Големина на текста:
Еволюция в мисленето: магия ,религия, наука
Властта на ритуала в „Златната клонка”
Една значителна част от изследванията на представителите на
културната антропология ,са посветени на различните интерпретации на
ритуализма като неделима част от ежедневието на човека свързано с
неговото оцеляване още от ранните етапи на развитие.
Важна специфика на ритуала е значението ,което влага човека в това
понятие през отделните периоди от историческата действителност,
системно изследвано по метода на наблюдението или участието в самия
процес на провеждане. Посредством значението на ритуала за човека става
ясно по какъв път се утвърждава понятието ритуал/ритуализъм в
изследванията на антрополозите през вековете . Самата специфичност на
понятието налага използването и на детайлното реконструиране към
определен и предварително зададен момент от време за постигане на
обективност. Описателното възстановяване посредством методите на
сравнение и интерпретация помагат за ясното и точно изяснение на
ритуала в начина на живот, вярванията, обичаите на човека от древността
до днес. Връзката между обредността от древността до съвремието поставя
във фокуса на изследване въпроси свързани със значението на религията и
науката за модерния ,поставен в условия на икономическа и политическа
зависимост човек.
Един от изявените антрополози ,който поставя в центъра на своите
етнографски изследвания ритуалът е Джеймс Джордж Фрейзър. В своя
труд „Златната клонка :Митът за Балдер” ,той акцентира върху властта на
ритуала пречупен през погледа на „първобитния човек”. Именно от
изучаването на психологията на „ първобитния човек” изразена в
суеверията , митовете, легендите, обредите, потвърдена с множество общи
и частни примери от живота , той изгражда концепцията си , чрез която
става известен в науката. Теорията му „ магия-религия-наука” служи за
изясняване на изложените в книгта му вярвания ,обичаи, забрани и т.н.
предложени за обект на изследването . Дж. Фрейзър подкрепя теорията си
с описания на различни теми ,вълнували човека в неговото еволюционно и
историческо израстване и утвърждаване като: преминаване на човешката
душа в ново тяло, обичаите ,свързани с посвещаване на децата в
пълнолетие,особено на девойките , религиозно- магическото значение на
огъня и т.н. В теорията си раглежда 3 стадия на еволюционно развитие на
човешката история и култура. Първоначално „първобитния човек” вярвал в
собствената си способност да въздейства на обкръжаващата го природа по
пътя на „индуктивната магия” .Това е стадият на магията. По-късно
загубил вяра в своята способност , той достига до извода, че предметите и
явленията в природата се подчиняват на волята на духове и богове ,и
започнал да се обръща с молитви към тях. Това е стадият на религията. В
съвременните условия стадия на науката е изместила стадия на религията.
Това е станало с опознаването на природата, нейните закони и
овладяването й . Самият Фрейзър намира прилика между 1-ия и 3-ия
стадии ,която се изразява в представата за неизмеността на природните
явления, докато религията допуска неговото нарушаване поради
чудотворната намеса на божествата. В книгата си продължава да
анализира връзката между магия-религия като отбелязва ,че магията
предхожда исторически религията. Докато при магията има погрешно
прилагане на най-елементарните мисловни процеси ,а именно асоциация
на идеите за подобие и съприкосновение , то религията предполага
наличие на съзнателни и лични сили ,които превъзхождат човека и се
намират зад видимата природа. Магията присъства видимо при най-
изостаналите човешки общества. Религията е вяра в свръхчовешки
същества ,които управляват света и опит да се спечели
благоразположението им. В много епохи и много земи магията прелива в
религия ,като често в ранния етап функциите на свещеника и магьосника
се съчетават .За да постигне целта си човек си служи едновременно с
молитви и жертвоприношения ,но също така прибягва и до магически
ритуали.
За да обоснове връзката мит-ритуал, залегнала като основна в
„Златната клонка” ,Фрейзър изучава един мит, който се запазва доста
дълго време в историята на религията ,прераствайки в култ. Самият той е
изненадан от важността на този култ в историята на хората от древна
Италия.Култът към свещеното дърво е свързан с мита за унаследяването на
жреческия пост в храма на богинята Диана. Митът гласи ,че желаещият да
заеме поста жрец ,трябвало да убие в единоборство своя предшественик ,
но за да го предизвика трябвало да откъсне клонка от свещеното дърво.
Точно това дърво пазел ден и нощ с меч в ръка жрецът на Диана, бранейки
и своя живот. Култът към богинята Диана бил важен и древен. Почитали са
я като богиня на гората и дивите животни ,на плодовете на земята .Вярвали
са ,че благославя мъжете и жените с деца и помага на майките при
раждане. Титлата Горски цар ,с която се наричал жрецът на богинята
Диана ,пазител на свещеното дърво била особено важна за древните хора
на Неми. Жрецът-цар се счита ,че притежава огромна мощ, изразена в
магическа сила , с която е можел да влияе върху природните явления и
хората около себе си.
В началото на книгата ,Фрейзър поставя два въпроса ,на които търси
обяснение: защо жрецът на Диана можел да заеме поста единствено като
2
умъртви своя предшественик и защо преди боя се налагало да отчупи
„златна клонка” . За да намери отговор на тези въпроси, ученият използва
теорията си „ магия-религия”.Описва забраните –табу регулиращи живота
на „първобитния човек” .Особено важни са онези от тях,които се отнасят
до царя-жрец. За да изпълни своята функция на господар на природните
сили , самият той трябва да се подчинява на множество и тежки забрани
-забраните да докосва земята и определени предмети ,да яде някои вида
храни ,царят да стои неподвижно. При най-малкото нарушение царят губи
свещената си сила над природата и обърква хода на природните явления.
Той губи привилегията си и при физическа немощ ,или на места води до
ритуално умъртвяване на стария цар и заменянето му с млад и силен. Тук в
този ритуал на първобитния човек се крие и отговорът на поставения от
Фрейзър въпрос за умъртвяване на предшественика си, а именно , за да
докаже ,че в него се съдържа по-голяма жизненост и магическа сила
отколкото на предшественика му.
Отговорът на втория въпрос, той дава в една от последните глави на
книгата „Балдер и имелът” . В нея се разказва за древноскандинавския мит
за прекрасния Балдер ,който бил недосегаем от оръжия,отрови .Единствено
имелът, който расте по кората на дъба ,можело да го убие. Като съпоставя
тези митове с многобройни факти за суеверното преклонение пред имела
Фрейзър заключава ,че имелът се е смятал за душата на дъба. От него с
откъсването на едно клонче може да убие жреца, защото в дъба се
съхранява силата на жреца , а откъснатото клонче умъртвява дъба.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 яну 2020 в 17:49 потребител на 19 години
02 дек 2019 в 13:45 ученик на 22 години от Ботевград - Прогимназия "Христо Ботев", Литаково, випуск 2017
17 сеп 2015 в 15:30 студент на 52 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по журналистика и масови комуникации, специалност - Журналистика, випуск 2015
17 юни 2015 в 13:18 ученик на 34 години от Разград - ОУ "Никола Икономов", випуск 2019
24 яну 2015 в 18:21 в момента не учи
28 сеп 2014 в 15:32 студентка на 26 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Модерност и религия: банализация на вярата

11 юни 2008
·
76
·
7
·
2,118
·
28

Вебер оприличава модернизацията с “размагьосване на света”. В тази връзка “размагьосването на света” съвсем не е метафора. Модернизацията за повечето наблюдатели е свързана с обезверяване на хората. Хората наистина престават да вярват в едни неща...
 

Социология - пълни лекции

24 авг 2007
·
3,167
·
11
·
4,623
·
1,287
·
3

Пълен курс лекции по Социология, д-р Мария Петрова, Варненски Свободен Университет...
 

За расизма

19 апр 2006
·
2,165
·
22
·
4,329
·
154
·
4

Съдържа данни за разсизма в глобален мащаб както и в Бългаия и живеещите етноси в нея.
 

Култура и общество

01 юни 2008
·
386
·
2
·
409
·
281
·
1

Обществото е група от хора, обитаващи определена територия, подложени на обща система на политическа власт и притежаващи съзнание и идентичност, различна от тази на другите групи наоколо.
 

Как се изменя цивилизацията

30 май 2008
·
45
·
13
·
1,686
·
11

Приемайки, че всички неща са еднакви и че различните групи от дадена популация са еднакво възприемчиви или безразлични към определена нова културна ценност, лицата и групите, изложени по-силно и по-рано на нейното въздействие, са склонни да бъдат първите.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Властта на ритуала в „Златната клонка”

Материал № 503574, от 09 май 2010
Свален: 25 пъти
Прегледан: 42 пъти
Предмет: Социология
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 780
Брой символи: 4,601

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Властта на ритуала в „Златната клонка”"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения