numerical Algorithms Group Ltd.
2 Spline Toolbox Сплайн апроксимация
3 Statistics Toolbox Статистика
4 Optimization Toolbox Оптимизация
5 Fuzzy Logic ToolboxРазмити множества
6 Neural Network ToolboxНевронни мрежи
7 Partial DifferentialEquations ToolboxУравнения с частни производни
8 Symbolic Math ToolboxСимволна математика
9 Extended Symbolic Math ToolboxРазширена символна математика
Анализ и синтез на системи за управление
10 Control SystemToolboxСистеми за управление
11 Nonlinear ControlDesign ToolboxПроектиране на нелинейни системи
12 Robust Control ToolboxРобастно управление
13 Model Predictive Control Toolbox Управление с еталонен модел
14 µ -Analysis and Synthesis Toolboxµ-анализ и синтез
15 QuantitativeFeedback Theory ToolboxПроектиране на робастни системи с обратна
връзка
16 LMI (Linear Matrix Inequality Control
Toolbox
Синтез на системи за управление на основата
на линейни матрични неравенства
Идентификация на системи за управление
17 System Identification ToolboxИдентификация на обекти
18 Frequency Domain System Identification
Toolbox
Идентификация в честотната област
Средства за автоматизация на научните изследвания
Моделиране с използване на SIMULINK

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Моделиране на процеси в среда на Matlab

Целта на лабораторното упражнение е да се запознаят студентите със основните функция включени в Control System Toolbox на Matlab и начините за изграждане на LTI модели...
Изпратен от:

на 2010-05-25
Добавен в:
Протоколи
по Автоматика, изчислителна техника
Статистика:
132 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
решаване на следните задачи
добавена от nikiwt 24.04.2012
1
40
Подобни материали
 

Автоматизирани системи за контрол и защита на информацията


Също така, въз основа на връзката със системата за плащания и резервации, при напускане на стая от гостите, системата за контрол на климата автоматично реагира и поема контрола върху климата...
 

Анализ и синтез на линейна САУ


Основни теоретични положения в анализа и синтеза на линейни системи за автоматично управление (САУ)...
 

Курсов проект по ТУ


Част първа от проекта се състои в анализирането на функционалните свойства на зададената САУ. За тази цел в ТУ са дефинирани обективни оценки на качествата на процесите в системите за управление, които характеризират както установените, така и...
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Моделиране на процеси в среда на Matlab

Материал № 515291, от 25 май 2010
Свален: 132 пъти
Прегледан: 212 пъти
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Протокол
Брой страници: 18
Брой думи: 2,976
Брой символи: 18,653

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Моделиране на процеси в среда на Matlab"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала