Големина на текста:
Рутери
1841- съдържа 2 фиксирани 10/100/100 Base T
Ethernet порта, 2 слота за High-Speed WAN
interface card (HWIC) съвместими с WAN
Interface Card (WICs) и Voice/Wan Interface
cards (VWICs) , kakто и един вътрешен слот за
Advanced Integration Module (AIM).7 Вида
модули могат да се включат
1-HWIC – 4ESW – Притежава 4 порта RJ 45
2-WIC – 1 AM – притежава 2 порта RJ 11,който
се използват за базови телефонни
връзки.Интерфейсът може да се използва за
свързване на единия порт към стандартна
телефонна линия, а другия порт може да се
свърже към базов аналогов телефон за
обслужване на модем
WIC-1ENET – единичен порт за 10Мbit
Ethernet
WIC-1T – единичен порт за серийна връзка към
отдалечени устройства или към стари мрежови
устройства като SDLC ( Syncronous Data Link
Control) концентратори, алармени системи и
POS (Packet over Sonet) устройства.
WIC-2AM- карта с 2 порта RJ 11,който могат
да се използват за базови телефонни
връзки.През 2-та порта могат да се реализират
модемни връзки за комуникация.
WIC-2Т – 2 портов асинхронен/синхронен
сериен мрежови модул,който осигурява
смесена медийна поддръжка.Всеки порт може
да се конфигурира като синхронен или
асинхронен като поддържа: нискоскоростна
връзка в WAN, dial-up модеми.асинхронни или
синхронни външни устройстваи протоколи BSC
и SDLC.
WIC-Cover- тапа за защита на вътрешната
електроника.
Рутер 2620 ХМ – съдържа 1 фиксиран 10/100
(100 Base T) Ethernet порт, 2 интегрирани WAN
Interface card (WIC) слота и 1 Аdvanced
Integration Module (AIM).Доокомплектова се с
възможност от 18 вида модули
NM-1E – единичен порт за връзка с Ethernet
като може да поддържа както 6 PRI (public radio
interface) към ISDN линии или 24
синхронни/асинхронни порта.
NM-1E2W-единичен порт за връзка с Ethernet
и 2 WIC (Wan Interface Card) слотове,който
могат да се поддържат единична Ethernet LAN
заедно с 2 серийни ISDN линии, както и
осъществява множество сеиини ISDN линии.
NM-1FE-FX- 1 Fast Ethernet интерфейс по
оптичен кабел.Съвършен за далечни LAN
приложения обуславящ автоматично 10/100
Base TX или 100 Base FX Ethernet.
NM-1FE-TX -1 Fast Ethernet интерфейс по
медни проводници.Съвършен за далечни LAN
Приложения във Fast Ethernet
стандартитие.Обслужва автоматично 10/100
Base TX или 100 Base FX Ethernet.Медната
версия TX поддържа виртуални мрежи (VLAN)
NM-1FE2W-1 Fast Ethernet интерфейс по медни
проводници + 2 слота за WIC.Съвършен за
отдалечени LAN мриложения.Възможности
като на предишния интерфейс
NM-2E2W- 2 Ethernet порта + 2 WIC слота с
което могат да се поддържат 2 Ethernet’LANs
заедно с 2 серийни ISDN външни линии, както
и възможности за множество сериини или ISDN
връзки в 1 маршрутизатор.
NM-2FE2W- 2 Ethernet (Fast) интерфейса по
медни проводници + 2 WIC слота с
разширение.Съвършен за отдалечени LAN
приложения като модулите на FAST Ethernet
поддържат множество вътрешни за мрежата
възможности и стандарти.
NM-2W-2 слота за WIC.Mоже да се използват
за карти с множество възможности за
интерфейси който поддържат различни
физически среди и мрежови протоколи
NM-4A/S – 4 портов асинхронен/синхронен
сериен мрежов модул,който осигурява гъвкава
многопротоколна поддръжка.Всеки порт може
да се конфигурира индивидуално като
синхронен или асинхронен и предлага смесена
поддръжка при различни
приложения.Приложенията в
асинхронната/синхронната поддръжка
включват : нискоскоростни WAN (do 128Kbps)
Поддръжка на dual up модеми ,асинхронни или
синхронни връзки към управляващи портове в
други устройства и обслужване на по-стари
протоколи като BSC и SDLC.
NM-4E – включва 4 Ethernet порта с
мултифункционални възможности,което
позволява управление на Ethernet с по-високи
скорости от смесените мрежови модули.
NM-8/AS – 8 портовв асинхронен/синхронен
сериен мрежови модул с възможностите на
модула NM-4A/S
NM-8AM – интегриран v.92 аналогов модемен
мрежови модул,който осигурява добре
заплатено аналогово телефонно обслужване с
връзка за по-ниска плътност на отдалечени
разстояния (remote-access service –
RAS).Осигурява и модемен достъп с набиране
през телефон ( dual-out) и през fax (fax-out)
асинхронни маршрутизации (routing)чрез
набиране при повикване (dual on demand
routing-DDR)+ОВ при повикване и отдалечено
маршрутизиране,Изпълнен е в 2 версии -8 и 16
порта изпълнени с гнезда RJ11 за включване на
модеми към аналогови линии в обществени
телефонни мрежи (Public switched telephone
network – PSTN) или часни телефонни системи.
NM Cover – тапа за защита на вътрешните
електронни компоненти поддръжаща и
охлаждане чрез странични прорези.
WIC-1AM – съдържа 2 конектора – RJ 11,който
се използват за връзка при стандартно
телефонно обслужване .Модулът използва
единия порт за връзка към стандартната
телефонна линия а другият порт може да бъде
използван при стандартен аналогов телефон за
обслужване на модем
WIC-1T- съдържа 1 сериен порт за обслужване
на по стари мрежови устройства като SDLC –
концентратори,алармени системи,както и POS
устройства.
WIC-2AM – съдържа 2 конектора RJ11,който
се използват за връзка при стандартно
телефонно обслужване.Модулът има 2 модемни
порта за осъществяване на връзки за множесво
обмен на данни.
WIC-2T- двупортов асинхронен/синхронен
сериен мрежови модул.който извършва гъвкава
поддръжка на множество протоколи.Всеки порт
може да бъде индивидуално конфигуриран като
асинхронен или синхронен като осигурява
смесена поддръжка на приложения от всеки
маршрутизатор.Приложенията включват :
нискоскоростни WAN(do 128Kbps),поддръжка
на модеми с телефонно избиране,асинхронни
връзки към управляващи портове в други
устройства както и обслужване на по стари
протоколи като BSC и SDLC
WIC-Cover – тапа за вътрешни електронни
компоненти на маршрутизатора.
Рутер 2621 ХМ – съдържа 1 мрежов слот с 2
фиксирани 10/100 ( 100Base TX) Ethernet
порта ,2 интегрирани Wan Interface card (WIC)
слота и 1 Advanced Interface Modul (AIM)
слот.Съдържа 18-те модула от 2620ХМ:
NM-1E – единичен порт за връзка с Ethernet
като може да поддържа както 6 PRI (public radio
interface) към ISDN линии или 24
синхронни/асинхронни порта.
NM-1E2W-единичен порт за връзка с Ethernet
и 2 WIC (Wan Interface Card) слотове,който
могат да се поддържат единична Ethernet LAN
заедно с 2 серийни ISDN линии, както и
осъществява множество сеиини ISDN линии.
NM-1FE-FX- 1 Fast Ethernet интерфейс по
оптичен кабел.Съвършен за далечни LAN
приложения обуславящ автоматично 10/100
Base TX или 100 Base FX Ethernet.
NM-1FE-TX -1 Fast Ethernet интерфейс по
медни проводници.Съвършен за далечни LAN
Приложения във Fast Ethernet
стандартитие.Обслужва автоматично 10/100
Base TX или 100 Base FX Ethernet.Медната
версия TX поддържа виртуални мрежи (VLAN)
NM-1FE2W-1 Fast Ethernet интерфейс по медни
проводници + 2 слота за WIC.Съвършен за
отдалечени LAN мриложения.Възможности
като на предишния интерфейс
NM-2E2W- 2 Ethernet порта + 2 WIC слота с
което могат да се поддържат 2 Ethernet’LANs
заедно с 2 серийни ISDN външни линии, както
и възможности за множество сериини или ISDN
връзки в 1 маршрутизатор.
NM-2FE2W- 2 Ethernet (Fast) интерфейса по
медни проводници + 2 WIC слота с
разширение.Съвършен за отдалечени LAN
приложения като модулите на FAST Ethernet
поддържат множество вътрешни за мрежата
възможности и стандарти.
NM-2W-2 слота за WIC.Mоже да се използват
за карти с множество възможности за
интерфейси който поддържат различни
физически среди и мрежови протоколи
NM-4A/S – 4 портов асинхронен/синхронен
сериен мрежов модул,който осигурява гъвкава
многопротоколна поддръжка.Всеки порт може
да се конфигурира индивидуално като
синхронен или асинхронен и предлага смесена
поддръжка при различни
приложения.Приложенията в
асинхронната/синхронната поддръжка
включват : нискоскоростни WAN (do 128Kbps)
Поддръжка на dual up модеми ,асинхронни или
синхронни връзки към управляващи портове в
други устройства и обслужване на по-стари
протоколи като BSC и SDLC.
NM-4E – включва 4 Ethernet порта с
мултифункционални възможности,което
позволява управление на Ethernet с по-високи
скорости от смесените мрежови модули.
NM-8/AS – 8 портовв асинхронен/синхронен
сериен мрежови модул с възможностите на
модула NM-4A/S
NM-8AM – интегриран v.92 аналогов модемен
мрежови модул,който осигурява добре
заплатено аналогово телефонно обслужване с
връзка за по-ниска плътност на отдалечени
разстояния (remote-access service –
RAS).Осигурява и модемен достъп с набиране
през телефон ( dual-out) и през fax (fax-out)
асинхронни маршрутизации (routing)чрез
набиране при повикване (dual on demand
routing-DDR)+ОВ при повикване и отдалечено
маршрутизиране,Изпълнен е в 2 версии -8 и 16
порта изпълнени с гнезда RJ11 за включване на
модеми към аналогови линии в обществени
телефонни мрежи (Public switched telephone
network – PSTN) или часни телефонни системи.
NM Cover – тапа за защита на вътрешните
електронни компоненти поддръжаща и
охлаждане чрез странични прорези.
WIC-1AM – съдържа 2 конектора – RJ 11,който
се използват за връзка при стандартно
телефонно обслужване .Модулът използва
единия порт за връзка към стандартната
телефонна линия а другият порт може да бъде
използван при стандартен аналогов телефон за
обслужване на модем
WIC-1T- съдържа 1 сериен порт за обслужване
на по стари мрежови устройства като SDLC –
концентратори,алармени системи,както и POS
устройства.
WIC-2AM – съдържа 2 конектора RJ11,който
се използват за връзка при стандартно
телефонно обслужване.Модулът има 2 модемни
порта за осъществяване на връзки за множесво
обмен на данни.
WIC-2T- двупортов асинхронен/синхронен
сериен мрежови модул.който извършва гъвкава
поддръжка на множество протоколи.Всеки порт
може да бъде индивидуално конфигуриран като
асинхронен или синхронен като осигурява
смесена поддръжка на приложения от всеки
маршрутизатор.Приложенията включват :
нискоскоростни WAN(do 128Kbps),поддръжка
на модеми с телефонно избиране,асинхронни
връзки към управляващи портове в други
устройства както и обслужване на по стари
протоколи като BSC и SDLC
WIC-Cover – тапа за вътрешни електронни
компоненти на маршрутизатора.
Рутер 2811-съдържа 1 Enhanced Network модул
слот и 2 фиксирани 10/100 (100 Base – TX)
Ethernet порта , 4 интегрирани слота за High
speed Wan Interface Card (HWIC), съвместими с
WAN interface Card (WIC’s),Voice Interface
Cards (VICs) и Voice/WAN Interface Cards
(VWIC’s)както и сдвоен слот за Advanced
Integration Module ( AIM) доокомплектова се с
възможностите от 21 вида интерфейсни
модули.
NM-1E – единичен порт за връзка с Ethernet
като може да поддържа както 6 PRI (public radio
interface) към ISDN линии или 24
синхронни/асинхронни порта.
NM-1E2W-единичен порт за връзка с Ethernet
и 2 WIC (Wan Interface Card) слотове,който
могат да се поддържат единична Ethernet LAN
заедно с 2 серийни ISDN линии, както и
осъществява множество сеиини ISDN линии.
NM-1FE-FX- 1 Fast Ethernet интерфейс по
оптичен кабел.Съвършен за далечни LAN
приложения обуславящ автоматично 10/100
Base TX или 100 Base FX Ethernet.
NM-1FE-TX -1 Fast Ethernet интерфейс по
медни проводници.Съвършен за далечни LAN
Приложения във Fast Ethernet
стандартитие.Обслужва автоматично 10/100
Base TX или 100 Base FX Ethernet.Медната
версия TX поддържа виртуални мрежи (VLAN)
NM-1FE2W-1 Fast Ethernet интерфейс по медни
проводници + 2 слота за WIC.Съвършен за
отдалечени LAN мриложения.Възможности
като на предишния интерфейс
NM-2E2W- 2 Ethernet порта + 2 WIC слота с
което могат да се поддържат 2 Ethernet’LANs
заедно с 2 серийни ISDN външни линии, както
и възможности за множество сериини или ISDN
връзки в 1 маршрутизатор.
NM-2FE2W- 2 Ethernet (Fast) интерфейса по
медни проводници + 2 WIC слота с
разширение.Съвършен за отдалечени LAN
приложения като модулите на FAST Ethernet
поддържат множество вътрешни за мрежата
възможности и стандарти.
NM-2W-2 слота за WIC.Mоже да се използват
за карти с множество възможности за
интерфейси който поддържат различни
физически среди и мрежови протоколи
NM-4A/S – 4 портов асинхронен/синхронен
сериен мрежов модул,който осигурява гъвкава
многопротоколна поддръжка.Всеки порт може
да се конфигурира индивидуално като
синхронен или асинхронен и предлага смесена
поддръжка при различни
приложения.Приложенията в
асинхронната/синхронната поддръжка
включват : нискоскоростни WAN (do 128Kbps)
Поддръжка на dual up модеми ,асинхронни или
синхронни връзки към управляващи портове в
други устройства и обслужване на по-стари
протоколи като BSC и SDLC.
NM-4E – включва 4 Ethernet порта с
мултифункционални възможности,което
позволява управление на Ethernet с по-високи
скорости от смесените мрежови модули.
NM-8/AS – 8 портовв асинхронен/синхронен
сериен мрежови модул с възможностите на
модула NM-4A/S
NM-8AM – интегриран v.92 аналогов модемен
мрежови модул,който осигурява добре
заплатено аналогово телефонно обслужване с
връзка за по-ниска плътност на отдалечени
разстояния (remote-access service –
RAS).Осигурява и модемен достъп с набиране
през телефон ( dual-out) и през fax (fax-out)
асинхронни маршрутизации (routing)чрез
набиране при повикване (dual on demand
routing-DDR)+ОВ при повикване и отдалечено
маршрутизиране,Изпълнен е в 2 версии -8 и 16
порта изпълнени с гнезда RJ11 за включване на
модеми към аналогови линии в обществени
телефонни мрежи (Public switched telephone
network – PSTN) или часни телефонни системи.
NM Cover – тапа за защита на вътрешните
електронни компоненти поддръжаща и
охлаждане чрез странични прорези
NM-ESW-161-съдържа 16 порта за FAST
ETHERNET
HWIC-4ESW-съдържа 4 превключващи порта
WIC-1AM – съдържа 2 конектора – RJ 11,който
се използват за връзка при стандартно
телефонно обслужване .Модулът използва
единия порт за връзка към стандартната
телефонна линия а другият порт може да бъде
използван при стандартен аналогов телефон за
обслужване на модем
WIC-1ENET-еднопортова серийна връзка за
10mb Ethernet интерфейсна карта.
WIC-1T- съдържа 1 сериен порт за обслужване
на по стари мрежови устройства като SDLC –
концентратори,алармени системи,както и POS
устройства.
WIC-2AM – съдържа 2 конектора RJ11,който
се използват за връзка при стандартно
телефонно обслужване.Модулът има 2 модемни
порта за осъществяване на връзки за множесво
обмен на данни.
WIC-2T- двупортов асинхронен/синхронен
сериен мрежови модул.който извършва гъвкава
поддръжка на множество протоколи.Всеки порт
може да бъде индивидуално конфигуриран като
асинхронен или синхронен като осигурява
смесена поддръжка на приложения от всеки
маршрутизатор.Приложенията включват :
нискоскоростни WAN(do 128Kbps),поддръжка
на модеми с телефонно избиране,асинхронни
връзки към управляващи портове в други
устройства както и обслужване на по стари
протоколи като BSC и SDLC
WIC-Cover – тапа за вътрешни електронни
компоненти на маршрутизатора.
Рутер PT- съдържа 10 слота , 1 конзолен порт и
1 auxiliary (спомагателен )порт.Доокомплектова
са с възможности от 8 вида интерфейсни
модули.
Moдули:
PT – ROUTER NM-1AM – съдържа едно RJ 11
гнездо,използва се за стандартно телефонно
обслужване .В един от случаите портът
обслужва връзка към стандартна телефонна
линия. В другия случай портът може да се
свърже към стандартен аналогов телефон за
подключване на модем.
PT – ROUTER NM-1CFE – съдържа 1 Fast
Ethernet порт , който може да се свърже към
Ethernet Backbone, като може да поддръжа или
6 PRI (Public Radio Interface) начини за
свързване за обединяване на ISDN линии или
24 синхронни/асинхронни портове.
PT – ROUTER NM-1CFE – съдържа 1
FastEthernet интерфейс с меден
проводник.Идеален за широка гама от LAN
приложения.Fast Ethernet мрежови модул
поддържа множество мрежови възможности и
стандарти.Модулът предлага автоматично
откриване на 10/100 Base TX или 100 Base FX
Ethernet. TX версията ( с меден проводник)
поддържа изграждане на виртуални LAN
(VLAN).
PT – ROUTER NM-1CGE – 1 портов Cisco
Gigabit Ethernet мрежов модул по меден
проводник.Модулът се поддържа от Cisco
2690,Cisco 2660,Cisco 3725,Cisco 3745.
Mодулът има 1 Gbit интерфейсен конверторен (
GBIT) слот за пренос на стандартна
информация по меден проводник или оптика.
PT – ROUTER NM-1FFE – съдържа 1 оптичен
интерфейс,управляващ FastEthernet.Притежава
опцията на NM-1CFE,без да поддържа VLAN.
PT – ROUTER NM-1FGE – 1 портов Cisco
Gigabit Ethernet мрежови модул на оптичен
пренос. Притежава възможностите на NM-
1CGE
PT – ROUTER NM-1S съдържа 1 портова
възможност за серийна връзка към отдалечени
по-стари мрежови устройства като SDLC
концентратори,алармени системи и POS
устройства.
PT – ROUTER NM-1SS – 1портов
асинхронен/синхронен сериен мрежов
модул,който извършва гъвкава
мултипротоколна поддръжка на порта в
зависимост в зависимост от конфигурацията
му като синхронен или асинхронен. Предлага
смесена поддръжка на обръщенията към
устройството, което е обслужвано.
Приложенията включват – нискоскоростни
WAN ( 128 Kbps), модеми с управление през
телефон (dual up) асинхронни или синхронни
връзки за управление на портове на други
устройства и предаване на по стари протоколи
като BSC и SDLC.
СУИЧОВЕ (комутатори)
Съществуват 5 вида суичове
1-Switch 2950-24 – от серията на Cisco Catalyst
2950.Отделно устройство с фиксирана
конфигурация,обслужващо 10/100 Mbps и
свързващ потребители в малки и средноголеми
мрежи.Не изисква допълнителни модули.
2-Switch 2950T-24 – от серията Catalyst
2950,интелигентен маршрутизатор.Отделно
устройство с фиксирана
конфигурация,обслужващо скорости
FastEthernet и Gigabit Ethernet. Свързва
потребители в средноголеми мрежи. Не изисква
допълнителни модули.
3-Switch 2960- 24TT – от серията Catalyst 2960 ,
която е интелигентна серия за
маршрутизатори.Отделно устройство с
фиксирана конфигурация,обслужващо скорости
FastEthernet и Gigabit Ethernet. Свързва
потребители в средноголеми мрежи. Не изисква
допълнителни модули.
4-Switch-PT – съдържа 10 слота,един конзолен
порт и 1 auxiliary ( спомагателен)
порт.Доокомплектова се с възможности от 5
вида интерфейсни модули.
Интерфейси:
-PT-Switch NM-1CE - 1 Ethernet port, който се
включва към Ethernet Backbone, който
поддържа или 6 PRI връзки за обединяване на
ISDN линии или 24 синхронни/асинхронни
портове.
PT-Switch –NM – 1CFE – 1 Fast Ethernet порт с
интерфейс с медни кабели.Идеален за
приложения за отдалечени LAN, модулът
поддържа много възможности за работа в
интернет и стандарти.Модулът предлага
мрежово автоматично откриване на 10/100 Base
TX или 100Base FX Ethernet . Версията TX ( с
медни проводници) поддържа виртуални LAN
(VLAN).
PT-Switch NM-1CGE – 1 портов Gigabit
Ethernet мрежов модул .Извършва свързване по
меден проводник на маршрутизатори със
скорост 1Gbps.Модулът се поддържа от
маршрутизатори – Cisco 2690,Cisco 3660,Cisco
3725 и Cisco 3745.Модулът съдържа 1Gigabit
интерфейсен конвертор ( GBIC), за пренос на
стандартна информация по медни или оптични
кабели от (Cisco GBIC)
PT-Switch – NM -1FFE – притежава 1
интерфейс Fast Ethernet по оптичен
кабел.Идеален е за приложения за отдалечен
LAN.Притежава опциите на NM-1CFE,без
поддръжка на VLAN.
PT-Switch NM-1FGE- 1 портов Cisco Gigabit
Ethernet мрежов модул.Извършва свързване м/у
маршрутизатори с оптични кабели.Притежава
възможностите на NM-1CGE
5-Cisco Catalyst 3560 – 24PS – от сеията
Catalyst 3560, интелигентен
маршрутизатор.Отделно устройство с
фиксирана конфигурация, обслужва скорости
FastEthernet и Gigabit Ethernet. Свързва
потребители в средноголеми мрежи. Не изисква
допълнителни модули
-Мост Bridge – PT – притежава 2 слота.
Притежава същите модули като switch-PT
Интерфейси:
-PT-Bridge NM-1CE - 1 Ethernet port, който се
включва към Ethernet Backbone, който
поддържа или 6 PRI връзки за обединяване на
ISDN линии или 24 синхронни/асинхронни
портове.
PT-Brige –NM – 1CFE – 1 Fast Ethernet порт с
интерфейс с медни кабели.Идеален за
приложения за отдалечени LAN, модулът
поддържа много възможности за работа в
интернет и стандарти.Модулът предлага
мрежово автоматично откриване на 10/100 Base
TX или 100Base FX Ethernet . Версията TX ( с
медни проводници) поддържа виртуални LAN
(VLAN).
PT-Bridge NM-1CGE – 1 портов Gigabit
Ethernet мрежов модул .Извършва свързване по
меден проводник на маршрутизатори със
скорост 1Gbps.Модулът се поддържа от
маршрутизатори – Cisco 2690,Cisco 3660,Cisco
3725 и Cisco 3745.Модулът съдържа 1Gigabit
интерфейсен конвертор ( GBIC), за пренос на
стандартна информация по медни или оптични
кабели от (Cisco GBIC)
PT-Brige – NM -1FFE – притежава 1 интерфейс
Fast Ethernet по оптичен кабел.Идеален е за
приложения за отдалечен LAN.Притежава
опциите на NM-1CFE,без поддръжка на VLAN.
PT-Brige NM-1FGE- 1 портов Cisco Gigabit
Ethernet мрежов модул.Извършва свързване м/у
маршрутизатори с оптични кабели.Притежава
възможностите на NM-1CGE
Крайни устройства
1-PC – съдържа конзолен порт и един слот в
който може да се вградят до 8 модула за
осигуряване на външен интерфейс.
Интерфейси
Linksys WMP300N – 2.4 GHz безжичен
интерфейс за връзка с безжични ЛАН.Moдулът
поддръжа протоколи,използващи Ethernet за
LAN достъп.
PC-HOST NM- 1AM – 1 портов модул с
възможност за основно телефонни връзки с
конектор RJ 11.При параметризация модулът
използва порта за стандартна телефонна линия
или за връзка с аналогов телефон за управление
на модем.
PC-HOST NM – 1 CE – 1 Ethernet порт,който
свързва Ethernet Backbone,който може да
поддържа или 6 PRI връзки за обединяване на
ISDN линии или 24 асинхронни/сихронни
порта.
PC-HOST NM-1CFE – модулът притежава 1
Fast Ethernet интерфейс за работа с медни
кабели. Идеален е за широка гама от LAN –
приложения.FastEthernet – мрежовия модул
поддържа множество мрежови възможности и
стандарти.Модулът предлага автоматично
откриване на 10/100 Base TX или 100 Base FX
Ethernet.TX версията ( с медни кабели)
поддържа изграждане на виртуални LAN
(VLAN).
PC-HOST NM-1CGE – притежава 1 порт Cisco
Gigabit Ethernet мрежови модул за медна връзка
с маршрутизатори.
PC-HOST NM-1FFE – притежава 1 порт Fast
Ethernet интерфейс за оптичен кабел.
Притежава възможностите на модул PC-HOST
NM – 1CFE,без поддръжка на VLAN
PC-HOST NM – 1FGE – единичен Cisco
Gigabit мрежов модул за оптични
връзки.Модулът се поддържа от
маршрутизаторите – Cisco 2691,Cisco 3660,
Cisco 3725,Cisco 3745.Модулът има 1 Gbit
интерфейсен конверторен (GBIC) слот за
пренос на информация.
PC-HOST NM-1W – 2.4 GHz безжичен
интерфейс съвместим с безжични LAN.
Сървъри (SERVERS) – съдържат 1 слот, и
един слот в който може да се вградят 7 модула
от тези за PC за осигуряване на външен
интерфейс.
Linksys WMP300N – 2.4 GHz безжичен
интерфейс за връзка с безжични ЛАН.Moдулът
поддръжа протоколи,използващи Ethernet за
LAN достъп.
PC-HOST NM – 1 CE – 1 Ethernet порт,който
свързва Ethernet Backbone,който може да
поддържа или 6 PRI връзки за обединяване на
ISDN линии или 24 асинхронни/сихронни
порта.
PC-HOST NM-1CFE – модулът притежава 1
Fast Ethernet интерфейс за работа с медни
кабели. Идеален е за широка гама от LAN –
приложения.FastEthernet – мрежовия модул
поддържа множество мрежови възможности и
стандарти.Модулът предлага автоматично
откриване на 10/100 Base TX или 100 Base FX
Ethernet.TX версията ( с медни кабели)
поддържа изграждане на виртуални LAN
(VLAN).
PC-HOST NM-1CGE – притежава 1 порт Cisco
Gigabit Ethernet мрежови модул за медна връзка
с маршрутизатори.
PC-HOST NM-1FFE – притежава 1 порт Fast
Ethernet интерфейс за оптичен кабел.
Притежава възможностите на модул PC-HOST
NM – 1CFE,без поддръжка на VLAN
PC-HOST NM – 1FGE – единичен Cisco
Gigabit мрежов модул за оптични
връзки.Модулът се поддържа от
маршрутизаторите – Cisco 2691,Cisco 3660,
Cisco 3725,Cisco 3745.Модулът има 1 Gbit
интерфейсен конверторен (GBIC) слот за
пренос на информация.
PC-HOST NM-1W – 2.4 GHz безжичен
интерфейс съвместим с безжични LAN.
Принтери (Printer) – съдържа 1 слот, в който
може да се вградят 7 модула от тези за PC за
осигуряване на външен интерфейс.
Linksys WMP300N – 2.4 GHz безжичен
интерфейс за връзка с безжични ЛАН.Moдулът
поддръжа протоколи,използващи Ethernet за
LAN достъп.
PC-HOST NM – 1 CE – 1 Ethernet порт,който
свързва Ethernet Backbone,който може да
поддържа или 6 PRI връзки за обединяване на
ISDN линии или 24 асинхронни/сихронни
порта.
PC-HOST NM-1CFE – модулът притежава 1
Fast Ethernet интерфейс за работа с медни
кабели. Идеален е за широка гама от LAN –
приложения.FastEthernet – мрежовия модул
поддържа множество мрежови възможности и
стандарти.Модулът предлага автоматично
откриване на 10/100 Base TX или 100 Base FX
Ethernet.TX версията ( с медни кабели)
поддържа изграждане на виртуални LAN
(VLAN).
PC-HOST NM-1CGE – притежава 1 порт Cisco
Gigabit Ethernet мрежови модул за медна връзка
с маршрутизатори.
PC-HOST NM-1FFE – притежава 1 порт Fast
Ethernet интерфейс за оптичен кабел.
Притежава възможностите на модул PC-HOST
NM – 1CFE,без поддръжка на VLAN
PC-HOST NM – 1FGE – единичен Cisco
Gigabit мрежов модул за оптични
връзки.Модулът се поддържа от
маршрутизаторите – Cisco 2691,Cisco 3660,
Cisco 3725,Cisco 3745.Модулът има 1 Gbit
интерфейсен конверторен (GBIC) слот за
пренос на информация.
PC-HOST NM-1W – 2.4 GHz безжичен
интерфейс съвместим с безжични LAN.
IP телефони – могат в тях да се конфигурират
само IP адреси.
HUB – във вариант Cisco e с 10 порта, който
могат да се вградят до 5 модула с различни
интерфейсни възможности.
HUB’s
PT-REPEATER NM – 1 CE – Lan Backbone
PT-REPEATER NM – 1 CFE – Fast Ethernet
PT-REPEATER NM –1CGE – Gigabit Ethernet
PT-REPEATER NM –1FFE – fiber Fast Ethernet
PT-REPEATER NM –1FGE – fiber Gigabit
Ethernet;
REPEATER ( усилвател ) съдържа 2 порта , в
който могат да се вградят модули като в HUB
PT-REPEATER NM – 1 CE – Lan Backbone
PT-REPEATER NM – 1 CFE – Fast Ethernet
PT-REPEATER NM –1CGE – Gigabit Ethernet
PT-REPEATER NM –1FFE – fiber Fast Ethernet
PT-REPEATER NM –1FGE – fiber Gigabit
Ethernet;
LinkSys WRT300N – безжичен маршрутизатор
с вградена антена,съдържащ 4 фиксирани порт
10/100 (100 BASE-TX) и 1фиксиран порт за
INTERNET ( също 100 Base-TX).Не изисква
допълнителен модул.
DSL-Modem – съдържа 1 слот , в който могат
да се вградят до 3 интерфейса.Свързва се към
безжичен рутер.
PT-MODEM-NM-1CE – LAN BACKBONE
PT-MODEM-NM-1CFE- FAST ETHERNET
PT-MODEM-NM-1CGE – Gigabit ETHERNET
-Кабелен модем – съдържа 1 слот, в който
може да се вградят същите модули като в DSL
модема
PT-MODEM-NM-1CE – LAN BACKBONE
PT-MODEM-NM-1CFE- FAST ETHERNET
PT-MODEM-NM-1CGE – Gigabit ETHERNET

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 дек 2018 в 16:21 студент на 26 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Технически колеж към Югозападен университет "Неофит Рилски", специалност - Компютърни системи и технологии, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Сървъри и мрежови компютри. Клиент-сървър среда.


При равноправните мрежи всеки компютър може да работи и като клиент, и като сървър. Равноправните мрежи улесняват поделянето на данни и периферни устройства за малки групи хора...
 

Компютърни мрежи


Компютърните мрежи могат да използват и чужди ресурси (потребител, клиент), които дават информация (използва се сървър), а чрез терминалите се въвеждат само програми и данни за универсалните компютри...
 

Интернет: предимство за общуване или пространство за отчуждение


В общия смисъл интернет е компютърна мрежа, която свързва няколко мрежи.
 

Глобални и локални компютърни мрежи. Модели и протоколи


Скоростта на данните вътре в мрежата е значително по-голяма отколкото в глобалните мрежи. Според функциите, които изпълняват, компютрите в една локална мрежа се делят на работни станции (клиенти) и сървъри.
 

Интеграция на локална компютърна мрежа с телекомуникационните мрежи


Интеграцията на телекомуникационните мрежи си поставя като най-общи цели възможността за обмен на данни, текст, документи, говор и картина с помощта на единна комуникационна система. Това означава възможност за съвместна работа на системите за...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Изходно ниво по компютърни мрежи за 11 клас
изходен тест по Компютърни системи и технологии за Ученици от 11 клас
Изходен тест по компютърни мрежи по предмета "Компютърни системи и технологии".
(Труден)
15
99
1
1 мин
25.11.2011
Тест по компютърни мрежи за 2-ри курс
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Затворен тест по Компютърни мрежи. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс...
(Лесен)
20
50
1
2 мин
19.09.2013
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Предаване на данни

Материал № 508446, от 15 май 2010
Свален: 44 пъти
Прегледан: 50 пъти
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 3,573
Брой символи: 20,858

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предаване на данни"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данко Милков
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  28 години
226

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения