Големина на текста:
Обяснителна записка
I.Общи положения
Задание: Да се проектира хидроизолацията на единичен плосък покрив със СТБ носеща
конструкция на жилищна сграда с относителна влажност на въздуха ?=65%.Да се приложат
следните детайли:
?Принципна схема на покрива
?Покривни линии
?Подземната част под фундаментната плоча
?Зоната „стена-фундаментна плоча”
?Детайл на връзката между двата покрива
?Детайл на водоприемника
II. Класификация на плоските покриви
1.В зависимост от структурата си плоските покриви биват:
1.1 Студени (двойни) – характеризират се с наличие на двойна носеща конструкция и
вентилируемо въздушно пространство с минимална височина 80 cm.
1.2 Топли – с единична носеща конструкция:
?Единични – характеризират се с наличието на единична носеща конструкция, върху
която се намират всички слоеве;
?Обърнат – единичен покрив, при който топлоизолацията с намира над хидроизолацията;
? Тип „DUO” характеризира се с два топлоизолационни слоя, разделени с
хидроизолационноя слой;
Предимства и недостатъци
Показател Двоен покрив Единичен покрив
Себестойност -+
Разход на материали-+
Възможност за използване на всякакви
материали
+-
Стареене на хидроизолацията+-
Вентилиране+-
Покриване на по-големи отвори-+
Разходи за поддръжка и ремонт-+
Влияние на микроклимата отдолу+-
Възможност за ремонт+-
Поява на повреди при експлоатация+-
Надеждност+-
Избор: За проектираната монолитна стоманобетонна жилищна сграда ще
бъде изработен единичен плосък покрив, тъй като е по-евтин за изпълнение.
II. Избор на водоотвеждане:
1.С вътрешно водоотвеждане:
1.1 Предимства:
?Водата не замръзва по водосточните тръби, тъй като те преминават през топли
помещения
?Водата се отвежда в канализацията
13389 1
1.2 Недостатъци:
? Свързани са с трудността на избора от къде да минават водосточните тръби –
вътрешното водоотвеждане може да се използва само при сгради с вътрешна канализация;
2.С външно водоотвеждане – допуска се само при двойните покриви;
2.1 Предимства:
?Отпада неудобството от преминаване на водосточните тръби през вътршни
помещения
?Може да се използва и при сгради без канализация
2.2 Недостатъци:
?През зимата се образуват ледени висулки върху барбаканите, водата в тръбте
замръзва
?Необходима е редовна поддръжка на улуците
Заключение: За нашите климатични условия най-подходящо е вътрешното
водоотвеждане. По този начин фасадата е защитена от овлжняване и натрупване
на лед, които я разрушават.
3.Водосборна област и определяне на броя на водоприемниците – водосборната област се
определя за всяка секция поотделно.Когато има било в дадена секция, то я разделя по дължина на
две равни части.Водоприемниците за всякак водосборна област се минимум два.
Водоприемникът и водосточните тръби се разполагат на минимум 60cm от външните стени, за да
не се образува ледена тапа над водоприемника, както и с цел предотвратяване замръзването на
тръбите през зимата, и по-удобно разполагане в помещенията.
Водосборните области в секция 1 са чвтири на брой – определени са от билото. Площта на
двете от водосборните облати е 82,875m
2
, а на останалите две – 70м
2
. За отводняване на всяка
водосборна област ще използвам по 1 водоприемник с диаметър 100см, всеки от тях отводняващ
по 80-100m
2
.Общо използваните водоприемници в секция 1 са четири на брой. Аналогично се
определя броя на водоприемниците в секция 2, където според площта ще използвам 4
водоприемника с диаметър на тръбата 150mm, които ефективно отводняват площи 100-150m
2
.
IV. Избор на наклона на покрива в зависимост от:
1.Връзка на хидроизолацията с покрива
?Цялостно залепена
?Частично залепена
?Незалепена
2. Защита на хидризолацията
?Тежка защита – при незалепена или частично залепена хидроизолация
?Лека защита – при 40% залепване на хидроизолацията при бордовете
2.Топлоустойчивостта на битумните мушами
а/ Битумни мушами с ниска топлоустойчивост
? Тераси i=1,5-3%
? Тежка защита i=2-5%
? Лека защита i до 7%
? При улами i>1%
б/ мушами с повишена топлоустойчивост
?Лека защита до 10%
Избор: избирам основен наклон от 4% за по-ниския покрив и 3% за по-високия.
V. Избор на материали
А/ Избор на материали за хидроизолация
13389 2
Предназначението на хидроизолацита е да защити както сградата, така и
конструкцията от проникването на атмосферна вода, влага и пара през тях. Тя може да служи и
като антикорозионно покритие, когато водата е агресивна.
1.Покривната хидроизолация трябва да отговаря на следните изисквания:
?Водонепропускливост
?Разтегливост и еластичност
?Да запазва еластичните си свойства и в отрицателен температурен диапазон
?Да има незначителна остатъчна деформация
?Водоустойчивост
?Топлоустойчивост
?Устойчивост на ултравиолетови лъчи
?Да бъде негорима
Хидроизолационни материали
Вид на хидро-
изолацията
Вид на основта Якост на
опън, N/5cm
Деформа-
тивност,%
Топло-
устойчивост,
°C
Огъваемост
,
°C
Надл. Напр.
Подложни
мембрани -
Битулин
Перфориран
стъклен воал 350 2002120-5
Завършващ
слой Битулин
SBS 200
Нетъкан
полиестер-
200
85065045100-20
GEMINI FC –
APP
Нетъкан
двойно усукан
полиестер
87056045120-10
GEMINI P –
APP
Стъклен воал 780 52045120-10
Асфалтофлекс-
SBS
Нетъкан
полиестер
8006005090-20
Астропол-
SBS
Нетъкан
полиестер
80060045120-10
2.Варианти на окомплектоване на битумните мушами
? Двуслойна хидроизолация с долен слой подложни мембрани Битулин; горен
слой с SBS модифициран битум.
? Двуслойна хидроизолация с долен слой GEMINI P с APP модифициран
битум; горен слой – GEMINI FC с APP модифициран битум.
? Асфалтофлекс със SBS модифициран битум в два слоя.
? Астропол с APP модифициран битум в два слоя.
Избор : Избирам двуслойна хидроизолация с долен слой подложни мембрани
Битулин; горен слой – Битулин с SBS модифициран битум, поради доброто
съчетаване на здравина от подложната мембрана и висока разтегливост от страна
на горния слой.
Б/ Избор на материали за топлоизолация
Топлоизолацията при единичните покриви може да бъде всякаква, стига да отговар на
следните изисквания:
?Да има голяма химическа и биологична устойчивост
?Да е с малка хигроскопичност
13389 3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 юни 2021 в 16:15 ученик на 21 години от София - ПГИЧЕ "Св. Методий", випуск 2016
09 юни 2021 в 19:52 студент на 31 години от София - Университет по архитектура, строителство и геодезия, факулетет - Строителен факултет, специалност - ССС, випуск 2025
28 мар 2021 в 14:15 потребител
21 ное 2020 в 01:06 в момента не учи на 31 години
11 ное 2020 в 15:18 студент на 22 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Архитектурен факултет, специалност - Строителство на сгради и съоръжения, випуск 2022
08 окт 2020 в 15:11 студент на 33 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Статистика, випуск 2022
09 юни 2020 в 18:22 студент на 28 години от София - Университет по архитектура, строителство и геодезия, факулетет - Строителен факултет, випуск 2023
27 фев 2020 в 08:48 студентка на 28 години от София - МВБУ ДО Бизнес администрация, факулетет - ЦДО София, специалност - Бизнес администрация, випуск 2014
08 фев 2020 в 17:19 родител на 43 години от Смолян
17 окт 2019 в 09:22 студент на 22 години от София - УАСГ, факулетет - Строителен, специалност - ССС, випуск 2022
 
Подобни материали
 

Проект-обяснителна записка

08 окт 2009
·
355
·
19
·
2,570
·
751

Обяснителна записка Характеристика на строителния обект: Обекта се строи в жилищната зона на град Варна. Релефа на терена е равнинен с тревна растителност. Сградата е жилищна монолитна, със стомано бетонова носеща консртукция със носещи колони и шайби...
 

Курсова задача "Земни работи"

02 май 2010
·
144
·
7
·
487
·
261
·
1
·
1

Проект по ТСП на „Земни работи”...
 

Земни работи

12 май 2011
·
130
·
17
·
3,595
·
352
·
2

Земни работи. 1. Определянето на обема на земните маси ще се извърши по метода на триъгълните призми...
 

Покривна столица

18 мар 2006
·
373
·
4
·
49
·
190
·
1
·
1

Koнструктивна схема..Статическа схема...Натоварване..Kомбинации..Статическо решение
 

Топлоизолация на ограждаща конструкция на монолитна жилищна сграда

22 мар 2006
·
1,000
·
11
·
951
·
419
·
1
·
2

Цел..Начини на осигуряване на тези цели..Топлоизолацията се слага..Нормативни климатични и топлофизични характеристики..
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Строителни изолации

Материал № 49493, от 01 дек 2007
Свален: 882 пъти
Прегледан: 509 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,023
Брой символи: 9,203

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Строителни изолации"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
327

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
219

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения