Големина на текста:
                                         Софийски  Университет “ Климент Охридски
                                                           Философски факултет  
Социология на социалното регулиране
Курсова работа
на тема:
Домашното насилие над жени в България и основни регулатори в
борба с проблема
Изготвил: Доротея Василева Ф.Н. 11219
Социология, 3-ти курс
Проверил: Доц. Д-р. Петя Кабакчиева
Ас. Петя Лазарова
София
2009 год.
1
Въведение
В съвремения свят насилието е много често срещано явление. То се превръща в
глобален проблем, засягащ всяка държава, всяко общество. В това число и българското
общество. Обикновено насилието се свързва с агресията. От където и да погледнем
агресията, тя не води до нищо добро. Най-общо казано човек става агресивен, когато
наблюдава различни модели на агресивно поведение. Разбира се невъзможно е да се
даде „рецепта” за справяне с агресията и насилието. С тази задача се заемат редица
държавни институции, неправителствени организации и органите на реда.
Насилието е изключително обширна тема, която напоследък е обект на много дебати.
Има многообразие от дефиниции на това какво е насилие и всички негови аспекти и
проявления. Насилието може да бъде както физическо, така и сексуално и психическо.
То се прилага както в дома срещу членове на семейството, така и извън него срещу
близки или непознати. Едно от проявленията му е домашното насилие върху жени.
Това е социален проблем, който засяга както потърпевшата социална група (жените),
така и цялото българско общество. Неговата социалност се корени в това, че
възпрепятства постигането на равенство между всички хора и съществуването им в
хармония, както и това че изправя жените в борба с подчинеността си по отношение на
мъжете.
Изложение
Предмет на настоящата курсова работа е да представи проблема с домашното насилие
върху жени в България от една страна, и от друга как се осъществява регулацията му в
съвременното българско общество. Не искам да отричам факта, че домашното насилие е
значим проблем във всички свои разновидности, но ще фокусирам настоящата курсова
работа по-скоро върху специфичните белези, характерни за насилието, приложено
върху жени в контекста на техните интимни взаимоотношения.
1.Представяне на проблема
За тази цел ще изложа като начало следните дефиниции:
Според Министерството на вътрешните работи в България, насилието се определя
като „резултат от агресивното поведение на хората един спрямо друг, с което
преднамерено се нанася вреда – физическа или психическа, на индивид или група
1
.
Чл. 2 от закона за защита срещу домашното насилие гласи „Домашно насилие е
всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, както и опитът за такова
насилие, принудителното ограничаване на личната свобода и на личния живот,
извършено спрямо лица, които се намират или са били в семейна или родствена връзка,
във фактическо съпружеско съжителство или които обитават едно жилище.
2
1
Министерство на вътрешните работи (електр.ресурс), Какво е насилие и как се стига до него,
http://www.mvr.bg/Prevencia/dom_nas/default.htm
2
Закон за защита срещу домашното насилие (електр, ресурс), Глава първа, Общи приложения,
http://www.paragraf22.com/pravo/zakoni/zakoni-d/13081.html
2
Съгласно чл. 1 от Декларацията на ООН за изкореняване на насилието над жени,
"насилие е всеки акт, осъществен на основа полов признак, които причиняват
физически или психически вреди или страдание на жените, в т.ч. заплахи за такъв акт
или принудителното му правене."
3
Ако следваме смисъла на дефинициите за домашно насилие, то във всички случаи
насилието се свързва с ограничаване на личната свобода, нанасяне на физическа и
психическа вреда, както и неговите актове се явяват средство за контрол и власт.
Субекти на насилието над жени разбира се, могат да бъдат роднини и близки, приятели,
приятелки, колеги, съседи, любим човек, случайни хора и прочие. Мъжът, обаче, в
която и да е социална роля се явява главният субект на насилието над жени и в
частност домашното насилие. И безусловно, когато говорим за физическо и сексуално
насилие. В третата дефиниция срещаме насилието срещу жени като основано на полов
признак, вероятно защото произлиза поне донякъде от обществения статус на жената
като подчинена на мъжа. Насилието спрямо жената застрашава както живота й, тялото
й, така и психическото и състояние.
Домашното насилие е основен социален механизъм, чрез който жените са
принуждавани да заемат подчинена позиция в семейството и в обществото спрямо
мъжете. Днешно време на територията на България независимо от декларираните равни
права на мъжете и жените, съществува някакъв вид дискриминация, която
изключително се изразява в прилагането на насилие над жени от страна на мъже. Не
само биологичните различия между мъжа и жената определят техните социални роли, а
и социализацията и редица социални и културни фактори. Неосъзнаването на този
факт, води до оправдаване на неравенството между мъже и жени и до отношения на
власт между тях. В Българската държава има вкоренени патриалхални стериотипи на
поведение на базата на социалните роли, които изпълняват мъжете и жените в
обществото-властта на мъжете доминира, а жените са зависими от мъжа от
икономическа и емоционална гледна точка. Това в някаква степен допринася за
приемането на такова отношение към жената и често изглежда нормално.
4
В подкрепа
на това мнение добавям, че самото насилие над жени е свързано в някакъв смисъл с
форми на власт и подчинение и разкрива различието между половете, като в случая
изхождам от това че „полът” е социално конструиран. В смисъла на Бурдийо ние се
социализираме в разделението мъж/жена чрез различни принципи
5
: признаване,
осъществяване, природнобиологични, естествени. В този смисъл можем да кажем, че те
оказват социално въздействие върху тялото и го променят. По този начин се създава
един социален ред, който от една страна е основан на базата на господството на мъжете
над жените, и от друга се затвърдява чрез това господство.
Мъжът има определено поведение чрез, което той самия се определя като мъж. (В това
число и задоволяването на жената, благодарение на което той чувства най-силно своята
мъжественост.)
Тази неравнопоставеност между половете ясно личи и в поведението на мъжа и жената
в дома. Тя кристализира и в домашното насилие.
Домашното насилие над жени има няколко форми(проявления): физическо, сексуално и
3
Наблюдение на http :// www . sl - news . sliven . net /2004/05/ obshtestvo / obshtestvo _7. htm
4
Насилието на работното място в здравеопазването в България (електронен ресурс), Федерация на
синдикатите от здравеопазването на КНСБ, София, 2001, стр.8, http://84.242.167.9/knsb/pdf/case--bulg-f-za
%20pechat.pdf
5
Бурдийо, П. „Мъжкото господство”, 2002, ЛИК, Социално построение на телата, стр.31
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 юни 2021 в 12:17 ученик на 31 години от Нови Пазар - СОУ "ХАН ИСПЕРИХ", випуск 2017
06 юни 2021 в 16:48 потребител
05 юни 2021 в 17:00 студент на 28 години от Варна - Технически университет, факулетет - Електротехнически факултет, специалност - Социален мениджмънт, випуск 2021
16 мар 2021 в 14:00 потребител на 23 години
16 мар 2021 в 10:35 потребител на 61 години от София
05 мар 2021 в 23:01 студент на 71 години от Айтос - Технически Колеж Сливен, факулетет - ala bala, специалност - Финанси, випуск 2020
29 дек 2020 в 20:54 студент на 27 години от Пловдив - МУ Пловдив, факулетет - фармация, специалност - Фармация, випуск 2017
13 дек 2020 в 19:21 ученичка на 24 години от Кюстендил - Седмо ОУ "Ильо Войвода", випуск 2017
04 дек 2020 в 19:45 в момента не учи
27 ное 2020 в 20:36 студент на 19 години от Пловдив - ВУСИ, факулетет - национална сгурност, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
Взаимоотношения на България със страна извън евро съюза
добавена от anikan1966 25.05.2012
1
17
Подобни материали
 

Фондация “Асоциация Анимус”

11 яну 2007
·
671
·
6
·
890
·
150
·
4

Фондация "Асоциация Анимус" е център за възстановяване на жени, юноши и деца преживели насилие. Създадена е на 22.11.1994г.
 

Правно-социологически проблеми на правната социализация на подрастващите

24 апр 2006
·
1,234
·
3
·
596
·
74

Проблематиката свързана с правната социализация на подрастващите придобива особена актуалност на фона на динамичните процеси на обществено-политическата промяна.Тя води до нарастване на различните форми на социалната девиация.
 

Сексуално поведение при младите хора

01 апр 2007
·
1,062
·
9
·
1,250
·
360

Темата за отговорно сексуално поведение е пряко свързана с въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве – вземане на решения, безопасен секс, бременност и контрацепция, рисково сексуално поведение.
 

Семейство и престъпно поведение на непълнолетните

25 май 2007
·
753
·
5
·
181
·
65
·
2

Моят доклад очертава динамиката и особеностите на отклоняващото се поведение сред непълнолетноте у нас последните години и ролята на семейството в изграждането на престъпна мотивация и нагласи.
 

Домашното насилие в българското общество

06 юли 2007
·
886
·
9
·
2,460
·
268

Домашното насилие е сериозен проблем, който може да възникне във всяка културна и обществена група. Навсякъде по света домашното насилие има унищожителни ефекти върху физическото, психологическото и емоционалното благосъстояние на жени и деца.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Домашното насилие над жени в България и основни регулатори борба с проблема

Материал № 509638, от 17 май 2010
Свален: 350 пъти
Прегледан: 339 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Автор: Христо Ботев
Тип: Курсова работа
Брой страници: 15
Брой думи: 4,953
Брой символи: 29,970

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Домашното насилие над жени в България и основни ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала