Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
Предговор
През последните няколко години учебниците по въведение в психологията
изминаха дълъг път. Когато преди време ние двамата слушахме този
курс, се сблъскахме със сухи, енциклопедични томове, които отбелязваха фактите
от 15-20 поддисциилини, без особен опит да се обобщи материалът или да
се привлече интересът на студентите. Днешните учебници определено са по-
ангажиращи,
по-добре структурирани и по-лесни за ползване, отколкото събратята
им в миналото, но в едно съществено отношение те не са се променили много.
Авторите им все още не полагат достатъчно усилия да свържат предметната
материя в едно общо цяло. На студентите все още се представят най-новите
резултати от 15-20 поддисциплиии, като връзките между тях остават до голяма
степен неизследвани. Както често сме чували да се оплакват нашите студенти,
психологията все още изглежда като серия от миникурсове.
Основната ни цел при написването на този учебник беше интеграцията - да
покажем на студентите как се свързват помежду си всички части на психологията,
за да формират една цялостна дисциплина. Напълно сме убедени, че те
учат най-добре, когато виждат връзките между фактите и идеите. Не само че
ясно показваме връзките между материала от различните глави, но и постепенно
включваме шест основни теоретични перспективи, за да покажем как те,
взаимодопълвайки се, осигуряват по-пълно разбиране на предмета на психологията.
Целта ни като психолози и преподаватели е да осигурим на читателите
този интегриран, многоперспективен подход към науката психология.
За да помогнем на студентите да учат още по-добре, сме използвали много от
нововъведенията при структуриране на учебниците - например в контекста на
директния разказвателен подход. В резултат на това читателите би трябвало да
установят, че текстът е ясен за възприемане, зрително привлекателен и изпълнен
с интересни примери. Те ще се възползват от цяла серия педагогически средства,
чиято цел е да им помогнат да разберат, да организират и да запаметят прочетения
материал. Целите ни при написването на учебника бяха три: 1) да интегрираме
материала във и между отделните глави и да дадем на студентите цялостен
поглед върху психологията; 2) да направим ученето по-лесно за студентите и да
им помогнем да запаметят прочетеното; 3) да ги мотивираме да продължат да
четат и да направим така, че психологията да придобие реален образ за тях. За да
постигнем тези цели, използвахме различни специални елементи.
Раздели, които интегрират информацията
Има една стара приказка за група слепци, всеки от които докосва различна част от
слона и след това описва представата си за това същество. Слушателите били убедени,
че всеки незрящ човек се е срещнал с различно същество. За много преподаватели
не би бил учудващ фактът, че студентите твърде често имат сходни преживявания,
когато четат главите от учебници по обща психология. За да избегнем
това и да представим на студентите един пълнокръвен портрет на психологията,
сме включили три специални елемента в нашия учебник. Наричаме тези раздели
Перспективи, Връзки и Основи.
Помислете върху това...
Наблюдавали ли сте no-малкия си брат
или сестра да се учи да говори? Вие или
родителите Ви преднамерено ли сте ги
учили, или те просто сами са се научили?
Как толкова малки деца придобиват такова
сложно умение като езика?
Усвояване на езика
Децата по целия свят се раждат без способността да „произвеждат" език. Докато
навършат пет години обаче, те вече овладяват достатъчно от майчиния
си език, за да водят разговор. Само за пет години те се научават да произнасят
правилно говорните звуци, да ги комбинират в думи и да организират научените
думи в смислени и граматически правилни изречения. Продължаваме
да усвояваме езика и след ранното детство, но първите пет години поставят
основите за по-нататъшното развитие (Menyuk, 1983).
267
Детето в доезикова възраст
Думата infant (бебе, младенец) произхожда от латинската дума infans, която означава
„без език". Тъй като и мозъкът, и формата на устата и гърлото все още не са
готови за речта, новородените бебета са неспособни да говорят (Glucksberg, Danks,
1975). Те обаче могат да издават звуци още от първите моменти на живота си.
Бебешкият плач и гукането
През първите четири месеца бебетата плачат и гукат и това са единствените
звуци, които издават. Не знаем кога (ако изобщо има такъв момент) те използват
плача си като форма на комуникация. Родителите на 3- до 5-месечни бебета
не могат да разграничат плача, породен от болка, глад или изненада,
единствено въз основа на издавания звук. Когато детето стане на 7 месеца
обаче, родителите могат да диференцират различните звуци (Muller, Hollien,
Murry, 1974; Ricks, 1975). Макар да няма доказателства, че бебетата плачат, за
да общуват, ясно е, че плачът наистина дава информация и че родителите започват
да го различават по принципа на пробите и грешките (Gustafson,
Harris, 1990). Много рано бебетата се научават, че гласът може да им помогне
- той може да „донесе" суха пелена, топло мляко или меко одеяло.
Бебешкото бръщолевене
Към 4-5-месечна възраст се случва нещо ново: бебетата започват да бръщолевят.
Бръщолевенето им се състои от звуци, като „ба-ба" или „гу-гу" и прилича
много повече на говор, отколкото на плач. Бебетата по целия свят бръщолевят
по един и същ начин и смесицата от фонеми, които изричат, може да е основа
на всеки език. В действителност бебетата от различните страни не могат да бъдат
различени само по бръщолевенето им (Atkinson, MacWhinney, Stoel, 1970).
Не е известно защо бебетата бръщолевят. Тъй като и глухите го правят, а те не
могат да чуят звуците, създадени от самите тях, изглежда ясно, че бръщолевенето
не служи като средство за общуване (Lenneberg, 1967). Може би то е част
от процеса на съзряване, който подготвя говорния тракт за бъдещата реч така,
както оркестърът настройва инструментите си, преди да изнесе концерт. През
следващите няколко месеца бръщолевенето започва да се влияе от заобикалящата
среда. Бебетата продължават да издават говорните звуци, които чуват
около себе си, но пропускат онези, които липсват в езика на родителите им. Издаваните
говорни звуци постепенно започват да наподобяват фонемите на конкретния
език, на който в крайна сметка децата ще проговорят.
Началото на речта
Преди да проговорят, бебетата общуват с жестове. Към 6-7-месечна възраст
вече държат предмети и ги показват на възрастните. Към 10-11 месеца започват
да сочат към предметите и се опитват да използват този жест, за да привлекат
вниманието на друг човек. По това време те вече разбират значението
на посочващия жест на друг човек. Докато преди това гледат само ръката или
лицето на възрастния, сега вече гледат и в посоката, която той сочи (Clark,
1977; Lempers, Flavell, Flavell, 1977). Това постижение в общуването е впечатляващо,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 юли 2020 в 08:59 в момента не учи на 39 години от София
04 юли 2020 в 00:33 учител на 40 години от Бургас - "Св.Св.Кирил и Методий", випуск 2013
29 юни 2020 в 00:12 студент на 48 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2015
13 юни 2020 в 15:23 студент на 34 години от Перник - Колеж по предприемачество към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Икономически факултет, випуск 2010
04 юни 2020 в 10:28 студент на 51 години от София - Медицински университет, факулетет - Обществено здраве, специалност - Обществено здраве и здравен мениджмънт, випуск 2009
10 май 2020 в 17:44 потребител на 24 години
20 апр 2020 в 15:14 ученик на 24 години от Пазарджик - ПГ по икономика и мениджмънт, випуск 2014
11 апр 2020 в 01:43 студент на 44 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет за начална и предучилищна педагогика, специалност - Музика, випуск 2017
07 апр 2020 в 01:00 студентка на 39 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2014
14 мар 2020 в 17:43 студент на 26 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Психология на управлението (пищов)

07 мар 2008
·
999
·
2
·
644

Пищов по психология на управлението: Власт и влияние Отличителен белег в психологията на ефективното управление е властта и влиянието. Явяват се като възможност и като правовъздействие...
 

Авторитет на ръководителя

16 дек 2008
·
411
·
6
·
395
·
212
·
4

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ,,Психология на Управлението’’ На тема:,,Авторитет на ръководителя-Авторитет - на първо място това е валидност, гаранция, поръчителство; на 2-ро място това е пример, образец; на 3-то място това е влияние...
 

Психология на управлението

22 юни 2009
·
567
·
7
·
1,694
·
437
·
1

Въведение в психологията на управлението, възникване, развитие , връзка с др.науки...
 

Психология и предмет на психологията

13 мар 2007
·
1,605
·
1
·
154
·
129
·
1

Наука за човека като личиност, наука за човешките отношения, наука за познанието на човека като социално същество. Психологията се занимава с познавателните процеси, усещания, възприятия, памет...
 

Въведение в психологията на управлението

02 окт 2008
·
289
·
5
·
769
·
160

За пръв път разработени в междуличностните отношения в управленската дейности писани в Елтън Мейо стр.13. Две условия ще способстват за развитие на ПУ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
48
1
1 мин
15.03.2015
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
197
1
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Психология

Материал № 513380, от 22 май 2010
Свален: 715 пъти
Прегледан: 1,041 пъти
Предмет: Психология
Тип: Учебник
Брой страници: 146
Брой думи: 34,813
Брой символи: 206,001

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психология "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мими Митева
преподава по Психология
в град Видин
с опит от  10 години
15

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
59

виж още преподаватели...
Последно видяха материала