Големина на текста:
1? Стопанско знач, произход,
особености и задачи на
зеленчуците
Изключително ценна храна с вис
хран, вкусови и диетични кач-ва
с мн витамини ( Б1, Б2, Б6, А, Е,
К) и каротини, както и белтъчини,
мин соли аминок-ни и др. Мн
зеленч съдърж антибиотици и
имат антимикробни св-
ва(домати, моркови, чесън, лук,
пипер и др.) Богати на вит Це са
пипер, магданоз, спанак. На вит
А богати са моркови, листата на
целината и спанакът. При
хармонично хранене на раст с
азот, фосфор и калий съдърж
на вит Це се увеличава. Там
където слънцето е по-силно
дините и пъпешите са по-
сладки.Зеленч са сезонни култ и
по-голямата част се отгл 5-6м на
открито, а през ост време в
съвършени култивационни
съоръжения = СКС (парници и
оранжерии) като хран и
вкусовите им кач-ва не са
толкова добри.
2? Изисквания към условията
на външната среда
Почва: Влияя в/у растежа и
добива и отд зеленч имат разл
изисквания към нея. Мн
подходящи са богатите на хумус
плодородни, топли и рохкави
почви, а най-подх са
черноземните и структурните
почви. Киселите са подх само за
чесън, слабокиселите за
краставици и салати, а
основните почви- за картофи.
Реагират полож на оборска
тор(3-4т/дка). Не са подх силно
песъчливи и чакълести почви. В
почвите има разл микроорг и
обикн зел се отгл в богати на
микроорг почви. Сесенна дълб
оран е на 25-30см и се изв
веднага след прибирането на
предш като в кр случай може да
се изв и през пролетта преди да
са преминали студовете. След
неч площта се ост на
спокойствие до пролетта, за да
се задържи влагата в нея.
Бранува се само ако ще се сее
спанак, салата, чесън и др.
Топлина: Зел са топлолюбиви ,
а тези, на умерения климат и
стиденоустойчиви. Топлината е
необх за протичането на вс
жизнени процеси в раст.
Топлолюбиви са краставици,
дини, пъпеши, домати, пипер,
патладжан, фасул, бамя,
тиквички и др.
Светлина: След поникване се
нуждаят оит мн светлина. Когато
има недостиг раст бързо се
изтеглят. Засенчване понасят
моркови, магданоз, целина, лук и
др.
Хранителен режим и торене:
Изискват гол кол-ва хран в-ва и
площта бързо обеднява. Азотът
е един от най-важните ел, тъй
като осигурява листната маса.
При липса или недостиг
растежът се забавя, листата
стават светлозвелени и хим
състав на зел се влошава.
Фосфорът влуяе в/у добива и
кач-вото на продукцията. Калият
укрепва кореновата с-ма и при
недостиг раст се забавя и се
появяват тъмни петна в
краищата на листата. Микроел
се нар тези ел, необходими на
раст в малки кол-ва(желязо, мед,
цинг, манган). Желязото
образува хлорофила и при
недостиг листата стават св-
жълти или съвсем бели. При
недостиг на манган раст се
забавя и по листата се появяват
сиви петна. Недостигът на мед
влияе отрицателно в/у
плододаването.
Воден режим: При нашите клим
ус-я не могат да се очакват
добри и кач-вени добиви без
напояване. Зел се делят на мн
водолюбиви(зеле, спанак,
салата, лук, репички, целина,
пипер и др.) и слабо
водолюбиви(тикви, дини, пъпеши
и др.). Режимът се осигурява
чрез валежи и напояване.
Пекомерното повишаване на
почвената влажност е вредно.
Пределна полска влажност се
нар кол-вото вода, което се
задържа трайно в почвата след
обилно напояване и оттичане на
излишната вода. Водата не
трябва да е ледено студена и да
е изчистена от вредните в-ва.
Водата за парниковия разсад
трябва предварително да се
затопли, а поливането се изв
сутрин рано или вечер късно по
наклона на терена или чрез
дъждуване.
3? Видове култивационни
съоръжения
Елементарни
култиввационни
съоръжения(ЕКС): Служат за
ранно отгл на зеленч и са
пригодени за ползване предимно
в малко зеленчук градини. Те
биват топли лехи, топли бразди,
топли ямички и кубчинки, както и
студена и разсадна леха. Чрез
ЕКС се осигурява 2-3 пъти по-
ранна продукция.
Благоприятните ус-я при тях се
създ от слънчевото греене и
чрез биотопливо.
Студената разсадна леха се изп
за отгл на студеноустойчиви
раст.
Топлата разсадна се изп за пр-
во на топлолюбиви раст
Топлата вис леха служи за
пикиране на топлолюбиви раст
В топлоте бразди се добавя
оборски тор и се покриват с
почва за домати, дини и др
Топлите ямички и купчинки за
краст авици, тиквички
Към ЕКС събпадат и сандъчета
покрити със стъкло и рогозка.
НЕдостатък на ЕКС са орган кол-
ва оборски тор, от който се
нуждаят.
Съвършени култивационни
съоръжения(СКС): Това са
парници и оранжерии.
Конструкцията на СКС трябва да
осигурява макс улавяне на
пряката и разсеяна радиация и
като светлина и като
топлина.Това става последните
начини:
1.Правилен подбор на стъклата-
да са с добра прозрачност и подх
дебелина(4-5мм)
2.Правилен наклон на покрива и
правилна ориентация към
посоките на света
3.Намаляване на причинителите
на сянка(комини, сгради,
дървета)
Конструкцията на СКС трябва да
е с най-малко топлинно
излъчванеот 1кв.м. Това става по
следните начини:
1.Трябва да позволява покриване
с рогозки, капаци и др ср-ва.
2.Правилно да се подберат
строителните мат.
3.Да се осигури макс
проветряване чрез начина на
остъкляване.
4.Да се ориентира към
преобладавачите ветрове, така
че едната и дълга стр да е
изложена на ветровете.
5.Разходите за поддръжка,
ремонт и амортизация да са мин.
6.конструкцията да позволява
макс механизиране на пр-вения
процес.
7.СКС да е универсално- да
могат да се отгл макс брой култ.
- Парник: Опростено СКС. Той
бива едноскатен или двускатен.
Може да е наземен или с
парников трап. Едноскатният е
четириъгълен, образуван от
сковани 4 дъски като 2 са по 4м и
2 са по 1,5м. От дългите дъски
едната е 30см, а др 40см и по-
тясната винаги е на юг. В/у
касата се слага рамка, която не
трябва да пропуска дъждовна
вода като същевр пропуска макс
светлина и мин топлина.
Видове биотопливо
Оборски тор:При него от знач е
постилката на жив.
Конският тор е най-добър,
защото съдърж 60-70% и съдърж
на азот е 0,5%. При неговото
разлагане темп бързо се
повишава и още през първите
дни достига 70 градуса. След 1
седмица пада на 30-35 градуса и
остава така до 2м, след което
спада на 20 градуса и остава
така до края.
На второ място е говеждия тор.
Той е по-плътен, по-влажен,
трудно се затопля и по-бавно
повишава температурата. За
1вите 20дни макс е 40-45
градуса, след м пада на 20 и
след още 2м пада на 12-13 като
остава так адо края.
Овчият и козият тор са рохкави и
богати на азот и ако се смесят с
плява и се полеят с вода стават
мн кач-вени.
Свинският тор е най-неподх за
СКС. Изп за отопляване на късни
парници, смесен със слама или
плява.
Зареждането на парници с чист
оборски тор няма никакви
предимства пред това със смес
от об тор и плява(1 към 1).
Освен с биотопливо СКС се
отопляват и с парно отопление,
водно отопление и
електричество.
4? Размножаване на
зеленчуковите култури
Чрез семена:
Стопански кач-ва и контрол на
зеленч семена - Различават се
посевни и сортови кач-ва.
Посевните са чистота,
кълняемостм кълняема енергия
и абсолютно тегло, а сортовите
се опр от автентичността.
Чистота: Семената не трябва да
са смесени със сем от др
сортове, вариатети и др инертни
примеси. Доброкач-вените
семена не трябва да са заразени
с болести или нападнати от
неприятели. За засяване се изп
ссемена с чистота над 90%, а
при култ с едри сем- над 100%.
Освен по чистотата за кач-вото
се съди и по някои външ
белези(окраска, блясък, мирис и
съст-е на сем обвивка). Добрият
посев мат трябва да съдържа
едри, тежки и добре разв сем с
по-голямо абсолют тегло.
Кълняемост: Определя
жизнеспособността( % на норм
покълналите сем при опр ус-я и
методи). Периодът на покълване
е разл 7-28дни. Бързопоникващи
са зеле, репички, грах и др.
Бавнопоникващи са моркови,
магданоз и др.
Кълняема енергия: Това е % на
сем поникнали през 1вите дни от
изследването на
кълняемостта(грах 3 дни,
моркови и патладжан 7дни, зеле
4дни, домати 5-6дни , целина
12дни и т.н.)
Следсеидбено дозряване:
Семената сне са узрели след
беридба и престояват за да
узреят. Недозрелите сем се съхр
труудно и от тях не се получават
добри добиви.
Подготовка на сем за засяване
Накисване във вода:
Бавноникнещите сем магданоз,
целина, моркови и др се държат
овлажнени в продължение на 1-2
денонощия като водата се сменя
на 8-9-10ч. При бързоникнешите
като грах, краставици, пъпеши и
др, накисването продължава не
повече от 2-3ч, а при
кръстоцветните не се
практикува. Понякога сем се
поставят в торбичка или решето
и през 5-6ч се потапят в чиста
вода със стайна темп. Преди
засяване се подсушават с
машини, а при ръчна обработка
се смесват с пясък и ли ситно
пресята суха почва, за да не
слепват и се засяват
равномерно.
Рътене: Целта е сем да се
доведат до нач стадии на
покълване. Намокрените сем се
държат покрити в намокрено
платно при темп 25-30 градуса и
след като 3-5% от тях образ
коренчета рътенето се
прекратява. Накисването и
рътенето дават добри резултати
само при засяване в добреобраб
почви с мн добра структура и
оптимална влажност. Ако такива
семена бъдат засяти в суха
почва изсъхват и загубват
кълняемостта си.
Предпосевно третиране с ниски
температури: При главестото
зеле, моркови, цвекло, магданоз
и лук, третирането става
постепенно намаляване от 25-30
градуса докато свикнат.
Стратифициране: Сем се
намокрят в торбички при 25-30
градуса за около 1ч, след което
се насипват в сандъчета с пласт
3-5см и се покриват с мокро
платно. В продълж на 4-5дни се
разбъркват 5-6 пъти в
денонощието и след това се
смесват със сух пясък, насипват
се в сандъчета и се поставят при
ниски темп. Преди сеидба се
подсушават и се прекарват през
сито.
Дражиране: Вместо пясък се изп
смлян об тор и не се пресява
Засяване на семената: То бива 3
вида- разпръснато, редово и
гнесдово.
- Най-несъвърш е разпръснатото
и се изп при репички, магданоз и
др.
Редовото е ръчно или с машина
Гнездовото обикн се изв ръчно.
Дълбочината на засяването при
дребните е 1-1,5см, при
средноедрите е 2-3см, а при
едрите- 3-5см. Тиквите и
тиквичките се засяват на 5-6см,
а бавноникнещите сем на 1,5-
2,5см(на лука на 1-
1,5см).Пролетното засяване се
прибира през лятото или есента
на същата год, лятното и
есенното се приб през есента на
същата год, а
късноесенното(предзимното) се
приб напролет догодина.
Отглеждане на
зеленчуковите култури чрез
разсад(младите раст, които
са предназначени за
засаждане на пост място,
където добиват своето
пълно разв): Повече от
половината зеленч раст се отгл
чрез разсад. Има и такива, които
могат да се отгл само чрез
разсад като целина, праз, зале и
др. По този начин се удълж
вегетац период и се добива по-
ранна продукция, дава се възм
за по-интензивно исп на площта,
добивите знач се увеличават и
се води по-ефикасна борба с/у
плевели и неприятели.
Разсадното отглеждане има и
недостатъци: Влага се мн по-
голям разход на труд и средства,
отколкото при засяване на сем,
влагат се мн ср-ва за изграждане
на СКС и има големи трудности
при пренасянето му, особено на
пикирания. Този начин е
неприложим за разст, които не
понасят присаждането като
моркови, магданоз, ряпа,
репички, фасул и др.
Общи ус-я за произв на зеленч
разсад: трябва да са налице и
5те реьима в СКС. Парниковата
почва се изготвя от чим, взет от
доброкач-вени ливади на
глинесто-песъчлива почва,
смесен с пресен об тор.
Чимовите късове се нареждат на
пластове, които се редуват с
пластове об тор. Подготовката
на компосните купове става през
лятото или пролетта на
предходната год, за да има вр
чимовете и оборския тор да се
разложат и са де размесят поне
2 пъти. След като е готова
парниковата почва, преди изп у
се пресява и обеззаразява с
гореша пара, формалин,
бордолезов р-р. Така се
предотвратяват загубите от
болестта сечене на разсада. До
поникването на семената темп
трябва да е 25-28 градуса, като
се поддържа оптимална
влажност на въздуха и почвата.
Поливането е с хладка вода(24-
26 градуса) като прекомерното
поливане води до изтегляне и
болестта сечене. СКС трябва
редовно да се проветряват, а
разсадите да се подхранват с
мин торове 1 или 2 пъти. Води се
навр и пварилна борба с
плевелите и неприятелите.
-Пикиране: Това е присаждането
от парника, където са засяти
сем, на др място за постоянно.
Възможно е сем да са били
засяти и в торови саксийки.
Както сем така и разсадите
преди засаждане за пост се
закаляват, за да свикнат с
температурата и дъжддовете.
Вегетативно размножаване
на зал раст: Прилага се когато
чрез сем не се получава пост
потомство, когато някой раст при
ус-я в Б-я не образ
семена(чесън, хрян и др) и
когато дфобивите са по-ниски и
по-злокач-вени.Различават се
няколко начина:
Чрез луковици за вс видове лук и
чесън
Чрез клубери за картофите
Чрез коренища за аспержи, хрян,
ревен
Чрез резници(части от стъбло)
за картофи, дини, пъпеши, зелен
домат, краставици
Чрез присаждане(в/у кратуна или
тиква) за дини и пъпеши
5? Домати
Произход: Южна Америка
Доматите могат да се
консумират във всякакво съст-е
Ботаника:
Корен: Централен корен, който
може да достигне 1,5м дълб, а
ако е отгл чрез разсад ще се
увеличи с до 40см. Има св-вото
да обр адвентивен корен, което
укрепва раст
Събло: Тревисто, силно
разклонено с дълж от 30см до 2-
Цветове: 6 чашени листчета, 6
венечни и 6 тичнинки
Плод: Ягода, състояща се от
разл брой семенни камери. Ф-
мата е овална, продълговата,
кръгла и плоска, а според
едрината са дребни, средни и
едри. Окраската е червена,
розова, оранжева, жълта и бяла
Семена: Дребни, в 1кг са
300 000- 350 000бр, плоско-
кръгли, кремаво-белезникави и
покрити с власинки
Изисквания: Изисква топлина
през целия вег период. Сем
поникват при 15-16 градуса. Под
15град цъфтежът намалява, под
10 спира, а под 1 умира. Темп на
почвата трябва да е 24-31 град,
а на въздуха 18-25град през
деня и 15-16град през нощта.
Има големи изисквания към
ссветлината и влагата на почв,
но не и към глагата на въздуха.
Почвите трябва да са
плодородни, структурни и
влагоемни. Мн бързо извлича
калий, калций, азот и фосфор и
трябва да се тори с мин торове.
Като препоръчителни са
амониевата силитра(18-20кг) или
амониев сулфад(30-40кг) и супер
фосдад(40-50кг) и калиев
сулфад(20-30кг).
Класификация: Има 3 основни
вида
Високостъблени- силно
разклонено, тънко и пълзящо по
земята стъбло с дълги
междувъзлия. Отгл се на
колкове при пост колтучене
Нискостъблени: 40-50см стъбло
и могат да се отглеждат без
колове
Храстовидни: дебело, устойчиво,
неполягащо стъбло
Сортове: При доматите е
изразен хетерозисният ефект.
За ранно полско пр-во:
Балка(кръгли, овални плодове,
червени, вкусни, не се напуква,
издържа на транспортиране,
отгл се на колове, холандки
сорт); марица25(хетерозисен,
български като Балка);
Балкан(български);
Кармело(холандски,
високостъблен, едри плодове,
кръгли, червени, склонен към
напукване, добърпазарен вид,
отгл се на колове);
Ком(високостъблен, български, с
овални гладки плодове, отгл се
на колове); Кристи(български,
хетерозисен, високостъблен, с
едро плодове до 180г, не се
напуква, бързо омекват,
добивен, отгл на колове, чувств
на болести); Триумф; Марица15;
Теста; Стандард69; Финал; Лука;
Люси; Дар и др.
За средноранно пр-во:
Миляна(български,
нискостъблен, с кръгли, гладки,
твърди плодове, без колове);
Трапезица(български,
нискостъблен, овално-кръгли и
гладки плодове, не се напуква,
на върха на плода има малко
пъпче, чувств към мани, без
колове): Дружба1300(не се
напуква, едри, без колове);
Идеал(високостъблен, кръгли,
гладки, месести, червени до
150г, добивен, на колове):
Огоста(високостъблен,
хетерозисен, за консерви и
сокове, овално удължени,
твърди до 50г); Меркурий; Лира;
К107; Марманд: Бела: Приста:
Ачи: Хеброс: Марти: Порив:
Кубан: Рубин: Кечкемед;
Вентура; Чико; Пелат; Карубета
За късно пр-во: Балка;
Марица25, Христи, Ком,
Стандард69, Спектър
Беридба: На средноранните
започва в края на юли до нач на
октомври, а за късните от
средата на семтември до
първите есенни слани
Болести и неприятели: Най-
честите болести са:
Върхово гниене: Появява се
след обилна поливка и засяга
зелените плодове. Не трябва да
се прекалява с азота.
Брашнеста мана: Жълти петна
при листата, а отдолу се
покриват с бял налеп. Пръска се
с Киозел 0,5%
Картофена мана: По листата се
образ водни петна и
покафевяват. Пръска се с
Купроцин и Пероцин 0,3-0,5%
Краставична мана
Неприятелите по доматите са
мушички и листна въшка. Пръска
се веднъж седмично до
изчезване с маршал и Карате.
6? Пипер
Произход: Пренесен в края на
15в от Централна Америка в
европа. Може да се консумира
във вс съст-е.
Ботаника: Главният корен е
дълб 70-80см. Стъблото в осн е
кръгло, а към върйа тревисто.
Листата са единични или по 2-3
в розетка, Цветовете са
двуполови по 2-3 в кичур.
Плодът е лъжлива ягода, нар.
Чушка, месест с разл ф-ма:
ябълковидна и
доматообразна(камби),
конусовидна, кубическа(шир
пипер), рогообразна(дълги
шипки) или черешовидна. Сем
са плоски, закръглени, жълти,
дребни. Пиперът се дели н
аедро, дребноплоден и букетен.
Според ВП на раннен,
среднораннен и късен, както и за
пр-во на червен пипер.
Изисквания: ПО-взискателен е
към топлината от доматите. Сем
поникват за 7-9дни при темп 20-
25град, под 13град раст спира, а
под 15 и над 30град цветовете
окапват. Той е светлолюбив и
изисква мн вода.
Сортове:
За ранно пр-во: Албена(едри,
със светла окраска, мн добивен,
висящи, дълди 23-25см, лесно се
бели при печене, високо до 70-
80см); Златен метал( ВП=150,
едри, мн добивен, 25см дълж);
БЯла капия(ВП=110, едри, до
70г, дълги 11-16см, вис до 70см,
около 3,5т/дка); Софийска
капия(Впа=120, едри, 60-70г,
тъмно зелена до червена
окраска);
Калинков805/807( ВП=135, вис
50см, дълж 7-10см с кубическа
ф-ма, 7-8т/дка); Джюлюнска
шипка(ВБ=90-95, вис 70-75см,
силно люти, тъмно зелена до
тъмно червена, 2-3т/дка)
За средноранно и късно пр-во:
Куртовска капия1619(най-разпр в
Б-я, ВП=150, едър, тъмнозелени
листа, месото е дебело 2-3мм,
жълтозелена окраска, слабо
лютиви); Сиврия600(ВП=160, вис
60см, висящи конусовидни
плодове, леко сплескани, дълж
20см, 60г тегло, жълто-оранж
окраска, ароматни и сладки);
Бяла шипка(ВП=160, дребни
конусовидни плодове, тегло 8-
10г, люти, вис 30-40см);
Шуменски ратунд(камби)
(ВП=140, тегло 80г, висящи,
гладки и гланцирани, изп за
трошии);
За къснополски пр-во: Момино
сърце(стърчащи, ВП=170); Кози
рога59(ВП=160, 70см стъбла,
висящи, едри дълги 15-10см,
люти, зелени, извити и
набръчкани към страната на
дръжката)
Сортове за млян черв пипер:
Гороглед6(ВП=180, гладки,
стърчащи с къса здрава дръжка,
2т/дка); Букетен(ВП=175,късен
сорт, средноедър, 10-12см плод,
срее дружно, 2т/дка)
Отглеждане: изисква мн вода и
не понася засушаване. За ранно
пр-во се засява в средата на 01-
края на 02м. След 7-8дни
пониква, пикира се и крач н 04-
нач на 05м се изнася на открито.
За средноранното се сее с 1м
напред на рядко, тъй като не се
пикира. За късно- през 04м се
сеят на пткрита леха на припек и
в края на май засяваме на пост
място. До поникване топлината
се осиг чрез покриване. СКС се
проветрява след поливане, а
преди изнасяне разсъда се
калява. Сади се на 3-4см със
съдило като уплътнявам еи
поливаме с канче. М/у 1 и 2рата
поливка пипера не се копае, а
след 2рата правим 3-4
окопавания.
Беридба: Започва през юни до
окт или до първата есенна
слана. Добив от 3-8т/дка.
Болести и неприятели: Страда
от сечена на разсада когато е
влажно. Повечето болести се
пренасят от сем и разсади.
Напада се от акари и листни
въшки.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 мар 2020 в 18:18 студент на 33 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, факулетет - Факултет по електроника и автоматика, специалност - Компютърни системи и технологии, випуск 2019
24 юни 2019 в 13:57 родител на 24 години
16 юни 2019 в 02:03 в момента не учи на 34 години
28 мар 2019 в 12:19 потребител
 
Подобни материали
 

Изисквания на зеленчуковите растения към условията на околната среда

18 юли 2007
·
391
·
30
·
7,877
·
371
·
2

Изисквания на зеленчуковите растения към условията на околната среда и възможности за регулирането им. Особености в изискванията към температурата и светлината през различните фази от растежа и развитието на растенията. Взаимовръзка между температурата...
 

Избор на място за биологично производство на зеленчуци

08 яну 2012
·
178
·
14
·
3,212
·
318

При избора на място за биологично отглеждане на зеленчуци , трябва да се съобразим със следните неща: не трябва да има ТЕЦ, АЕЦ, заводи, магистрали и първокласни пътища, и да не преминава високо напрежение....
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Зеленчукопроизводство

Материал № 495135, от 23 апр 2010
Свален: 204 пъти
Прегледан: 332 пъти
Качен от:
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Пищов
Брой страници: 7
Брой думи: 4,669
Брой символи: 25,528

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Зеленчукопроизводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала