Големина на текста:
Данъчно-осигурителен контрол
Тема 1: Организация на данъчно-осигурителния
контрол
Организацията на данъчно-осиг.контрол представлява определена степен на
функционална подреденост. Така се осигурява точното изпълнение на предварително
поставените цели и задачи на контрола. Трябва да има единство м-у компонентите на
контрола – средствата, способите и информационните източници, а също така и
непосредствено влагания контролен труд. Правната регламентация на данъчно-осиг.
процес и контрол са определени в Данъчно-осиг. процесуален кодекс и Закона за НАП.
В тях е посочено определянето , обезпечаването и събирането на данъчните и други
държавни вземания. Посочен е редът за обжалване на издадените актове, изяснена е
структурата и правомощията на органите по приходите. Към Министерството на
финансите е изградена и функционира Администрация по приходите. Министърът на
финансите е оторизиран да осъществява общото ръководство и контрол в-у нейната
дейност. Националната агенция за приходите е специализиран държавен орган за
установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания. Централното
управление е обособено на главни дирекции, дирекции, отдели и сектори.
Териториалните дирекции установяват, събират и обезпечават публичните вземания.
Преките функции и правомощия на агенцията обхващат:
-обслужване на данъкоплатците;
-установяване публичните вземания;
-обезпечава публичните вземания;
-организира събирането на доброволните плащания;
-установява административни нарушения;
-и др.
НАП може да извършва и други дейности, които и се възлагат със закон.
Органите по приходите в агенцията са:
-изпълнителен директор;
-териториални директори и техните заместници;
-директори на дирекции;
-началници на отделите и секторите;
-главен експерт по приходите;
-старши експерт по приходите;
-експерт по приходите;
-главен инспектор по приходите;
-старши инспектор по приходите;
-инспектор по приходите;
Служителите в агенцията не могат да заемат друга платена длъжност, трябва да
декларират имуществото си след като настъпят на работа. Изпълнителният директор се
назначава и освобождава от Министерски съвет по предложение на Министъра на
финансите. Изпълнителният директор и неговите заместници трябва да притежават
необходимата квалификационна степен.
1
Тема 2 : Права и задължения на органите по
приходите
Органът по приходите е страна в административния процес, на когото са
предоставени определени правомощия. При спазването на разпоредбите на Данъчно-
осигурителния кодекс органът по приходите:
1. извършва проверки и ревизии;
2. установява административни нарушения;
3. налага административни наказания;
4. има право на достъп и подлежащите на контрол обекти;
5. проверява отчетността на контролираните обекти;
6. установява дали имат задължения и отговорности за данъци и задължителни
осигурителни вноски;
7. изисква и събира оригинални документи,данни,сведения и информация;
8. изисква от контролираните лица да декларират банковите си сметки;
9. установява притежаваните имущества, парични средства и материални
ценности, вземания и книжа;
10. извършва действия за обезпечаване на доказателствата;
11. изисква от всички данни, сведения, документи, информация и др., необходими
за осъществяване на контролна дейност;
12. иска разкриване на служебна, банкова или застрахователна тайна по ред,
предвиден в закон;
13. получава безплатен достъп до публичните регистри;
14. изисква писмени обяснения;
15. възлага експертизи и ползва специалисти;
16. изисква деклариране на определени факти и обстоятелства, когато това е
предвидено със закон.
Задълженията на органите и служителите на агенцията са следните:
1. да спазват организацията на работа в агенцията;
2. да пазят в тайна данните, представляващи данъчна и осигурителна
информация съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. да спазват установените изисквания относно създаването, обработването,
съхраняването и предоставянето на достъп до информацията, представляваща
служебна тайна.
Във връзка със задълженията си органите и служителите в агенцията
подписват декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор, в която
изрично се отразява и отговорността им.
2
Тема 3 : Цели, принципи, задачи и обхват на
данъчно-осигурителния контрол
Съдържанието на основните цели, трябва да съответства на характера и
съдържанието на данъчно-осигурителния контрол. Една от главните цели, е
непосредственото съдействие за осигуряване на необходимите фин и други средства за
републиканския и местни бюджети. Друга цел е проверяващите бързо да се адаптират
към конкретните икономически дадености, без да се влиза в противоречие с основните
изисквания на действащият пазарен механизъм. Важна за националната ни икономика
цел, е премахването или ограничаване развитието на нелегалната/сивата икономика.
Основните принципи могат да се изложат в следната последователност :
1. Единство и неутралност на оказваното контролно въздействие
2. Законност
3. Простота, яснота и откритост
4. Самостоятелност и оперативност
5. Служебно начало – свежда се до изпълнението на задълженията
6. Добросъвестност и отговорност
7. Опазване на служебната тайна.
Задачите, стоящи за изпълнение пред органите за контрол могат да се
конкретизират в следните направления:
-проверка на взаимоотношенията с държавния бюджет в контролираните обекти;
-проверка на формирането и разпределението на печалбата;
-проверка на цените и ценообразуването – необходимо е да се фиксира точно
размера на слаганите суровини и материали;
-проверка на разходите, свързани с основната и допълнителна дейност,
подлежащи на облагане;
-проверка на реализираните обороти;
-рационализиране на процесите в данъчно-осигурителния контрол – стремеж към
самоусъвършенстване и саморегулиране.
Сравнително големия обхват на данъчно-осигурителния контрол, налага
въздействието да се конкретизира в следните направления:
ДДС;
Акцизи;
Корпоративни данъци:
Местни данъци и такси;
Подоходно облагане;
Задължителни осигурителни вноски.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Данъчно-осигурителен контрол

Организация на данъчно-осигурителния контрол. Права и задължения на органите по приходите. Цели, принципи, задачи и обхват на данъчно-осигурителния контрол. Етапи и способи на данъчно-осигурителни контрол...
Изпратен от:
Borislav Iliev
на 2010-05-02
Добавен в:
Теми
по Данъчен контрол
Статистика:
535 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
административно наказателна отговорност по даначните закони
добавена от mimi_f83 22.04.2012
0
17
концепция за развитие на местни данъци и такси
добавена от hhitov 26.03.2012
0
20
контрол върху кооперативната дейност
добавена от ines2002 03.10.2012
1
22
Подобни материали
 

Данъчно-осигурителен контрол

05 юли 2011
·
77
·
6
·
2,033
·
133

Организацията на данъчно-осигурителния контрол изисква постигането на определена степен на функционална подреденост. На тази база, се осигурява точното изпълнение на предварително поставените цели и задачи пред приходната администрация...
 

Данъчен контрол

17 ное 2016
·
18
·
3
·
439

Материали за изпит по Данъчен контрол - включено е всичко, необходимо за добра оценка...
 
Онлайн тестове по Данъчен контрол
Тест по данъчен контрол за студенти
изпитен тест по Данъчен контрол за Студенти
Тестът съдържа 18 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината Данъчен контрол.
(Лесен)
18
69
1
2 мин
01.09.2014
Данъчна политика
изпитен тест по Данъчен контрол за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по данъчното законодателство и политика в България. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
25
6
1
8 мин
10.10.2019
» виж всички онлайн тестове по данъчен контрол

Данъчно-осигурителен контрол

Материал № 500234, от 02 май 2010
Свален: 535 пъти
Прегледан: 662 пъти
Качен от:
Предмет: Данъчен контрол
Тип: Тема
Брой страници: 17
Брой думи: 5,522
Брой символи: 37,598

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Данъчно-осигурителен контрол"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала