Големина на текста:
Общинският съвет и общинската администрация като органи за
местно самоуправление и взаимодействията между тях
Конституцията на Република България установява, че
нашата страна е единна държава с местно самоуправление.
Общината е основна административно-териториална единица, в
която се осъществява местното самоуправление и в която се
създават и органите на местното самоуправление.
Основният въпрос в рамките на общината е възможността
за самоорганизиране. Най-важна тук е ролята на
самоуправлението.
Основният нормативен акт, който урежда обществените
отношения, свързани с местното самоуправление и местната
администрация е Законът за местното самоуправление и
местната администрация.
Съгласно чл.2, ал.1 от ЗМСМА общината е основната
административно-териториална единица, в която се
осъществява местното самоуправление. Тук населението се
изявява като политически активен субект на управлението на
собствените си проблеми в рамките на населеното място и на
общината като система от различни компоненти.
Общината е непосредствено възникнала автономна в
определени рамки общност на населението върху част от
територията на страната, която се основава на принципа на
самоуправлението в едно или няколко населени места, при
самостоятелно упражняване на властта за задоволяване на
собствени местни или корпоративни интереси, на основата на
самостоятелно поемане на отговорност и при законово
установени връзки и зависимости с централната
администрация. Органите за управление и техните основни
правомощия са установени в Конституцията и законите, като
най-важните от тях произтичат от избора на населението, което
участва в управлението на общината както чрез избраните от
него органи, така и непосредствено чрез референдум и общо
събрание.
В общините се избират общински съвети и кметове на
общини.
Общинският съвет и общинската администрация са два
взаимно свързани обуславящи се органа на местната власт. Те
имат един и същи обект на управление – общината като цяло с
нейната територия, население, природни ресурси,
производствена база, инфраструктура и отделните дейности,
отрасли и процеси.
Различна е само ролята им в общия цикъл на управление:
-общинският съвет е органът, който взема решения по
основните проблеми на общината и нейното население, като
неговата дейност се характеризира със следното – приема,
утвърждава, определя, избира, одобрява, делегира, контролира;
-общинската администрация осигурява дейността на
общинския съвет и оперативно управлява отделните дейности,
отрасли и процеси с общинско значение, като тя реализира
всички функции на управлението – анализ, планиране,
координиране, организиране, контрол.
Стратегическата функция на общинския съвет е една от
водещите негови функции. Той е органът, който приема
стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на
общината.
Общинският съвет е орган на местното самоуправление и
се избира от жителите на общината при условия и по ред,
определен в Закона за местните избори.
Общинският съвет определя политиката за изграждане и
развитие на общината във връзка с осъществяването на
дейностите в сферата на :
-общинското имущество, общинските предприятия,
общинските финанси, данъци и такси, общинската
администрация;
-устройството и развитието на територията на общината и
на населените места в нея;
-образованието;
-здравеопазването;
-културата;
-благоустрояването и комуналните дейности;
-социалните услуги;
-опазването на околната среда и рационалното използване
на природните ресурси;
-поддържането и опазването на културни, исторически и
архитектурни паметници;
-развитието на спорта, отдиха и туризма;
-и други, подробно изброени в чл.21 ЗМСМА.
2
Освен това общинският съвет приема правилници, наредби,
решения и инструкции по въпроси от местно значение, които се
изпращат на областния управител и на кмета на общината и се
довеждат до знанието на населението чрез средствата за
масово осведомяване и/или Интернет.
Общинският съвет приема приема правилник за организацията
и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност
се подпомага и осигурява от общинската администрация, в
чиято структура се създава звено, което подпомага и осигурява
работата на общинския съвет. Служителите в това звено се
назначават и освобождават от кмета на общината по
предложение на председателя на общинския съвет.
Правомощията на общинския съвет и общинските съветници са
подробно уредени в глави трета и четвърта, а тези на
постоянните комисии на общинския съвет – в глава шеста
ЗМСМА.
Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на
общината, който също се избира пряко от населението по
условия и по ред, определени със Закона за местните избори.
Правомощията на кмета са подробно изброени в глава пета
ЗМСМА.
Кметът на общината:
-ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
-насочва и координира дейността на специализираните
изпълнителни органи;
-назначава и освобождава от длъжност заместник-
кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите
на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и
служителите в общинската администрация, налага
предвидените от закона дисциплинарни наказания;
-отговаря за опазването на обществения ред, като за
осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за
началниците на съответните полицейски служби;
-организира изпълнението на общинския бюджет;
-организира изпълнението на дългосрочните програми;
-организира изпълнението на решенията на общинския
съвет и се отчита пред него за това;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 дек 2020 в 15:00 студент на 40 години от София - УНИБИТ, факулетет - ФИН, специалност - Информационни технологии, випуск 2021
19 ное 2020 в 01:17 студент на 41 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Социални, стопански и правни науки, специалност - публична администраия, випуск 2023
21 окт 2020 в 10:05 в момента не учи на 39 години от Варна, випуск 2013
10 мар 2020 в 13:19 ученичка на 25 години
01 мар 2019 в 07:11 студентка на 42 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Всички, специалност - Публична администрация, випуск 2018
22 фев 2019 в 16:02 ученик на 23 години от Варна - СОУ "Пейо Кр. Яворов", випуск 2016
 
Домашни по темата на материала
Кметът и общинския съвет – врагове или съюзници
добавена от mdzhoganova 30.05.2012
2
47
Подобни материали
 

Великобритания и Франция


Описание и съпоставка на Великобритания и Франция и тяхната дърйавна администрация.
 

Устройствени планове


Видове устройствени планове и тяхното предназначение в процеса на териториално-устройственото регулиране
 

Анализ на концесия

14 фев 2011
·
142
·
10
·
2,736
·
190

Описание и анализ на концесия: вид, продължителност, права и задължения на концедента и концесионера, договори и др....
 

Общинска собственост

09 дек 2011
·
160
·
34
·
11,909
·
223

Нормативни източници на ОС. Видове собственост. Същност на ОС. Предназначение на ОС. Обекти на ЗОС. Правомощия на ОС...
 

Съвременната администрация

04 дек 2007
·
484
·
3
·
599
·
233
·
2

Държавата е система от институции за поддържане на ред и вкарване на порядък в обществената система. Специфичен признак на държавата е това, че нейното съществуване като организирана общност е посредством публичната власт.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по икономика на благосъстоянието
входен тест по Публична администрация за Студенти от 3 курс
Тест по икономика на благосъстоянието, предназначен за студенти от специалност - публична администрация. Всички въпроси имат само 1 верен отговор.
(Труден)
20
61
3
1 мин
16.05.2013
Тест публична администрация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът прави проверка на знанията по дисциплина Публична Администрация. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
45
534
2
14.08.2012
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Общинският съвет и общинската администрация като органи за местно самоуправление и взаимодействията между тях

Материал № 5097, от 06 юли 2006
Свален: 2,870 пъти
Прегледан: 427 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 6
Брой думи: 913
Брой символи: 8,501

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Общинският съвет и общинската администрация кат ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения