Големина на текста:
Югозападен университет „Неофит Рилски”
ПРАВНО – ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КУРСОВА РАБОТА
Оспорване законността на изборите и санкции за
нарушаване на изборните резултати
Изготвил: Дмитър Кирилов Енчев
Специалност:ПРАВО,редовно обучение Фак. № 92764
Гр. Благоевград
2005 год.
Основите на българското избирателно право са поставени от
Търновската конституция. В чл. 86 се постановява, че избиратели са
всички български граждани, навършили 21 г. и се ползват от
граждански и политически права, т. е. тези които са граждански
дееспособни. Избираеми са българските граждани навършили 30 г.,
грамотни са и притежават гражданска и политическа дееспособност.
Първият нормативен акт на българското изпирателно право, който
рагламентира избирателните процедури са: Временните правила за
избиране на представителите в Първото обикновен народно събрание
от 1 август 1879 г.
През целия период от Освобождението до днес са действали петнадесет
изирателни закони, които отразяват динамиката в уредбата на
избирателните процедури. Някои от тях регламентират само
принципире и процедурите за избора на парламент, напримен Закон за
избиране напредставителите на Обикновеното и Великото народно
събрание от 1880 г., Закона за избиране на народни представители от
1949 г., Законът за избиране на Велико народно събрани от 1990 г. и
др.
Конституциите в демократичните държави прогласяват
принципа на народния суверинитет, което означава, че източник на
властта е народа. Изборите са акт на делегиране на власт от народа на
лица, които са негови политически представители ( депутати ). Актът
на избора е предоставяне на мандат, предоставяне на властнически
пълномощия, овластяване на лица да представляват интересите на
отделни социални групи или политически формирования в
парламента или други представителни органи. Чрез изборите
гражданите суверенно изразяват своята воля за формиране на
изборните органи. Те са важен политически акт, чрез който не само се
обзразуват държави органи, но са и средсто за политически контрол
върху дейността и поведението на избраните.
Подготовката и произвеждането на изборите е система от
процедури, които се осъществяват на основата на нормите на
избирателното право. В този смисъл изборите са акт за поставяне в
действие и раализиране на нормите на избирателното
законодателство. В процеса на подготовката и проиавежането на
изборите възникват и се реализират избирателните правоотношения,
т. е. формира се онази съвкупност от обществени оношения, която
определями като избирателна система. Организацията на изборите е
система от процесуални действия и необходими условия,
осъществявани от политически дееспособни субекти в строго
определена логическа последователност, които имат за свой резултат
конституирането на представителни органи от избирателния корпус.
Организационно-техническата подготовка на изборите се извършва от
Министерски съвет ( МС ), областните управители и кметовете.
Финансовите разходи по подготовката се поемат от дъжавния бюджет.
Всички ккнижа – заявления, жалби, удостоверения и др. докумнти са
освободени от такси.
Насрочването на изборите е началния момент от тяхната
подготовка. Осъществяването по установения от закона ред то е
юридическа предпоставка за поставянето в действи на механизма за
подготовка и произвеждане на иборите. Насрочването на изборите е
акт с важно политическо и юридическо значение, който предхожда
всички останали действия във връзка с установяване на вота на
избирателите при образуване на иаборните иргане. Избори се
насрочват при следните обстоятелства: при изтичане на
конституционно предвидения мандат; при предсрочно прекратяване
на мандата на колективни изборни органи (разпускане на парламента)
или при предсрочно прекратяване мандата на еднолични органи
(президент и кметове); при необходимост да се произведе втори тур
или частичен избор. Могат да се нассрочват общи избори за парламент
и мастни органи и самостоятелни парламентарни избори, и
самостоятелни местни избори. Насрочването на избори за народни
представители, за общински и районни съветници и кметове е
правомощие на президента на Републиката (чл. 98 т. 1 от
конституцията). Изборът за президент и вицепрезидент се насрочват
от Народното събрание ( чл. 84 т. 4 от конституцията ). Конституцията
и закона допускат предсрочно да бъдат насрочени парламентарни
избори.
Изготвянето на избирателните списъци е важен момент от
подготовката на изборите. Избирателните списъци удостоверяват
избирателната дееспособност на гражданите. Вписването в тях е
абсолютно юридическа прадпоставка за упражняване от гражданите
на принадлежащите им избирателни права. Списъкът не поражда
избирателни права на гражданите, а отразява наличието на тяхната
избирателна дееспособност. Избирателните списъци отразяват
съществуването на субективни условия и качества, въз основа на
които гражданите притежават избирателни права. Избирателните
списъци са гаранция срещу злоупотреба с избиателните права на
гражданите, за всеобщността и равенството на тези права. Всеки
гражданин, който отговаря на предвидените в конституцията условия
(чл. 42, ал. 1) служебно и задължително се вписва в избирателните
списъци. Системата на служебно и задължително вписване в
списъците съществува в Испания и много други държави. За да бъде
вписано едно лице в избирателния списък преди всичко трябва да е
български гражданин. У нас за всеки избор се изготвят нови
избирателни списъци, които отразяват демогравската динамика към
момента на състоянието им. Във Франция списъците са постоянни.
Избирателните списъци съдържат идентифициращи данни за

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Оспорване законността на изборите и санкции за нарушаване на изборните резултати

Основите на българското избирателно право са поставени от Търновската конституция. В чл. 86 се постановява, че избиратели са всички български граждани, навършили 21 г. и се ползват от граждански и политически права, т.е. тези които са граждански...
Изпратен от:
makaristan233
на 2010-05-11
Добавен в:
Курсови работи
по Конституционно право
Статистика:
49 сваляния
виж още
 
 

Оспорване законността на изборите и санкции за нарушаване на изборните резултати

Материал № 505653, от 11 май 2010
Свален: 49 пъти
Прегледан: 58 пъти
Качен от:
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 2,499
Брой символи: 16,333

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Оспорване законността на изборите и санкции за  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала