Големина на текста:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
1.УВОД3
2.РЕЧТА КАТО ПСИХИЧЕН ПРОЦЕС – СЪЩНОСТ,
МЕХАНИЗМИ И ФУНКЦИИ НА РЕЧТА4
3.УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ И РЕЧЕВО РАЗВИТИЕ7
4.СВОЕБРАЗИЯ НА МИСЛЕНЕТО И ПСИХОМОТИРАКАТА
НА УМСТВЕНО ИЗОСТАНАЛИТЕ ДЕЦА ВЪВ ВРЪЗКА С
РАЗВИТИЕТО НА РЕЧТА13
5.СПЕЦИФИКА НА РЕЧНИКОВИЯ ФОНД НА ДЕЦАТА С
УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В ПРЕДБУКВАРНИЯ
ПЕРИОД18
6.ХАРАКТТЕРИСТИКА НА ИЗРЕЧЕНИЯТА НА
УМСТВЕНО ИЗОСТАНАЛИТЕ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ
ПРЕДБУКВАРНИЯ ПЕРИОД20
7.СВОЕОБРАЗИЯ НА ДИАЛОГИЧНАТА И
МОНОЛОГИЧНАТА РЕЧ НА ДЕЦАТА С УМСТВЕНА
ИЗОСТАНАЛОСТ В ПРЕДБУКВАРНИЯ ПЕРИОД21
8.ИЗВОДИ25
УВОД
Речта е една от сложните психически функции на човека. Тя е една от
най-съвършената форма на общуване и е присъща само на човешкия
индивид. Обаче речта се развива в процеса на онтогенезиса паралелно с
физическото и умствено развитие на детето и е важен показател за общото
му психофизическо развитие. Естественият човешки език е една от
специфичните страни на човешката същност и това обяснява нарастващия
интерес към него. “Никакъв друг вид човешка дейност не е по-човешка от
езика” (Б. Малбери).
Въпросът за развитието на речта на умствено изостаналите деца е
изключително актуален. Проведени са различни изследвания в помощни
училища третиращи речевото развитие и отделните му форми, фрагменти,
прояви…
Актуалността и интересът на авторите по проблемите за речево
развитие датират от 30-те години на миналия век. Базови са разработките на
Ж. Пиаже, В. Щерн, Л. С. Виготски, Е. Сеген и т.н. Спецификата на речта
на децата с умствена изостаналост е привлякла и вниманието на много
автори А.Р. Лурия, С.Я. Рубинщайн, М.С. Левитин, Е.И. Липецкая, Н.В.
Тарасенко и др. У българските автори също може да се отчете сериозен
интерес към речевото развитие на умствено изостаналото дете – Ст.
Мутафов, В. Шошева, Зл.Добрев, Р. Върбанова.
В изследванията си мнозинството автори констатират богатство и
своеобразие и дефекти на речта, детерминирани като вторични отклонения:
проучват връзката на въздействието на речта върху останалите психически
сфери, обучението, възпитанието и дейността на умствено изостаналото
дете. Вследствие на развитието на теорията и практиката, специалистите
осъзнават потребността от ранна корекция и компенсация на речевите
нарушения още в началните етапи на училищно обучение с цел социална
адаптация и реализация на умствено изостаналото дете в обществото.
2
РЕЧТА КАТО ПСИХИЧЕН ПРОЦЕС – СЪЩНОСТ, МЕХАНИЗМИ И
ФУНКЦИИ НА РЕЧТА
В учебниците по психология и психиатрия речта се определя като
специфична човешка дейност за осъществяване на процесите на мислене и
за общуване между хората посредством езика. Самият език е словесното
обозначаване на предметите, техните връзки и взаимозависимости.
Уникалната роля, която изпълнява речта в живота на човека я издига
като особено важен проблем в общата и специална психология и
педагогика. Още Л. С. Виготски подчертава, че тя има социален характер от
самото си начало. В този процес се установяват социални контакти,
породени от възникнали преди това осъзнати социални потребности и
необходимост от внимание.
Усвояването на езика преустройва на по-високо ниво
взаимоотношенията на човека с обкръжаващата го среда, познавателната му
и практическата му дейност, общуването му със себеподобните.
Според дьо Сьосур езикът и речта са се появили в речевата дейност
на хората едновременно, защото не могат да съществуват един без друг.
А. А. Люблянски (1971) определя речта като “…своеобразна форма на
познаване на прeдметите и явленията на действителността от човека и
средство за общуване между хората; …форма на опосредственото
опознаване на действителността, нейното отражение чрез родния език.”
Като комуникативно средство, човешката реч се явява и фактор за
формиране на личността, условие за умствено, нравствено и естетическо
развитие. Както В. Г. Петрова (1977) отбелязва, че владеещият реч човек е в
състояние да съобщи мислите, чувствата, желанията, убежденията си, да
съгласува действията си.
Речта е в тясна връзка с мисленето и негова необходима основа.
Усъвършенстването на мисловните операции е немислимо без овладяването
й. Тя се явява и средство за регулация на психичната дейност, организира
процесите на паметта и възприятията, облекчава узнаването и
различаването на промените. Речта е залегнала във формирането и
протичането на волевите процеси и емоционални преживявания. Речевият
акт е резултат от съгласуваната дейност на много области на главния мозък
и изпълнението на заповедите му от артикулационния апарат.
И. П. Павлов определя мозъка като “орган на приспособяване към
обкръжаващата среда”. Негова основна задача е възприемането и
преработката на сигнали постъпващи от външната среда. Само при човека
явленията от действителността се отразяват в мозъка не само като усещане,
представи и впечатления (първа сигнална система), но и като обособени
условни знаци думите (втора сигнална система). Думите обобщават
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 ное 2021 в 13:49 в момента не учи на 47 години
 
Домашни по темата на материала
Методика на обучението по словесна реч при ДУС
добавена от nyynencetyy 12.06.2016
0
46
Подобни материали
 

Диагностика на деца с комуникативни нарушения

14 юни 2011
·
815
·
13
·
2,986
·
1,205
·
3

Методи за диагностика на деца с езикови трудности и нарушение в развитието...
 

Ефективна интеграция на деца с алалиен синдром в училище

22 фев 2011
·
91
·
23
·
735
·
120
·
1

Алалията е органично недоразвитие на речта от централен характер. При нея се проявяват (в различна степен) нарушения на висшите психични функции и процеси...
 

Основни категории деца със СОП и тяхната клацификация

20 сеп 2010
·
379
·
5
·
2,060
·
571
·
3

Със специални образователни потребности са деца които не се справят с приетия в масовото у4илище образователен минимум и при4ината за това е едно от следните увреждания...
 

Специлната педагогика като наука

29 дек 2019
·
7
·
3
·
746

Обект на науката се закономерностите във възникването на отделните видове аномалии, техните особености и възможностите за преодоляването им. В зависимост от степента на недостатъка на всяко дете се подхожда индивидуално...
 

Структурно семантични нарушения на речта - алалия

19 апр 2012
·
224
·
7
·
1,606
·
2

Алалия - определение, типове, симптоматика, особености на алалията...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Специална педагогика
Приобщаващо образование
изпитен тест по Специална педагогика за Студенти от 1 курс
Основна разлика между интегрирано обучение и приобщаващото образование. Характеристики на масовото училище с приобщаващо образование. Модели на приобщаващо образование. Функции на ресурсния учител.
(Труден)
13
8
1
2 мин
07.08.2020
Училищно законодателство
изходен тест по Специална педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа въпроси по учебника на Пенка Костова - ''Училищно законодателство''. Той е за студенти 2-ри курс, специалност ''Социална педагогика''...
(Труден)
20
109
1
2 мин
15.11.2011
» виж всички онлайн тестове по специална педагогика

Развитие на речта

Материал № 498611, от 28 апр 2010
Свален: 554 пъти
Прегледан: 749 пъти
Предмет: Специална педагогика, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 25
Брой думи: 6,986
Брой символи: 47,588

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Развитие на речта"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала