Големина на текста:
ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград
Правно-исторически факултет
К У Р С О В А Р А Б О Т А
по
Конституционно право
На тема:
Висш съдебен съвет
Изготвил:
Деница Мирославова Маринова
Спец.Право,II курс
Фак. № 80799
1
Правното положение на Висшия съдебен съвет е уредено в чл.130 от
Конституцията и в глава втора от Закона за съдебната власт.
Висшият съдебен съвет е постоянно действащ орган, който представлява
съдебната власт и осигурява нейната независимост. Той определя състава и
организацията на работа на съдебната власт и осъществява управление на
дейността й, без да засяга независимостта на нейните органи.Освен това
осъществява връзката между изпълнителната и съдебната
власт.Седалището на Висшия съдебен съвет е в София. Той се
представлява от един от изборните му членове, определен с решение на
Висшия съдебен съвет. Висшият съдебен съвет има кръгъл печат с
изображение на герба на Република България и с изписани думите
"Република България. Висш съдебен съвет"
Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове,като трима са по право-
това са председателят на Върховния касационен съд, председателят на
Върховния административен съд и главният прокурор.Сред останалите
двадесет и двама,които не са членове по право,се избират юристи с високи
професионални умения и нравствени качества.Те трябва да имат най-малко
петнадесетгодишен юридически стаж.Единадесет от членовете на Висшия
съдебен съвет се избират от Народното събрание и единадесет-от органите
на съдебната власт.Мандатът на изборните членове на Висшия съдебен
съвет е пет години,като те не могат да бъдат преизбирани непосредствено
след изтичане на този срок.
Председател на заседанията на Висшия съдебен съвет е министърът на
правосъдието.Той на участва в гласуването.Министърът на правосъдието
управлява имуществото на съдебната власт, предлага проект на бюджет на
съдебната власт и го внася за обсъждане във Висшия съдебен съвет.В
правомощията му влиза още възможността да прави предложения за
назначаване ,повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от
длъжност на съдии,прокурори и следователи.Министърът на правосъдието
участва в организирането на класификацията на съдиите,прокурорите и
следователите.
Висшият съдебен съвет притежава широк кръг от правомощия,свързани
най-вече с длъжността на съдиите,прокурорите и следователите.Той
назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност
съдиите,прокурорите и следователите,налага им дисциплинарни наказания
понижаване и освобождаване от длъжност.Висшият съдебен съвет
организира квалификацията на съдиите,прокурорите и следователите
наред с участието на своя председател-министъра на правосъдието.Други
правомощия на Висшия съдебен съвет са приемането на проекта на
бюджет на съдебната власт и определянето обхвата и структурата на
годишните доклади по чл.84,т.16 от Конституцията.
Висшият съдебен съвет изслушва и приема годишните доклади на
Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на
2
главния прокурор за прилагането на закона и за дейността на съдилищата,
прокуратурата и разследващите органи и ги внася в Народното събрание.
Мандатът на изборен член на Висшия съдебен съвет се прекратява при
следните обстоятелства:подаване на оставка, влязъл в сила съдебен акт за
извършено престъпление, трайна фактическа невъзможност да изпълнява
задълженията си за повече от една година, дисциплинарно освобождаване
от длъжност или лишаване от право да упражнява юридическа професия
или дейност. При прекратяване на мандата на изборен член на Висшия
съдебен съвет на негово място се избира друг от съответната квота, който
довършва мандата.
Друг особеност на Висшия съдебен съвет е,че решенията за
назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от
длъжност на съдии, прокурори и следователи, както и предложенията,
които той прави по чл. 129, ал. 2,се приемат с тайно гласуване. При
осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите
не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни
действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е
умишлено престъпление от общ характер.
В Закона за съдебната власт подробно са описани критериите,на които
изборните членове за Висшия съдебен съвет,трябва да отговарят.Също
така са посочени предпоставките за невъзможността лице да бъде член на
Висшия съдебен съвет.
Народното събрание избира единадесет членове на Висшия съдебен
съвет измежду съдии, прокурори, следователи, хабилитирани учени по
правни науки, адвокати или други юристи.Останалите единадесет членове
се избират от органите на съдебната власт,като съдиите избират
шестима,прокурорите-четирима,а следователите избират един.Мандатът
им е пет години,но нямат право на два последователни
мандата.Председателят на Висшия съдебен съвет-министърът на
правосъдието, няма право да гласува.
В чл.18 от Закона за съдебната власт са изложени всички критерии, на
които изборен член на Висшия съдебен съвет не трябва да отговаря.Той не
може да е народен представител, кмет или общински съветник,да заема
длъжност в държавни или общински органи,да упражнява търговска
дейност или да е съдружник, управител или да участва в надзорни,
управителни съвети или съвети на директорите или в контролни органи на
търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел,
които осъществяват стопанска дейност, с изключение на тези на
професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи. Изборен
член на Висшия съдебен съвет не може да получава възнаграждение за
извършване на дейност по договор или по служебно правоотношение с
държавна или обществена организация, търговско дружество, кооперация,
юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Висш съдебен съвет

Правното положение на Висшия съдебен съвет е уредено в чл. 130 от Конституцията и в глава втора от Закона за съдебната власт. Висшият съдебен съвет е постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост...
Изпратен от:
Galina Barakova
на 2010-04-21
Добавен в:
Курсови работи
по Конституционно право
Статистика:
156 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Конституционно право

14 ное 2007
·
603
·
36
·
7,097
·
276

КС се произнася по спорове и искове от неговата компетентност. Диспозитивът и мотивите се обнародват в Държавен вестник...
 

Конституционно прaво

07 фев 2010
·
461
·
63
·
36,024
·

Функцията на правото е да регулира/урежда обществените отношение, следователно те са предмета на конституционното право. Обществените отношения, регулирани от КП могат да бъдат разделени на три големи групи...
 

Висш съдебен съвет

Материал № 494074, от 21 апр 2010
Свален: 156 пъти
Прегледан: 134 пъти
Качен от:
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 2,768
Брой символи: 17,586

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Висш съдебен съвет"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала