Големина на текста:
02.10.2002г. Публичната админстрация като наука и учебна дисциплина.
Характеристика на публичната админстрация (ПА) като наука и
академична дисциплина. Предмет на публичната администация.
През последните 10 години у нас се заговори и се утвърди в ежедневието
понятието публична администрация (ПА). Малко са обаче хората, които си
дават верен отговор за същността на това понятие. За съжаление и в науката
няма все още ясно и кратко определение. Най-общо ПА се схваща като
държавна администрация, ръководство на хора, управление, бюрокрация,
чиновничество. Учените интерпретират ПА от позициите на собствената си
научна област. Така например юристите имат едно разбиране, икономистите
имат друго, политолозите друго. През 1997г. в СУ предприемането плана за
тази специалност се разгаря на дискусия. Специалистите предлагат да се
замени името ПА в Обществено управление, а мотивът е, че това е най-
добрият превод.
Терминът ПА се състои от два компонента-публична и администрация.
Оказва се, че публичното не съвпада с общественото, въпреки желанието на
специалистите да намерят точната дума и въпреки логиката, че и при двете
понятия става дума за съвкупност от хора, например правото се занимава с
отношенията между хората и в този смисъл носи обществен характер, но
вътре в правната материя съществуват елементи както на публичното, така и
на частното право. Публично се оказва в комбинация с частното, докато
общетвеното се комбинира с индивидуалното.
Каква собственост е например градския транспорт в един град. Ако той е
обществена, то хората от другите селища могат да ползват билетчетата от
собствените си гардове. Оказва се, че транспорта принадлежи на дадено
конкретно население и не принадлежи на всички граждани. В този смисъл
публична означава и обществена, но с голяма доза на конкретност. Русенския
транспорт е публична собственост, но юридически собственик е общината.
Американските изследователи Бъркли и Рауз определят публичното по
следния начин: публично казват те означава просто гражданите на дадена
област, т.е. хората на една община, град. По тази логика ПА включва
управлението на област, община или по-ниско равнище, тъй като техните
дейности обхващат проблеми, които засягат конкретни общности или
конкретни публични институции като общини, училища, университети,
публични съоръжения, пътища, водопроводи, електропроводи, читалища и
т.н.
Втората част- администрация, произтича от латинската дума administration
и означава:
1. ръководство или управление;
2. разпореждане;
3. длъжностни лица;
4. органите на изпълнителната власт.
1
В българския език понятието администрация се отъждествява с чиновник,
служител в държавния апарат. За пръв път през 1916г. френския учен Анри
Файол определя 10 функции на управлението и посочва администрацията
като едно от тях и определя администрацията като ред за осъществяване на
организационни действия. Принос към определяне същността на
администрацията има и Макс Вебер. Той определя администрацията като
организационна йерархия и разделение на компетентностите. Двамата
Бъркли и Рауз смятат, че администрацията е процес, който включва хора,
заети съвместно в работа за постигане на общи цели и тя е обществена
реалност и трябва да съдейства на управлението за вземане на решение.
Администрацията се състои от:
1. хората;
2. действието, което извършват;
3. взаимодействието между тях.
Администрацията по своята същност не е някакъв властен институт, а тя е
процес, който включва всички равнища на конкретно взаимодействие за
постигане на някакъв резултат. Тук особено важно е това, че става дума за
споделени цели и общи задачи, които решават тези хора. Оттук логически
следва, че не всяко взаимодействие между хората е администрация.
Следователно администрацията е част от разделението на труда Тя е един от
дяловете на общата система от дейности за постигане на определена обща
задача. Администратор е кметът на едно населено място, ректорът на един
университет, началник отдел в министерство, община. Администратора е там
където има разделение на труда и един от видовете труд е именно
организацията на дейностите. Сложността и богатството на понятието ПА
затруднява и неговата еднозначна дефиниция.
Първото схващане е, че ПА е съвкупност от различни функции като:
- административно обслужване на населението;
- финансиране;
- опазване на обществения ред, образование, здравеопазване.
Второто схващане е, че ПА е организация на различни видиве дейност на
държавни и други публични органи.
Третото схващане е, че ПА е определена структура или това е съвкупност
от органите, които се занимават с административна дейност като
правителството, министерствата, управленията, службите и т.н.
Четвъртото схващане е, че ПА е комплекс от процеси, организации и
длъжностни субекти, които са свързани с изпълненито на законите и
нормативните актове на държавата.
Ето тези няколко схващания и определения дават предства за самото
понятие ПА.
Характеристика на ПА:
1. това е дейност за постигане на публични цели и резултати от
обществените интереси;
2
2. намира проявление в дейностите свързани с трите власти. За да
функционират трите власти те се нуждаят от обслужваща
администрация;
3. играе важна роля в реализирането на държавната политика. Затова
именно тя е част от политическия процес;
4. различава се от частната (бизнес) адмнистрация.
В практиката има и действа държавната администрация. Западните автори
употребяват понятието ПА в смисъл на държавна и местна администрация.
Според българския професор Емилия Къндева има разлика между държавна
и публична администрация. Според нея държавната администрация е част от
публичната администрация.Държавната администрация се развива и
реализира в дейността на държавните органи и се извършва от държавни
служители. Когато говорим за ПА обикновено използваме като пример
държавната администрация, но има особени категории органи и служители,
които се различават по характера на своя труд от същинските
администратори. Това й дава повод да каже, че ПА е по широко понятие от
държавната администрация.
Пр. Лекарите, преподавателите, учителите са преки извършители на
съответната функция на държавното управление в областта на
здравеопазването, образованието. Тези хора не извършват същинска
административна дейност, но чрез техните действия съответната държавна
функция се реализира в живота.
Пр. В обществото действат и администрации на организации с идеална цел,
каквито са Съюзът на учените, БЧК, читалищата, библиотеките. Техните
дейности преследват публични цели, но те не са част от държавния апарат и
не изпълняват държавни функции. Има и администрации на независими
регулиращи органи, които са добре развити в европейските страни. От такъв
род са Висшия адвокатски съвет, Медицинския съвет, които имат
правомощия да регулират определени отношения в административната
сфера.
Публичната администрация като наука.
Може да се каже, че ПА е уникална наука. Съществуват различни
схващания относно проблемите, с които учените разработват теорията на
публичната администрация. Едни от тях изследват организационните
структури, поведението на ръководителите и персонала. Друга група
изследват процесите на планиране на вземането на решения и тяхното
изпълнение. Трети изследват планиранети, финансирането и контрола. Други
изследват административния апарат и неговите правомощия.
Като наука ПА е част от обществените науки със специфичен характер и тя
е съчетание и разрез на различни обществени науки. Тя си има свой предмет
на изследване, но се опира на методите и достиженията надругите науки.
Поради това тя би могла да се изследва от гледна точка на различни
обществени науки.
1. тъй като ПА е свързана с политиката и чрез нея се реализира
държавната политика, тя може да се разглежда като политическа наука.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Публична администрация

Публичната админстрация като наука и учебна дисциплина. Характеристика на публичната админстрация (ПА) като наука и академична дисциплина. Предмет на публичната администация.
Изпратен от:
sir_plamen
на 2007-12-05
Добавен в:
Лекции
по Публична администрация
Статистика:
847 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Великобритания и Франция


Описание и съпоставка на Великобритания и Франция и тяхната дърйавна администрация.
 

Кмет на община


Кметът е основна институция в системата на местното самоуправление.По прицип тя произлиза от общинския съвет (ОС)като изборен орган на населението и е негова неразделна част....
 

Структура на публичната администрация

10 апр 2010
·
45
·
3
·
827
·
57

Структурата на публичната администрация следва основния принцип в модерното устройство на държавата а именно принципът за разделение на властите...
 

Структура на публичната администрация


Държавния апарат обхваща системата от всички държавни органи.Той извършва функциите на държавата по осъществяване на държавната власт. Държавните органи представляват единна система,състояща се от органите...
 

Общинска собственост

09 дек 2011
·
160
·
34
·
11,909
·
221

Нормативни източници на ОС. Видове собственост. Същност на ОС. Предназначение на ОС. Обекти на ЗОС. Правомощия на ОС...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Публична администрация
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 50 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Много лесен)
50
99
1
4 мин
27.02.2015
Тест социална стратификация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Тест за изпита по социална стратификация на специалност публична администрация. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
19
9
1
2 мин
11.07.2012
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Публична администрация

Материал № 51058, от 05 дек 2007
Свален: 847 пъти
Прегледан: 291 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 39
Брой думи: 12,542
Брой символи: 84,474

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Публична администрация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения