Големина на текста:
Изготвил: Веселин Стоянов XII
в
клас
Резюме
Резюме
Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), наричан още регионален фонд е
създаден през 1975 година като най важен инструмент от една обща регионална политика и
Европейските общности (ЕО), предшественик на днешния Европейски съюз (ЕС).
Той е един от трите сруктурни фонда на ЕС и представлява особено важна съставна
част на европейската стуктурна политика . ЕФРР е призван да допринесе за намаляването на
неравновесията между регионите в Общността , които се дължат, по-специално на
преобладаващо аграрната структура, индустриалните преобразувания и на структурно
обусловената безработица .
Основаването на ЕФРР се дължи на политически натиск от страна на Великобритания,
Ирландия и Дания .
Те налагат изграждането на такъв регионален фонд с оглед на техните по-слаби в
структорно отношение региони и като предпоставка за присъединяването си към
тогавашната ЕО на 1 Януари 1973 г.
Както Европейският фонд за насочване и гарантиранена селското стопанство и
Европейският социален фонд, ЕФРР е част от бюджета на ЕС . Годишния бюджет на ЕФРР
възлиза на 13 млрд. евро. Той участва главно в национални програми за стимулиране
развитието чрез безвъзмездни субсидии.
РАЗЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ
Член 160 от Договора за ЕО предвижда създаването на Европейски фонд за регионално
развитие (ЕФРР), за да се подкрепи преодоляване на регионалните дисбаланси.
В по-развитите региони предизвикателството е да се установи и засили тяхната относителна
привлекателност чрез увеличаване на конкурентоспособността им, за да се допринесе за
хармоничното развитие на територията на Общността.
Това налага по-голямо териториално сътрудничество, основано на съвместни проекти за
местно развитие при трансгранично сътрудничество, действия, допринасящи за
интегрирано териториално развитие при транснационално развитие и мрежи на развитие и
обмен.
Различията в нивото на регионално развитие в рамките на Общността изискват както
бюджетни, така и тематични критерии. Така например, действията на ЕФРР са
диференцирани в зависимост от региона-бенефициент, като остават концентрирани върху
приоритетите на Съюза, дефинирани в Лисабон и Гьотеборг.
В рамките на целта ”Сближаване” ЕФРР поддържа широк обхват от интервенции,
касаещи важните нужди, пред които са изправени тези региони. Това трябва да стимулира
регионите да мобилизират и модернизират техните ресурси и да започнат процес на
интегрирано и устойчиво регионално развитие.
Целта „Регионална конкурентоспособност и заетост” е основана на три направления:
иновации и икономика на знанието, която се стреми да повиши качеството на
регионалните икономики, околната среда и предотвратяване на риска, за да гарантира
устойчивостта на това развитие, както и достъпността до транспортни услуги и
информационни и комуникационни технологии (ИКТ), насочени към намаляване на
регионалната изолация от транспортните и дигитални мрежи, което е предварително
условие за тяхната привлекателност.
Една от целите е посветена специално на териториалното сътрудничество, което е
организирано около трансгранични и транснационални елементи, основани на съвкупност
от действия, свързани с дневния ред от Лисабон и Гьотеборг. Междурегионалното
измерение от своя страна е част от съвместното управление на програмите в рамките на
предходните две цели. То се базира на подход „отдолу нагоре”, което гарантира
включването на всички участници и успеха на извършените действия. Подкрепата за
развитието на мрежите на обмен, анализ и изследвания между регионите и местните
власти ще продължи да бъде гарантирана от тази цел. Правилата за програмиране и
управление се опростяват и изясняват.
В заключение, ЕФРР обръща особено внимание на териториалните особености, по-
специално в съответствие с член 299, точка 2 от Договора за ЕО. В това отношение
Регламентът позволява съвкупността от действия да се пригоди така, че да се вземат
предвид особеното положение на градските и селските области, както и на областите с
неблагоприятни природни дадености. Също така, допуска се финансирането на
допълнителни разходи, причинени от периферното местоположение на най-отдалечените
региони.
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно Европейския фонд за регионално развитие
(1) Член 160 от Договора предвижда, че Европейският фонд за регионално развитие
(ЕФРР) е предназначен да спомогне за преодоляването на основните регионални
дисбаланси в Общността. Следователно, ЕФРР подпомага редуцирането на различията в
нивото на развитие между отделните региони и степента, на изоставане на по-
необлагодетелстваните региони и острови, включително селските области.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 фев 2020 в 19:41 в момента не учи на 46 години
13 фев 2020 в 18:22 студент на 25 години от Пловдив - Висше училище по сигурност и икономика, випуск 2020
13 фев 2020 в 12:35 студентка на 29 години от Пловдив - Колеж по икономика и администрация, факулетет - иконимика, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2013
10 фев 2020 в 13:54 потребител на 11 години от София
08 фев 2020 в 19:15 студент на 22 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Геолого-географски факултет, специалност - Регионално развитие и политика, випуск 2020
28 окт 2019 в 07:01 студентка на 40 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2021
17 май 2019 в 14:12 студентка на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2010
02 апр 2019 в 16:18 студентка на 27 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - Индустриален бизнес, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Понятие за ’’Сигурност”

04 дек 2007
·
488
·
3
·
464
·
103

С приемането на Търновската конституция и назначаването на първото Българско правителство на 5 юли 1879г. започва самостоятелното развитие на полицейската институция.
 

Същност и функции на Европейска централна банка

12 фев 2009
·
451
·
13
·
1,410
·
309

Седалището на Европейската централна банка е във Франкфурт на Майн, Германия. Персоналът на банката включва представители на всички страни-членки на ЕС...
 

Въведение в правото

20 фев 2008
·
243
·
2
·
300
·
54
·
1

С възникване на обществото възниква и правото. По време на Римската империя започва процес на формиране и утвърждаване на правото в държавата...
 

Признаване и прилагане на нормите на Международното хуманитарно право в Република България

12 юни 2008
·
250
·
17
·
1,806
·
135
·
1

І. Същност на международното хуманитарно право ІІ. Източници на международно право ІІІ. Признаване на нормите на Международното хуманитарно право в Република България ІV. Прилагане на нормите Международното хуманитарно право в Република България
 

Международно публично право

19 фев 2009
·
365
·
41
·
14,998
·
173
·
3

Междунардно право, глобална международна с-ма и междудържавните отношения. Междудържавните отоншения се уреждат от международни правила – принципи, норми и обичай на международното публично право...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право в туризма
изпитен тест по Право за Студенти
Подготовка на студенти за провеждане на изпит по Търговско право. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
38
2
1
30 мин
20.08.2019
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Европейски фонд за регионално развитие

Материал № 49819, от 02 дек 2007
Свален: 492 пъти
Прегледан: 182 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Реферат
Брой страници: 15
Брой думи: 3,060
Брой символи: 28,556

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Европейски фонд за регионално развитие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения