Големина на текста:
СПИРКА 1: Корупцията - какво по-точно е това?
Корупцията като обществено явление. Дефиниции. Корупционни механизми.
В речници, енциклопедии и важни държавни документи, закони и международни
договори през последните 10 години са натрупани доста определения на корупция.
Като ги съберем на едно място като нищо ще получим не-малък речник на гледните
точки върху един проблем, който се оказва важен за една съществена част от
съвременните хора, или поне за онези, които предпочитат да живеят в
демократично общество, което спазва основни правила като гарантирането на
защита на правата на индивида, при спазване на равенство пред закона за всеки
индивид. Някои от тези определения са по-представителни, защото не само дълго
са обсъждани от много хора, но и защото законно избраните да ни представляват
институции (като националния парламент, например) са ги използвали, за да
построят върху тях закони, които да ни избавят от корупцията. Други определения
на корупцията се отнасят до нашата нравственост и морал – неща много лични,
които не могат да бъдат наложени със сила на гражданина на свободно
демократично общество. Те също са ценни, защото ни предизвикват да мислим, да
обсъждаме и да преценим верността им сами, т.е. предизвикват ни да изградим
нашата собствена позиция. Тук ще изложим и едните и другите, защото според нас
съвременният гражданин не само познава добре институциите и правилата, но и
непрестанно избира сам каква позиция да заеме лично по отношение на важен
обществен проблем. И, ако се налага, предлага промени в институциите и
правилата.
Тъй като корупцията не е нито физическо, нито химично, нито някакво природно
явление, тя не може да се опише единствено чрез мерки или други обективни
свойства (обем, тегло, състав, цвят, мирис, скорост на движение и пр.), които всеки
би могъл да провери сам. Корупцията е социално явление. Тя наистина има
отношение към някои обективно измерими неща, като например количеството пари
появили се изненадващо в сметката/джоба на инспектор по строителството,
едновременно със също толкова изненадващата поява на нова висока сграда върху
терена за квартална градинка. Не по-малко важно е обаче, отношението на
корупцията към такива неща като нашата собствена готовност да “дадем малко
пари, за да получим медицинска бележка, която ще ни отърве от контролното по
математика”, или възхищението/завистта която изпитваме към близки и познати,
които винаги знаят на кого да дадат “малък подарък”, за да се отърват от чакане на
опашка или да получат шофьорската си книжка независимо дали добре са се
представили на изпита пред КАТ.
Нещо повече, според това дали вече сме или не сме “давали/вземали” пари, за да
получим нещо, което не ни се полага или да свършим нещо, което така или иначе
трябва да свършим без пари, нашето мнение за корупцията може да се окаже
съвършено различно. Гледната точка има следователно доста съществено значение
за различията в съществуващите определения за корупция. Затова ни се стори
добра идея да подредим най- разпространените дефиниции според гледните точки
от които те са били съставени.
Според речниците:
Обществена развала, поквара, подкупничество. (Български тълковен речник)
Антиобществено явление, характеризиращо се с морална поквара на
личността или социална група и с противозаконно използване на служебно
или друго положение за получаване на противозаконна облага . Най-ярка
проява на корупцията е подкупът". (Юридически речник)
Тези определения съответстват на латинското значение на думата „corruptio" -
буквално разваленост, изхабеност, лошо състояние, с второ значение - лъжливост,
разваляне, подкупване.
Според закона:
Тази гледна точка е особено важна, защото законът е общото правило, което важи
за всички ни без изключение. Според Наказателния кодекс на Република България
престъпления (със съответни наказания) са няколко корупционни деяния:
- престъпленията по служба - общо престъпление по служба – който извърши
или не извърши нещо, което му се следва по служба тогава, когато има свой или
чужд интерес;
- класическия подкуп - който получи или съответно даде пари или друга
имотна облага, за да се извърши нещо, което му се следва по служба. Тук има
варианти:
а) това нещо, което е извършено може да е задължение на държавния
служител и тогава то не винаги е престъпление;
б) когато това се извършва с цел престъпление - когато човекът е
подкупен, за да извърши престъпление – това е квалифициран, тежък
състав, съвсем различен.
В някои други правни системи в понятието корупция влиза и използването на
вътрешна информация. Т.е. вие знаете, че в някакъв момент ще бъде обявен търг
или конкурс. Този търг или конкурс все още не е обявен, но вие информирате
някой свой приятел, който има фирма, занимаваща се с предмет на този търг или
конкурс. Така той може да се подготви предварително и по този начин има повече
време, отколкото останалите участници, с това е в по-добра позиция от тях.
Измамата в някои правни системи се включва в понятието корупция, както и
възпрепятстването на правосъдието, особено в британската система; длъжностните
присвоявания; изборните измами.
Много често престъпления, които са свързани с наркотици, в определени системи
се третират като корупционни престъпления, доколкото контрабандата твърде
често включва и използване на канали, при които се подкупват длъжностни лица.
Корупцията включва в себе си твърде много действия и бездействия. Понятието за
корупция включва в себе си някои деяния, които са предвидени в Наказателния
кодекс и други, които са предвидени в други нормативни актове. Все още обаче
няма единно е единствено определение за корупцията, което можем да извадим и
да кажем: “Ето това е корупция.”
Според институциите и държавната администрация:
Държавната администрация се състои от хора и те също като всеки друг гражданин
на страната са подвластни на закона. Тук наричаме държавна администрация
служителите на всички държавни и общински служби и институции. Разлика
между тях по отношение на корупцията не съществува, тъй като всички те са на
обществена служба – обществото – т.е ние с вас, чрез своите институции ги е наело
да извършват определени обществени функции и услуги и им заплаща затова от
общата каса на обществото – държавния бюджет, който се попълва предимно от
нашите данъци и таксите,които заплащаме. Институциите и администрацията в
демократичното общество, упражняват и значително количество власт, която ние -
гражданите сме им преотстъпили чрез демократични избори – местни или
парламентарни.
В кодексите за поведение на държавните служители и правилинците на различни
институции, за корупцията пише следното:
Неправилно използване на обществен ресурс, неправилно изпълнение на
държавна служба за извличане на пряка или последваща полза.
Поведение, изразяващо се в нечестно използване на власт или позиция,
което има като резултат поставянето на някого в по-добро положение от
другиго.
Корупцията е дребна и голяма; административна и политическа. Корупцията
е разпространена в съдебната и изпълнителната власт.
Корупцията създава негативен международен имидж на страната и
отблъсква чуждите инвестиции, което има пряко отражение върху
икономическото развитие и благосъстоянието на гражданите.
Корупцията е враг за развитието на демократичната европейска държава.
Според служебното положение на участващия в корупционната сделка държавен
служител корупцията е политическа (голяма) или бюрократична (малка). Така
например, министър, който взема комисионна за да наложи извършването на
сделка с национално значение, е типичен представител на политическа корупция
Различни изследователи, включително и различни държавни и наддържавни

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 май 2019 в 22:48 учител на 38 години от Петрич - ОУ "Христо Ботев", Беласица, випуск 2017
11 май 2019 в 15:56 студент на 37 години от Пловдив - Висше училище по сигурност и икономика, специалност - Национална Сигурност и антитерористична дейност, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Конституционно право

10 дек 2008
·
169
·
13
·
6,508
·
145
·
2

Още от римско време се обуславят ЧП и ПП, които са запазени и до сега.Подотрасъл е групи от норми, подчинени на общи принципи и обща логика и се подчинява на различни правни принципи... ...
 

Лисабонска стратегия на Европейския съюз

18 дек 2006
·
1,048
·
12
·
1,824
·
288

Европейският съвет приема в Лисабон през март 2000 г. стратегия за развитие на Европейския съюз, която очертава нова роля в света за разширения Европейски съюз през 21 век.
 

Eлектронен подпис и електронен документ

11 яну 2007
·
1,068
·
4
·
297

Електронното изявление е словесно изявление, записано върху магнитен,оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизведен. Писмената форма се смята за спазена,ако е съставен електронен документ.
 

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита

08 май 2008
·
480
·
33
·
6,838

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита. История на ангажирането на ЕС с ПЧ.
 

Изпълнение на наказанията

12 ное 2008
·
218
·
17
·
3,007
·
213

Кратък набор за подготовка за изпит по Изпълнение на наказанията. В него са засегнати: СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, ВИДОВЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО,ТРУДОВО-ПОПРАВИТЕЛНИ ОБЩЕЖИТИЯ и т.н.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по гражданско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е върху съдържанието на Гражданското право. Състои се от 13 въпроса с възможност за няколко верни отговори или нито един от посочените.
(Лесен)
13
45
1
2 мин
19.10.2016
Тест по Обща теория на правото за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 20 въпроса от Общата теория на правото. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
20
184
3
1 мин
10.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Корупцията

Материал № 49526, от 02 дек 2007
Свален: 711 пъти
Прегледан: 303 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Доклад
Брой страници: 34
Брой думи: 48
Брой символи: 6,122

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Корупцията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения