Големина на текста:
ВРЕДИТЕЛИ ПО ОВОЩНИТЕ КУЛТУРИ
ОТ РАЗРЕД COLEOPTERA ( ТВЪРДОКРИЛИ ) –
ХОБОТНИЦИ, БРОНЗОВКИ, КОРОЯДИ, МЪХНАТ БРЪМБАР.
БИОЛОГИЯ, ПОРАЖЕНИЯ, БОРБА.
Твърдокрилите (разред Coleoptera, наричани още Бръмбари) са насекоми с
твърди предни криле (надкрилия, елитри). Те са най-големия разред в царството
на животните като със своите приблизително 350 000 вида обхващат около 40% от
насекомите.Общата характерна особеност на насекомите от този разред е, че
първият им чифт крила, наречени елитри са втвърдени, силно хитинизирани,
наподобяват черупкови образувания и не участват активно в летежа. Насекомите
летят като използват втория си чифт ципести крила, които са сгънати под
надкрилията, когато не се използват.
Твърдокрилите имат пълно превръщане, ларвите им са червеобразни, с ясно
развита глава, със или без крака.
Насекомите от разред Coleoptera са твърде разнообразни по външен вид:
могат да имат различна форма, а също така и различна големина - от 0,5мм
(при някои Ptiliidae) до 170мм (Херкулесов бръмбар, Гигантски сечко);
могат да имат различна окраска;
независимо от това, че всички те имат развити гризещи устни органи, при
някои видове (хоботниците) устните органи са разположени върху
удължение на главата, наподобяващо хобот.
Към разред Твърдокрили се отнасят повече от 170 семейства.
Основните вредителите от разред Твърдокрили, срещащи се у нас са
Хоботници, Бронзовки, Корояди, Мъхнат бръмбар.
Хоботници
І. Сем. Хоботници – Curculionidae – у нас от по-важно стопанско значение
са :
-Ябълков цветопробивач – Anthonomus pomorum L.,
-Крушов пъпкопробивач - Anthonomus pyri Kalt,
-Крушов листопъпкопробивач- Anthonomus curtus Fst.,
-Костилков хоботник – Anthonomus ( Furcipes ) rectirostris L.
ІІ. Сем. Attelbidae - у нас от по-важно стопанско значение са :
-Ябълков златист хоботник – Rhynchites bacchus L. ,
-Червенокрил плодов хоботник – Coenorrhinchus ( Rhynchites) aequatus L.,
-Цигарджия – Rhynchits (Byctiscus) betulae L.,
-Листов овощен хоботник – Coenorrhinus ( Rhynchites ) pauxillus Germ.,
-Клонков хоботник – Rhynchites ( Haplorrhynchites ) coerulens Deg.,
-Голям крушов хоботник – Rhynchites Giganteus ( versicolor) Kryn.,
2
-Вишнев ( черешов) хоботник – Rhynchites auratus Scop.,
-Сливов плодов хоботник – Rhynchites cupreus L.,
-Овощен листогризач – Phyllobius oblongus L.,
-Пъпков хоботник – Sciaphobus squalidus Gyll.
- Ябълков цветопробивач – Anthonomus pomorum L.
У нас ябълковият цветопробивач се среща повсеместно. Напада ябълката и
много по-рядко и в по-малък размер-крушата.Ако не се води борба, може да
унищожи до 80 % от цветовете на ябълката.
Възрастното насекомо е с продълговато елипсовидно тяло с кафяво-сив
цвят. Хоботчето е слабо извито. Преднегръдът е тъмнокафяв, покрит с власинки.
Елитрите са ръждивокафяви или тъмнокафяви. В задната половина на елитрите
преминава по една светла ивица, понякога ограничена от двете страни с по-тъмни
ивици. Дължината на тялото е 3,5-4,5 мм. Яйцето има овална форма и белезникав
цвят. Дължината му е от0,5 до 0,6 мм. Ларвата е бледожълта, дъговидно извита, с
кафява глава без крака. На дължина достига до 6 мм. Какавидата е светложълта,
продълговата. На задния край завършва с два израстъка. Дължината й достига 3-4
мм.
Биология - Ябълковият цветопробивач има едно поколение годишно.
Зимува като възрастно. По-голяма част от възрастните зимуват под опадалите
листа на разстояние от 30 до 50 см. от стволовете на ябълковите дървета, под
старата напукана кора, в мъховете и лишеите по стъблата, в почвата на дълбочина
1-3 см., близо до ствола.
Напролет бръмбарите се активизират преди набъбването и разпукването на
пъпките при средна температура над 8°С. Обикновено те напускат зимните си
убежища след 20 февруари и най-късно до 10 Април.
Бръмбарите се хранят главно с плодните и по-рядко с листните пъпки.
Копулацията съвпада с масовия летеж и продължава 2-4 дни. Няколко дни след
копулацията започва снасянето на яйцата – в оформените цветни пъпки
непосредствено преди цъфтежа. За целта той пробива цветната пъпка с хоботчето
си и полага по едно яйце, предимно в основата на тичинките. Една женска снася
средно 40-60 яйца. Най-много яйца се снасят по ранните и средноранните сортове,
при които цъфтежът е по-продължителен.
Ларвите се излюпват 3-4 дни сед снасянето на яйцата. Отначало те се хранят
с прашниците на оформените тичинки, след това с дръжките на тичинките и с
пестика, като нагризват и вътрешната страна на венечните листа. Вследствие на
повредата, цветните пъпки не се разтварят, изсъхват, придобиват кафяв цвят и
остават под формата на топчица. В зависимост от температурата, ларвата се
развива за 12 до 32 дни, след което какавидира в същите цветни пъпки, в които се
е хранила. Какавидният стадий приключва за 10 до 17 дни. Цялото развитие от
яйце до възрастно насекомо продължава 37 до 47 дни, а в по-високите места, с по-
ниска температура – и до 60 дни. След имагинирането възрастните насекоми
остават известно време в повредените изсъхнали цветове, за да придобият
естествения си цвят и твърдост. Бръмбарите излизат, като прогризват кръгъл
отвор с диаметър около 2 мм. Те се появяват в насажденията през първата
3
половина на Май. Бръмбарите от новото поколение се хранят с листа, като ги
надупчват. Те са активни до края на Юни, през който период усилено се хранят.
От началото на Юли те изпадат в летен покой, а след понижаването на
температурата през есента преминават в местата за зимувана.
Борба – От агротехническите мероприятия важно значение има обработката
на почвата, с която се унищожават част от зимуващите бръмбари. Химичната
борба трябва да се води срещу възрастните насекоми преди яйцеснасянето.
Ефикасни препарати са : Дурсбан 4Е – 0,1 % ; Редлан 50 ЕК – 0,1 %;
Нуреле Д – 0,05 %; Сумитион 100 ЕК – 0,05 %; Актелик 50 ЕК – 0,15 % .
-Крушов пъпкопробивач - Anthonomus pyri Kalt,
У нас е разпространен в цялата страна. Напада само крушата. Възрастното
поврежда смесените и листните пъпки, а ларвата – само смесените пъпки.
Възрастното насекомо е дребно хоботно бръмбарче с дължина 4-5 мм. На
преднегръда по средата преминава надлъжна ивица от светли власинки. В задния
край на всяка елитра има по една сравнително широка напречна ивица от
белезникави власинки, ограничена от двете страни най-често с тънка черна
ивичка. На бедрата на трите чифта крака има по един зъб. Яйцето е продълговато
овално, белезникаво, с дължина 0,08-0,1 мм. Ларвата е белезникава, без крака,
дъговидно извита, с дължина до 3,5 мм. Какавидата е белезникава, свободна, с
дължина на тялото 4 мм.
Биология - Крушовият пъпкопробивач има едно поколение годишно.
Зимува главно като яйце в пъпките. Около 10 % от бръмбарите остават да зимуват
под старата и напукана кора или в други укрития и снасят яйцата си през пролетта
на следващата година. Ларвите от най-рано снесените яйца през есента, се
излюпват още през Януари, особено при по-топло време. През есента първите
бръмбари се появяват по крушовите дървета през третата десетдневка на
Септември и началото на Октомври. Крушовият пъпкопробивач се предвижва
чрез прелитане на къси разстояния или чрез пълзене. Те се хранят активно по
листните и по оформените плодни пъпки. По-късно повредените пъпки изсъхват и
напролет окапват. През този период на допълнително хранене, необходим за
половото узряване, една двойка бръмбари унищожава повече от 40 пъпки. След
допълнителното хранене, започва копулацията, най-често в началото на октомври.
При топло и тихо време започва снасянето на яйцата. Женските прогризват канал
в смесените пъпки и на дъното им полагат по едно яйце. Яйценосния период
продължава 47 до 62 дни. Един бръмбар снася 18-24 яйца. Снесените през есента
яйца остават да зимуват и по една ларва от пъпка се излюпва на следващата
пролет. Бръмбарите от новото поколение се появяват от началото до края на Май.
Те нагризват листата, листните дръжки, сочните леторасти и много рядко младите
плодове. След известен период на хранене бръмбарите изпадат в лятна диапауза,
която продължава около 4 месеца – до края на Септември. Основната част-98 % -
от диапаузиращите бръмбари са под напуканата кора, в пукнатините, намиращи
се в основата на скелетните клони и в короната на крушата.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 дек 2018 в 08:47 в момента не учи на 34 години
01 апр 2017 в 00:47 студент на 30 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - Културология, випуск 2016
18 дек 2016 в 10:15 студентка на 28 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Агрономство, випуск 2014
24 сеп 2016 в 19:11 студент на 29 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Растителна защита, випуск 2014
21 апр 2016 в 12:42 студентка на 38 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Геологопроучвателен факултет, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2010
22 мар 2016 в 17:14 студент на 28 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Растителна защита, специалност - Растителна защита, випуск 2015
05 сеп 2015 в 19:37 потребител
02 сеп 2015 в 10:29 студент на 31 години от Пловдив - Аграрен университет, специалност - Агрономство - Лозаро-градинарство, випуск 2013
03 юли 2015 в 20:08 студент на 27 години от София - Лесотехнически университет, факулетет - Агрономически Факултет, специалност - Растителна защита, випуск 2016
17 мар 2015 в 14:01 ученик на 24 години от София - 079 СОУ "Индира Ганди", випуск 2019
 
Подобни материали
 

Инсектни вредители

16 апр 2015
·
16
·
24
·
1,535
·
19

Информация за всички складови вредители - гъгрици, брашнянки и др...
 

Черешова муха

12 юни 2018
·
3
·
5
·
665
·
4

Кръвна въшка –eriosoma lanigerum hausm. Неприятелят е въшка, приспособена да се изхранва по дървесината (клони, стъбло и корени). У нас е немигриращ вид и напада само ябълката...
 

Вредители по овощните култури

Материал № 501946, от 05 май 2010
Свален: 112 пъти
Прегледан: 175 пъти
Предмет: Ентомология, Биология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 15
Брой думи: 5,786
Брой символи: 35,444

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Вредители по овощните култури"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала