Големина на текста:
-Началотона интегриранотообучение в Англияпоставя амери
, 1901 КанскатаучителкаМериГрийнкоятопрез годинаорганизира
200 млади незрящи жени да помагат при обучението но интегрирани
. 1921 незрящидецавЛондонСледнейнатасмъртпрезгодина
. 60 интегриранотообучениевтазистранапрекъсваЕдвапрез те
годинивАнглиясеправятследващиопитизареализиранена
.интегриранотообучение
, -Създаватседва моделаЛивърпулски и Шефотскикоитозася
.гат зрително затруднените деца
1905 Презгодина в САЩ се откриват първитедневни І външниІ
,класове завиждащиученици къмспециалнитеучилища врайони
. 1913 къдетоняма наблизо масово учлищеОще отгодина някои
училища за слепи организират усвояване на отделни предметив най
.близкото масово училище
-В Европа идеята заинтегриранотообучение намира своето раз
. Витие едва след Втората световна войнаИдеятае посрещната с
.твърде големи съмнения и недоверие
20 . -В Австриятази дейност са осъществяваотгодини Родите
литеискаттехнитедецасуврежданиядабъдатвключенив
, общообразователни училищаа учителите критикуват липсата на
, нормалниприятелскигрупипорадиизключванетонадецатасъс
специалниобразователнипотребностиотобщообразователната
.схема
, -Днес втази страна повече от половината деца определяника
то децасъс специалниобразователнипотребности са интегрирани в
. :масови класове Този успехсе дължина
? ;ясно определена политика
? , натиск отстранана родителитена децасувреждания които
, ;търсят приобщаване на техните деца ане изолация
? ;специализирано обучение наспециалнии масови учители
? .гъвкавии адаптирани учебни програми
В България интеграциятае въпрос на обсъждане през последните
. 2003 десетинагодини Въввръзкастазидейнаст презгодинаеприет в
странатаниНационаленпланзаинтегрираненадецаиучащисъс
специалниобразователни потребности и / илис хроничнизаболявания
/ , 894 22в системата на Народната просветапрет с РМС от
2003 .декемвригодина
-Тозиплан отразява държавната политикапо отношение на де
-цата съсспециални образователнипотребности ипредлагановпод
, ход вобразователнатаполитиканасоченкъм осигуряване на условия
- ,за интегриране ивключваненатезидеца вобща образователнасреда
. кактои затяхното социализиране вобщносттаПланът обхваща
2007 28 -периода до месец януаригодина и сереализира впилотниоб
– . , -щинив областните центрове Дейноститепредвидени в плана га
, -рантират достъп до образованиеи наличие на подкрепящасреда ка
топредпоставказаравнопоставеностиравнивъзможностина
.децата и учениците със специални оброзователни потребности
Интегрираното обучение въвВелинград. Първитестъпкибяха
2004Направенипредиучебната /05 годинаследобследванеот
10 Диагностичния екипприпомощнотоучилищена децаиученициот
. градаи региона бяха предложенинаЕКПО къмРИОгр Пазарджик и
насочени от същия за интегрирано обучениев общообразователни учи
. лища
2005През учебната /06 26 -годинадецасъс специалниобразова
телни потребности бяха приети в две общообразователни училища в
. . . грВелинград и грСърницаТогава към помощното училище Драган
, Манчовбилиназначеничетириресурсниучители коитода
. , осъществяват ресурсноподпомагане на тези ученици Макарчетогава
-почти не можешеда сеговори за някаква специална подготов
, ка необходимаза осъществяванена тази дейност идеятабешеприета
сентусиазъм иродителитена децатас уврежданияочакваха
.благоприятно развитие
:При тези първи крачки възникнаха следнитепроблеми
? някоиучителиипомощенперсоналвобщообразователното
-училище приехадецата с умствени затруднения като допълни
.телен товар
? учителитенямаха необходиматаподготовказаработас деца със
-специални образователнипотребности и изпитахатруднос
титеприразработванетонаспециалнияучебенматериалпо
.основнитеучебни предметиза тези ученици
? , -Интегриранитедеца нямахафизически уврежданияпридвижва
? , хасесвободновсградатанаучилището порадикоето небеше
, създаден проблем от товаче в учебните заведения не съществу
.ваникаква подкрепящаархитектурнасреда
? -Някои от родителитена интегриранитедеца изпращаха снео
, хота децатаси вобщообразователнотоучилищепоради страхот
, , лошоотношение други считахачепосещенията там ще бъдат губене
, .на време за децата им защотоняма да научат нищо
-В началотоучители и родителизадаваха следните въпро
:си
1. Каквапомощтрябвадаполучидететосъс
специални потребностив обикновенното
? училищеДали тазипомощщебъдевлицето на
единилиповечеучителиихораотне
, педагогическияперсоналвчиитодлъжностни
характеристикитрябвадасевменятнови
?задължения и отговорности
2. Каквапомощ можеда са очакваот външни
: , факторимедицински служби социални

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Интегрираното обучение на ДСОП в днешно време

В тази дипломна работа е наблегнато на интегрираното обучение през последните години, и дали в момента се работи за интеграцията на тези деца...
Изпратен от:
elenii680
на 2010-04-24
Добавен в:
Дипломни работи
по Специална педагогика
Статистика:
718 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Обучението на зретелно затруднените деца в обучението по......
добавена от zorniza240 08.04.2012
0
70
Подобни материали
 

Приобщаващо образование и педагогическа интеграция на ученици със синдром на Даун в началното училище


Детето се ражда най-безпомощно от всички живи същества и в семейството трябва да получи необходимите за физическото и психическото му развитие грижи...
 

Социална интеграция на деца със СОП

18 окт 2017
·
19
·
3
·
661
·
31

Материала представя накратко проблема за социалната интеграция и адаптация на деца в неравностойно положение...
 

Теми за държавен изпит по Специална педагогика 2014-2015 г.

02 окт 2017
·
557
·
74
·
35,660
·
775
·
15

1. Научен статут на Специалната педагогика като интердисциплинарна наука - същност, определение, обект, предмет, задачи. 2. Категории деца със специални образователни потребности - обект на специалната педагогика. 3. Класификации на децата с умствена...
 

Интеграция на деца със специални образователни потребности в Румъния


Когато става дума за деца със специални потребности, на преден план излиза въпросът къде да бъдат обучавани те. Родители, учители и специалисти обсъждат този въпрос, търсейки най-подходящия вариант за детето, защото безспорно, всяко дете има право...
 

Семействата на деца със специални образователни потребности

12 юли 2017
·
66
·
8
·
2,726
·
3

Раждането в едно семейство на дете със СОП представлява голямо предизвикателство за неговите родители. Те трудно успяват да намерят подкрепа в обществото, тъй като то сякаш все още не е готово за "различните" деца...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Специална педагогика
Училищно законодателство
изходен тест по Специална педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа въпроси по учебника на Пенка Костова - ''Училищно законодателство''. Той е за студенти 2-ри курс, специалност ''Социална педагогика''...
(Труден)
20
109
1
2 мин
15.11.2011
Приобщаващо образование
изпитен тест по Специална педагогика за Студенти от 1 курс
Основна разлика между интегрирано обучение и приобщаващото образование. Характеристики на масовото училище с приобщаващо образование. Модели на приобщаващо образование. Функции на ресурсния учител.
(Труден)
13
8
1
3 мин
07.08.2020
» виж всички онлайн тестове по специална педагогика

Интегрираното обучение на ДСОП в днешно време

Материал № 495668, от 24 апр 2010
Свален: 718 пъти
Прегледан: 940 пъти
Качен от:
Предмет: Специална педагогика, Педагогика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 37
Брой думи: 6,367
Брой символи: 41,998

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Интегрираното обучение на ДСОП в днешно време"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стойка Митева
преподава по Специална педагогика
в град Хасково
с опит от  7 години
46

виж още преподаватели...
Последно видяха материала