Големина на текста:
ИЗСЛЕДВАНЕ ГРЕШКИТЕ НА СУБЕКТИВНИЯ ФАКТОР
ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТРАНСПОРТА
Актуалност на проблема. Черната статистика за страните членки на Европейския
съюз е: около 4 млн. души годишно са пострадалите при трудови злополуки; 130
хиляди човека умират от трудови злополуки и професионални болести; 300 хиляди
работника остават с трайни увреждания; 15 хиляди души излизат завинаги от
пазара на труда след трудова злополука; 44 хиляди са смъртните случаи при пътно-
транспортни произшествия, като повече от половината са причинени от превозни
средства на юридически лица, или физически лица, отиващи на, или връщащи се от
работното място; за работниците щетите от неполучени заплати или пропуснати
приходи се равняват на 1.8 млрд. евро, докато за цялата икономика на ЕС сумата е
55 млрд. В Съединените Американски Щати (САЩ), годишно: 5 милиона са
трудовите злополуки; 14 хиляди са смъртните случаи; 150 хиляди са с трайни
увреждания; 100 хиляди умират преждевременно от болести, свързани с
работата им; 1 800 000 са пострадалите в транспортни злополуки; 45 хиляди от тях
умират вследствие на тях; 150 хиляди остават с трайни увреждания от тях.
В Китайската Народна Република смъртните трудови злополуки за 2008 година са 136
755 броя. В Китай всяка година над 100 хиляди души са жертви на транспортни
произшествия и броят им се увеличава с 10% с всяка изминала година. За да се
придвижи работата по пътната безопасност, в страната се определят задълженията и
отговорностите на съответните ведомства на транспорта, здравеопазването,
обществената безопасност и образованието. Засилват се обменът на информацията и
сътрудничеството в тази област. Безопасността на транспорта като един важен
обществен проблем може да се осигури ефикасно само при вземането на необходимите
мерки от правителството и съответните ведомства. Правят се проучвания върху
причините за транспортни катастрофи от гледна точка на самия гражданин и културата
на безопасност, с цел предотвратяване на транспортните катастрофи. Според
статистическите данни, карането с превишена скорост, нарушаването на правилника на
пътния транспорт и шофирането след употреба на алкохол са главните причини за
пътните катастрофи в Китай. Последиците от транспортните катастрофи вече стават
международен проблем с обществен характер. Според статистическите данни на
Световната организация на здравето, всеки ден в света повече от 3000 души умират
заради транспортни произшествия, а 15 хиляди са инвалиди по същата причина.
Експертите предвиждат, че до 2020г. загиналите и инвалидите поради катастрофи ще се
повишат с 60% всеки ден.
В Република България средногодишно се причиняват около 80 хиляди катастрофи,
при които умират около 1000 души, а други 10 хиляди са ранени. През последните 6
години по пътищата на страната ни са загинали 6682 граждани и са били ранени над 62
хиляди души.
Цели и задачи на дисертационния труд.
Да се анализират причините за злополуки и произшествия при експлоатацията на
транспортните съоръжения и системи, предизвикани от неправилни действия или
бездействия на персонала.
Целта на изследването е да се оценят и анализират факторите, причиняващи
злополуки, произшествия и аварии; да се разработи актуална концепция за оценка на
риска на работното място, да се предложат мерки за подобряване на системата за
контрол чрез стратегия за повишено ниво на безопасност.
Политиката по управление на безопасността и здравето при работа включва
планиране, организиране, прилагане, оценяване и действия за непрекъснато
подобряване на резултатите. Проблемът с причините и последиците от злополуки,
аварии и катастрофи е актуален, като се има предвид трагичните последици и
огромните финансови загуби.
Да се анализират факторите на стрес на работното място, да се установят нови
зависимости и причинно-следствени връзки с цел да разработи нова методика за
управление на риска в транспорта и да се подобри системата за безопасност при
отчитане потенциалните пропуски на субективния фактор.
Целта на изследванията са в следните направления:
- Статистика и резултати от произшествия и опасни събития при експлоатацията на
различните видове транспорт;
- Последствия от грешките на персонала;
- Изследване влиянието на потенциалните рискове;
- Мерки за подобряване на безопасността;
- Предложения за минимизиране на рисковете;
- Мерки за подобряване на безопасността при превоз на пътници;
- Анализ на съществуващата система за опазване на околната среда и препоръки за
нейното актуализиране по отношение на видовете транспорт;
- Разработване на модели за подобряване на безопасността в транспорта;
Глава 1. Переспективи и препоръки. Европейската комисия предвижда да бъдат
намалени трудовите злополуки с 25 на сто до 2012 г., според новата петгодишна
стратегия на общността за здраве и сигурност на работното място. Предишната
стратегия е довела до намаляване на общия брой на злополуките със 17 на сто и с 20 на
сто броя на тези инциденти, които водят до повече от три дена отсъствие от работа.
Стратегията на Брюксел няма задължителен характер за страните членки, но
препоръчва на всички да въведат общо законодателство в тази посока.
Препоръчват се също така да бъдат проведени редица разяснителни кампании за
опасностите на работното място, които по възможност да започват още от училищна
възраст. Брюксел иска още страните членки да създадат свои стратегии за сигурност,
които да се отнасят към най-застрашените сектори на икономиката. Според
изследването на комисията най-много проблеми има при малките и средните
предприятия, където се случват 82 процента от трудовите злополуки и 90 на сто от
тези, които завършват със смърт. Най-опасни за здравето са земеделието,
строителството, транспортът и добивната промишленост. Комисията препоръчва
националите стратегии да обърнат особено внимание на новите рискове като
нанотехнологиите и на неща, за които доскоро не се е обръщало внимание - като
ергономичността на работното място. Друга основна тема са психичните заболявания и
Брюксел препоръчва да им се обърне по-голямо внимание, тъй като представляват
четвъртата по сериозност причина за трайна нетрудоспособност. Според изследване на
Световната здравна организация през 2020 г. депресията ще бъде основната причина на
отпадане от пазара на труда на над повече от една четвърт от работещите.
Много от мениджърите не оценяват реално колко много струват злополуките и
други нежелани събития. При установилото се ,,традиционно” мислене в областта на
злополуките, те виждат само разходите за осигуряване и медицинско лечение на
работниците и възприемат това като неизбежни разходи, свързани с правенето на
бизнес. Резултатите от осигуряване на безопасност и здраве при работа на водещи
организации доказват, че злополуките не са неизбежна цена на дейността им. Малко
мениджъри си дават сметка и за това, че едни и същи фактори водят до злополуки и
същевременно пораждат проблеми за качеството, за околната среда и за доходността на
организацията.
2.1.Обект на изследването. Да се оценяват и анализират причинните фактори за
злополуките, да се създаде, поддържа и развива концепция за контрол на
безопасността /Safety control/ или контрол на загубите /Loss control/, която има за цел да
контролира всички нежелани събития, които водят до злополуки, заболявания и
увреждане на околната среда. Парадигма за контрол на безопасността е показана на
фиг.1.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 апр 2021 в 10:20 ученичка на 27 години от Сливен - ПМГ "Добри Чинтулов", випуск 2012
19 мар 2021 в 14:59 ученичка на 25 години от Русе - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2015
03 мар 2021 в 20:01 студент на 32 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Общовойскови, випуск 2022
15 фев 2021 в 14:34 студент на 35 години от Варна - Технически университет, факулетет - Електротехнически факултет, специалност - СМ, випуск 2021
04 фев 2021 в 17:19 студент на 25 години от Варна - Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров", факулетет - Навигационен, специалност - управление на пристанищата, випуск 2021
21 яну 2021 в 12:17 в момента не учи на 42 години
13 яну 2021 в 19:54 студентка на 37 години от София - УНСС
30 окт 2020 в 10:31 студент на 47 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по юридически науки, специалност - Публична администрация
01 авг 2020 в 15:57 студент на 42 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Технически колеж към Югозападен университет "Неофит Рилски", специалност - Електроника, випуск 2018
13 юни 2020 в 23:19 студент на 43 години от София - МВБУ, факулетет - 13017, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2023
 
Домашни по темата на материала
Изчисляване на главно предаване на Мерцедес 190Е
добавена от tutitooo 11.11.2015
0
16
реферат за системи за програмно управление на машини с циклично действие
добавена от kalata8070 14.02.2015
0
13
курсова работа по тет
добавена от sb75 26.09.2019
1
16
въведение в инжинерната логистика
добавена от mincho.minchev_7769 20.09.2016
1
8
Подобни материали
 

Състояние и перспективи на въздушния транспорт

09 апр 2008
·
368
·
6
·
984
·
156

Въздушният транспорт е сравнително нов за България. За негова рождена дата се счита 20.05.1947г., когато е открита първата въздушна линия София – Бургас. Въздушният транспорт се използва основно за превоз на пътници и бързо развалящи се продукти...
 

Управление на качеството в логистиката

30 авг 2008
·
307
·
6
·
842
·
150
·
1

Рефератът съдържа: 1. Увод 2. Оценка на качеството 3. Стандарти за качество 4. Управление на качеството 5. Заключение 6. Използвана литература
 

Кадрови мениджмънт

08 ное 2012
·
22
·
18
·
5,303
·
36

Методически основи на кадровия мениджмънт. Кадрови служби, структури и функции. Кадрови мениджмънт на транспортната организация. Мотивация на персонала. Предотвратяване на конфликти....
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Изследване грешките на субективния фактор при експлоатацията на транспорта

Материал № 504574, от 10 май 2010
Свален: 648 пъти
Прегледан: 1,155 пъти
Качен от:
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Доклад
Брой страници: 180
Брой думи: 73,044
Брой символи: 474,687

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изследване грешките на субективния фактор при е ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала