Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
1.Национална система за екологичен мониторинг
в България Същност
Екологичният мониторинг представлява информационна система за
наблюдение на състоянието на елементите на биосферата, оценка и
прогноза на измененията на околната среда.
Системата на Екологичен мониторинг - натрупва, систематизира и
анализира информацията за състоянието на околната среда. Тя е създадена
с цел да се откроят антропогенните въздействия вирху околната среда.
Националната Система за Мониторинг на Околната Среда в
България обхваща територията на цялата страна и поддържа
информационни бази данни на национално и регионално ниво .
2. Цел
Системата представлява комплекс от измервателни, аналитични и
информационни дейности, чиято цел е осигуряването на своевременна и
достоверна информация за състоянието на околната среда (атмосферен
въздух, валежи, повърхностни води, подземни и морски води, земи и
почви, гори и защитени територии) и факторите, въздействащи върху тях
(емисии на вредни вещества, йонизиращи лъчения, шум, нейонизиращи
лъчения, депа и стари замърсявания с отпадъци).
НСМОС е информационната база за управление на околната среда и
вземане на стратегически решения за опазване и подобряване състоянието
на компонентите на околната среда.
Чрез системата за мониторинг се осигурява и национално представителна
информация за изпълнение на ангажименти към различни международни
институции.
3. Дейност
Администрирането и експлоатирането на НСМОС се извършва от
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към министъра на
околната среда и водите. Агенцията осъществява методическото
ръководство на НСМОС и отговаря за проектирането, управлението и
координирането на нейните дейности.
ИАОС е отговорна за извършване на мониторинга на околната среда,
обработване на данните от извършените измервания, изготвяне на
представителна информация за обществеността и докладване състоянието
на околната среда пред Европейската агенция за околна среда.
Мониторинговата дейност на околната среда в Република България
се осъществява от 1975 г., а през 1994 г. започва да функционира
Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг
(НАСЕМ). Със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) от 2002 г.
НАСЕМ се трансформира в НСМОС.
Съгласно разпоредбата на чл. 144, ал. 6 от ЗООС, министърът на
околната среда и водите утвърждава със заповед националните мрежи по
компоненти на околната среда. Откриването на нови пунктове и закриване
на вече съществуващи се извършва също със заповед на министъра.
НСМОС включва, мрежите за мониторинг на атмосферния въздух,
подземни води, хидробиологичен мониторинг на течащи води,
повърхностни води, морски води, национални паркове, радиологичен
мониторинг, гори ІІ ниво (интензивен мониторинг) и почви.
Националната автоматизирана система за мониторинг на околната
среда е програмно-информационна и комуникационна част от НСМОС.
Системата включва всички програмно-технически и комуникационни
средства, които дават възможност за автоматизирано въвеждане,
обработване, съхранение, изпращане на данни и генериране на справки. Тя
обхваща дейностите по мониторинга, осъществявани от ИАОС и РИОСВ.
За експлоатацията на НСМОС е изградена и се развива
информационна система на две нива – национално и регионално.
Информацията за качеството на атмосферния въздух и за състоянието
на радиационната обстановка в страната се публикуват в ежедневни
бюлетини. За останалите компоненти на околната среда и факторите,
въздействащи върху нея, данните се публикуват в тримесечни бюлетини.
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на
радиационния гама-фон работи в on-line режим и предава данни към
Европейската система за обмен на радиологични данни (EURDEP) към
Европейската комисия, с което се изпълняват ангажиментите на страната
ни към ЕС.
С изградената НАСМОС е осигурена национално представителна
информация за мониторинга на околната среда чрез всички програмно-
технически и комуникационни средства, осигуряващи автоматизирано
въвеждане, обработване и съхранение на данни.
Аналитичната дейност по компоненти и фактори на околната среда за
НСМОС и контролната дейност на МОСВ се извършва от Главна дирекция
„Лабораторно-аналитична дейност” .
4. Видове мониторинг
Националната Система за Мониторинг на околната среда включва:
Мониторинг на атмосферния въздух – контрол на качеството
на атмосферния въздух.
Основни измерители са: общ прах, серен диоксид, азотен
диоксид, сероводород, оловни аерозоли, фини прахови частици, озон,
въглероден оксид, както и амоняк, хлор, аерозоли на сярната киселина,
аерозоли на солната киселина, фенол, арсенови аерозоли и тежки метали.
Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния
въздух се състои от 54 пункта, от които 26 с ръчно пробонабиране и
последващ лабораторен анализ и 28 автоматични станции.
Всички автоматични станции работят в непрекъснат режим на работа и
данните за качеството на атмосферния въздух, от тях постъпват в реално
време в съответната РДП в РИОСВ и в ЦДП в ИАОС – Националната база
данни за Качеството на атмосферния въздух.
За извършване на допълнителни измервания в райони, в които липсват
или е ограничен броят на стационарните пунктове, се използват мобилни
автоматични станции (МАС).
Мониторинг на повърхностни и на подземни води.
Основни измервани показатели са: температура, pH, разтворен кислород,
наситеност с кислород, електропроводимост, перманганатна окисляемост,
азотни показатели, фосфор, разтворими и неразтворими вещества,
хлориди, сулфати. Измерват се и водни количества.
Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие
(НСМБР)
Представлява комплексен механизъм за проследяване и обобщаване на
промените в биологичното разнообразие на Република Българич в
дилгосрочен план. (НСМБР) започва да функционира през 2005 г. в
рамките на българо-холандски проект. Разработена е рамката на НСМБР,
очертаваща основните принципи, концепции и правила на системата за
мониторинг. Предложена е и система за оценка и анализ – индикатори за
биологичното разнообразие.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Национална система за екологичен мониторинг в България

Екологичният мониторинг представлява информационна система за наблюдение на състоянието на елементите на биосферата, оценка и прогноза на измененията на околната среда...
Изпратен от:
yeliz
на 2010-05-25
Добавен в:
Реферати
по Екология
Статистика:
180 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Екологичното право в България

18 май 2006
·
998
·
4
·
666

В България развитието на екологичното право, както и на екозаконодателството не се различава от историческите основания за развитието им в други държави.
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
595
·
2
·
6
·
546
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Как Вие и Вашето семейство, в качеството си на потребители, бихте могли да допринесете за опазването на околната среда?

22 май 2008
·
214
·
2
·
170
·
227
·
1
·
4

Как Вие и Вашето семейство, в качеството си на потребители, бихте могли да допринесете за опазването на околната среда?
 

Същност на екологичния проблем

23 апр 2007
·
777
·
6
·
1,504
·
177
·
3

Същност на екологичния проблем. Основни екологични понятия...
 

Изграждане на системи за опазване на околната среда

06 ное 2006
·
2,558
·
13
·
2,762
·
922
·
1

С въвеждането на система за управление на околната среда се постига съответствие с изискванията на законодателството, тъй като конкретните технически параметри на опазването на околната среда са обект на задължително правно регулиране и контрол.
 
Онлайн тестове по Екология
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
127
1
21.03.2013
Тест по екология за 4-ти курс
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
17
1
3 мин
20.02.2015
» виж всички онлайн тестове по екология

Национална система за екологичен мониторинг в България

Материал № 514997, от 25 май 2010
Свален: 180 пъти
Прегледан: 211 пъти
Предмет: Екология
Тип: Реферат
Брой страници: 6
Брой думи: 1,420
Брой символи: 9,657

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Национална система за екологичен мониторинг в Б ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
144 32

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
14 32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения