Големина на текста:
Великотърновски Университет
“Св. Св. Кирил и Методий”
Педагогически факултет
Р Е Ф Е Р АТ
Съдържание на образованието и
обучението
Велико Търново 2009
1.Понятие и обща харектеристика на съдържанието на
образованието и обучението
Учителят, осъществявайки преподаването, организира учебната дейност
на учениците върху основата на определен учебен материал. Не може да
съществува обучение без учебено съдържание. Съдържанието на обучени-
ето се формира върху основата на съдържанието на образованието, но от
друга страна, съдържанието на обучението е по-богато от съдържанието на
образованието, доколкото наред с него то винаги има определена организа-
ционно-функционална, процесуално-техническа харектеристика.
Все още не е създадена цяластна педагогическа теория за съдържанието
на образованието и обучението. В повечето определения за съдържанието
на образованието и обучението се свежда да класическата формула “зна-
ния, умения и навици”. Но тя все повече вилза в противоречие с новите це-
ли на образователната реформа. В нея се увеличава ролята на знанията, те
се превръщат в цел и самоцел, което ограничава възможностите за педаго-
гическо влияние.
Според И. Я. Ленер, съдържанието на образованието включва следните
елементи:
1.Система от знания за природата, обществото, техниката, човека,
способите за дейност;
2.Опит за осъществяване на известните способи за дейност, въплъ-
щаващи се заедно със знанията, уменията и навиците;
3.Опит за творческа дейност;
4.Отношения към действителността, към другите и себе си;
Съдържанието на обучението като модел на социалните изисквани към
подготовката на подрастващите следва да се изгражда преди всичко върху
основата на системата от онези видове и отрасли на човешката дейност,
която осигурява функционирането и развитието на обществото. То непре-
къснато се изменя под влияние на научно-техническия поргрес, на развити-
ето на производството, културата, изкуството. От съдържанието на обуче-
нието зависи харектера на образованието, което получават подрастващите.
2. По-важни теории за съдържанието на образованието в
обучението
2
В края на XVIII и началото на XIX век широко разпространение в запа-
дната педагогика и психология получават две основни направления за под-
бор на съдържанието на образованието и обучението “формалното
образование” и “материалното образование”, известни също под название-
то дидактически формализъм и дидактически материализъм.
Дидактически формализъм подценява ролята на значението на знанията
и смята, че най-важни учебни предмети са хуманитарните. Неговите при-
върженици се застъпват за класичекото образование.
Дидактически материализъм има за своя основа философията не емпи-
ризма, според която познанието не може да излезе извън пределите на чо-
вешкия опит, който е източник на познанието.В борбата между дидактиче-
ски формализъм дидактически материализъм играе положителна роля, тъй
като ратува за изучаване от учениците на природни учебни предмети, за
получаване от тях на реално образование. Но той също така страда и от
едностранчивост, доколкото преувеличава значението на обема на зна-
нията, а подценява формиращите функции на учебното съдържание.
През първите няколко десетилетия на XX век се формира теорията на
дидактическия утилитаризъм. В основата на обучението се поставят тес-
ният пракцизъм, личният опит на детето, неговите интереси и потребности.
Отрича се необходимостта от изучаване на системни научни знания, от съ-
ществуването на отделни учебни предмети. Обучението се свежда до пра-
ктическата организация на дейността на учениците за решаване на кон-
кретни житейски проблеми.
В по-ново време особено положително значение ила теорията за дида-
ктическия структализъм – струкурирането на знанията, което предполага
открояване на водещите теоритически идеи и обобщения, допринася за
усвояване от учениците на учебния материал, за развитие на тяхното мис-
лене. Подчертава голямото значение на символичната форма на отражение
на действителността, наред с дъншно-двигателната и сетивно-оберзната.
3.Съотношение между общо, политехническо и професионал-
но образование.
3.1. Същност и значение на общото образование
Общото образование е основа за осъществяване на всестранното раз-
витие на личността и е важна съставна част от цялостното образование. То
осигурява на подрастващите знания от областта на най-важните науки за
природата, обществото и човешкото мислене,фотмира научни възгледи и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 апр 2021 в 08:33 студент на 30 години от София - Лесотехнически университет, факулетет - Факултет горска промишленост, специалност - Технология на дървесината, випуск 2015
18 мар 2021 в 23:17 студент на 31 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
16 фев 2021 в 23:02 студент на 22 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по славянски филологии, специалност - Руска филология, випуск 2022
 
Домашни по темата на материала
Търся теми по дидактика
добавена от hristinayaneva92 27.05.2012
1
42
Подобни материали
 

Дидактика 1 курс 2 семестър


всички лекции за Дидактика за 1 курс 2 семестър.Моье разпечатка и пищови...
 

Дидактика


Дидактиката като наука - основни понятия, статут на училищната дидактика и др...
 

Съдържание на обучението


Понятие за съдържание на обучението, теории за подбор. Източници и структура на общото образование, наука и учебен предмет. Принципи за подбор на учебното съдържание...
 

Принцип за нагледност


Същността на принципа за нагледност се изразява в това усвояването на учебното съдържание да съчетава словесното изложение и непосредственото възприемане от учениците на изучаваните предмети и явления и техните изображение...
 

Процес на обучение - дидактика


Предназначена за студенти от педагогическите специалности...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Съдържание на образованието и обучението

Материал № 497041, от 26 апр 2010
Свален: 256 пъти
Прегледан: 404 пъти
Качен от:
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 1,858
Брой символи: 12,322

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съдържание на образованието и обучението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала