Големина на текста:
СЕМЕСТРИАЛЕН КУРСОВ ПРОЕКТ
ПО
ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО
на тема: ”Стратегическо планиране
в организацията”
„Управлението е умение да се планира, да
се организира, да се ръководи и мотивира
Стратегическо планиране в организацията
и да се осъществява контрол върху
процеса на изпълнение на поставените
цели.”
Анри Файол
I.
ПЛАНИРАНЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯТА
ПЛАНИРАНЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Основната управленска функция, осъществявана във всяка организация,
независимо от нейния предмет и обхват на дейност, е планирането. Чрез него
ръководството определя:
-причините, поради които съществува организацията;
-целите, които иска да постигне и
-начина, по който ще постигне желания резултат.
Планирането е основната дейност в организациите; то се осъществява на
всички равнища на управление. При реализацията на функцията планиране
ръководителите определят какво да бъде бъдещото развитие на организацията и
как да бъде постигнато то.
Какво ще бъде бъдещото развитие на организацията се изразява във
формулирането на различни цели. Ако целта е някакво желано състояние, което
организацията трябва да постигне в процеса на своето развитие, то планът, във
всички негови форми, означава разработване на мероприятия, дейности и тяхното
ресурсно осигуряване за постигане на набелязаните цели.
•Планирането в организацията е процес, защото започва с анализ на
външната и вътрешната среда, засяга разработването на целите и стратегиите за
тяхното реализиране и формулира подробни планове.
•Планирането в организацията е философия за мениджърите, в смисъла в
който то въздейства върху тяхната ежедневна дейност.
•Планирането в организацията определя бъдещите последици от сега
взетите решения, т.е. планирането се опитва да определи причинно-следствените
взаимоотношения, които ще възникнат в резултат на предприети днешни
действия.
•Планирането в организацията се свързва с разработването на планове,
които се различават по следните характеристики:
-срокове на изпълнението - дългосрочни, средносрочни и краткосрочни
планове;
- обект на планиране - цялата организация, производство, маркетинг, научно-
изследователска и развойна дейност, персонал, счетоводство, финанси и т.н.;
- управленско равнище, на което се разработват - стратегически, тактически
и оперативни планове.
• Крайният продукт на плановата дейност не е твърда доктрина. Планирането
трябва да е повтаряща се, гъвкава дейност, която да следи измененията във
външната и вътрешната среда и да актуализира действията на организацията.
II.
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
Стр. 2 от 20
2
Стратегическо планиране в организацията
Стратегическото планиране е процес на разработване и избор на стратегии за
развитие на организацията. Стратегията следва мисията на организацията.
1.Същност
Необходимостта от стратегическо планиране се забелязва в началото на 60-
те години на XX век, в следствие на търсенето на нов подход за управление на
фирмата при настъпилите изменения в макросредата. Забелязва се промяна в
поведението на потребителя-той става по-взискателен, поради количественото
многообразие на предлаганите продукти и предявява претенции към тяхното
качество. Развитието на научно-техническия прогрес скъсява времето от фунда-
менталната идея до нейното практическо използване. Това предизвиква
технологични промени, активизира предприемачите, засилва конкуренцията. Ако
към това прибавим и факта, че тези промени настъпват често и понякога са с
непредсказуемо отражение върху дейността на организацията се получава
ситуация, при която ръководството изпитва сериозни затруднения при вземането
на правилни решения за бъдещите действия на организацията. От ръководителя
се изисква да мисли стратегически. Това означава да може да изследва, от една
страна, перспективите на организацията от гледна точка на средата, в която тя ще
функционира, т.е. да анализира опасностите, шансовете, отделни извънредни
ситуации, които са способни да променят досегашните тенденции, от друга
страна, да анализира конкурентната позиция на организацията, за да установи до
колко е възможно нейното подобряване при прогнозираното поведение на фак-
торите от външната среда. Това предполага на една следваща стъпка да се
извърши избор на онази стратегия, която ще осигури реализацията на целите на
организацията.
В този смисъл, стратегическото планиране може да се формулира като
процес, при който въз основа на анализ на условията на пазара, на потребностите
на потребителите, на конкурентните предимства и слабости, на
социалнополитическите, правните и икономическите условия, на технологичното
развитие, на наличието на ресурси, които дават специфични предимства на
организацията, се вземат решения за нейното бъдещо развитие. Формално това
намира израз в разработване на стратегии за постигане целите на организацията.
Ако целта е желаното състояние, което организацията иска да постигне в
своето развитие, то стратегията е начина (като съвкупност от действия,
мероприятия и ресурси), по който се реализира това желание.
2. Същност на стратегията
В икономическата литература могат да се намерят различни интерпретации
на понятието „стратегическо планиране"; това е следствие от различното
разбиране на двата компонента „стратегия" и „планиране".
Според много автори съществува идентичност между стратегическо и
дългосрочно планиране. Привържениците на тази теза определят стратегиите
като средства и пътища за постигане целите в дългосрочно определените
програми за развитие на предприятието. Това мнение в новата литература се
отхвърля и се акцентира върху съдържателния аспект на стратегията, независимо
от хоризонта на планиране.
Армстронг определя стратегията като отрицание на това, което не е:
План;
Цели;
Финансови прогнози;
Ключови фактори за успеха.
Стр. 3 от 20
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 окт 2020 в 10:54 студентка на 33 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2010
14 авг 2020 в 12:49 потребител
24 юни 2020 в 20:44 потребител на 28 години
02 юни 2020 в 06:21 родител на 34 години
19 май 2020 в 00:39 ученик на 18 години от Варна - 100-но ОУ "Найден Геров", випуск 2022
14 май 2020 в 15:33 студент на 49 години от София - nb, випуск 2012
03 май 2020 в 17:14 ученик на 15 години от София - 22 СОУ "Георги Стойков Раковски", випуск 2024
01 май 2020 в 19:29 ученичка на 25 години от Варна - ОУ "Добри Чинтулов ", випуск 2017
24 апр 2020 в 09:55 студент на 41 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2019
22 мар 2020 в 17:12 студент на 54 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Маркетинг, випуск 2013
 
Домашни по темата на материала
Теория на игрите, какъв е алгоритъма
добавена от didy_anestieva 04.12.2015
3
8
Подобни материали
 

Организационна структура


Предмет на дейност и представяне на организацията. Цели на концептуално ниво на фирмата. Организационна структура на фирмата...
 

Стратегическо управление

05 апр 2011
·
33
·
7
·
1,604

Курсова работа по дисциплината `` Стратегическо управление``...
 

Социална отговорност на организациите


Социалната отговорност, възприемана като социално задължение на организацията. Социалната отговорност, възприемана като социална реакция на организацията. Социалната отговорност, възприемана като социална активност на организацията...
 

Проект по основи на управлението "Загорка"

16 апр 2011
·
386
·
15
·
1,849
·
578
·
1

Структурата на капитала на “Загорка” АД е както следва: - акционери - брой акции
 

Външна среда на "Актавис"

16 май 2011
·
180
·
5
·
1,636
·
291

Казус по основи на управлението на тема "Външна среда на "Актавис"...
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Управленско решение. Методи за вземане на решение.
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тестът включва въпроси относно методите за вземане на управленски решения на базата на математически изчисления, статистически анализи,теорията на вероятностите и други. Всички въпроси са затворени, като изискват един или повече верни отговори.
(Лесен)
24
102
1
2 мин
12.11.2014
Тест по Основи на управлението за магистри. Среда на организацията
междинен тест по Основи на управлението за Студенти от 5 курс
Тестът е междинен и съдържа 10 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти магистри по специалност Основи на управлението и се фокусира въру средата на организацията.
(Труден)
20 минути
10
18
1
1 мин
15.11.2016
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Стратегическо планиране в оргонизацията

Материал № 495859, от 25 апр 2010
Свален: 537 пъти
Прегледан: 641 пъти
Качен от:
Предмет: Основи на управлението
Тип: Курсова работа
Брой страници: 20
Брой думи: 6,216
Брой символи: 40,740

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегическо планиране в оргонизацията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала