Големина на текста:
Въпрос 1
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ. ВЪЗНИКВАНЕ, РАЗВИТИЕ И
СЪЩНОСТ.
I. Основни начала на Конституцията на Република България.
Конституцията означава организация и управление на обществото
върху основата на Конституционни проекти. Като идея и практика възниква
с победата на буржоазната революция. Първата в света Конституция е
приета в САЩ през 1789 година, а до този момент Конституция е имало
само в щата Верджиния. Първата европейска Конституция е приета във
Франция през 1791г. и послужва като първообраз на редица европейски
конституции. .
Първата българска Конституция е Търновската, която е приета през
16 април 1879 година. Тя е една от най - демократичните за времето си
Конституции и възприела демократична форма на управление. .
Установен е принципът на разделяне на властите, като
законодателната власт е предоставена на монархията под силното влияние
на княза. Княза има право да свиква и разпуска Народното събрание / НС /.
Изпълнителната власт тук принадлежи на княза. Демократичния характер
на Конституцията се проявява предимно в свободите и правата на
гражданите.
Втората българска Конституция е приета през 1947 год. Позната е
още като Димитровска Конституция. Тя променя формата на държавно
управление от монархическо в републиканско. Принципът на разделение на
властта тук се заменя с принципа на единство на държавната власт.
Свободният мандат е заменен с императивен, т. е. мандат според които
депутатите отговарят пред своите избиратели и могат да бъдат отзовани от
НС.
Третата Българска Конституция е приета чрез референдум през 1971
год. В нея е провъзгласена ръководната роля на комунистическата партия.
Държавният съвет заменя НС. Концентрира огромна част от
законодателната власт. Четвъртата Българска Конституция е приета през
1991 г. и е в момента действаща.
2 Основни характеристики на Конституцията.
3 Конституцията е основен закон на държавата и обществото. Тя
урежда основните обществени отношения и определя системата
на държавните органи.
4 Конституцията е върховен закон имащ най - висша юридическа
сила. Другите закони не могат да противоречат на Конституцията.
5 Конституцията регламентира основните и най - значимите
обществени отношения, които възникват при организацията и
функционирането на обществото и държавата.
4.Конституцията е база за противоборчество и законодателна власт
а/ много от конституционните норми са общи и се нуждаят от
конкретизиране в определени закони;
б/ Конституцията определя реда за приемане на закони.
6 Конституцията има особен ред за приемане на изменение и
допълнение, които е определен в самата Конституция.
Конституцията се приема чрез референдум или от Великото НС.
Има две процедури за изменение и допълнение на Конституцията:
а/ от НС - според чл. 153 НС може да изменя и допълва всички
разпоредби на Конституцията с изключение на тези предоставени в
правомощията на Великото НС. Инициативата за изменение и допълнение
имат една четвърт от депутатите и президента. Предложението за
изменение и допълнение се разглежда от НС в срок не по - малко от един
месец и не по - късно от 3 месеца от постъпването му. Предложението се
приема от квалифицираното мнозинство, което е 3/4. Приемането става
на три гласувания в три различни дни. Ако предложението получи по -
малко от 3/4 и повече от две трети от гласовете, то се поставя на ново
разглеждане, не по - рано то 2 месеца и не по - късно то 5 месеца. При
новото разглеждане предложението се приема само ако за него са
гласували не по- малко от две трети от всички народни представители.
Закон за изменение и допълнение на Конституцията се подписва от
председателя на НС , за разлика от всички останали закони и се обнародва
в ДВ, той влиза в сила седем дни след обнародването, за разлика от
обикновените закони, който влиза след три дни.
б/ от ВНС - НС решава с мнозинство от две трети от всички народни
представители да се произведат избори за ВНС. Президентът насрочва
изборите в 3 месечен срок. ВНС се състои от 400 народни представители.
ВНС има право да изменя и допълва или да променя изцяло Конституцията
на страната. Решението за изменение и допълнение се приема от две трети
от всички народни представители в три четения в три различни дни.
Подписва се и се подпечатва от председателя на ВНС.
7 Основни начала на Конституцията на РБ.
8 Равноправие на гражданите.
9 Народен суверенитет.
10Политически плурализъм.
11Разделяне на властите.
12Законност.
13Демократизъм.
14Свобода на стопанската инициатива.
Въпрос 2
ПРИНЦИПИ НА НАРОДНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И
РАЗДЕЛЯНЕ НА ВЛАСТИТЕ.
15Народен суверенитет.
Суверенитетът е една от най - сложните конституционни категории.
Той може да се определи най - общо като независимост и върховенство на
народа и неговата държавна организация. Проявява се в няколко
разновидности, които са неделима част от едно единно цяло.
Първата форма на държавен суверенитет е независимост на
държавата и държавната власт от другите държави и държавни власти; то е
реална възможност на държавата независимо да осъществява своята
власт, вътрешна и външна политика, де се съхрани териториалната
неприкосновеност и национална сигурност.
Втората форма - Национален суверенитет - право на нацията на
самоопределение; Тя сама определя формата на държавно управление и
държавно устройство.
Третата разновидност - Народен суверенитет - източник и субект на
властта в държавата е народът. Принципът на народен суверенитет е
провъзгласен в чл.1, ал. 2 и 3 от Конституцията. Двете форми за
осъществяване на държавна власт от народа са:
а/ непосредствена - чрез референдум / допитване до народа / и др.м
б/ пряко - чрез избрани за целта органи.
Върховенството на народа е самата същност на принципа на
народен суверенитет, т. е. никои субект не може да стои над народа.
16Разделение на властите.
Теорията за разделение на властите е разработена от Монтескьо в
неговия труд “За духа на законите”. Според него държавната власт се дели
на законодателна, изпълнителна и съдебна. Техни субекти са различните
органи. Законодателната власт се осъществява от политически
представители на народа, а изпълнителната е предоставена на монарха.
Правосъдието се осъществява в името на монарха.
Една власт не може да се вмества в работите на другите власти, но
трябва да има механизми, които да регулират взаимоотношенията между
тях. Търновската Конституция възприе принципа на разделение на
властите, докато двете социалистически Конституции го отмениха и
заместиха с принципа на единството на властта. Конституцията от 1991 г.
възстанови разделянето на властите, което се счита за гаранция на
демокрацията, свободата на личността и ефективното функциониране на
държавната система. Въз основа на разделянето на властите са обособени
три подсистеми на държавните органи, които представляват относителни
автономии, но сътруднически структури в държавната власт.
ПРЕЗИДЕНТ / независим орган, допълнителен контрол/
Законодателна Изпълнителна Съдебна
НС МС Съд
Разделението на трите власти се прилага на практика от трите
подсистеми на държавна власт.
Въпрос 3
КОНСТИТУЦИОННИ ОСНОВИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Конституционно право

Основни начала на Конституцията на Република България. Конституцията означава организация и управление на обществото върху основата на Конституционни проекти....
Изпратен от:
Ralka-Kris Ivanova-Kadiev
на 2010-05-25
Добавен в:
Лекции
по Конституционно право
Статистика:
182 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Юридическа характеристика на конституцията

27 май 2010
·
49
·
5
·
1,445
·
90

Юридическа характеристика на Конституцията. Конституцията, освен че е юридически акт, е и акт с подчертана политическа характеристика. Конституцията притежава специфични юридически белези, които я разграничават от останалите правни актове...
 

Конституционализъм

16 май 2011
·
300
·
51
·
34,873
·
367

Възникване и същност. Сравнително правен преглед на конституциите от 1879г., 1947г. и 1971г. Основни начала на конституцията на Република България от 1991г...
 

Конституционно право

Материал № 514901, от 25 май 2010
Свален: 182 пъти
Прегледан: 134 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 29
Брой думи: 8,775
Брой символи: 47,343

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конституционно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала