Големина на текста:
Съдържание :
1.Същност и особености на формата на възпитание
2.Психолого-педагогическа характеристика на формите на
възпитание
3.Компоненти на формите на възпитание
4.Общото и специфичното между формите на възпитание и
обучение
5.Класификация на формите на възпитание
1.Същност и особености на формата на възпитание
Основните компоненти на възпитателния процес(цел, задачи,
принципи, съдържание, средства, методи, форми и резултати от
възпитанието) определят главните операции, които са свързани с неговото
реализиране. Те се намират в наразривна връзка и взаимна обусловеност.
В това отношение Ю. К. Бабански и Г. А. Победоносцев обосновано
твърдят, че всеки следващ от посочените компоненти на възпитателния
процес е „закономерно свързан с всички предходни, взети заедно”.
Формата на възпитание е компонент в структурата на възпитателния
процес, чрез който „процесът започнал с поставяне на цел и включващ
принципите, съдържанието и методите на възпитанието, получава своята
завършеност”.
Терминът „форма” има латински произход (forme). Използва се в
отделните области на научното познание със значение, което от една
страна е свързано с неговата основна, философска интерпретация, а от
друга – със специфичното му проявление в дадена наука. Нейният
педагогически смисъл се намира в най- изявени родствени връзки с
философската и интерпретация. Затова формата за възпитание като
педагогическа категория притежава главните особености на формата с
нейното философско значение.
Особености:
1. Както философска, така и като педагогическа категория формата се
намира в тясна органическа връзка със съдържанието. Всяка форма за
възпитание има определено съдържание. Тя не може да съществува
откъсната от него, защото е негов носител.
2. Единството на формата и съдържанието, както във философски, така
и в педагогически план е относително. В хода на развитието на формите
за възпитание между тяхната структура и съдържание им възникват
конфликти и противоречия. Това е особено характерно за преходите в
развитието на обществото. Промените в съдържанието на формата
обуславят измененнията на нейната структура. Относителна
самостоятелност на структурата като основен компонент на формата за
възпитание и нейното съдържание се изразява в това, че едно и също
съдържание може да се разкрие с различни форми за възпитание, както
и една и съща форма да отразява различно съдържание.
3. Съдържанието на формата за възпитание има ръководна, определяща
роля по отношение на нейната структура. Съдържанието изпреварва
развитието на формата, поради което се получава противоречие, водещо
до отпадане на старата форма и проявяването на нова, която да му
съотвества. Това явление е особено характерно за възпитателната
дейност. Новото съдържание на възпитателната дейност обаче може да
използва една или друга стара форма. То не я нарушава, а прониква в
нея, изменяйки нейната природа, приспособявайки я към своите цели.
Когато обаче формата не еадекватна на изменилото се съдържание, тя
започва да спъва неговото развитие, поради което тази форма навреме
трябва да се модифицира или замени с нова.
4. Както съдържанието, така и формата имат способността да бъдат
предмет на индивидуално изобразяване. Това е една от най-харктерните
особенности на формите за възпитание, на тяхното съдържание и на
структурата им.Съдържанието и формата не трябва да бъдат
абстрактни, а да са сетивно оформени.Това е съществено изискване към
формите за възпитание.Конкретността и индивидуалността са точката, в
която съвпадат съдържанието и формата.
5.Формата за възпитание винаги предполага дадена структура, която се
обуславя от нейното съдържание и използваните средства и методи за
възпитателно въздействие. Структурата на формата за възпитание
изпълнява организираща роля и способства за разположението на
градивния материал, съобразно неговата функция и предназначение.
Въпреки, че формата като педагогическа категория притежава
посочените особености на формата в нейното философско значение, не
бива да се отъждествява с нея. В теорията на възпитанието понятието
„форма” се използва с две основни значения, които трябва да се
разграничават. Едното се свързва със самата възпитателна дейност, а
другото – с нейната организация в дадени обединения, които я
реализират. Затова според обекта на формообразуването формите на
възпитание биват:
1.Форми на възпитателна дейност,чрез които се оказва непосредствено
въздействие на личността концерт,рецитал,празник
2.Организационни форми, чрез които се организира и управлява
възпитателната дейност – клуб, кръжок, школа.
2. Психолого-педагогическа характеристика на формите за
възпитание
Формата за възпитание има дейностен характер. Винаги тя се свързва
със структурата на специално организирана дейност,която съчетава в
неразделно единство конкретно възпитателна цел и задачи, определена
тема и идея, дадено съдържание и адекватни на него средства и методи,
оказващи непосредствено въздействие върху личността.Дейностният
характер на формите за възпитание се изразява чрез разновидностите на
съциалната активност, които се проявяват при тяхната подготовка и
провеждане. Дейността на личността във формите за възпитание има
характерните за всяка човешка дейност елементи- действия и операция.
Във формите за възпитание тя се изразява чрез действията и операциите,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

форми на възпитание

Основните компоненти на възпитателния процес(цел, задачи, принципи, съдържание, средства, методи, форми и резултати от възпитанието) определят главните операции, които са свързани с неговото реализиране....
Изпратен от:

на 2010-05-18
Добавен в:
Реферати
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
452 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
изисквания,начини и средства за правилното отглеждане на детето
добавена от - 23.05.2012
0
13
Подобни материали
 

Теория на възпитанието и дидактика


Теория на възпитанието и дидактика Общо представяне Учебни форми Цели Очаквани резултати . Анотация Тематично разпределение на лекциите . Тематично разпределение на семинарите и упражненията Литература Оценяване знанията на студентите...
 

Възпитателни взаймодействия - форми


Самото възпитание е особен вид непосредствено или опосредствено (непряко, индиректно) между най-малко два субекта на възпитателния процес, чрез които се създават, подреждат или променят събития (етапи) на неговото функциониране и развитие...
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

форми на възпитание

Материал № 510506, от 18 май 2010
Свален: 452 пъти
Прегледан: 831 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 12
Брой думи: 3,202
Брой символи: 21,956

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "форми на възпитание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала