Големина на текста:
Основи на социалната работа
Главното направление на дисциплината „основи на социалната работа” е работа с
групи лица ,които се нуждаят от социално подпомагане,социални грижи.Тази помощ в
нашата страна се основава на определени нормативни документи.
Потребностите от социални помощи и социални грижи все още не са добре проучени
и непрекъснато се умножават във връзка с икономическата стагнация и урбанизация с
нейните негативни последици(наркомания,стрес,транспортни злополуки и
т.н.).Следователно причините за тези потребности са многолики ; от
икономическо,социално,философско и друго естество.Всичко това налага непрекъснато
да се изучават потребностите на нетрудоспособните лица,тъй като те стоят в основата
на осигурителните отношения.Практически погледнато,потребностите не са нищо
друго освен една избирателност,те се проявяват тогава,когато е на лице осигурителен
риск,който може да доведе до инвалидност ,нетрудоспособност,промяна на личността и
т.н. В тези условия на лицето се налага да вземе едно или друго решение с оглед
спазване на физическата,психическата и социалната си цялост и става субект на
потребности (на нужди) ,които са твърде разнообразни.Тези потребности преди всичко
зависят от характера на патологията.Тяхното изучаване може да се подреди по следния
начин:
-поява на потребности от определен характер (например инвалидът има нужда от
здравно и социално подпомагане,за да поддържа статуса си);
-дейност за удовлетворяване на тези потребности(тази дейност е както от страна
на нуждаещия се,така и на застрахователя и на социалния работник);
-организационни форми и структури за удовлетворяване на потребностите (това
включва нормативните актове ,даващи възможност за това ,службите за социално
подпомагане ,които да извършат необходимата работа по задоволяване на
потребностите);
-удовлетворяване на нови потребности с оглед поддържане на статуса на ново,по-
високо ниво.
От казаното до тук произтича,че социалната работа да се разглежда като
съвкупност от физически и умствени дейности,които са насочени към защита на
правата на социално нуждаещите се и търсене на отговорности,с цел осигуряване на
различни групи от населението при настъпване на определени рискове.
Същност и насоки на социалната работа
Социалната работа има нормативно-творчески характер.Социалната работа
има:превантивна,възпитателна,организираща и в същото време санкционираща роля
при тълкуването и прилагането на законовите актове.Тези актове регулират
защитните функции на
държавата,общините,работодателите,неправителствените,религиозните и други
организации в страната.Поради тази причина при изучаване на социалната работа
като самостоятелна дисциплина се формират следните цели:
1.Да бъдат създадени умения за интерпретиране и прилагане на социалното
законодателство,на подзаконовите нормативни
актове(постановления,наредби,инструкции и др.) отнасящи се до службите за
социално подпомагане на населението.
2.Да бъдат усвоени знанията за организиране на социалната работа от
службите,които са задължени да подпомагат изпадналите в нужда групи от
населението.
3.Да се разширява кръгът от организации и лица,които носят отговорност или пък
по свое желание могат да предоставят средства за подпомагане на населението.
4.Социалните работници следва да знаят как да подпомагат хората,които са
попаднали в социален риск;да могат да организират и използват пълноценно
представените ресурси от страна на държавата,както и да използват
възможностите на работодатели,съседи,приятели и т.н. за участие в социалното
подпомагане.
5.Социалните работници трябва да се научат да водят собствени,конкретни
аргументирани диалози при анкетиране на нуждаещите се лица,без да допускат
психологически или икономически натиск върху поведението им.
6.Социалните работници трябва да се учат как се упражнява превантивен и текущ
контрол за законосъобразното и целесъобразното набиране и изразходване на
материалните и финансовите ресурси в институциите и заведенията за социално
подпомагане.
7.Социалните работници трябва да могат да анализират и предлагат насоки за
подобряване на организацията и ефективността на социалното подпомагане,като
в общото ползване на социалните критерии разработват и диференцирани
критерии на общински нива.
8.В крайна сметка трябва да се помни,че в социалната работа винаги съществуват
две страни:
-социален работник;
-нуждаеща се страна(клиент).
Поради тази причина социалните работници,наред с висок
професионализъм,трябва да притежават и висока степен на хуманизъм,както и да
владеят изкуството да предразполагат и общуват с изпадналите в нужда,да
възвръщат тяхното достойнство,самочувствие и само-организираност, т.е. в тези
отношения социалните работници се явяват в ролята на психолози.
Основни принципи на социалната работа
Социалната работа включва и някои основни понятия като:социални
потребности,обществени потребности,групови потребности,рискови
потребности,начални социални умения,т.е. това е една мултидисциплинирана
дейност.Това още повече налага в социалната работа да съществуват строго
определени принципи.
Под понятието „принципна основа на социалната работа” се разбират ръководните
начала (ядра) на социалното подпомагане и на социалното обслужване.Тези
основни принципи могат да се обособят по следния начин:
1.Принцип на демократичността-това означава,че нуждаещите се лица или
социални групи следва да имат възможност да избират вида и формата на
социалното обслужване и подпомагане,които най-добре прилягат на техните
интереси и на традиционният им начин на живот.
При сегашните условия този свободен избор е силно ограничен,най-вече от
недостатъчни ресурси,които обществото може да отдели за подпомагане на
нуждаещите се,а също така и от несъвършената законова уредба на нашата страна.
2.Принцип на хуманизъм-този принцип отразява обществената солидарност и
преданост,присъщи на народа ни.Той намира израз в подпомагане на болните от
здравите,на възрастните от младите хора,на бедните от богатите.
3.Принцип на дискретността-което означава,че информацията,получена от
социалните работници при провеждане на анкети,трябва да се запази в тайна и най-
вече-онези откровения,които биха накърнили чувството за достойнство и добро име
на анкетираното лице.
4.Принцип на необходимата достатъчност-подпомагането и обслужването да бъде
извършено в такова количество и качество,които да осигурят стабилизиране на
стандартите на нуждаещото се лице,а не да го принуждават да търси отново
помощ.Нуждаещото се лице трябва да бъде обучавано в поведение за избягване на
повторен социален риск.
5.Плурализъм на формите и ресурсите за социално подпомагане т.е. наред с
регламентираните държавни и общински форми за подпомагане,е нужна законова
основа за разширяване на тази дейност от страна на
държавата,работодателите,организациите и фондациите.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 сеп 2022 в 19:46 студент на 35 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - факултетпо начална и предучилищна педагогика, специалност - Социална педагогика, випуск 2024
 
Домашни по темата на материала
самостоятелна работа
добавена от borqnavr2009 05.10.2019
1
21
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
74
1
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Основи на социалната работа

Материал № 503828, от 09 май 2010
Свален: 158 пъти
Прегледан: 261 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 867
Брой символи: 5,673

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основи на социалната работа"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала